Veckans politiska möten

Av , , Bli först att kommentera 5

Årsredovisningen är huvudnumret det här veckans landstingsfullmäktige. Skillnaden mot ifjol är att man når färre mål som tillgänglighet och det ekonomiska mål.

Primärvården dvs sjukstugor och vårdcentraler går minus. Hälso och sjukvården, där det mesta är sjukhus och lasaretten, är den nämnd där det går mest minus. 360 miljoner mer än vad som fanns i plånboken har gått åt. Går inte att förstå hur mycket pengar det verkligen är….

Landstinget räddas av att det varit ett bra år på börsen, man säljer värdepapper och att Sverige är inne i en högkonjunktur. Förra året ökade kostnaderna med närapå 7%. Så än om landstingsskatten höjdes så räcker inte pengarna till. Ska vi får det här landstinget att fungera så krävs det ett nytt ledarskap.

Vi ska ta en massa beslut som rör den nya regionen som ska igång vid årsskiftet. Då går landstinget ihop med region Västerbotten. Man kan nu tro att det är två likvärdiga organisationer. Men region Västerbotten är inte ens en bråkdel av den nya regionen. Landstinget står för det mesta av både verksamhet och budget.

Beslut kring kollektivtrafiken skjuts fram till efter valet vilket jag tycker är synd. Där har vi kunnat visa upp hur de olika partierna ser på hela länet. Centralisterna har fått visa färg. Men det vågar de inte göra. Skulle bli för tydligt vad S står för då det gäller synen av hela länet.

Du kan följa landstingsfullmäktige på webben, www.vll.se

Bli först att kommentera

Valårspolitik!

Av , , 2 kommentarer 9

Idag var det fullmäktigegrupp, då träffas alla som är ledamöter i kommunfullmäktige för att förbereda de frågor som kommer vid nästa fullmäktigemöte. Idag är de främsta frågorna ekonomi.

Det är klart att ingen politisk ledning vill skära ner i skolan, äldreomsorgen eller individ och familjeomsorgen ett valår. Det är klart att socialdemokraterna i Vilhelmina vill få mer pengar i budget nästa år för att slippa lägga förslag på att spara detta år. De är ju de som har styrt de sista åren. Det är klart att de förslag som läggs på besparingar är såna som känns omöjliga att genomföra, då vill ju ingen ta beslut att spara. Det är klart att den här budgethanteringen som man föreslår, att lägga mer pengar i ramar till nämnderna och ta pengar från ladorna/resultatutjämningsreserven, är politik!

Årsredovisningen för 2017 visar att alla verksamheter gjort av med mer pengar än man haft. Det är ett minus på 27 miljoner. Men även detta år så går Sverige bra ekonomiskt och de svenska företagen går bra, det ger skatteintäkter till staten och kommunerna. Många jobbar och betalar skatt. Det är högkonjunktur och det gäller att nu samla i ladorna inför kommande år. Att samla i ladorna är ett annat sätt att säga samma sak som att säga att kommunen lägger pengar i resultatutjämningsreserven. Rur är Samma sak som lador alltså!

Migrationsverkets pengar har varit över 18 miljoner högre än vad kommunen hade i sin Budget för 2017. Sen blev kommunala statsbidrag och skatteintäkterna även de 9,8 miljoner mer än vad kommunen hade i budget. Från 2012 har intäkterna från Migrationsverket ökat från 12 miljoner upp till 90 miljoner 2017. Ekonomichefen säger att Kommunen har varit dopade av Migrationsverket där kommunen haft fördelaktiga ersättningar fram till 2017. Nu är det helt andra bullar och det är mycket kärvare att få ersättning för det som kommunen gör åt Migrationsverket.

Allt det här tillsammans gör att kommunen går plus på finansieringen. Mer pengar in än ut alltså. Det blir ett problem att år efter år så får vi veta att det är kris och panik i kommunens ekonomi och sen räddas kommunen upp av att finansieringen ökat, som nu pengar från Migrationsverket. Det gör att de som jobbar i kommunen känner sig lurade av ropen efter vargen. Och nu kommer vargen igen. Det är dax att spara.

