Kontrollera genom att trycka ner….

Av , , Bli först att kommentera 0

Igår när vi kom hem från påskfirandet i fjällen med familjen så låg där en hög med räkningar på bordet. En av dem var årsavgiften till Kvinnojouren som vi stöttar på det sätt vi kan, betalar en liten summa varje år. Deras arbete är så viktigt och tyvärr så nödvändigt.

Det är inte bara misshandel som drabbar kvinnor, det är minst lika vanligt med kontrollerande beteenden där mannen på olika sätt försöker att kontrollera kvinnan och hennes liv. Det beskär och förminskar friheten för den ´som drabbas. Under 2018 ökade anmälningar om våld i nära relationer med 32 procent jämfört med året innan – hela 13 000 anmälningar gjordes. Men samtidigt så kan man inte anmäla ett kontrollerande beteende. Så det finns många som fortfarande lever i destruktiva förhållanden utan möjlighet att anmäla. Det saknas helt enkelt tillräcklig lagstiftning, vilket vi i Centerpartiet vill åtgärda.

Det här är en viktig jämställdhetsfråga. Det som leder till våld i nära relationer börjar ofta med kontrollerande beteenden och psykisk misshandel. Förövaren bryter ner självkänslan och det gör att den som utsätts inte kan leva ett självständigt liv. Det kan handla om att isolera ens partner från deras vänner, kontrollera vad den gör på fritiden eller till exempel förhindra läkarbesök. Ofta handlar det om att få den utsatte att känna sig värdelös genom att upprepat tala nedlåtande eller kränkande, gå igenom telefonräkningar och kontrollera hemmets inkomster.

En av våra kandidater till Europaparlamentet nu i maj är Abir Abir Alsahlani som driver på i den här frågan. Hon säger att rättsväsendet bör kunna stoppa våld i nära relationer redan i ett tidigt skede och hon är helt övertygad om att detta förslag skulle göra skillnad. Genom att kriminalisera kontrollerande beteende i nära relationer stärker vi kvinnors rätt och deras möjlighet att komma ur en destruktiv relation innan det är för sent, säger Abir och jag håller med.

Vi måste göra allt vi kan för att människor ska kunna leva sina liv fullt ut och minska det som förminskar frihet och möjlighet att göra egna val i livet.

Bli först att kommentera

När en anhörig missbrukar sig till fördärvet

Av , , Bli först att kommentera 5

Människor med svåra tunga missbruk har det tufft, inte bara med omvärldens åsikter om deras egna ansvar utan även om vem som ansvarar för den vård de behöver. Idag så ligger ansvaret på kommunerna. Det är många gånger jag under min tid som socialnämndsordförande fick åka in till kommunhuset för att ta beslut om vård. Ofta var det polisen som ringde och behövde får hjälp, av kommunen. Sen har det varit svårt att veta vem som varit ansvarig för vården kommunen eller regionen. Men nu ska det bli bättre för de här människorna då ansvaret nu flyttas från kommunerna till regionen. Det gör att risken för att människor med beroendesjukdomar faller mellan stolarna kommer att minska.

Det här är inte så lätt att förstå för den som inte är har någon anhörig eller berörs själv. Idag är missbruksvården och den psykiatriska vården delade på två huvudmän. Regionen sköter den psykiatriska vården och kommunerna har hand om missbruksvården. Det är ju inte så lätt att veta vad som är vad. Det finns ju tydliga kopplingar mellan missbruk och psykisk ohälsa där man självmedicinerar med det man får fatt på. Vi har sett program i SVT som beskrivit den här problematiken där ingen anser att den sjuke är deras ansvar. Föräldrar, andra anhöriga och syskon som gör allt de kan för att hjälpa en de älskar där de får slåss mot systemen.

Centerpartiet har fått med oss en majoritet av alla partier i riksdagen och hoppas nu att förändringen ska röstas igenom snabbt i riksdagen. Centerpartiet har faktiskt ensamma kämpat för det här under en lång tid och nu har de andra förstått hur viktigt det här är för de som berörs. Bra jobbat av Anders W Jonsson. Det här kommer att göra livet lättare för många med anhöriga som missbrukar.

