Snö, det är vackert det!

Av , , Bli först att kommentera 8

Så vackert det blir när snön lägger sig. Jag blir både lycklig och skidsugen. Tänk att snart kan vi susa nerför pister och spår. Det är bara att hoppas att det nu får vara kallt och att snön får ligga kvar.

När skidåkarsuget satte in som värst så åkte jag förbi Vilhelmina IK,s kansli och beställde skidåkarkläder. De ska beställa nya, snygga och praktiska så vill du åxå ha en måste du skynda dig att ringa upp VIK kansliet.

Bli först att kommentera

Jordnära liberalism

Av , , Bli först att kommentera 16

I veckan som gick höll vi ett seminarium i Centerpartiets Ideprogramarbete. Temat var ”En jordnära liberalism”. Det finns en spännande historia mellan liberalismen, landsbygden och centeridéerna. Johan Norberg en av våra stora tänkare i nutid har tagit fram en artikel i ämnet – en jordnära liberalism. Du hittar den via denna länk: http://www.centerpartiet.se/Documents/Tillbaka%20till%20ro%cc%88tterna%204.pdf

Där går han igenom att mycket av de liberala idéerna i Sverige har utvecklas på landsbygden. De svenska bönderna lyckades genom århundraden behålla mycket mer av sin frihet än de som odlade jorden i våra grannländer. Resultatet av böndernas frihetskamp ligger som grund för det som vi tar för själklart idag, tryckfrihet, religionsfrihet, näringsfrihet, äganderätt och frihandel.

Centerpartiet kämpar än idag för frågor som decentralisering av makt, personligt ägande, fri företagsamhet och vi vill fortsättningsvis vara det parti som står upp för den lilla människan mot makten. Där de frihetliga värden, självbestämmande, decentralisering och socialt ansvarstagande ligger som grund för att möta framtida utmaningar. Det som verkligen förenar Centerpartiets idéarv och liberalismen är tron på det egna ansvaret och misstron mot överheten och makten. Vi tror på individen, decentralisering och ett starkt lokalsamhälle oavsett –ism-stämpel.

 

Bli först att kommentera

Sjöbo och Norrland 2.0

Av , , Bli först att kommentera 15

Har i helgen varit tillsammans med en del av den utflyttade familjen i Göteborg hos dottern Sofi och hennes familj. Det är så skönt att se att on har ett bra liv är, lycklig och lever ett liv som hon själv valt. Hon är enormt drivande den tjejen, är en fantastisk mamma och en underbart kärleksfull dotter och syster. Hittade hennes nyckelring där hon bar med sig bilder av sina syskon, det gläder ett mammahjärta. Helgen har varit hjärtevarm.

Är nu på väg i tåg mot Sjöbo där jag imorgon sa hålla i en landsbygdskonferens som arrangeras av Region Skåne, Winnet och Regionalt resurscentra i Skåne. Det är ett tag sedan jag hade den här typen av uppdrag som jag gör i mitt lilla egna företag, Emma Advice. Företagandet är en viktig del för mig för att förstå företagandets villkor och samtidigt få en frihet att göra det jag är bra på. Det innebär att jag får utveckla andra sidor av mig själv som jag inte har i mitt jobb. Så imorgon är jag ledig från jobbet för att jobba i Skåne.
Sen åter till det vanliga jobbet och en hektisk vecka som avslutas med en Norrlandskonferens nästa helg med deltagare från hela Norrland. En konferens där Centerpartiets framtidsagensa står på programmet. Det kommer att bli en innehållsrik, spännande och givande helg.  

Vill du vara med så hör av dig!

Bli först att kommentera

Motionera mera

Av , , Bli först att kommentera 12

Nu i dagarna har riksdagen tagit emot en mängd motioner. Det har varit högtryckens motionerandes för riksdagens ledamöter. Glädjande för oss i norr så har det lagts ett anta l motioner för Inlandsbanan och norrbotniabanan. Där man lägger förslag på olika lösningar för att bygga en hållbar infrastruktur för norra Sverige.

Du kan själv gå in på riksdagen.se och se vilka motioner som lagts och av vem.

För dig som vill läsa delårsrapporten för Vilhelmina kommun så läggs den nog ut snart på www.vilhelmina.se

 

Bli först att kommentera

Tillbaka till rötterna, det öppna frihetliga Centerpartiet?

Av , , Bli först att kommentera 13

Jag har i snart ett år jobbat med att ta fram den nya idéprogrammet för Centerpartiet tillsammans med flera kloka människor. Vi har processat programtexterna öppet i både processer runt om i landet men även öppet på nätet genom en wiki.