Det som oroar mig mest av dagens redovisning är att kommunalskatten minskar med nästan 6 miljoner. Det är alltså mindre skatt från oss som bor i kommunen in till kommunen. Det är oroande på riktigt då det pekar på att det blir färre som betalar skatt och att många har låga löner i jämförelse med andra kommuner. Den kurvan måste brytas. Samtidigt ser vi att andelen äldre av befolkningen ökar och att allt fler medborgare blir beroende av äldreomsorg. Kommunen har under 2017 minskat med 18 invånare. Det är svårt att få utbildad personal och kompetenser saknas inom flera yrkesområden. Så det finns en hel del utmaningar att bita i.

Budget 2019
Nämnderna har jobbat med sina budgetförslag för nästa år. Utbildningsnämnden har skruvat ner sitt underskott med 11 miljoner och socialnämnden med nära 4. Det var vid start totalt 67 miljoner som fattades. Nu fattas ungefär 16 miljoner nästa år i budget.

Socialnämden ser att de behöver 4 miljoner för att inte behöva lägga sånt som inte är lagstiftat. Utbildningsnämnden ser att de behöver 12 miljoner för att inte behöva säga upp, skära ner och lägga ner.

Det är klart att ingen politisk ledning vill skära ner i skolan eller äldreomsorgen ett valår. Det är klart att socialdemokraterna i Vilhelmina vill få mer pengar i budget nästa år för att slippa lägga förslag på att spara detta valår. De är ju de som har styrt ekonomin de sista åren. Det är klart att de förslag som läggs på besparingar är såna som känns omöjliga att genomföra, då vill ju ingen ta beslut att spara. Det är klart att den här budgethanteringen som man föreslår, att ta ur ladorna för att lägga mer pengar i ramar till nämnderna, är politik.
Valårspolitik!

2 kommentarer

Mera jobb till Suncore!

Av , , Bli först att kommentera 7

I helgen har Centerpartiet berättat om ett förslag som jag hoppas ska ge företaget Suncore i Vilhelmina en rejäl skjuts framåt. (http://butik.suncore.se/)

Det handlar om att fler ska vilja investera i klimatsmarta alternativ och därför vill vi sänka skatten på bland annat solceller som tillverkas i Vilhelmina.

Idag är det krångligt och svårt att söka bidrag för att investera i solceller och i laddstationer Vi tänker att med ett skatteavdrag så vet den som investerar i egen grön teknik vad som gäller. Det blir lägre skatt från början, istället för att som idag söka statligt stöd som kommer i efterhand.

Det vi tycker man ska få göra skatteavdrag för är : Installation av solceller, installation av solvärme, lagring av energi, installation av laddboxar för elbilar och olika typer av mätare, styrsystem och kartläggningsverktyg för att effektivare energianvändning i sitt hus.

Bra va?

Bli först att kommentera

Satte du i halsen?

Av , , 6 kommentarer 7

Det har varit många som frågat mig om vad jag menat med att lägga ner AF. Jag menar, lägg ner AF och erästt den myndigheten med något som ger större möjligheter för människor att få hjlp att skaffa sig ett jobb. Jag menar inte att arbetslöa inte ska få hjälp att hitta ett jobb eller att arbetslösa ska bli utan arbetslöshetsersättning. Jag menar att när något bevisligen inte fungerar längre så måste man förnya även om något har funnits ALLTID!

Centerpartiet coh Alliansen vill att matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande ska öppnas upp för fristående aktörer. De som tar på sig att matcha får ersättning utifrån hur de lyckas med att hjälpa den arbetssökande till att få ett jobb. Ju längre bort från ett jobb den som söker är ju högre är ersättningen.

Oseriösa aktörer ska hållas borta med ett stramt regelverk och mycket tydlig uppföljning.

Skattebetalarnas pengar ska användas effektivt. De som idag har problem som gör att de inte kan jobba fullt ut som en funktionsnedsättning ska inte påverkas av det här. För deras del fortsätter det som det ser ut idag.

I min egen kommun har kommunen själva startat en arbetsmarknadsenhet för att kunna hjälpa människor att gå från bidrag till ett jobb. Om vårt förslag skulle gå igenom skulle kommunen få ersättning för de som får jobb. En förening som jobbt med att skaffa människor kontakter och hjälpt människor till ett jobb skulle även de kunna få ersättning.

Det handlar inte om att göra det svårare för människor att få stöd att skaffa sig ett jobb, det handalr om att fler ska kunna hjälpa till och lösa arbetslösheten.