Bli först att kommentera

Tågen i norr

Av , , 3 kommentarer 2

Igår kväll var det ägarsamråd med Norrtåg där jag representerar Region Västerbotten. Täänkte att det kan vara intressant för fler att höra om tågen i norr så jag bloggar om mötet.

Vi pratade om läget just nu då det gäller tågtrafiken i norr. Hur ekonomin ser ut och hur budget för 2020 ska läggas upp och hur den statliga finansieringen ser ut. Norrtåg ägs av de fyra norra regionerna tillsammans.
Norrtåg upphandlar de som kör tågen som i sin tur har en underleverantör som underhåller tågen. Tågkompaniet är de som kör idag med en underleverantör som servar och underhåller. Man hyr tåglokaler och är med i en organisation mellan regioner som köper in tåg, Transitio.
Det jobbas dygnet runt för att hålla banorna i norr i skick och för att få beslutfattare att förstå villkor i norr för att prioriteringar ska falla ut även i norr.

Vi ligger bra till i det 150 mil långa systemet. +15% i resandeutveckling och 92 % punktlighet. Det har gjorts en stor resvaneundersökning där man säger att man väljer tåg utifrån: Miljö, Säkerhet och Ekonomi.

Det kan hända mycket på en sliten gammal bana. I Norrbotten var en del av banan avstängd 11 dagar då ett godståg spårade ur mellan Kiruna och Gällivare. Tågen körde på 130 djur förra året vilket påverkar, helst ett år med mycket snö då djur söker sig till de plogade spåren.
Just nu finns 19 fordon som vi haft sedan 2013 där bara ett går på diesel. Det är kvar då den bana som tåget trafikerar inte är elektrifierad, mellan Umeå och Lycksele.

Det kommer att bli en utbyggnad av Botniabanan som kan vara klar nån gång mellan 2026-2030. Och då behöver vi köpa fler tåg. Det är stor efterfrågan på tåg och tågtekniken utvecklas hela tiden. Signalsystemet har gett stora störningar och stora kostnader men nu har man senarelagt några delar som gör det lättare för Norrtåg att hantera. Även malmbanan ska anpassas vilket betyder att vi skulle kunnat få problem att köra hela sträckan Boden- Luleå, men det klarar vi nu. Trafiken på Botniabanan kommer att förtätas och kopplingar med Stockholmstrafiken i Sundsvall kommer att bli bättre. Haparanda-Luleå kommer att bli bättre trafik liksom trafiken mot Boden, Kiruna, Luleå.

2019 ser bra ut så här långt. Budget för 2020 ser lite svajig ut då staten flaggar att inlandsflyget blivit så dyrt. Så det är många diskussioner om finansiering idag och i framtiden. För 2020 så ser vi att Trafikverket köper 2 turer på Umeå-Sundsvall. Det planeras 6 dubbelturer Luleå-Boden och en förtätning mellan Umeå-Sundsvall.

3 kommentarer

Vad ska vi ha Eu till?

Av , , Bli först att kommentera 2

Hur ofta funderar du på vad vi har EU till? Inte särskilt ofta säkert men nu när vi ska ha ett val till Europaparlamentet den 26 maj så kanske det är dags att börja fundera på det.

För min del så handlar Europasamarbetet om att behålla fred. EU startade jus om ett fredsbevarande projekt och jag tror att det är precis det som även är grunder för samarbetet även nu. Varför det då? Jo se på hur politiken förändras i Europa. Nationalsocialistiska partier marscherar genom Europas städer, vad är det som Orban står och säger i Ungern? Vad händer i Storbritannien? Vad händer om nationalistiska, fascistiska partier vinner mark i Europa?

Sen kan vi prata om vad EU gett oss på lokal nivå som bredband men det är ju en liten fråga om man jämför med de arbete som EU gjort för jobb, handel, tillväxt, integration, migration, miljöarbete och socialt arbete för att skapa jobb för de som står långt bort från arbetsmarknaden. Att vi har en export på 70 miljarder med andra EU länder beroende på vårt handelssamarbete med andra länder betyder ju oerhört mycket. Vad skulle Sverige som land varit om vi inte haft denna marknad?

