Veckan som gått…

Av , , Bli först att kommentera 2

Den här veckan har varit ovanligt lugn då jag varit hemma i Vilhelmina hela veckan och bara politiska möten två kvällar.

På måndag så hade vi som vanligt på måndagar först träff inom den politiska ledningen där vi drog upp planer för vårt politiska arbete och uppdaterade oss efter julen. Det har varit rätt lugnt under helgerna. Främst Sociala brukar ha mer att göra då det är under helgerna det kan krisa till i utsatta familjer. Sen träffade vi alla chefer och pratade om kommande arbete och aktuella frågor. Sedan träffades vi för att prata hur vi lägger upp arbetet för att fördela de 414 miljoner som finns i finansiering för 2011. Det är långt mycket mindre än vad vi haft tidigare vilket gör att vi ska lägga fram hur vi politiskt vill fördela pengarna för att sedan lägga förslag på anpassning av verksamheter, nya sätt att driva verksamheter och hur vi prioriterar. Detta arbete ska ske under våren då politiska partierna ska tala om hur de tänker fördela de 414 miljonerna inom kommunen. Olika partier kommer att prioritera olika och det är viktigt att medborgarna får klart för sig innan valet vad de olika partierna vill prioritera och lyfta fram. Att fortsätta med allt som vi har idag i den omfattning vi har idag kommer inte att gå oavsett ideologi, utifrån att vi får mindre i finansiering då vi blir färre. På måndagkvällen har Centerpartiet styrelsemöte där vi jobbade med kommande årsmöte och valstrategier för valet 2010. Som vanligt ett trevligt och glatt möte, jag är övertygad om att när människor trivs och mår gott så blir man mer kreativ och bättre idéer kommer fram när man trivs tillsammans.
På tisdag var det jobb med det positionspapper som ligger till grund för kommande strukturfondsperiod. Kolla vad jag skriver om det på www.vk.se bloggen. Flera företagare i besöksnäringen ringde och var upprörda då de biljetter som skulle ligga ute för bokning inte fanns. Johan på flyget jobbar intensivt med att få till det. Det är 550 kr biljetter torsdagar och söndagar som vi förhandlat fram med Next Jet. Pratar omkring forskningsenhetens framtid med några kolleger i andra kommuner. Det verkar som om de flesta vill att vi fortsätter att diskutera framtiden, så det ska vi göra vid nästa 10 kommungrupp. På kvällen är det inskrivning i Granbergsbacken där jag jobbar med att få föräldrar att dela upp helgerna för att jobba i liften och i caféet, Varje helg kan du åka upp till Granbergsstugan och fika mellan kl 11.00- 15.00. En lagom promenad, skid eller skotertur. 
Onsdagen får jag besök av ordförande i Vibo och vi diskuterar aktuella frågor. Dricker kaffe och får redovisning av Bernt som är ansvarig för kommunens Nystartskontor som finns idag på AF. Det är flera frågor som vi har gemensamma erfarenheter av då jag tidigare jobbat med liknande frågor som han gör nu. Har Centerlunch där vi pratar om remisserna vi jobbar med för både förtroendemannautredningen och LOV. Material för detta finns på kommunens hemsida om du vill vara med och tänka till. Få info om det arbete som vi är med i för barn och ungas hälsa. Vi är med i ett utvecklingsarbete inom Sveriges Kommuner och Landsting där syftet är att bli bättre på att arbeta med barns och ungdomar som mår dåligt. Tanken är att bättre samordna alla de resurser som finns både inom kommunen och inom landstinget för att bli duktigare på att hjälpa de som behöver hjälp. Målet är att rätt vård skall finnas på rätt plats och vara lätt att hitta. Projektet omfattar barn och ungdomar mellan 0 och 18 år involverar MVC, BVC, Primärvård, förskola, skola, skolhälsovård, skolkuratorer, skolsköterskor, barnkliniker, barnrehab och ungdomsmottagningar. Läs mer på www.skl.se/psykiskhalsa
Under dagen träffar jag som snabbast en företagare som vittnar om att det händer en hel del och det arbete vi jobbar med i Destination Södra Lappland har fått gott gensvar i både länet och i Stockholm. Har senare under kvällen ett långt telefonsamtal med en annan företagare, en bra diskussion omkring aktuella händelser, förutsättningar och möjligheter för utveckling.
På torsdag har vi en träff med Vännäs, Åsele, Dorotea samt företag och Länsstyrelsen angående det Biobränsleprojekt som vi vill genomföra. Vi lägger grunden för ett större projekt som handlar om att arbeta för att nå klimatmålen genom att öka produktionen och effektiviseringen för biomassa lokalt i samverkan med andra aktörer. Ett steg vidare för att bli mer klimatsmarta och nyttja de resurser vi har inpå knuten på ett smartare sätt.
Får statistik för befolkningsförändringen för 2009. För varje person vi minkar mister kommunen en persons idéer, kraft och engagemang samt ekonomiskt. I runda slängar ca 40 000 kr i finansiering plus det som personen i sig upparbetar i skatter till kommunen, kommunen mister ca 100 000 kr per år och person som vi minskar i antal. Ett annat bekymmer är att de som flyttar ut är de unga och de som flyttar in är främst äldre.  
·         Födda                                           83
·         Döda                                                                  100
·         Inflyttade                                     270
·         Utflyttade/utvandrade                 326
·         Summa:                                        Minus 73 personer
På fredag är det arbete med remisserna för förtroendemannautredningen och Lagen om Valfrihet. Försöker att jobba mycket med omvärldsanalyser i såna här uppgifter. Att ta reda på hur andra har gjort och vilka erfarenheter och kunskaper som finns i andra kommuner ger en bra grund för de egna synpunkterna.
På kvällen är det kalas. Först ahr vi årsmöte där 25 glada centerpartister diskuterar både formella årsmötesfrågor och olika lokalpolitiska frågor. Två nya medlemmar är med för första gången. Vi tackar både Gunnar, har årsmöte och har på CenterSpa tillsammans med både tjänstemän och politiker från både Centerpartiet, Alliansen och Socialdemokraterna. Detta blev en mycket trevlig kväll där Gunnar stod i centrum.
Lördag städar vi bort julen hemma och på söndag hälsar vi på och städar hos mamma.
Kommande veckor ser ut ungefär såhär:
Vecka:3
Måndag: 8.00 Politisk ledningsgrupp, 9,30 Kommunens ledningsgrupp, 16.00 Kommunfullmäktigegrupp kl 18.00 Strategigrupp
Tisdag: Åker till Granddagarna i Stockholm för Länsstyrelsens dag samt 10 kommungrupp där jag nu i år är ordförande.
Onsdag: Föreläser på Granddagarna angående framtidens Näringslivsutveckling i Norrland
Torsdag: Ärendegenomgång inför kommunstyrelsens arbetsutskott
Fredag: Ev. info om TRIO pojektet och Ev möte omkring Kittelfjäll och avfärd till Skellefteå för distriktsstyrelse samt Centerpartiets nomineringsstämma som är fredag och lördag
 