Läs gärna en intressant kommentar: http://blogg.vk.se/maria-kristoffersson-vilhelmina/2018/04/09/lagg-ner-af-2/#comment-3932

6 kommentarer

Det lagom stora sjukhuset

Av , , Bli först att kommentera 5

Har varit på utbildningsdag för oss som kandiderar till landstinget/region Västerbotten för Centerpartiet i höstens val. Vi var i Lycksele och fick bl.a. en dragning om Lycksele lasarett, vårt sjukhus. Ett sjukhus som fungerat väldigt bra då det är lagom stort. Känslan är att det är vårt sjukhus, det sjukhus man känner tillhörighet med då det är där man både fött barn, fått vård om sina barn, fått vård och blivit opererats själv och där äldre anhöriga vårdats. Den vision som sjukhuset har gör gott i hjärtat och stämmer väl med den bild av den framtida vården som vi vill se den:

”ETT TOPPMODERNT GLESBYGDSSJUKHUS I FRONTLINJEN DÄR VI TAR TILL VARA PÅ DET STYRKOR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR SOM FINNS I INLANDET

ETT AKUTSJUKHUS SOM ÄR EN FÖREBILD FÖR ANDRA GLESBYGDOMRÅDEN ÄVEN INTERNATIONELLT

ETT SJUKHUS DÄR LOKALER UTFORMATS UTIFRÅN VERKSAMHETERNAS BEHOV OCH MED SAMVERKANSVINSTER BÅDE INOM DEN EGNA KONCERNEN, MEN ÄVEN I SAMVERKAN MED EXTERNA AKTÖRER

ETT SJUKHUS MED FLEXIBLA OCH HÅLLBARA LÖSNINGAR DÄR KLIMATSMARTA OCH MILJÖVÄNLIGA LÖSNINGAR ÄR EN SJÄLVKLARHET”

När landstingsledningen införde länskliniker blev det problem. Nu fungerar det här med länskliniker olika utifrån olika verksamhet, bra ibland men ofta mindre bra. Men min tro är att länskliniker kommer att försvinna i sinom tid. Jag har svårt att tro att det ska fungera ultimat och behöver överbevisas om det motsatta.

När Norrlands universitetssjukhus får utmärkelser som bästa regionsjukhus så handlar det om att både Skellefteå och Lycksele hjälper till med resultaten. I Lycksele opereras folk från hela länet liksom i Skellefteå.

Det händer mycket positivt som att man uppgraderar energiförsörjningen, ny ambulanshelikopter, en operationssal för ögonoperationer, bättre och bättre flöden och kompetens när man gör många operationer av samma slag som T.ex. höftleder, gastric bypass och ljumskbråck. Det gör att man kan hålla kompetenser så att akutsjukvården fungerar. Det gör att man kan hålla beredskap även för förlossningsvården.

Men tro nu inte att BB är fredat, det pågår en ständig diskussion kring BB och vi i Centerpartiet ska fortsätta att bevaka och motarbeta de krafter som finns för att lägga ner vårt BB.

Vi fick även en redovisning av den nya helikoptern som invigdes förra veckan. Jag tror att fler helikoptrar kommer att behövas i framtiden för att säkra en likvärdig vård i hela länet.

En mycket bra dag, en dag där man blir både glad och stolt över det arbete och den kompetens som finns vid vårt akutsjukhus och lika stolt och glad över vår gruppledare Ewa-May och hennes sätt att se framtiden an.

Det kommer att bli en härlig valrörelse och det kommer att bli kul att vara med på resan mot ett nytt ledarskap för Västerbotten.

Bli först att kommentera

Träd är som tonåringar, äter mest när de växer som mest

Av , , 2 kommentarer 8

Häromdagen fick jag ett mail från en person som skrev att –”skogen är viktig, speciellt för glesbygden och att det till sist är en politisk fråga som vi bör göra gemene man uppmärksamma på. Det handlar om att tänka till innan man stoppar valsedeln i urnan till hösten. Många röstberättigade i glesbygden är även skogsägare och tänker de inte till, så sågar de själva av den gren de sitter på.”

