Landsbygdspolitik är inte bara politik!

Den här helgen har jag gått omkring med lurar i öronen med SVT Forum, nörd som jag är. Jag missade att vara på stämman då en förkylning passande slog till precis nu. Tänkte berätta för er vad jag tycker var det viktigaste som att Centerpartiet har beslutat om en ny landsbygdspolitik som gör det möjligt för hela Sverige att utvecklas. Det är inte bara ord på ett papper utan en riktning om vad vi menar när vi pratar om landsbygd, att det är en politik vi driver för HELA landet. Landsbygdsprogrammet ger på olika sätt människor bättre förutsättningar för att leva, bo och verka på landsbygden. Centerpartiet har en hoppfull, grön och liberal politik för livsresor i hela landet.

Programmet spänner sig över flera områden och inkluderar bland annat förslag för att skriva av studielån, bättre vägar, rättvisare skatter, infrastrukturlyft för hela landet, närmre vård som BB, att epor ska få köra fortare, mer lokal livmedelsproduktion. Här kommer några punkter:

Att det utformas ett system för avskrivning av studieskulder för den som flyttar till glesbygdskommun för att arbeta inom ett bristyrke med markant kompetensbrist.

Förlossningsvården ska finnas närmare kvinnor genom en sammanhållen vård som möjliggör fler barnmorskeledda kliniker som kompletterar de större sjukhusen.

Centerpartiet vill att en lägsta acceptabel vägstandard antas, som möjliggör en nollvision om sänkta hastigheter på landsvägar.

Sveriges beredskap när det gäller livsmedel och kritiska insatsvaror stärks genom samverkan mellan det offentliga och näringslivet, där beredskapsåtgärder kan säkerställas genom avtal och ersättningar.

Centerpartiet vill att det ska antas nationella och uppföljningsbara mål för produktionen och försörjningsförmågan av livsmedel i Sverige. En målsättning ska vara att vi producerar åtminstone 80 procent av den mat som konsumeras och som vi har goda förutsättningar att producera i Sverige.

Centerpartiet vill att lönegolvet för arbetskraftsinvandring stoppas.

Yrkeshögskolan byggs ut med minst 20 000 utbildningsplatser de kommande åren.

Centerpartiet vill att ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik införs, samt att samarbetet över de nordiska landsgränserna stärks för att förbättra tillgången till kollektivtrafik i gränsregioner.

Centerpartiet vill att en infrastrukturberedning tillsätts som likt försvarsberedningen kan lämna förslag på insatser som behöver göras för infrastrukturen som helhet.

Regelverken kring A-traktorer måste ses över för att öka säkerheten men också öppna för möjligheten att göra det tillåtet att framför moderna A-traktorer snabbare än vad som i dag är fallet.

Vad tycker du om detta ? vad behövs ytterligare?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.