Vecka:4
Måndag: Politisk ledningsgrupp kl 8.00, träff med Åke, Träff med presumtivt företag, På kvällen företagarkväll. Den här veckan sker de sista jobbet med förtroendemannautredningsremissen.
Tisdag: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Onsdag: Kommunstyrelse med närvaro av North Sweden Sabine Mayer. På kvällen startar Politikerskolan.
Torsdag: Akademi Norr på eftermiddagen i Umeå för att jobba med metoder och strategiska tillväxtfrågor i vår region Södra Lappland
Fredag: På förmiddagen fortsättning på gårdagen och sen hem till begravning då en moster till dött under december. Idag ska remissen för förtroendemannautredningen vara klar så sista skrivandet sker på morgonen.
 
Vecka:5
Måndag: Politisk ledningsgrupp samt kommunledningsgrupp träff med Forskningsenheten och träff med Åke.
Tisdag-fredag: Åker till Göteborg för Centerpartiets kommundagar Det är nästan varje år i alla partier utbildnings och nätverksdagar för ledande kommunpolitiker. Ett sätt att få inspel, diskutera och fylla på det dagliga jobbet.
 
Vecka:6
Måndag: I Umeå för träff med kommunstyrelseordföranden i länet samt Centerpartiets ledningsgrupp. Den här veckan ska remissen vara klar för Lagen om valfrihet.
Tisdag: Ordförandedag i kommunen
Onsdag: Ev Sveriges kommuner och landsting i Piteå
Torsdag: Ev Piteå
Fredag: Träff angående lokal handel och kommersiell service med Länsstyrelsen och våra tjänstemän i kommunen.
Bli först att kommentera

Skidåkningstopplista

Av , , 1 kommentar 2

Destination SÖdra Lappland har två skidorter med i toppen av den lista som tidningenEscape 360 tar fram. Först kommer Åre men på andra plats placerade sig Borgafjäll. Man skriver att orten är en en riktig pärla vad det gäller offpiståkning, både i och utanför systemet. Tredjeplatsen knep Kittelfjäll som är berömt för sin helikopterskidåkning och sina raviner. Man skriver bland annat att få platser i Europa kan erbjuda så bra heliski till samma prislapp.  Vi ahr fantastiska skidåkar möjligheter i vår region och äntligen kan man flyga hit billigt, åka buss från Umeå eller ta bilen och besöka båda orterna…..Välkommen!
 

