Nytt och hett från kommunfullmäktige

Vid dagens fullmäktige så informerade kommunchefen om flyktingläget. Det kommer 50-250 flyktingar per dag till Sverige och idag är det även många som återvänder till Ukraina. Till Vilhelmina har vi inte sett några ännu. I hela länet finns 58 personer som nu bor i Skellefteå och Umeå. Fördelningen av flyktingar ger Vilhelmina 58 personer med det är inte så stor sannolikhet att det kommer några hit. När vi nu går mot ett NATO medlemskap så kan vi troligen se ökningar av cyberattacker där kommunen förbereder sig för att skydda hård och mjukvaror.

Förra fullmäktiges hetaste debatt var kring att en ledamot ville att fullmäktige skulle ta upp en motion utan att bereda den, vilket går emot kommunallagen. Det handlade om att stoppa rivning av ett hus på Strandvägen. Idag kom den upp igen och var nu hanterad av kommunstyrelsen som föreslog fullmäktige att avslå motionen. Vi har idag ca 72 tomma lägenheter och med allt vi kan överskåda så är behovet att riva bort tomma hus stort. Så blev även fullmäktiges beslut.

En väldigt viktig fråga var kring hur det fungerar i de särskilda boenden som kommunen har, hur hade de äldre det? Där diskuterades behovet av personal och att så få vill utbilda sig inom vårdyrket. Vi har allt för få utbildade undersköterskor. Nu vet vi att vi inte är ensamma men det gör ju inte problemet mindre. Hur ska vi klara av att se till att undersköterskor och annan omsorgspersonal får bättre arbetsvillkor, högre löner och bättre arbetstider? Det är en komplex fråga där en liten kommun har små muskler att tex göra stora lönelyft. I regionens verksamheter så fattas det folk i alla kategorier. Det saknas 14 läkare inom primärvården i Södra Lappland och det är mångt många fler sjuksköterskor som saknas. Jag tror vi måste se till att det finns fler utförare även inom omsorgen, fler arbetsgivare att välja mellan och fler som startar företag inom omsorgen.

Ekonomichefen redogjorde för ekonomin. Verksamheterna håller inte sina budgetar som är hårt hållna, men finansieringen ser ut att stötta upp så att vi går med ett litet plus 2022. Befolkningsminskningen gör att vi får allt mindre in i skatteintäkter de kommande åren. Så det viktigaste vi kan göra är att få fler att vilja bo här i vår kommun. Ett sätt som vi jobbar med nu är att marknadsföra boendemiljöer i vår kommun, som lägenheterna i Saxnäs som är helt unika. Få kan bo så vackert med så nära service.
”Vi kommer inte att kunna lova guld och gröna skogar i denna valrörelse.” säger Annika Andersson när ekonomin redovisades. Så sant. Det gäller att hålla i det vi plågats igenom denna mandatperiod.

Vk har gått ut med en enkät till läsarna och frågat vad de ser som den största utmaningen för sin kommun. I vår kommun pekar svaren ut avsaknaden av arbetstillfällen. Detta resonerar Annika om i sitt anförande och lyfter fram att det finns arbetstillfällen inom närapå alla branscher. Just nu finns över 160 lediga jobb både säsongsarbete och fasta tjänster. Vad har vilhelminaborna för självbild?

Det som behövs är människor, arbetstillfällen finns! Det är fler lediga jobb än vad det är arbetslösa i hela länet. Ett mycket bra anförande du kan titta på i efterhand på vilhelmina.se. Vi ska vara goda ambassadörer för vår kommun, det finns fantastiska möjligheter att bo och jobba i Vilhelmina. Så vi behöver ifrågasätta vår självbild och se både utmaningar och möjligheter för vad det är.

Samverkan lyfts i debatten och där håller jag verkligen med. Vi har ett gymnasieförbund och jag hade hoppats på ett beslut om bolagshandlingar i ett avfalls, vatten och avlopps samarbete med Lycksele kommun idag. Men det tyckte minoriteten skulle beredas vidare. Samverkan och samarbeten måste bli både bredare och starkare med våra grannkommuner framöver och jag tycker det är lite märkligt att när vi verkligen kan så ska det förhalas och fördröjas..

Jag lyfte allt det arbete som görs i företag för att haka på den gröna omställning som Ecoclime som jobbat med energieffektiviseringar, Inpipe som gör giftfria liners till VA system, Vibo som undertecknat klimatklivet och att kommunen kör sina bilar på biodrivmedel och alla andra företag som satsar på att hänga på den gröna omställningen. Verkligt viktigt för framtiden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.