När jag jobbade som mest med Europapolitik var då jag tillsammans med andra kvinnor drev företaget Emma Advice. Ett konsultföretag som skapade samarbeten mellan människor i olika länder och inom landet med finansiering från EU. Då skulle miljö och jämställdhet genomsyra allt arbete för att man skulle få finansiering. Det tror jag har bidragit mer än vad vi tror till den bild av hur viktigt både jämställdhet och miljöarbete är för vår region.

Så nu när du ska fundera på hur du ska använda din demokratiska rätt att rösta hur ska du då tänka? Mitt tips är att rösta utifrån den värdegrund du själv står för. Vilka frågor är viktiga för dig? Är det demokrati och fred så välj då ett demokratiskt parti som står för detta. Förtidsröstningen startar den 8 maj så det är dags att börja fundera.

Bli först att kommentera

Centerpartiet och budget för Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 2

Igårkväll hade Centerpartiet i Vilhelmina ett möte för att prata budget. Annika gick igenom varför vi är där vi är ekonomiskt. 40,3 miljoner har kommunen gått minus med för förra året, 2018.

Att vi hamnat i den här förfärliga ekonomiska sitsen beror dels på:

1. Att vi blivit färre medborgare, 200 färre 2018 jämfört med 2012. Det betyder mindre pengar in i det kommunala utjämningssystemet. Det har vi dock vetat om , vi vet också att befolkningen fortsätter att minska.

2. Dels på att vi levt över våra tillgångar då migrationsverket inte längre var med och finansierade efter flyktingkrisen. 2014 hade kommunen verkligt dålig ekonomi så man kan säga att Migrationsverkets satsningar räddade kommunen som istället gick rejält plus. De pengar vi fick från Migrationsverket för flyktingverksamheten stärkte kommunens ekonomi som plötsligt hade mer pengar i kassan. Det var dock ett lur, då dessa pengar inte var långsiktiga utan gällde en kort period. 2016 fick vi närapå 90 miljoner från Migrationsverket. För 2019 är det budgeterat 22 miljoner som intäkt. Många verksamheter har ökat men som bekant tar det längre tid att krympa verksamheter än att klippa intäkter. Vi har inte kunnat ställa om så fort som vi behövt när intäkterna är mycket lägre.

2017 bytte kommunen ekonomichef vilket inneburit ett annat sätt att jobba med redovisning och uppföljning. Bland annat så upprättas numera månadsrapporter på alla nämnder och styrelsen. Där är antalet anställda en viktig post då det är där vi ser hur det som kostar mest ökar eller minskar. Kommunen har allt för många anställda utifrån sin storlek och sin verksamhet jämfört med andra kommuner.

Det här betyder att vi måste anpassa oss efter att vi blir färre som bor i kommunen och att andelen av de som bor är äldre och att allt förre arbetar och betalar skatt. Vi måste förhålla oss till sanningen och inte gissa att vi nog ökar 100 personer nästa budgetår (exempelvis).
Både utbildningsnämnden och socialnämnden har för stor kostym både utifrån hur befolkningen ser ut och utifrån de pengar som kommer in till kommunkassan. Vi kommer att få hjälp av Sveriges kommuner och landsting för att se över hur de pengar som finns ska fördelas mellan nämnderna. Det är bra att någon kommer och hjälper oss att reda ut det här.

När vi går igenom budgetremissen så ser vi att om vi tar alla förslag som tjänstemännen tagit fram så saknas det fortfarande en massa miljoner. Dvs att vi lägger ner skolor, boendeplatser, verksamheter så räcker det ändå inte. Vi skulle kunna lägga ner hela gymnasieskolan utan att nå hela vägen i besparingar.

Annika har varit och träffat Nästansjöborna förra veckan och det är en ny träff nu på torsdag. Tyvärr är både jag och Annika på vift då men andra från oss kommer att vara med. Att lägga ner den skolan skulle spara runt 2 miljoner per år till kommunen. Som Centerparti tror vi på decentralisering, vi tror på små enheter och vi vill att byarna ska växa och utvecklas. Samtidigt kan en skola inte vara hur liten som helst om det går att pendla till en annan skola. Dikanäs skola är allt för liten men avstånden till en annan skola är för stora.

