Det här med Rut!

Just nu försöker vänstern att vrida klocka tillbaka och försöka få oss att tro att Rut och Rot tar pengar från vården och välfärden när det är precis tvärtom. Rutavdraget ger skattepengar till både kommun och stat!

Det är ju så eftersom den som köper tjänsten betalar merparten av den utförda tjänsten och till det skatt. För varje investerad krona får staten tillbaka mellan 1 och 1,70kr, beroende på hur stor andel av de nyanställda som kommer från arbetslöshet.

När vänstern tar fram siffror så räknar de inte in de skatteintäkter som Rut och Rot ger vilket gör att de får fram siffror att varje jobb kostar en massa pengar för staten. Men det är tvärtom. Staten tjänar på dessa jobb.

De som köper tjänsterna är mitt i familjelivet eller i övre pensionsåldern. Det är vanligast att kvinnor köper tjänster och det är även kvinnor som driver företagen som erbjuder RUT-tjänster.

Tittar man på vilka som jobbar i företagen så är Rot och Rut särskilt betydelsefull för svagare grupper på arbetsmarknaden. Jämfört med arbetslivet i stort är andelen anställda högre både bland personer utan gymnasieutbildning och bland utrikesfödda. Nära hälften av de som jobbar inom Rut saknar gymnasieutbildning och andelen utrikesfödda är mer än dubbelt så hög som i övriga branscher.

Det nya som nu kommer är att man ska kunna köpa tvätttjänster, inte kemtvätt utan vanlig vardagstvätt. Det då många äldre behvöer hjälp med just tvätt. Man ska även kunna köpa att nån ser till ett boende när man är borta eller ett fritidshus. Inte vaktbolag utan enklare tillsyn och fix.

Så jag hoppas fler kommer att kunna starta just såna företag. kanske nån i fjället som kan erbjuda tjänster att se till fritidshus eller nån som kan erbjuda vardagstvätt till de som har svårt att klara det själva.

11 kommentarer

 1. Leif

  ”Rut-avdraget skulle göra svarta jobb vita och statskassan skulle gå plus minus noll. Men så blev det inte trots den borgerliga regeringens löften. Det visar Riksrevisionens granskning.”

  ”Riksrevisionen är en oberoende myndighet under riksdagen, med uppdrag att granska myndigheternas redovisning och den statliga verksamhetens effektivitet.”

  Rätt magstarkt att påstå att detta är vänstern. Kvack kvack Maria!!!

  • Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

   Nix pix. de räknade inte in skatteintäkterna och fick kritik för detta.

 2. Jonny Danielsson

  Hur har du kommit fram till att kommun och stat tjänar på Rot och Rut?
  Var kommer dessa pengar? Jo från arbetstagare och pensionärer som betalar skatt.
  Många många av dessa har inte råd att köpa tillbaka sina surt inbetalda skattepengar i form av Rot och Rut.
  De enda som har ekonomin att utnyttja detta fullt ut är högavlönade familjer som har ekonomiska resurser att betala för denna tjänst utan bidrag.

  • Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

   Det skapar jobb som skapar skatt till kommuner coh regioner det är så välfärden finansieras

 3. Kristina

  RUT-tjänster ger även valfrihet för de äldre som inte riktigt orkar men inte är i behov av hemtjänst på heltid. Dessutom så får man välja både utövare av tjänsterna och vilka tjänster man vill köpa. Du kanske inte vill ha våttorkade golv och skakade mattor endast var fjärde vecka exakt på tisdag kl 10 och ska du ha skakade mattor så får du välja bort dammtorkning. Med RUT-tjänster kan du vill välja själv både tjänst och tid. Glöm inte att kommunal hemtjänst bekostas av skattepengar, så det gäller att jämföra äpplen och päron.

 4. Monika Gebart

  Rut kan också vara ett sätt att underlätta för hemtjänsten.
  Om äldre istället för att få hjälp av hemtjänsten med städning, skottning osv så kan hemtjänsten få göra det som gäller omvårdnad istället.

