Hur involveras politiken i processen kring god och nära vård?

I regionfullmäktige imorgon ställer jag en fråga till Anna-Lena Danielsson, Hälso och sjukvårdsnämndens ordförande, om hur regionens ambitioner ser ut då det gäller att tidigt engagera alla politiska partier i arbetet kring omställningen till god och nära vård.

En god och nära vård är ju en av centerpartisternas hjärtefrågor och är enormt viktig för oss i Södra LAppland.

Jag och många av de kommunpolitiker som jag träffar, och framför allt företrädare för de mindre politiska partierna, har liten kunskap om det gemensamma åtagande som detta innebär för regionen och länets kommuner.

För ett par veckor sedan träffade jag oroliga Åselebor som undrade vad som händer med sjukvården i sin kommun. Jag hade inte svar på deras frågor då jag som regionpolitiker inte är involverad i detta. Vi ser fler exempel på förändringar än de i Åsele där kommuner väljer att flytta ut ur sjukstugans lokaler med sina platser, vi ser kommuner som funderar på att säga upp avtal om platser och vi ser förändringar som vi som regionpolitiker inte har kännedom om.

Vi kan inte fortsätta på det sätt vi gjort hittills, med en sjukhustyngd vård. Vi måste ställa om till en god och nära vård som finns nära våra invånare. Vården framöver måste bygga på en bättre fungerande primärvård som tillförs mer resurser samt utbyggd samverkan med kommunernas hemsjukvård. För att få till denna samverkan mellan kommunerna och regionen så krävs det att politiken involveras tidigt.

Centerpartiet anser att vikten av fungerande samarbetet är helt avgörande för att kunna erbjuda jämlik vård och omsorg från fjäll till kust. Samverkan måste ske både på den politiska nivån och på verksamhetsnivå.

Vi ser att arbetet med omställningen till en god och nära vård kommer att många år att genomföra. Det är därför viktigt att alla politiska partierna involveras oavsett vilken majoritet som finns i regionen och i kommunerna.

Hur tänker du?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.