C ökar och ökar och ökar…

Av , , Bli först att kommentera 4

Efter en fantastisk vecka i fjället tillsammans med alla i familjen åkte jag igår söderöver. Är i Helgen på konferens i Stockholm. Fick idag äran att lyssna till en person som jobbat med val i Estland. Hon berättar om hur de jobbat för att få igenom en liberal politik i sitt land. Hon kommer från systerpartiet till vårt svenska Centerparti.

Hon berättar om en händelse att premiärministern kom in till partistyrelsen och frågade dem vem av dem som ville bli ny premiärminister. Hands Up! Lite otroligt för oss som vet hur det brukar gå till i svenska partier när partiledare ska bytas.

Vi fick lyssna till hur de gått från att vara ett litet parti till att bli det regeringsparti som de växte sig till att bli. Många tips att ta med oss inför nästa val. Så slutklämmen hon gav var att Centerpartiet som idag ökar i opinion faktiskt kan bli ett nytt storparti som blir större än både Moderater och Socialdemokrater.

Bli först att kommentera

Och för de som behöver det bidde det en tummetott….

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag har regeringen presenterat sin budget med pompa och ståt som det sig bör. Det som gör mig förundrad är att det trots att Sverige befinner sig i en högkonjunktur med goda tider för en regering så gör de ändå inget för de som verkligen behöver hjälpen. Ja arbetslösheten är rätt låg, men högre än hos många andra länder, men trots det så är de som är arbetslösa väldigt långt från att kunna skaffa sig ett jobb. Där skulle det ha behövts mer åtgärder. Likadant om alla de orättvisor som landsbygdsbor upplever. Akutplatser, BB, att serivce försvinner och statliga jobb flyttar till Stockholm. De som är sjukskrivna en längre tid lever i ovisshet om hur deras vardag kommer att se ut om deras sjukpenning dras in. Inget av detta ser jag att regeringen tänkt på i sin budget. De glömmer helt enkelt bort landsbygd och människor som har det svårt.

Det måste bli enklare och billigare att anställa men regeringen höjer istället skatterna på jobb och företagande. Med Centerpartiets politik skulle tiotusentals kunna skaffa sig ett jobb, många av dem nyanlända, det skulle ge större skatteintäkter och mer pengar till att service på landsbygd, polisen och vården. Nu lägger regeringen ett förslag som ska Sänka skatten litegrann för vissa företag medan man med andra handen ökar skatterna för alla företag med oerhört mycket större summor.
En ny, gigantisk underklass håller på att växa fram och regeringen har inga förslag för att stoppa det. Att så oerhört många har varit arbetslösa, sjukskrivna ellr lever på bidrag och att allt fler riskerar att hamna där om man inte gör något, det väljer regeringen att inte tala om. Vad är det som gör att man inte vill se den delen av vårt gemensamma samhälle och det som är vårt gemensamma ansvar? När nu det blir sämre tider, som det alltid blir när konjunkturen vänder, då kommer det att slå än värre mot de människor som behöver ett varmt och ansvarstagande samhälle.

Jag tycker att regeringen blundar för ett land som dras isär både geografiskt och socialt. Sverige behöver i sanning ett nytt ledarskap.

Bli först att kommentera

Hörde ni Hellkvist i radion?

Av , , 4 kommentarer 14

En uppgiven och frustrerad man från Vilhelmina som berättar i radion om hur hopplöst det är att söka vård när man hela tiden träffar nya läkare. Han hade träffat så många läkare och en del hade inte ens läst hans journal, återberätta sin historia om och om igen. Han berättade och man kunde höra både hans förtvivlan och underliggande ilska. Varför ska det behöva vara såhär??

Här ka du lyssna själv:

Det är en tolv – trettonhundra stafettläkare som snurrar runt i Sverige på landets vårdcentraler. Det är idag bara en tredjedel av landets samtliga vårdcentraler som har en fast läkarkår. Alltså har två tredjedelar av landets alla invånare inte en fast läkare. Det är inte rimligt och är ett rejält misslyckande. Där man har en fast läkarkontakt så är det oftast en lokalt förankrad läkare som har ett stort lokalt engagemang, många är privata företagare som driver sin vårdcentral trots alla de regler och hinder som finns.

