Vilhelmina är tredje bästa skolkommun

Av , , Bli först att kommentera 1

Sveriges bästa skolkommun är en utmärkelse som Lärarförbundets gör där de rankar alla sveriges kommuner. De utser Sveriges bästa skolkommuner för att uppmuntra kommuner som ger sina elever, lärare och skolledare goda förutsättningar.

Det känns bra att vilhelmina kommunn ligger så långt fram. Det är välkommet att vi får positiva rubriker. Det är lärare och skolledare som ska hyllas, de är de som har gjort så att unga har kunnat få godkända betyg i nian, att de som går på gymnasiet fullföljer sina utbildningar och att de som lärare håller sig friska.

Det som mäts är följande:
resurser till undervisningen
utbildade lärare
lärartäthet
friska lärare
löner
kommunen som huvudman
andel barn i förskola
betygsresultat i åk 9
andel elever godkända i alla ämnen i åk 9
andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år

Så tack alla ni som jobbar för barn och ungas framtid!

Bli först att kommentera

Utan företagen stannar det….

Av , , 2 kommentarer 1

Hur många företagare har inte sovit dåligt det senaste dryga halvåret? Ja, många. De flesta faktiskt. Inte minst de små med enskilda firmor eller de som precis startat sina företag på sina drömmar. Många företag har drabbats hårt och många ser med oro på den kommande vintern. Hur ska det gå?

I min egen familj så är diskussionerna uppe varje dag om hur det ska se ut efter corona, vart står vi då och vad kan vi göra för att själva minska risker. Det kommer att vara tufft och det kommer att behövas att vi alla tänker till vart vi själva lägger våra pengar. Julklappar tex. Jag har köpt presentkort och handlat lokalt och har bara några klappar kvar. Vi måste även tänka till hur vi beter oss i vardagen, hur vi håller avstånd, tvättar händer och undviker sociala kontakter.

Det är bra att JA partierna nu fortsätter att hjälpa företagen. Det kom igår nya beslut om nya pengar som om korttidspermitteringar, omsättningsstöd till enskilda firmor, omställningsstöd till drabbade företag och anstånd med skatteinbetalningar.

Företagen och jobben är den ena viktiga biten nu i corona. Den andra är vården och att vi alla tar ansvar för att minska smittspridningen. Vi har ju i Västerbotten en rejäl ökning av antalet smittade och sjuka, inte minst i Vilhelmina. Du får information om läget på regionvasterbotten.se

Här kommer lite mer info om de förlängda krisstöden till företag:

Korttidspermittering förlängs
Som längst kan korttidspermitteringar idag beviljas i nio månader i följd. Den tidsgränsen ska nu tillfälligt tas bort, fram till 30 juni 2021. Det innebär att korttidspermitteringar kommer att kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader. Stödet under 2021 kommer fortsatt vara förstärkt i jämförelse med de vanliga nivåerna. I januari, februari och mars kommer subventioneringsgraden att vara 75 procent, vilket är samma nivå som i år. Under april, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 procent.
Omställningsstöd i tre ytterligare månader
Nu förlängs omställningsstödet för företag som drabbats ekonomiskt under krisen, så att det också kan sökas för perioden mellan augusti och slutet av oktober. Nuvarande period är mellan mars och juli. Omställningsstödet riktar sig till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen jämfört med motsvarande period 2019. Stödet kommer ges med som mest 30 miljoner kronor per företag.
Omsättningsstöd till enskilda firmor i tre ytterligare månader
Tidigare har ett stöd till företagare med enskild firma presenterats, för kompensation för förlorade intäkter under mars – juli. Nu är det klart att åtgärden också ska gälla under augusti, september och oktober. Stödet kan sökas av enskilda firmor där omsättningen har minskat med mer än 50 procent jämfört med motsvarande period 2019. Om omsättningstappet är större kan företaget få ersättning med 70 procent av de förlorade intäkterna, eller som mest 72 000 kronor per företag för den nya stödperioden.
Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar
I mars presenterades en möjlighet för företag att få anstånd med skatteinbetalningar i ett år. Det gäller exempelvis inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms. Skatteverket har fattat omkring 100 000 anståndsbeslut hittills och nu ska åtgärden utökas med ytterligare ett år, för alla som har beviljats anstånd enligt de nya reglerna.
Lättnader i a-kassan för företagare förlängs
De tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagare kommer att gälla även under 2021. Det innebär att de som lägger sitt företag vilande under nästa år också kommer att undantas från regeln om att det behöver gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras. Samtidigt finns viss möjligt för en företagare att vidta vissa begränsade åtgärder i verksamheten och samtidigt få arbetslöshetsersättning.

2 kommentarer

Psykeveckan- att synliggöra psykisk ohälsa

Av , , 2 kommentarer 3

För ungefär ett år sedan var det flera unga män som dog i Vilhelmina pga överdoser. Narkotikan kan ha varit ett sätt att hantera sina känslor och sitt månde. Även om det pratas mer öppet om människors mående idag, så är det ändå omgärdat av en tysthetskultur och många väljer att lägga locket på.

Det dör fler människor av självmord än i trafiken varje år och ändå är det så här? Hur kan det komma sig? Nu i veckan anordnar Region Västerbotten Psykeveckan, som fokuserar på psykisk hälsa och ohälsa. Alla föreläsningar kommer att vara webbsända och vill man kan man ta del av något eller alla seminarier – det väljer du själv. Har du inte möjlighet att se och lyssna denna vecka, så ligger alla föreläsningar ute en månad framåt.

Vi som jobbat i regionfullmäktiges beredning för folkhälsa och demokrati i Södra Lappland ska precis presentera den rapport vi gjort tillsammans med medborgare som handlat om barn och ungas psykiska hälsa. Där ger vi förslag på vad som bör göras för att stärka barn och ungas hälsa.

📷 Ni får gärna dela inlägget och programmet, så fler får ta del av informationen.
https://www.facebook.com/psykeveckan/

2 kommentarer