Den 18 oktober ska tre kommuner i Västerbottens inland processa den vidare i Meselefors gamla skola, hör av dig om du vil vara med.
Är centerpartiet ett parti som driver en jordnära folklig liberalism? I såna fall handlar det om att vi tror på att makten ska ligga så nära människan som möjligt och att varje människa ska vara fri att ta egna beslut. Vi utgår från att individen ska gå först i alla frågor som vi diskuterar. Beslut måste tas utifrån människans frihet och att den går först. Det kommer då att ge olika lösningar på olika platser.
Centerpartiet befinner sig i en svår situation. Valresultatet 2010 var partiets historiskt sämsta och opinionssiffrorna har därefter tyvärr ännu inte vänt uppåt. Därför måste vi vara självkritiska och våga analysera de idéströmningar som format partiets nuvarande politik.
Vi i Idéprogramgruppen har ofta anknutit till att Centerpartiet måste “återvända till sina rötter”. Där Centerpartiets ställningstagande mot eliterna i samhället är själva grundbulten. Ett grönt, decentralistiskt socialliberalt parti som alltid stått upp för solidaritet och rättvisa och att motverka både sociala och regionala klyftor. Det finns en stor ideologisk utmaning att bygga vidare på den tydliga decentraliseringspolitik som alltid har varit vårt tydliga kännetecken.
Nu kommer vi att stänge ner Wikin i slutet av oktober. Så vill du vara med och lägga dig i måste du agera nu! Vad är viktigt för dig i att bygga ett framtida samhälle? Gå in på www.centerpartiet.se Ideprogram och lägg dig i….
Bli först att kommentera

Anti-Stockholmspartiet, Centerpartiet!

Av , , 1 kommentar 15

Centerpartiet står föröppenhet och det är en tradition från mellankrigstiden där man ville ta till sig det nya och man tog in ledande akademiker i partiet under mellankrigstiden i Sverige. Idag är man för öppenhet och ser globaliseringen som medel för utveckling, för bildningsarbete och för tillväxt. Migrationsfrågor är idag inte ett hot utan en möjlighet. Den stora migrationen i Sverige har varit människor från landsbygden till städerna inte människor från andra länder utan människor från andra regioner. Vi har faktiskt haft inrikes tullar i Sverige och försökt få människor att flytta hit efter det att människor flydde ut från vårt land. Flydde från svält och förföljelse till friheten i Amerika. Var i den liberala floran står då Centerpartiet? OM Centerpartiet kan ta fanan för idéerna att ta beslut så nära medborgarna som möjligt, (decentralisering alltså), se till att vi blir mer antistockholmskt liberala frihetsträvande parti där finns det en ledig position.

Centerpartiet som de ”antistockholmska” liberala partiet är framtiden!
Vad är rätt politik att föra nu? Vi är i en tid nu där vi måste finna olika försörjningsmöjligheter, pröva nya lösningar i småskaliga miljöer i vårt land, skattesystem som inte längre bär, regionalpolitiska frågor. De perifera miljöerna är de stora förlorarna på regleringssamhället. Landsbygden är synnerligen relevant nu där vi längtar tillbaka till det hållbara.
Det finns en storstadasfanatism där städer anses måsta växa, om inte sker det nåt fasansfullt. Varför händer det bara i städer? Varför händer inte samma fasansfulla på landsbygden som slutar växa? Är det en naturlag eller är det ett resultat av centralisering?
Vi måste ha större respekt för olikheter och inte sträva efter millimeterrättvisa. Men vill vi ha utveckling och innovativa lösningar måste vi få olika resultat i olika regioner. Den stora trenden är mångsyssleriet, de små källarföretagen. Teknik, byggande, bioteknik, mekanik och tjänster. Små företag som skapar utveckling globalt. Vi måste stimulera denna utveckling och främja de som har initiativkraften.
1 kommentar

Står Centerpartiet för bondförnuftet?

Av , , Bli först att kommentera 9

Centerpartiet letar sig idag tillbaka till sina rötter. Där den producerande klassen inte längre är bönder, den svenska bonden bor idag i stan. Det som ärvts i den frihetskämpande är decentraliseringen och att alla lösningar inte kan se lika ut. Att det ska finnas olika lösningar där valfrihetsreformen är en sådan reform där man försöker bända makten över tjänsterna från tjänstemän och politiker till medborgarna själva. Där människor kan få den lösning som passar dem som individer och inte lika för alla. Här är en tydlig liberal linje. Politiken om det varma, trygga, hållbara, företagsamma lever idag i Centerpartiet.

