Hur ska kollektivtrafiken se ut i framtiden?

Samarbete för kollektivtrafikens återhämtning och måluppfyllelse var tema för en dag i Lycksele i veckan. Hur ska vi klara av att finansiera kollektivtrafiken framöver om resandet minskar? Målet om ökat antal resande är idag samma som före pandemin.

Hur resandet kommer att se ut framöver är svårt att sia om men vi vet att människor ändrat sina levnadsvanor och håller sig mer för sig själv och i sin egen geografi. Vad är det resenärerna vill ha för att välja kollektivt åkande?

Idag jobbar regionen med Grön omstart, det är både kampanjer i offentliga miljöer, en samrådsgrupp med människor från kommuner, regionen, buss och tågbolag samtidigt som man frågar resenärerna om vad de tycker. Jag tycker att dialogen med medborgarna är verkligt viktig, det är där man kan hitta nya sätt att tänka och lösa frågor. Jag för fram att det är viktigt att fråga barn och unga om hur de vill ha trafiken framöver. De har ofta kloka inspel och viktiga tankar när man frågar dem.

Det handlar om både drivmedel, ombord-miljöer, motverka trängsel, förbättra hållplatser och att göra resandet så bekvämt och klimatsmart som möjligt.

En ny app är på g där man kan boka sin plats, få uppdateringar om sin resa och betala. Man börjar med handikapp och föräldraplatser med målsättning att alla ska kunna boka sin plats.

Vi pratade om hur vi kan styra utvecklingen med smart mobilitet, hur vi kan ta oss från A till B med flera olika transportmedel. Det är mest för städerna då det inte finns så många länder som jobbat i glesa delar med smart mobilitet. Så det är en utmaning för Västerbotten att jobba med smart mobilitet i glesbygd.

Vi vill ha mindre utsläpp, mindre olyckor och fler möjligheter att transportera människor och saker. Det är viktigt att tänka till hur vi vill ha det, ta fram en handlingsplan som blir tydlig för alla som vill vara aktörer på en marknad. Vi behöver samverka och se vad olika aktörer kan ta ansvar för. Vi behöver prata med medborgare om vad som är viktigt för dem. Att följa den tekniska utvecklingen för att förstå hur samhället förändras och hur människors beteenden förändras är även det viktigt. Det gäller att vara öppen för det nya och hänga med. Mer att läsa finns här:
www.k2centrum.se

Många kloka tankar om framtidens kollektivtrafik om att resa tillsammans. Hur tänker du kring framtidens kollektiva resande? Hur vill d ha det?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.