De har det tufft då de ska konkurrera med landstingsdrivna vårdcentraler som kan gå med förlust år efter år men ändå får fortsätta trots att de kör med ett underskott. Den privata kan inte gå md underskott för då blir det konkurs.
Jag tycker att Herr Hellkvist och alla andra har rätt till en fast doktor. Det må vara en offentligt anställd doktor eller en doktor som driver vårdcentralen själv. Det kvittar bara den som behöver vård kan känna sig trygg med att ha samma doktor.
Så här kan vi inte ha det! Det här är ett rejält misslyckande för den socialdemokratiska majoriteten som styrt det här Landstinget i eviga tider.

4 kommentarer

Möte på dymmelonsdagen

Av , , Bli först att kommentera 2

Vid dagens möte med Hälso och sjukvårdsnämnden gick vi igenom en mängd frågor kring sjukhusvården i länet och diskuterade om pengarna räcker.

Hyrpersonal kostar mycket om än det är en liten del av den totala kostnaden för landstinget. Om landstinget fick fatt på personal som vill jobba som anställda så skulle pengarna räcka bättre. Hur kan vi få läkare att vilja jobba på ordinarie tjänster, hur slipper vi vakanta tjänster, hur blir landstinget attraktiva som arbetsgivare och hur kan vi få fler läkare att driva egna företag? Centerpartiet tycker att man ska ha rätt till en fast läkare och att man ska få lista sig på den läkare man vill oavsett om det är inom landstinget eller en privat.

Vi fick en mängd information och här är något av det vi pratade om:

Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en mall för handlingsplan som man nu ska jobba efter för att minska hyrpersonal.
Tidigare år har Västerbotten gått minus på den vård vi säljer till grannlänen, i år verkar det gå ihop.
Sjukkostnaderna hos personal har ökat mycket och det är ett bekymmer, inte bara för att det kostar utan för att så många blir sjuka på jobbet.
Landstinget köper tjänster i Australien som gör bedömningar när vi har natt här, ett sätt att använda digital teknik och tjänster som är villigare i en annan del av världen jämfört med att genomföra det här i länet. Globaliseringen har både för och nackdelar….
Västerbotten klarar inte vårdgarantin utan ligger på ca 70% som får vård inom tre månader.
Vi får information om patientsäkerheten där man jobbar för att minska tex infektioner.
Vi får veta hur man jobbar med sjukresor som samordnas mer och mer men där det går att göra mer. Jag tycker det är viktigt för individen att man slipper åka ”åt och fram” om man kunde samordna flera besök på ett sjukhus vid samma resa.
Brist på i intensivvårdspersonal gör att operationer ställs in så man har sett över samarbeten och samordning över fler kliniker.
Landstinget inför ”Enkla jobb” som ska sköta enklare uppgifter i vården och kallar det för Vårdnära service.
Sen pratade vi om de problem som finns för främst multisjuka äldre som hamnar mellan kommunens ansvar och landstingets ansvar.

Om du vill veta allt som vi hanterade så hittar du det på VLL.se

Bli först att kommentera

Hur ska länet organiseras?

Av , , Bli först att kommentera 6

Vi i Centerpartiet har hela tiden sagt att vi vill flytta makten närmare människor, närmare de som berörs av besluten. För oss är inte kartan det viktiga, utan innehållet i det kartan visar. Det fortsätter vi att tycka. Centerpartister är inte så lättrörliga som ni vet. Det vi står för det står vi för!
Vad vinner Västerbottenpå att bilda en regionkommun? Hur ska till exempel kollektivtrafiken hanteras och hur ska man prioritera hälso- och sjukvård kontra regional utveckling?
Centerpartiet som gillar demokrati tycker att vi ska skapa en regionkommun då det då blir en folkvald församling som tar besluten. Idag är det indirekta val där partierna bestämmer vilka som ska ha de olika posterna. Att vi sedan vill decentralisera som princip dvs att föra makten så nära medborgarna som möjligt gör att vi nu ser chansen att verkligen göra det.

Vi i Centerpartiet är övertygade om att de som bor och lever i länets olika delar i vardagen bäst förstår deras egna speciella villkor samtidigt som vi på intet sätt får bli ett län som inte håller ihop. Vi kan inte acceptera att länet tudelas eller att länets resurser fördelas orättvist.

Umeå som tillväxtregion är viktigt för att klara de framtida utmaningarna. Det är ett centrum för länet som hela länet har gott av. Inom sjukvården har vi ett starkt universitetssjukhus som kommer att vara det viktigaste navet för sjukhusvården i länet.

Vi har vi redan i dag samarbete mellan både landsting och kommuner och mellan de tre olika lasaretten och det samarbetet kommer att behöver utvecklas och utökas.

