Hur främjar vi barn och ungas psykiska hälsa?

Skrev en insändare tillsammans med mina kompisar i beredningen för folkhälsa och demokrati i Södra Lappland. Här ser du den på VK:

Hur främjar vi barn och ungas psykiska hälsa?

Vi sitter i den regionala beredningen för folkhälsa och demokrati i södra Lappland och i år är vårt uppdrag från regionfullmäktige:
Genom medborgardialog och i samverkan med kommuner och andra aktörer i samhället ta fram underlag vad som kan göras för att främja barn och ungas psykiska hälsa.

I förra veckan har vi i beredningen jobbat med allt det material vi samlat in i våra samtal, digitala möten och enkäter med er medborgare och olika verksamheter i södra Lappland .

De vi träffat har gett oss ett stort förtroende och delat med sig av sina erfarenheter, synpunkter och förslag. Alla de som svarat på enkäten vi hade ute på Facebook har gett oss så mycket att jobba vidare med. Tacka alla er som verkligen gjort stordåd då ni delat med er av både hur ni tycker att det ser ut, hur ni mår och vilken hjälp ni fått för att må bra. Ungas hälsa är så otroligt viktig och vi ska göra allt vi kan för att regionen ska jobba för att stärka barn och ungas psykiska hälsa. Hela södra Lappland är beroende av att vi skapar en bra folkhälsa och en god psykisk hälsa för våra barn och ungdomar. De är barnen och ungdomarna som är vår gemensamma framtid.
Det vi sett är att det handlar om både stabila familjer, om mat, om sömn, om kompisar, förväntningar, tränar och rör på sig, vilka värderingar som styr och hur samhället ser ut. Machokultur som tycks vara påtaglig i södra Lappland och som styr många ungas liv där man måste anpassa sig för att passa in skapar ohälsa.

Underordning i samhället är en annan faktor som påverkar. Inlandsbo, glesbygdsbo, invandrare, same är alla underordnade grupperingar där ett yttre tryck påverkar bilden av sig själv, sina möjligheter och framtidsdrömmar.
Friheten att vara den man är och den man vill vara är begränsad.

Tillgängligheter att självmedicinera är enklare än att söka sig till vården. Droger finns lätt på internet. Hur man utsätter andra eller blir utsatt själva i sociala medier styr många ungas liv och mående.

Hur ser den psykiska hälsan egentligen ut bland elever i inlandet?
Hur kan vi se till att alla goda krafter samlas kring barnet och den unga? Att de goda krafterna samlas till barnet och ungdomens bästa utan att hinder sätts upp av olika budget, sekretesslagstiftning, professioner och olika kulturer på arbetsplatser?
Skolhälsovården, hälsocentralerna, socialkontoren och barn och ungdomspsykiatrin måste samarbeta mycket närmare och de hinder som finns i sekretess måste tas bort. Här måste hela samhället hjälpas åt att samla kraft kring individer och familjer för att de ska må bra, där även kyrkor, föreningar, företag och privatpersoner är viktiga.

Det är långt till vården om man bor i inlandet. Långa resor gör det svårt att planera in vården. Hur kan vården komma närmare den unga? Mobila team kanske? Kan digitala lösningar göra det enklare att få stöd och hjälp?

Vi jobbar nu med rapporten som ska vara klar i oktober och lämnas till regionfullmäktige i november. Har du inspel till oss vad som behöver göras för att främja barn och ungas psykiska hälsa så hör av dig till oss.

2 kommentarer

 1. Åsa Össbo

  Genom det här: (utkast till skrivelse till Region Västerbotten och Region10)

  Möjliggör musik- och kulturskola i alla kommuner i Västerbottens län

 2. Åsa Össbo

  forts. I nuläget finns vissa medel att söka hos Kulturrådet för att utveckla redan befintliga kulturskolor och skapa samverkan mellan kommuner. Det ska inte behöva vara som det rapporteras om i https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/stora-skillnader-i-satsning-pa-kulturskola-i-lanet där Malå får lägga mycket mer per invånare och att Vilhelmina verkar vara den enda kommun som inte har någon kulturskola alls.

  Åsa Össbo
  Gäjka/Dikanäs

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.