Helt rätt skogen är en viktig fråga på så många sätt. Inte bara som rekreation som jag använder skogen till utan som framtida industriråvara, biodiesel, virke, byggmaterial i olika former, energiråvara, kemisk industri och mycket annat som vi inte ser idag. Den klimatfaktor som skogen har är vi gemene man omedvetna om. Skogen äter koldioxid. Träd är som tonåringar som äter mest när de växer som mest.

Det är många skogsägare som är oroliga idag. Socialdemokraterna och Miljöpartiets skogspolitik, en politik som verkar utgå från innerstadsperspektiv, skapar hinder för skogsägare i hela landet. Inte minst de som har fjällnära skog där staten rätt vad det är vill avsätta skogen som skyddsvärd. Utan att skogsägaren får en ersättning.

Idag har Centerpartiet klargjort vad vi tycker då det gäller artskyddsförordningen och registreringen av nyckelbiotoper. Vi vill att man ska:
• säkerställa att inventeringen av nyckelbiotoper är rättssäker och effektiv samt att klassificeringen tar hänsyn till de lokala och regionala förutsättningarna.
• en översyn av artskyddsförordningen bör göras för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker.
• en god incitamentsstruktur för ett hållbart skogsbruk bör säkerställas och att en översyn av lagstiftningen på området därför bör genomföras.
• en översyn bör göras av olika typer av ersättningsmodeller vid skyddande av skog, i syfte att skapa effektivare skyddsformer.

Du som äger skog har rätt att få veta vad som händer din skog långsiktigt utifrån olika partiers ambitioner. Den här frågan är viktig för oss i norr och vi får hjälpas åt att driva på åt rätt håll.

2 kommentarer

LO passerar gränsen

Av , , Bli först att kommentera 13

Med all rätt har en debatt startat kring den film LO sprider i sociala medier. En film som går ut på att om Alliansen får maken så kommer det att bli eländes elände för alla som jobbar. Rena lögner och osanningar. Jag tror och hoppas att LO lär sig något av debatten och förstår att man inte kan sprida osanningar och fluffa till fakta som de gör.
Nu försöker inte LO att försvara sig utan håller på med nån mediastrategi.

Syftet med filmen måste vara att mobilisera den hårdaste partikärnan inom S och sprida hat mot Alliansen och dess väljare.

Det är olyckligt att se och man kan befara en smutsig valrörelse.

Bli först att kommentera

Lägg ner Af!

Av , , 5 kommentarer 8

För en tid sedan pratade jag med en av mina tidigare kollegor från Arbetsförmedlingen som trots att hen jobbat långt mer än mina tio år på den myndigheten hade samma syn som jag. Af är en koloss på lerfötter som måste förnyas och förbättras.

Arbetslöshetens ser inte längre ut som den gjorde då jag jobbade på Af. Idag är de flesta som är arbetslösa från ett annat land. Det är ca 4% svenskfödda som är arbetslösa och över var fjärde utlandsfödd är utan jobb, dvs ca 25%. Det behövs ett nytt sätt att jobba där både kommuner och föreningar och företagarorganisationer kan gå in och hjälpa människor att skaffa sig ett jobb.
Jag jobbade som arbetskonsulent på Arbetsförmedlingen från 1990-2000, ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som varje valår var en prövning. Då gällde det att hyfsa siffror, få till statistik och hantera statistikprogrammen noggrannare än de människor som man jobbade med. Där ligger grunden till min problematisering av Af. Af var och är ett verktyg för Socialdemokraterna att stärka sin politik oavsett vilka problem myndigheten satte människor i.
För att fler människor ska få ett jobb vill Centerpartiet tillsammans med resten av Alliansen lägga ner Arbetsförmedlingen. Gör vi inte det så riskerar Sverige att klyvas mellan svenskfödda och utlandsfödda. Det är ett gigantiskt problem att det är så svårt för både arbetsgivare att hitta människor att anställa och för människor att hitta ett jobb.

Det är många företag bara i Vilhelmina som inte hittar rätt folk. Centerpartiet tror att det finns andra som bättre kan matcha jobb med de som söker ett än Af. Vi vill att matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande öppnas upp för fristående aktörer. De som tar på sig att matcha får ersättning utifrån hur de lyckas med att hjälpa den arbetssökande till att få ett jobb. Ju längre bort från ett jobb den som söker är ju högre är ersättningen.