Regional utveckling, kompetensförsörjning, tillväxt, kollektivtrafik, transporter, kulturfrågor och att säkra en statlig närvaro är viktiga regionfrågor som är nära kopplade till att få vardagen att fungera för oss som bor och verkar i länet. Viktigt är också att se på hur demokrati och insyn säkras på ett bra sätt för Västerbottningarna.

Så vi har en spännande diskussion framför oss när vi nu ska fundera på ur vi vill att länets offentliga resurser fördelas och organiseras framöver. Hur tycker du att vi politiker ska tänka?

Bli först att kommentera

När Sverige utmanas blir svensken en bättre människa

Av , , Bli först att kommentera 5

Det sprids nu i sociala medier bilder av politiska ledare som ansvariga för attentatet igår. På den bilden saknas Sverigedemokraterna. För mig är det ofattbart att det parti som slåss med järnrör på stan, som sprider hat och vars politik ökar klyftor mellan människor inte ifrågasätts i det här sammanhanget om nu partier är de som ska ifrågasättas? Men varför utelämnas de när andra partier ifrågasätts. För mig är de som ska ifrågasättas och ställas till svars, de som planerat och utförde dådet. Ingen annan!

Att världen kommit närmare inpå och att globaliteten ställer nya krav måste vi hantera. Det är svårt att inse att vi lever mitt i världen och det som sker hos andra även kan ske hos oss.

Enighet, öppenhet och demokrati vinner över hat och terror. Det har historien visat oss om och om igen. Beundransvärda insatser av polis, räddningstjänst, vårdpersonal och av alla människor som visade medmänsklighet, samling och omtanke om varandra. Det är där styrkan ligger, hos människor. Det är som att svåra situationer gör att människor blir mer människa.

Det finns bara en väg framåt. Via ett tydligt ledarskap för öppna, humanistiska och demokratiska värden med en tilltro till människors egna kraft går vi vidare och skapar det samhälle vi vill ha. Det är tillsammans vi bygger samhället.

Bli först att kommentera

Tipslista till socialdemokraterna som åker på kongress

Av , , 4 kommentarer 13

Jag hoppas verklige de kommer fram till bra beslut och att deras förslag som drabbar alla som bor på landsbygd läggs i papperskorgen. Det jag verkligen hoppas på är att de sätter igång verkstaden, att de börjar agera, sätter igång. Det är allt för många utredningar och remissrundor som drar ut på tiden medan landet dras isår. Det är ju märkligt att flest statligt anställda på landsbygden ska vara inom Systembolaget! Det borde ju vara inom samhällsservice det ska vara flest statligt anställda runt om i landet. Det Landsbygdsministern nu åkt land och rike kring under tre år och slagit sig för bröstet, att nu ska utarmningen vända! Det har vi ännu inte sett ett enda politiskt förslag för. Regeringen har inte lat ett enda politiskt förslag i den riktningen som Bucht pratat om. Så upp till bevis nu på er stämma. Bestäm och kom igång och gör nåt!
Min tipslista till Socialdemokraterna:
• Decentralisera makten!
• Skrota kilometerskatten! Och Slopa flygskatten!
• Se till att folk kan bygga på landsbygden och låt människor bygga vid vatten!
• Gör det enklare och billigare att anställa!
• Låt de som vill och kan starta egna vårdcentraler!
• Låt människor själva bestämma vart de vill bo!
• Låt vinsterna från vattenkraften stanna i bygden!
• Låt människorna som bor och lever på landsbygden få bättre förutsättningar för att kunna göra det istället för att som ni gör nu, försvårar för folk att bo i något annat än storstaden.

4 kommentarer

När S politiker inte gillar den egna politiken….

Av , , 3 kommentarer 26

I veckan har företrädare för 33 lokala flygplatser träffats i Saxnäs. Att de gör det kan bero på att dess ordförande är KG Abramsson Vilhelminabo. Sveriges Regionala Flygplatser AB som den organisationen heter jobbar med att utveckla flygtrafiken och tillgängligheten för de som bor och de som besöker orterna och dess omland. De arbetar genom att påverka regeringen och berörda statliga myndigheter för att flygplatsernas förutsättningar ska bli bättre. För mig blir det lite märklit när det är många socialdemokrater som verkar i de här organisationen samtidigt som det är Socialdemokrater som nu lägger förslag på flygskatt.

