God och nära vård – en stor omställning av vården i Västerbotten

God och nära vård, vad handlar det om? Många pratar om god och nära vård men vad innebär det egentigen för mig i vardagen? Vad betyder det för min mamma i Golisen och vad innebär det för alla oss som bor i Södra Lappland.

Vi som är ledamöter i beredningen för folkhälsa och demokrati i Södra Lappland ska kommande år jobba med att prata med och lyssna av medborgarna hur de ser på vad som regionen behöver göra för att människor ska hålla sig friska. För att veta vart vi står hade vi idag en kunskapsdag där vi fick lära oss massor. Jag skriver lite här om vad vi pratade om.

Södra Lappland har kommit längst i länet med att ställa om vården mot en god och nära vård. Katarzyna Wikström berättade om arbetet.
Det handlar om att flytta fokus från organisationen av vård till att utgå från individen, vård så nära människan som berörs som möjligt. Att organisera runt de behov som individen ahr så smart och enkelt som möjligt.

Det är också viktigt att individen själv är delaktig och tar ansvar frö sin vård, för helheten och att individen jobbar med sig själv, mer förebyggande där personen själv är engagerad. Utgå från individuella förutsättningar och behov, bygger på relationer av hälsofrämjande, förebyggande, proaktiv och bidrar till jämlik hälsa trygghet och självständighet. Primärvården ska vara navet och kommunens och regionens vård ska jobba tillsammans. Det ska vara verklig samverkan och inte gränsdragningar.

Det häör ligger välidgt nära det som Centerpartiet jobbat för där vi drivit på för en starkare primärvård.

I Södra Lappland är det en majoritet som skattar sin hälsa sämre än övriga landet. Kvinnorna upplever sin hälsa sämre än männen. Befolkningen i den här delen av länet är äldre vilket gör att försörjningskvoten är hög. Det står för hur många var och en som jobbar ska försörja genom den skatt man betalar. Avstånden är långa och befolkningen krymper. Samtidigt som det är tuffa fakta så finns det möjligheter i detta.

Avstånd och gleshet tvingar fram innovativa lösningar, litenheten gör att det är lättare att ta snabba beslut och vi känner till varandra och varandras arbeten. Arbetet i Södra Lappland fokuserar på digitalisering, kompetensförsörjning, samverkan och delaktighet och på folkhälsa. Nästa år kommer ett projekt att gå igång för kroniska patienter i glesbygd där man kommer att jobba ihop med Norge och Spanien för att lära av varandra.

Jag frågar om hur maktförhållandet mellan kommunen och regionen hanteras och fick ett bra svar som sa att kommunerna och regionen är lika engagerade att få till detta och man försöker få resurserna att fördelas så att alla kan vara delaktiga. Kommunernas önskemål måste vara likvärdiga med regionens. Det måste vara en maktbalans med tillit och samverkan. Det är viktigt att skillnaderna mellan de samverkande avseende synsätt, organisation och regelverk har identifierats och att hindrande skillnader undanröjts eller om detta inte går, sätt att hantera dem utvecklats.

Det var en mycket intressant dragning där vi som regionpolitiker fick en massa information som vi inte hade tidigare.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.