Vi fortsätter att jobba med besparingar allt från uppsägning av avtal, lokalhyror och stora neddragningar av tjänster till politikerarvoden och fritt kaffe för anställda. Alla kommer att drabbas oavsett om man är politiker, personal eller medborgare.

Jag har fått flera brev, och mess, pm, samtal och mail med förslag på besparingar. Fortsätt komma med dina förslag. Det hjälper oss att komma vidare Framåt!

Bli först att kommentera

Vårändringsbudgeten idag

Av , , 1 kommentar 2

Vårändringsbudgeten lades fram idag och är ett steg i rätt riktning trots att det krävs mer på många fronter. Så vi vill fortsätta förhandla fram bra politik även om det är svårt och kräver energi. Sen fick vi inte igenom allt men Centerpartiet utmålas som vinnare av bland annat Marcus Oscarsson från TV 4.
Den här första budgeten har vi krävt ett antal förslag för Sverige, jobb, miljö och trygghet, vård och landsbygd som vi fått igenom. Sen måste vi kämpa på framöver då det behövs mer.

Vi tycker att vi fått igenom mycket av det vi drivit på och är rätt nöjda. Jobben där sänkningen av arbetsgivaravgifterna är viktig för den förta anställda och att vi får tillbaka RUT som gav måna främst nyanlända jobb. Arbetsgivaravgiften för unga är även den verkligt viktig då många unga har svårt att få ett första jobb. Ju tidigare man kan skaffa sig ett jobb ju bättre liv får man.

Vi har fått igenom viktiga delar i miljö och klimatpolitiken som satsningar på grön teknik, på minusutsläpp för industrin och tar tillbaka stödet till den som sätter solceller på sitt tak. Vi satsar även på hav där plaster är ett stort problem och på grundvattennivåerna där vi lägger pengar på bl.a. våtmarker.

Det blir också dyrare att skita ner som gruvdiesel, fossila bränslen i värmekraftverk och på kemikalier.
För landsbygden så satsar vi på skogen så att folk får ersättning för skog som inte får brukas och pengar till de som drabbats av torkan ifjol. Bredbandsutbyggnaden ska fortsätta så det satsas nu rejält på det. Det kommer att kosta men människor i hela vårt land ska ha rätt till bredband.

Vi lägger också satsningar på Kvinnojourer och för jämställdhet. Att minska klyftorna som att kvinnor med utländsk bakgrund har svårt att skaffa sig ett jobb får ett jobb läggs särskild vikt vid. Det är viktigt att se till att man kan försörja sig själv, då får man även större makt över sitt liv.
Läs mer på centerpartiet.se

1 kommentar

Norrbotten är 10 000 kvadratkilometer större än Österrike!

Av , , Bli först att kommentera 2

Centerpartiet har en norrlandsturnerande Europapolitiker i Fredrick Federley som kör Norrland runt nu för att berätta om vad vi åstadkommit i Europaparlamentet. Jag sa till honom att det är du och gamla hårdrockare som orkar med en sån turné och det imponerar.

Han berätta att han träffade om en man från Vilhelmina, eller närmare bestämt Lövnäs, på flygplatsen där de pratat om just djurskydd, grisar och slakterier. Ett viktigt samtal om hur politiken på Eu nivå påverkar i företags vardag och vad vi som medborgare äter. Det är det här som är så viktigt att förstå, att politiken på Europanivå påverkar vår vardag hemmavid.

Grisknorr-djurskydd, miljö-klimat, skog – energi och utsläpp är några av de frågor som han drivit i sitt utskott. Då det gäller klimatpåverkan så kommer 2% från flyget, köttproduktionen 5% men mest med 10% kommer från klädtillverkning men det pratar vi inte om.
I Jordbruksutskottet i Europaparlamentet valdes fyra svenska parlamentariker, en av dem lämnar utskottet direkt då han inte ville jobba med de frågorna. En annan blir hemkallad till ministerpost, den tredje lämnar vilket gör att det finns bara ett svenskt parti som suttit kvar den här mandatperioden från Sverige och det är Centerpartiet.

Så när andra partier gör utspel om hela landet så är det bra att veta att det bara är ett parti som verkligen jobbat med frågorna. Inte så konstigt att Marit Pålsson förklarat att hon kommer att rösta på Fredrick Federley.

