Att vara rädd för sin pappa och frukta för julen….

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. Färska rapporter larmar om att våldet dessutom trappats upp under pandemin. Det är många barn som är oroliga inför julen, för vad ska pappa utsätta mamma för nu i jul? En oro som inget barn borde behöva uppleva.

I Vilhelmina har vi en kvinnojour som har tillgång till lägenheter dit kvinnor och barn kan ta sin tillflykt när mannen slår. Ett oerhört viktigt arbete där flera vilhelminabor hjälper till och jobbar ideellt för att hjälpa andra kvinnor. Stort tack till er som gör detta viktiga arbete.

Var tredje vecka dödas en kvinna i Sverige av en man som hon har eller har haft en relation med. Nästan 9 000 kvinnor har polisanmält våld i en nära relation bara i år. Mörkertalet är stort. Ofta krävs en stor kraftansamling för att lämna en våldsam relation, efter att ha utsatts för slag, kontrollerande beteende och kränkningar under en tid. Även efter ett uppbrott fortsätter ofta trakasserierna från den före detta partnern, och i de värsta fallen leder det till dödligt våld. Nu under julhelgen kan hemmets fyra väggar komma att bli ett fängelse för många som befinner sig i en våldsam relation.

Igår presenterades de förslag som Centerpartiet lägger för att stoppa våldet som män utsätter kvinnor för.
Under pandemin har våld i nära relationer ökat i var tredje kommun. Forskning visar att mäns våld mot kvinnor ofta ökar i samband med samhällskris och att isolering, arbetslöshet, ekonomisk oro och turbulens innebär en ökad utsatthet för våld i hemmet. Det betyder att många nu tvingas isolera sig tillsammans med den person som utsätter dem för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld.
Det Annie presenterade igår är flera förslag som vi kommer att driva på för att de ska bli verklighet. Hon menar att hjälpen aldrig får vara längre bort än ett telefonsamtal. Att samhället ska finnas där, från rättsväsende till ideella instanser, är ett måste för att fler ska kunna bryta upp och hålla sig ifrån en våldsam man, och också för att minska hans möjligheter att fortsätta slå. Ingen ska behöva lida i tystnad medan omvärlden passivt ser på, säger Annie Lööf.

Centerpartiets förslag för att skydda våldsutsatta kvinnor

En stabil finansiering av kvinnojourer i hela landet
Alla som utsätts för våld i nära relationer måste fångas upp och få stöd. Det är dags att komma bort från tillfälliga satsningar och istället få till en långsiktig finansiering av landets ideela kvinnojourer.

Ett förstärkt uppdrag och långsiktig finansiering av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)
Det får aldrig vara upptaget när en våldsutsatt kvinna tar modet och ringa en stödtelefon. Kvinnofridslinjen, NCK:s nationella stödtelefon, är ett ovärderligt stöd. NCK:s arbete är också väldigt viktigt för att ge yrken som till exempel polis, jurister, socialsekreterare och läkare ökad kunskap i att möta våldsutsatta kvinnor. Centrumet behöver nu en permanent grundfinansiering för att kunna fortsätta sprida kunskap och utveckla metoder för att ta hand om utsatta kvinnor.

Obligatoriskt medlingsförfarande när det handlar om hantering av barn
Barn ska inte få användas som ett bricka i ett spel. Vi måste undvika långdragna vårdnadstvister i frågor om vårdnad, boende och umgänge med barn. Därför behövs ett obligatoriskt medlingsförfarande innan en person får väcka talan i sådana mål. Det bästa är om samhället kan hitta alternativ till slitsamma domstolsprocesser.

Den som på nytt tar fall om vårdnad, boende eller umgänge till domstol och förlorar ska betala alla rättegångskostnader
Långdragna vårdnadstvister förlorar barnen och den utsatta på. För att minska kvinnors ekonomiska risker och undvika onödiga rättsprocesser vill vi att den part som tar redan avgjorda fall till domstol på nytt ska betala båda parternas rättegångskostnader.

Regelverket för bodelning måste bli skarpare
Det ska inte gå att försena processen medvetet. Bodelningar måste bli snabbare och mer effektiva, så att vi tar bort hinder för en kvinna att lämna. Den som försvårar en process bör också få bära en större del av kostnaderna.

Vid kontaktförbud ska elektronisk fotboja användas och vara obligatoriskt för allvarligare brott i nära relation
Idag måste ett kontaktförbud överträdas för att den dömde ska behöva bära fotboja. Det är inte rimligt. Om en gärningsman döms för ett allvarligt brott såsom misshandel vill vi att ett automatiskt kontaktförbud ska gälla. Utsatta ska skyddas redan från dag ett med den teknik som finns.

Har du frågor eller funderingar så hör av dig.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.