 5. Monika Gebart

  Rut kan också vara ett sätt att underlätta för hemtjänsten. Om äldre använder sig av rut och köper städhjälp av privata företag kan hemtjänsten få ta hand om den rena omvårdnaden istället

 6. Åsa Össbo

  Alla jobb skapar skatteintäkter till staten! Nu är det är inte bara ”vänstern” som försöker vrida klockan (i mina ögon rätt när det gäller RUT). En hel del myndigheter, organisationer och åtminstone en-två forskare:
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/rut-avdraget-leder-till-arbetskraftsinvandring-och-kostar-staten-miljarder
  Riksrevisionen konstaterar ”Det är en offentligfinansiell kostnad för staten och det här belastar andra skattebetalare som inte köper tjänsten” och ”Träffsäkerheten har inte varit särskilt god. Vare sig när det gäller vilka som får jobb eller vilka som köper tjänsterna”

  Hem & Hyra konstaterar att det är endast 13% av hyresgästerna (som utgör en tredjedel av befolkningen) som använder avdraget. Varje nytt rutjobb, omräknat till en heltidstjänst kostar staten och skattebetalarna omkring 1,5 och 2 miljoner kronor vilket motsvarar någonstans mellan tre till fyra jobb inom vår kraftigt nedbantade välfärd. Det är helt oacceptabelt!

  RUT handlar inte om den fria marknaden utan om en statsfinansierad marknad.
  Forskaren Helens Brodin på institutionen för socialt arbete Stockholms universitet, och en av författarna till Arena Idés RUT-rapport: ”Rutavdraget vänder på hela principen i den svenska välfärdsstaten som handlar om att föra över resurser till de mest behövande. Nu går pengarna istället till höginkomsttagarna” rapporten pekar vidare på ”hur staten betalar halva arbetskostnaden för den som köper ruttjänster till sina föräldrar, medan nedmonteringen av välfärden innebär en nerbantad äldreomsorg för våra föräldrar i stort”.

  En annan forskare, Catharina Calleman, professor i arbetsrätt skriver 2016: ”Det skulle behövas såväl flera arbetsmiljöinspektioner som forskning och kartläggning av området. En relativt stor andel av dem som arbetar med hushållstjänster i Sverige är medborgare i andra länder. Detta och att RUT-reformen tog sikte på anställningar av personer med kort utbildning betyder att det ofta är personer med en svag förankring på den svenska arbetsmarknaden som utför arbetet. Det har i sin tur betydelse för arbetstagarnas möjligheter att få kunskap om och hävda sina rättigheter och för fackligt engagemang och facklig verksamhet. Detta bidrar sammantaget till att kunskapen om deras arbetsförhållanden har stora brister och gör arbetsmiljöarbete svårt.”

  Och det mest märkliga är att det nu ytterligare vill gynna dem som har råd att ”köpa mer” genom höjningen av taket från 50 till 75 tkr. Ytterst få drar av 20 tkr eller mer: År 2015 lyckades endast 673 personer med detta. 673 personer av ca 10 miljoner svenskar. Jag tror nog att fler behöver lyssna till ”Vänstern” eller hellre de myndigheter, organisationer och forskare som för fram budskapet om RUT-avdragets snedvridning.

  • Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

   Riksrevisionen hade inte räknat in skatteintäkterna som Rut coh Rot ger så de fick kritik för detta.

 7. Nicke

  Du skriver att:
  ”Tittar man på vilka som jobbar i företagen så är Rot och Rut särskilt betydelsefull för svagare grupper på arbetsmarknaden.”

  Håller med om att det gäller för Rut men att det skulle gälla för Rot ifrågasätter jag starkt. De som jobbar inom Rot-finansierade yrken är ju främst hantverkare inom snickeri, vvs och el och det är en av de starkaste grupperna på dagens arbetsmarknad både vad gäller möjlighet till arbete och köpkraft.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.