Organisationen går emot det förslaget och förklarar att det kommer att vara förfärligt illa om det blir verklighet. Varför kan inte KG och hans S-kompisar påverka regeringen direkt i de egna leden?

Åk till S-kongressen och agera där. Att skriva i tidningen lokalt hjälper inte, det handlar ju om ert eget partis politik. Agera där!

3 kommentarer

Skattebefrielse för Lappland

Av , , Bli först att kommentera 11

SKATTEBEFRIELSE FÖR LAPPLAND NÄRA
I lördags gick vi ut med en riktig nyhet.

Efter en motion från Centerpartiet i Vilhelmina, ställd till Centerpartiets ledning och överlämnad under Kommundagarna i Göteborg tidigare i år, har Centerpartiets jurister under högsta sekretess arbetat med att undersöka huruvida ett dokument från den 27 September 1673 angående lappmarkernas bebyggande fortfarande skall anses som giltigt.

Det så kallade Lappmarksplakatet som utfärdades av Karl XI 1673 på förslag av Landshövdingen i Västerbottens län, Johan Graan ger nybyggare i lappmarken 15 års skattefrihet samt frisedel mot löfte om att bygga hus och odla upp jord.
Ulf Grahn, barnbarnsbarnsbarn, till Landshövdingen visar på bilden upp dokumentet som han hittat i sina gömmor.

Centerpartiet i Vilhelmina har själva ansett dokumentet vara giltigt och har därför förberett ett förslag till lagtolkning och implementering redan 2018.
Förslaget från Centerpartiet i Vilhelmina är att samtliga bosatta i Lappland, som själva byggt det hus man bor i, (här krävs att man är skriven på adressen samt har en tomtareal på minst 800 m² samt har en uppodlad yta, t ex potatisland eller pallkragar, på en yta av minst 10m2) skall anses vara nybyggare och därför skattebefrias i 15 år.
Juristerna meddelade idag den 1a april att de funnit att dokumentet ska anses vara giltigt.
Förslaget innefattar alla boende på adressen det vill säga även sambo, make, maka och vuxna barn. Förslaget kommer att lämnas in till Skatteutskottet för prövning och kommer då att vinna laga kraft 1 januari 2018.
På förslag från Miljöpartiet föreslås att skattebortfallet kompenseras med en höjd fällavgift på älg med 3 000:-

Det var på Facebook på ICVilhelmina som vi lyfte fram nyheten. Tyvärr ett aprilskämt men i sanning ett förslag som ligger i linje med den verkliga politik vi driver. Som att vinster från länet ska tillbaka till där de kommer från, som vattenkraftsvinster.

Och kul var det!

Bli först att kommentera

Regionfrågan i fullmäktige idag

Av , , 6 kommentarer 7

När idag regionfullmäktige går igång är jag i Jämtland för att jobba i några dagar med Centerpartiet där. Trist att missa fullmäktige men ibland gör jobbet före fritidspolitiken.

En av frågorna som lyfts idag är om Region Västerbotten och dess framtid. Jag tycker det är bra att vi bildar en direktvald, folkvald och demokratisk organisation där vi slår samman de statliga och landstingens ansvar med de kommunala. Idag är det bara landstingets politiker som är folkvalda. I Region Västerbotten är det partierna som väljer in och där frångås valresultat allt för ofta.

För att göra det med en bra start tycker jag att man ska göra en
extern Utvärdering av Region Västerbotten för att se vad som måste utvecklas och förändras. Det som kritiserats måste belysas och man borde titta på både representation, realia och resurser. Hur det sett ut, hur resurser fördelats och hur det prioriterats.

Även hur en regional fördelning ska se ut bör undersökas. Hur stärker vi hela länet och tar vara på möjligheterna i hela länet. Jag tycker också att olika verksamheter kan lokaliseras på kommunnivå. Umeå, Skellefteå och Lycksele är naturliga knutpunkter men olika verksamhetsområden kan lokaliserad till de kommuner som ligger långt framme inom det området. Att lokalisera samverkansfunktioner i kommunerna är ett bra sätt till både förankring och decentralisering.

Nu är ju mer än nio tiondelar av en kommande regions budget, vård. Även där måste vi tänka nytt och utveckla vården lokalt och nära. Jag tror att vi kan använda distansteknik så mycket mer för en nära vård i hela länet. Låta fler läkare få starta vårdcentraler och se till att folk får en fast doktor.

Det blir en spännande tid fram till nästa val då vi ska välja våra regionpolitiker, för första gången, i sann demokratisk anda.

6 kommentarer