Folkhälsodag i Vilhelmina

Sen jag sist var med på en sån här dag har det hänt lite, det var 2019. I Vilhelmina har skolan tagit en 10 årsplan för att jobba mot psykisk ohälsa och kommunen har förra mandatperioden anställt en folkhälsostrate, Sabina. Länsstyrelsen har tillsammans med regionen startat ett forum för folkhälsa som jobbar med frågorna och jag har läst folkhälsovetenskap vid Umeå universitet.

Det finns en överenskommelse för att jobba för en jämlik och jämställd hälsa, psykisk hälsa och hälsofrämjande levnadsvanor mellan olika aktörer i länet. Du kan prenumerera på ett nyhetsbrev från länsstyrelsen sök på deras hemsida på, Jämlik hälsa Västerbotten så hittar du mer info.

Folkhälsostratgen Sabina berättar om vad hon jobbar med, som en folkhälsorapport om hur invånarna mår egentligen, hälsa, lärande trygghet för barn och unga, drogförebyggande, suicidpreventiva, psykisk ohälsa, våldsprevention, brottsförebyggande och agenda 2030. Det är ett helt gäng med olika samverkansgrupper både regionalt och lokalt.
En vecka för att lyfta frågor kring psykisk hälsa är på gång likväl som utbildning i frågan. Ungas delaktighet i beslutsprocesser och mötesplatser för unga, dans för hälsa, hållbarhetsvecka och seniorinsatser är några områden det jobbas med.

I Vilhelmina lever kvinnor 1,8 år kortare liv än i riket och män 2,9 år kortare än andra svenskar. Män har fem gånger så hög förtida död än kvinnor, de vanligaste sjukdomarna är hjärta och kärl, chanser, suicid och alkoholrelaterade orsaker fler röker, högre alkoholkonsumtion än riket, 60% når målet om fysisk aktivitet och 20% når målet om grönsaksintag. Invånarna klassar sin hälsa sämre än riket.

Sjukstugan berättar om hur de jobbar med folkhälsa som den äldresköterska (som min mamma verkligen älskar som har skapat en oerhört trygghet för oss barn och för henne som 87 år gammal bor ensam på jordbruksfastigheten i byn Golis), förebyggande hälsa för äldre, trygghet, fokus på person och inte på sjukdom, hälsokontroller m.m. De jobbar för att livsstilsförändringar för att människor ska ta hand om sig och sin hälsa.

Det finns många bilder som visar hur hälsan i kommunen ser ut som finns här: Kärnindikatorer – kommunnivå

Jag lägger här en rapport som lyfter några andra aspekter.
https://regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Folkh%C3%A4lsa%20examination%20pdf.pdf

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.