De friskas riksförbund, att jobba för att folks ska hålla sig så friska som möjligt…

Folkhälsoenheten hjälper alla förvaltningar I regionen att jobba för att förbättra folkhälsan i länet. Maria Falck som är chef berättade vid ett seminarium i veckan om vad regionen jobbar med just nu.

Att jobba frö bättre hälsa måste prioriteras och vi som individer måste själva ta ett större ansvar för vår egen hälsa och det liv vi väljer att leva. Att unga människor förstår hur viktigt det är att välja ett hälsosamt liv, att sova tillräckligt, äta bra , träna och röra på sig, ha närhet till andra och inte använda energidrycker , tobak, alkohol eller droger.
De jobbar för att medarbetarna ska vara så friska som möjligt för att de i sin tur ska kunna jobba med patienter. Sen jobbar de också med medborgarna.

Det finns folkhälsoråd i vissa kommuner, inte i andra. Det ser olika ut över länet både med hur ”friska” vi är och hur vi kan jobba förebyggande. Som jag tidigare berättat har Södra Lappland sämre siffror då det gäller folkhälsa. Osunda levnadsvanor är mer vanliga i grupper med lägre utbildning. Det är mest män som fått hjälp för att bryta sitt alkoholbruk som blivit en ohälsosam vana.
Förändrade levnadsvanor kan förhindra en tredjedel av cancer och förebygga de flesta hjärtproblem.

Tobaksavvänjning är ett område man jobbar med. Att sluta använda snus och tobak påverkar hälsan väldigt mycket. Det är också så att om en patient som ska opereras är rökare så ökar risken vid operation. Så nu ska de som behöver opereras bli rökfria. Man kan använda ett digitalt hjälpmedel som heter min nikotinfria resa, det tycker jag lät mycket bra.

6% av de som har osunda levnadsvanor som söker vård får hjälp att hantera dem och förbättra sin hälsa. Då det gäller psykisk ohälsa är det bara 1% som får stöd att ändra sina levnadsvanor.

Alkohol är ett annat område där man tar fram ett digitalt behandlingsprogram. Det har visat sig att en hellre vill jobba själv hemma istället för att gå till sjukstuga eller hälsocentral.

Fysisk aktivitet som behandling handlar om att man ska röra sig som ett sätt att hindra sjukdom. Dans är tex en bra insats vid psykisk ohälsa.

Just nu är en remiss ute hos kommunerna för hur de ska jobba med folkhälsa. Det skiljer mycket i hur kommunerna arbetar. Jag tror och hoppas att arbetet med god och nära vård kommer att göra det enklare att även jobba lokalt med folkhälsa.

Vi fick höra hur de jobbar i Norsjö med livsstilsfaktorer för hälsa. De jobbar hela vägen från barnhälsovården till äldre vuxna. Det handlar om allt som har med hälsa att göra som fysisk aktivitet, stress, droger, våld och allt annat som skapar hälsa. De jobbar med teman under devisen Livsskolan. De går före och visar andra hur man kan jobba. Norsjö kommun har företagsluncher där de pratar folkhälsa liksom att kommunen som stor arbetsgivare utbildat sina chefer i hälsa. Det är ju dyrt att ha anställda sjukskrivna.

Det behövs resurser för det förebyggande arbetet, frågan är bara vart de små kommunerna med stora ekonomiska utmaningar ska prioritera. Vad tänker du? Förebyggande arbete sparar ju pengar på sikt?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.