1 kommentar

Positionspapper NSPA

Av , , Bli först att kommentera 5

Det material som togs fram vid europaforum i Kiruna i december och som ligger för vidare arbete inför kommande strukturfondsperiod saknar enligt mig väsentliga delar. Materialet har justerats till det bättre men man känner sig ändå en smula missnöjd, materialet innehåller rätt ord och begrepp men saknar ändå det där som gör det klart och tydligt. Det som jag upplever starkast är att dokumentet är bristfälligt när det gäller att förklara hur glesa regioner ska utvecklas. Kan anledningen till den vaga skrivningen vara att undvika att behöva avslöja de egentliga avsikterna, d.v.s. en avveckling av glesbygdens resurser som man utryckte i det tidigare dokumentet???. Är man lite misstänksam som man ofta är så finns det en kustorientering även i detta då man håller fram satsningar vid kusten, infrastruktursatsningar, R&D-satsningar vid universiteten etc. Under en längre period har vi i inlandet reagerat mot den centralisering av resurser till kusten och städerna, som sker idag sker då projektmedel i hög grad “fastnar vid kusten”.

Det som måste lyftas fram är att det finns ett värde i att dessa områden är glest befolkade. Det är ju till exempel på grund av glesheten, det genuina och orörda som vi kan locka besökare och internationella turister hit. Värdet är att denna region skiljer sig från tätbefolkade regioner och därför har ett värde som ska utvecklas hållbart i samarbete med det lokala, regionala, nationella och europeiska. De glesa områdena vi har i norra Europa skiljer sig från de glesa i Sydeuropa då vi har en helt annan natur, klimat, avstånd och befolkningstäthet. Samtidigt som vi har en väl utbyggd samhällsservice och utvecklingsnivå. Det finns ett behov eller ett värde av att vara något annat än det som utmärker städer.
Vi vill ju att regionalpolitiken ska riktas till hela EU, för att investera i konkurrenskraft och innovation. Så detta ställningstagande måste vara tydligt med att lyfta fram infrastruktur och kommunikation för hela regionen för att det ska bli ett allmänt förankrat ställningstagande från hela regionen. Både flyg, järnväg och bredband och kopplingar mellan olika transportslag över läns och landsgränser, på tvären och på längden. Europavägar och gränsöverskridande vägar kopplat till järnväg. Tex E 12 kopplat till Inlandsbanan, flygplatsernas koppling till Europavägar och vägar mot Norge och Finland. Jag tror att det är här vi har framgångsfaktorerna för nästa strukturfondsperiod. Vi får ju tydliga signaler om att gränsöverskridande projekt kommer att få betydligt mer pengar framöver. Så där måste vi vara tydliga med hur vi bygger bort fysiska gränshinder om än vi nyttjar det gränslösa samhället som gjort sitt intåg.
Idag är forskarvärlden tämligen överens om att tekniska innovationer inte kommer att vara tillräckliga vare sig för att uppnå klimatmålen som är uppsatta eller skapa ett klimatsmart samhälle. Istället ses livsstils- och beteendeförändringar som nödvändiga om vi ska kunna uppnå dessa mål. Där har Norrland och Norra Europa mycket att vinna då många av de förutsättningar som råder hos oss  sammanfaller med ett resursneutralt sätt att leva. Det ligger även i linje med det Centerpartiet står för då det gäller ett klimatsmart samhälle.

Vi ska verka för att Norrland ska bli en stark utvecklingszon i Europa där vi utvecklar befintliga resurser, samarbetar och ökar attraktionen internationellt. 

Bli först att kommentera

Nya, nyare, nyast….

Av , , Bli först att kommentera 2

Igår hade vi möte om kommande val och vilka personer som vill vara med på vår lista. Det är många som känner sig sugna och intresserade av att jobba i politiken men dock inte i fullmäktige. De tycker det verkar vara så jobbigt med det debattklimat som varit. Så det hänger på oss som är i fullmäktige just nu att se till att ändra på det.

