Det handlar om att göra hela Sverige friare, starkare och grönare.

Nu är det klart! Det många bitit sig på nagelbanden då det gäller skogen och strandskyddet är nu färdigförhandlat. Strandskyddet förändras i grunden och blir mer rättvist, och äganderätten för Sveriges skogsägare stärks.

Det vi kommit överens med regeringen om är att strandskyddet blir mer rättvist, vilket gör att det kommer bli enklare att bo och verka i hela landet och att äganderätten stärks för alla oss som äger skog, där vi kan välja hur vi vill skydda skogen där frivillighet alltid ska vara utgångspunkt när skog ska skyddas. Ingen ska kunna ta ifrån en enskild hens skog.

Kommunerna kommer att kunna bestämma mer vart det ska vara tillåtet att bygga. Samtidigt bevaras allemansrätten och den fria passagen som redan finns, och vid platser som är högexploaterade och behöver skyddas där stärks strandskyddet.

För det har ju varit helt ok att bygga nära stränder i städer och stadsnära miljöer men hos oss i glesbygd har det varit tvärstopp. Tanken är att nu ska människor få mer makt över sin egen vardag och gör det enklare att bygga, bo och utvecklas i hela landet.

Du som äger skog ska känna att det är din skog och inte att staten ska kunna ta den ifrån dig. Ägenderätten i skogen stärks. Skogen som är viktig för Sverige på många sätt och är inte minst en ovärderlig pusselbit i klimatomställningen. Edet ska nu bli frivilligt att avsätta skog Skogsägares initiativ ska prioriteras över myndigheters och det ska finnas fler valmöjligheter för markägare som vill skydda skog. Både i Norge och Finland används redan principen om frivillighet.

En kort sammanfattning av överenskommelsen:
• Strandskyddet förändras i grunden och blir mer rättvist, vilket gör att det kommer bli enklare att bo och verka i våra lands- och glesbygder.
• För små sjöar och vattendrag, anlagda dammar och våtmarker upphävs strandskyddet.
• I strandnära utvecklingsområden som kommunerna väljer ut kommer det också bli tillåtet att bygga.
• Skogsägare får stärkt äganderätt, där frivillighet alltid blir utgångspunkt när skog eller natur ska skyddas.
• Det blir också enklare för skogsägaren att själv ta initiativ till att skydda sin skog.
• När markägaren är överens med kommun eller stat om att skydda skog ska det beslutet tas skyndsamt och markägare ska också snabbt få ersättning för detta.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.