Alla partiet vill idag vara liberala då dessa värderingar ligger rätt i dagens samhälle. Det finns en ljus människosyn och en stark tro tillmänniskans förmåga och förnuft i liberalismen där upplysta medborgare tar kloka beslut. Det finns en konkurrens om den värderingen mellan flera partier idag.
Tryckfrihet, näringsfrihet, fri handel etc. ställer ju de flesta partier upp på idag. Det som skiljer är tron och synen på den centrala maktens roll.
Att driva en politik som vill förbjuda friskolor, förbjuda valfrihet, förbjuda företag i offentlig sektor är dock trender i en helt annan riktning. Så än om en socialdemokrati i grunden varit liberal så faller de dock bort i andra hänseenden.
Det finns en liberal strömning i många olika traditioner där var och en av dem har ett frihetligt perspektiv och ett decentralistiskt perspektiv. Där man rör sig på skalan åt båda hållen.
Vittring på makt, och de som sitter på makt för länge blir korrumperade förr eller senare. Makten blir bekväm med makten!
Bli först att kommentera

Makten, arbetarrörelsen och egna syften

Av , , Bli först att kommentera 10

Den svenska bondetraditionen finns som en bakgrund till den frihetstradition som finns i Centerpartiets historia. Vi letar upp våra förebilder, vår historia och så skapar vi traditioner. Den idealiserade bilden av lantbrukaren som styr sin dag, brukar sin jord, bakar sitt bröd, producerar sin egen mat i närhet med djur och natur. Goda ideal som växer starkare i det moderna Sverige. Detta sagt när Johan Norberg och Anders Björnsson diskuterar vidare.

Det finns ett förtroende för medmänniskor i det liberala arvet. Vi är inte vana vid att vara ockuperade, ha främmande makter som styr där vi måste skydda oss och vårt egna. Vi har inte varit förtryckta och då kan vi även förstå makten och ha tilltro till den.
Det är nära att när grupper som varit förtryckta får makten så är det lätt att man vill ta makt för egna syften. Vi ser det inom arbetarrörelsen som ville bygga system parallellt med staten men när de blev starka så blev de införlivade i staten och makten. Där öppnas vägen att makten kan bli en vän att nyttja för sina egna syften. 1900 talet är en dyster parantes i det fallet.

Friheten är grunden för äganderätten!

Bli först att kommentera

Det liberala arvet i framväxten av det Svenska samhället

Av , , Bli först att kommentera 7

Man måste skilja på en ekonomisk liberalism och en politisk liberalism, säger Anders Björnsson som forskat på Centerpartiets idéhistoria.  När bönderna blir en dominerande kraft i svensk politik så upprättas en speciell regim som är mot byråkrati, regleringar och militären.

De är för ett rättvist skattesystem, frihet och driver igenom att skatt ska tas ut på alla värden som producerades och inte enbart på mark. Han berättar om hur partiet jobbade med frågor som handlade mycket om hur parlamentet byggdes, hur frågor om smör, mjölk och hästar lyftes fram under den tid där samhället omdanades mellan adel, präster och borgare. Besittningsrätten var en viktig del i den politiken som bönderna drev. Idag kan vi se äganderättsfrågan som ett arv på besittningsfrågan.

Den svenske bonden ägde sin jord men skulle leverera skatt till stat och kyrka men behövde aldrig slåss för sin rätt. I andra länder var det tvärt om, bönderna var livegna och var dessutom tvungna att slåss för sin rätt i blodiga fejder. När vi idag diskuterar liberalism är det inte frågan om någon frigörelse från statsmakten utan det är en frigörelse från fördomar, från traditioner som inte längre fungerar.
Landsbygden idag är inte en producerande bas utan ett territorium för upplevelse, konsumtion och njutning. En frigörelse för individen från den gamla jorden!
Bli först att kommentera

Misstroende och tron på den egna kraften.

Av , , 1 kommentar 6

I det tidigar Centerpartiet var böndernas kamp och motstånd mot centralisering en viktig del. Det är en otroligt stark tradition, att få bestämma själv, att få bestämma över det man äger och sträva efter en decentralisering.

Det finns två centrala begrepp i Centerpartiet. Det främsta centrala idén i Centerpartiet är tron på den egna kraften, det lokala sammanhanget och att det går att skapa sin egen tillvara långt ifrån makten – decentralisering. Att de som rörs av ett beslut ska även fatta besluten.
Misstron mot de höga herrarna i Stockholm är det andra centrala i Centerpartiet.
Misstron mot makten utgår från misstron över att de som har makten börjar ta beslut som bara gagnar dem själva. De här två idéerna är liberala i sin grund.
Internationellt sett har det landsbygdspolitiska och det liberala gifts ihop, i Sverige har det funnits en disstans. Det borde återupptäckas att landsbygdens frihetstradition och misstron mot en central makt för att ta besluten så nära som möjligt är grunden för Centerpartiet även idag.
Vad tycker ni? Är det så det är eller är det så det borde vara?
 
1 kommentar