Nästa fullmäktigemöte måste vara otroligt kul, givande för lyssnare, intressant och glädjefyllt för att inspirera människor att vilja vara med i debatten i fullmäktigesalen. Tänk, arma tanke, om det skulle bli sämre debattklimat….vilka skulle då vilja vara med? Bara de mest aggresiva, ilskna, bittra och tvärsura personerna i kommunen…Hurvens så trist!

 

Bli först att kommentera

Här är bilden

Av , , 2 kommentarer 1

 

Tack PO för att du lärde mig hur man gör med bilder…

2 kommentarer

Kommunalrådet informerar om årets första vecka.

Av , , 1 kommentar 0

FÖRSÖKTE LÄGGA IN EN EXELBILD AV MEDELSLIKVIDITETEN UNDER DE SENASTE 15 ÅREN UTAN ATT LYCKAS….ÄR DET NÅN SOM VET HUR MAN GÖR?

Måndag: var jag ledig och snörvalde omkring i yllesockar uppe i Västansjö. Blev uppringd av både en företagare, en fastighetsägare och en tidning under dagen. På tisdag åkte jag iväg för att vara med på den traditionella trettondagsbalen som hölls på Länsresidenset. En knåpande med klänning och frisyr och en god middag med trevliga bordskamrater gav en god kväll. Jag lobbade för både destinationen, flyget, vägarna och positionspapperet så jag var nöjd. Mest nöjd över Filippa Reinfelds intresse av fjällvägar mellan fjälldalarna för att klara samhällsservice. Kanske hon lyfter frågan med maken!!!! Och att jag fått löfte om att vara med och skriva i det underlag som ska hanteras vidare då det gäller kommande strukturfondsperiod. Var dock ur form även denna dag så kvällen fick ta slut som Askungen, när kl slog tolv så gick jag hem. Körde hem i kylan på onsdag blev intervjuad angående de nya partier som etableras i Vilhelmina än en gång. Torsdag så fick jag lift med grannen till jobbet då alla övriga i familjen var lediga. På morgonen träffade jag Karl-Johan och Johan för att gå igenom aktualiteter samt dra upp strategier inför eftermiddagens möte omkring flyget. Träffade även en företagare som vill köpa mark och pratade med en annan företagare som hade problem med att vattnet frusit. Träff med UFNI (Uppnhandlade flygplatser Norrlands Inland) representanter som ska delta i arbetet med upphandlingen av flyget fram till 2014. Pratade med en person som skrivit insändare och svarade hur jag ser på frågorna som personen hade synpunkter på. Planerade och diskuterade även några aktuella frågor med Åke och Karl-Johan. Fick turligt nog skjuts hem på kvällen som var kylig. På fredag jobbade jag med förberedelser inför kommande 10 kommungrupp och den föreläsning jag ska hålla på Granddagarna. Jobbade även med det uppdrag som vi har då det gäller strategisk tillväxt och destinationsutveckling. Bokade träff med North Sweden för att jobba tydligare med kommande strukturfondsperiod och bokade dem till nästa KS. Ringer runt till kommunalråden i 10 kommunsamverkan för att prata om Forskningsenheten, få är dock tillbaka på jobbet denna kalla dag.
 
Kommande veckor ser idag ut såhär förutom det vanliga löpande arbetet med planering, administration, samtal, mail och telefonsamtal.
Vecka:2
Måndag:8.00 Politisk ledningsgrupp, 9.30 Kommunens ledningsgrupp, 10.00 ekonomiträff, På kvällen Centerpartiets styrelse
Tisdag: Planering med Visit Vilhelmina
Onsdag: Centerlunch kl 12.00
Torsdag: Träff med Vännäs, Åsele, Dorotea samt SCA och EON och Länsstyrelsen angående det  Biobränsleprojekt som vi vill genomföra har även en inplanerad träff med ett nytt  presumtivt företag
Fredag: 17.00 Årsmöte Centerpartiet samt Avtackning av Gunnar kl 19.00
 
Vecka:3
Måndag: 8.00 Politisk ledningsgrupp, 9,30 Kommunens ledningsgrupp, 16.00 Kommunfullmäktigegrupp
Tisdag: Åker till Granddagarna i Stockholm för Länsstyrelsens dag samt 10 kommungrupp
Onsdag: Föreläser på Granddagarna angående framtidens Näringslivsutveckling i Norrland
Torsdag: Ärendegenomgång inför kommunstyrelsens arbetsutskott
Fredag: Ev. info om TRIO pojektet och avfärd till Skellefteå för distriktsstyrelse samt Centerpartiets nomineringsstämma som är fredag och lördag
 
