Det barnvänligaste länet!

I region Västerbotten finns ett arbete som kallas Salut. Det handlar om att jobba för ett friskare liv där man lägger fokus på barn och unga. Ett arbete som utgår från trygga uppväxtvillkor, ökad fysisk aktivitet och goda matvanor med barnet i centrum. Ett arbete som också minskar sjukvårdskostnader på lång sikt. Vid beredningen för demokrati och folkhälsa i veckan så fick vi lära oss mer om det. Vi fick också träffa folkhälsosamordnare från Sorsele, Storuman och Lycksele. Jag blev så imponerad av deras arbete där de lyfter hur de jobbar för att medborgarna ska leva ett friskare liv, äta bra, röra sig mer, skapa trygga familjer utan väld och främja både fysisk och psykisk hälsa hos unga.

Det är olika mellan kommuner hur förutsättningarna ser ut för att jobba förebyggande för att medborgarna ska ha en bra hälsa och att barn ska leva id et barnvänligaste länet. För att nå framgång så måste högsta chefen visa och agera för att det här är viktigt. Kommunchefen tex i en kommun.
Idag får föräldrar fylla i enkäter löpande från att de blir gravida till dess barnen blir 16 år som sen följs av forskare. Hälsosamtal som sker i skolorna där kan skolsköterskorna nu lägga in dem i samma databas. Skellefteå och Umeå gör det men inte de övriga kommunerna. Det är flera kommuner som uppmärksammat att fakta saknas för deras del i länets gemensamma siffror. Vi i beredningen lyfte det i vår förra rapport som en viktig faktor för att få fram hur det ser ut för barn och unga i HELA länet. Inte bara i städerna.

Tänderna är en del av hälsan där konceptet Bodil Krokodil är ett sätt att jobba för att lära barn om hur viktigt det är med friska tänder. Ett annat arbete är YAM som fokuserar på psykisk hälsa.
Våld är en fråga som lyfts allt mer. Vi vet att det är vanligt att som kvinna vara våldsutsatt.
Var tionde treåring har nån sorts socioemotionellt problem, där pojkar ligger sämre till än flickor. Föräldrar är så oerhört viktiga för ett barn och dess uppväxt till att bli vuxen. Jämställdhet är så otroligt viktigt på så många sätt. Att jobba tillsammans med barnen i centrum där alla krafter runt ett barn hjälps åt.

Det finns så mycket att jobba med för att förbättra för barn och unga. Inte minst då det gäller machokultur, våld i hemmet. Där måste vi som vuxna våga se och våga fråga om vi misstänker att barn far illa.

2 kommentarer

  1. Åsa Össbo

    Vad menar du? Att Västerbottens län har blivit utsedd till det barnvänligaste länet? Men hur är det ställt i Vilhelmina som inte tog med barnperspektivet i beaktande för de barn som fick sina byskolor nedlagda. Det är knappast barnvänligt. Upp till bevis nu på måndag. Då ska ni besluta om slutrapporten om Barn och unga. Jag har många synpunkter på den bl.a. att den inte vägt in var någonstans i kommunen barnen/unga bor och hur de mår i olika delar av kommunen – apropå vad du skriver om att ta hänsyn till barn inte enbart i städerna – vad med utanför tätorten? Men främst att denna slutrapport och dess åtgårder är ETT ÅR försenad.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.