Oseriösa aktörer ska hållas borta med ett stramt regelverk och mycket tydlig uppföljning.
Skattebetalarnas pengar ska användas effektivt. De som idag har problem som gör att de inte kan jobba fullt ut som en funktionsnedsättning ska inte påverkas av det här. För deras del fortsätter det som det ser ut idag.

Redan idag har många kommuner egna arbetsmarknadsenheter som jobbar med att människor ska få ett jobb istället för bidrag. Det får inte kommunerna någon ersättning för idag då uppdraget ligger på arbetsförmedlingen. Med Centerpartiets föreslag skulle det ändras. Likväl som en idrottsförening, en företagarorganisation eller andra som kan få folk i jobb skulle kunna göra skillnad på ett helt annat sätt än dagens koloss på lerfötter.

5 kommentarer

Regionfullmäktige för sista gången i Skellet!

Av , , 1 kommentar 8

Idag är det regionfullmäktige i Skellefteå. Sista gången den här församlingen träffas i den här stan. Efter nästa val så är det ett annat gäng människor i den då nya regionkommunen, som vi ska välja folk till i höstens val.

Idag pratar vi om året som gått och hur det gått ihop ekonomiskt. En fjärdedel av det region Västerbotten jobbat med är projekt som IT Västerbotten. Man har även tagit fram en regional livsmedelsstrategi. Något som vi i Centerpartiet föreslog att det skulle göras. Då fick vi nej på vårt förslag men nu har man ändå tagit fram en strategi. Lite snålt att inte säga ja, då vi föreslog, det när man ändå kom på att det var ett bra förslag.

Det är kommunerna och landstinget som finansierar Region Västerbotten tillsammans.
De frågor som berörde mig mest var de kring Bussgods där vi ska gå ihop med två grannlän. Jag är fortfarande besviken att moderaterna och socialdemokraterna i Jämtland sköt ut sig från samarbetet. Det slår mot våra företag på landsbygd om de inte kan få sina varor ut via bussgods. Vi har jobbat länge med frågan i länet och vi är eniga över partigränserna. Jag fick också med mig hela fullmäktige i det förslag jag lade om att ta bort en skrivning som inte borde finnas med i beslutet.

Vi i Centerpartiet var också tveksamma till att vi gör en kulturplan där vi inte har pengar att finansiera allt det vi vill göra. Vi borde koppla mål och medel ihop på ett bättre sätt och prioritera hårdare för vad vi verkligen vill göra då det gäller kultur i hela länet. Mattias Larsson som är centerpartiets ledamot i kulturutskottet lyfter fram att det här måste vi verkligen fundera över.

Det verkar vara en strategi från S sida att inte prata pengar såhär inför valet. Det kommer inte att komma något förslag på budget för den kommande regionkommunen där all landstingsverksamhet ligger, innan valet. Jag tycker det är lite märkligt. Hur ska verksamheterna inom vården, kulturen, kollektivtrafiken och regional utveckling kunna planera för 2019 om de inte får veta vilka pengar de har att jobba med?

Det är ett sätt för socialdemokraterna att slippa berätta för sina väljare vad de kommer att göra efter valet. Jag tror att de kommer att fortsätta centralisera, som är deras grundideologi. Och att dränera de mest glesa delarna av länet även fortsättningsvis om de får behålla makten. Men det vågar de inte berätta innan valet i höst.

1 kommentar

En dag som inte blev som jag tänkt

Av , , Bli först att kommentera 7

Imorse klev jag upp just före kl fyra. Om det fortfarande varit vintertid skulle klockan varit knappt tre. Jag skulle ta mig från Västkusten där jag jobbade i söndags upp till Skellefteå. Det hade snöat två decimeter som gjorde problem i trafiken. Flygpersonalen kom inte fram så där fick vi sitta och vänta och inse att anslutande flyg på Arlanda skulle bli svåra att hinna med. Så det blev en dag på Arlanda och jag anlände till Skellefteå precis när mötet jag skulle varit med på avslutades. Frustrerande och stressande men svårt att göra så mycket åt. Så är det att vara beroende av fungerande kommunikationer och fint väder.

Men nu är jag i vart fall på plats i Skellet då det är regionfullmäktige imorgon. Så det mötet ska jag verklige inte missa!

Bli först att kommentera