Vecka:4
Måndag: Politisk ledningsgrupp kl 8.00, Forskningsenheten, På kvällen företagarkväll.
Tisdag: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Onsdag: Kommunstyrelse med närvaro av North Sweden Sabine Mayer
Torsdag: Akademi Norr på eftermiddagen i Umeå
Fredag: Akademi norr på förmiddagen
 
Vecka:5
Måndag: Politisk ledningsgrupp samt kommunledningsgrupp träff med Forskningsenheten
Tisdag-fredag: Åker till Göteborg för Centerpartiets kommundagar Det är nästan varje år i alla partier utbildnings och nätverksdagar för ledande kommunpolitiker. Ett sätt att få inspel, diskutera och fylla på det dagliga jobbet.
 
Vecka:6
Måndag: I Umeå för träff med kommunstyrelseordföranden i länet samt Centerpartiets ledningsgrupp
Tisdag: Ordförandedag i kommunen
Onsdag: Ev Sveriges kommuner och landsting i Piteå
Torsdag: Ev Piteå
Fredag:
 
Vecka:7
Måndag: Kommunfullmäktige
Tisdag:
Onsdag: Uppstart NENET projekt för hållbar klimatsmart miljöarbete
Torsdag: Akademi norr
Fredag: Akademi norr
 
Vecka: 8 Agenda 21 vecka
Måndag: Politisk ledningsgrupp och kommunledningsgrupp
Tisdag: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Onsdag: Ägarsamråd Länstrafiken Umeå
Torsdag:
Fredag:
 

 

1 kommentar

Diskussion i tidningen eller i telefon??

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag ringde jag en person som tidigare i höst skrivit debattartiklar i tidningar för att berätta om allt det som inte går att ta med när man skriver ett debattinlägg i tidningen. Personen ifråga ställde sig först frågan de till varför jag ringde. JJag förklarade hur jag ser på att ta in synpunkter och att föra en dialog så öppet som det går på alla fronnter. Jag har tex för vana att ringa upp de som fört fram synpunkter offentligt för att berätta hur jag ser på frågorna, berätta om allt det jobb som inte syns men som ständigt pågår och om allt det där som är på gång men inte är klart ännu. Men jag förstod idag att det kan kännas knepigt att jag ringer. Jag hoppas dock att jag var så tydlig att personen förstod att jag tycker det är jättekul att folk engagerar sig och tycker till. Att medborgare säger vad de tycker på olika sätt i bloggar, i debattartiklar och direkt i telefon eller i mail till mig är ju det enda sättet som jag och andra som sysslar med politik kan få veta vad folk tycker. Jag pratar ju naturligtvis med många människor ute på byn, i träffar på företag och när jag promenerar på affären eller på väg hem.. Men alla de synpunkter jag får in via bloggen, mail och via debatt är så viktiga för det är när många synpunkter brottas samman som man kommer fram till bra beslut. SÅ alla tankar behövs och jag hoppas att många känner att de vill engagera sig i någon av de lokala partierna som kommer att finnas med i nästa val. Ni som vill engagera er är väldigt välkomna till Centerpartiet, vi är ett härligt gäng som har så roligt tillsammans och som verkligen vill diskutera och vrida och vända på saker från många synvinklar….Ju mer olika dess bättre!!!

Bli först att kommentera

Resiliens och nobelpris…

Av , , Bli först att kommentera 2

Nu har forskningen och nobelpriset hiottat ett område där jag tror att vi alla kan känna oss hemma. Dels Elinor Ostroms noblepris om vad som krävs för ett hållbart samhälle och att tillväxt bygger på den lokala utvecklingen. Dels begreppet resiliens som handlar om hållbar utveckling och att kriser i sig inte enbart är hotande utan även  skapar utveckling. Se http://www.stockholmresilience.org/research/whatisresilience.4.aeea46911a3127427980004249.html

Bli först att kommentera

Valår!!! Äntligen!

Av , , Bli först att kommentera 6

Gott Nytt Valår vill jag önska er alla. Jag känner på mig att det kommer att bli ett fantastiskt år, spännande, givande och intressant. år med många utmaningar men väldigt många glädjerika dagar. Valet kommer att bli roligt, hett och rättvist. Folket kommer att rösta på de som har bäst förutsättningar att genomföra det de vill ha ut av sina skattepangar. Jag kommer att få vara både stolt och nöjd.  Man är väl inte för inte dotter till dotterdottersdottern till Noak i Virisen. Så mina aningar och spådomar brukar slå in… 
 

Bli först att kommentera