Regionens högsta beslutande organ…

Idag har det varit regionfullmäktige, ett glesare sådant där bara halva styrkan deltar fysiskt i en stor lokalt rejält utspridda. Vi får höra vad revisorerna säger om ekonomin och om verksamheterna gör det de ska. De ska granska regionstyrelsen och hälso och sjukvårdsnämndens sätt att hantera de statliga pengarna som kommer in. De ska också titta påsamarbetet med multisjuka tillsammans med Lycksele kommun.

Jag var upp och debatterade att flera kommuner nu sparar in på sina vårdplatser vid sjukstugorna och frågor finns om hur regionen kommer att tänka kring sina akutplatser. Majoriteten drev på en bitter linje över folkomröstningen i Dorotea som kostade 10 miljoner. Jag sa att utan folkomröstningen i Dorotea hade vi haft en nedläggning och inte som nu, ambitionen och en gemensam lokal. Att Åsele nu flyttar sina särskilda boendeplatser från sjukstugan gör att oron finns för vad som händer med akutplatserna. Det pågår ett arbete i Södra Lappalnd som bla Vilhelmina om samverkan där målet är en god vård för medborgarna. Ett superviktigt jobb.

Jag lyfte att samverkan handlar så mycket om makt och om hur regionen agerar då regionen har övertaget i den här frågorna. Så det kommer att vara viktigt hur vi från regionen jobbar för en god och nära vård där det lokala samarbetet är basen för hur du som medborgare får hjälp när du behöver den.

Jag var även uppe och debatterade samverkan kring barn och ungas hälsa. Det i prata om är att det är många barn och unga som år dåligt, där många står i köer för att få hjälp där familjer, skolklasser, anhöriga är oroliga och hjälplösa när ett barn mår dåligt. Jag berättar lite om det vi mött i beredningen för södra Lappland om att samverkan behövs och att det nu satsas på team som ska jobba med hälsa, lärande och trygghet. Ett så viktigt jobb. Det vi måste se är att det är olika vilka kompetenser och resurser som finns i kommunerna där regionen måste täcka upp för där resurser och kompetenser fattas. Jag berättar om Ystad och Skottland och hur de jobbar för att samla alla resurser som går för att hjälpas åt kring ett barn som behöver stöd. Jag berättar om de träffar vi haft med BUP och Närsjukvårdschefen och ansvarig för trygghetsarbete för att lyfta vad vi tillsammans kan göra.

Vi i Centerpartiet har drivit på för att få fram mer resurser för att jobba för ökad psykisk hälsa så i veckan kom 2 miljarder när den nationella budgeten presenterades. Så viktiga pengar som kommer att göra stor nytta för de familjer som behöver hjälp.

Ett bra möte som du kan kolla på via regionvasterbotten.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.