Ungefär 100 miljoner kronor fattas idag för staten för att kunna ersätta de skogsägare som fråntagits sin skog. Det har gjort att staten bara tar utan att ersätta. Människor sitter med stora lån för den skog de köpt för att leva på där staten nu lat en död hand över deras mark. Det här måste man hantera både i Sverige men även lyfta till Eu nivå. Man måste uppmuntra skogsägare att vilja skydda bevarandevärd skog, man måste kunna ersätta människor ekonomiskt. Sverige har en stor tillväxt i skogen där vi utvecklat effektiva metoder. På europanivå är det petande i lagstiftningen där vi förhandlat för våra förslag.

Miljöutskottet hade röstat igenom att man inte skulle få använda något avfall från skogen. Eller använda något av den årliga tillväxten från skogen. Då skrev vi nya konkreta förslag och började lobba och fick med oss andra grupper i parlamentet. Ett hårt arbete som gjorde att man sen kunde investera i bl a Piteå för 1 miljard. Det kommer att bli mer av ett bioekonomiskt centrum, jobb och utveckling där vi kan köra mer miljövänligt när vi kör bil. Så en lång fight, tufft hårt jobb som lönade sig. Europa förstår inte vad skogen betyder, hur vi brukar den och vad vi gör av virket. Så det behövs att vi förklarar för dem.

De som tror att det är miljöpartiet som levererar förslag för klimatet och miljön måste fundera en stund. De förslag vi lägger för miljön måste vara genomförbara och se nya tillverkningssätt av tex stål som framtiden. Idag så är stålindustrin oerhört viktig för Sverige samtidigt som den är klimatpåverkande. Då är det kul att kunna berätta om det arbete som nu sker som gör stålindustrin klimatsmart. Om Mp där vill stänga ner en industri utan att ta hänsyn till utvecklingen framåt så drabbar det Sverige.

Hur använder vi plaster? Vi behöver se över hur vi använder plast i vårt samhälle där EU tagit direktiv om att minska plastanvändandet. De plaster vi ska ha kvar måste bli bättre, dvs ersätta fossil olja med bioolja, tex från Piteå. Återvinningen måste fungera i hela Europa där vi kan vara de som visar och lär andra länder hur det kan se ut.

Synnerligen intressant och jag önskar att alla ni som läser skulle ha fått lyssna på Fredrick. Han lyfter våra vardagsfrågor så enkelt där man verkligen förstår hur beslut i Bryssel påverkar även oss.

Bli först att kommentera

Samhället formas framåt….

Av , , Bli först att kommentera 2

I helgen har det varit Centerpartikalas i Lycksele. Ja, inte bara kalas utan även diskussioner om både regionpolitik, nationell politik och Europapolitik. Vi hade även stämma och lade grunden för kommande arbetsår.

Fredrick Federley var med och lyssnade av vad vi tycker är viktigt att jobba med på Europanivå som skogsfrågor, miljöfrågor och integrationsfrågor. Skriver en egen blogg om detta.

Helena Lindahl den mest engagerade och kryssade riksdagsledamoten från länet var också med i helgen. Hon driver verkligen på våra frågor inte minst inlandsfrågor. Hon berättade att man i riksdagen i onsdag röstade om att man vill utreda återföring av vatten och vindkraft. Men det enda partiet som röstade ja för att göra det, var Centerpartiet. Inte ens Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade för trots att de sa att det var för detta i valrörelsen. Snacka om att svika sina löften.

Helena går igenom några av de framgångar som vi fått igenom i Januariavtalet bla annat om landsbygdsatsningen och satsning på Kvinnojourerna. Landsbygdsfrågorna har vi fått igenom i januariavtalet en hel del. Vi har fått in i avtalat fram att man ska få sänkt arbetsgivaravgift de första två åren när man anställer sin första anställde. Det är en stor utmaning att våga anställa. I den liggande budgeten så ville man höja momsen för naturguider från 6% till 25% och det ville inte vi. Så vi har kämpat för att ha en moms på 6% då det handlar om jobb på landsbygden. Naturguidning är ju sådant som människor kan jobba med i glesa delar av landet. När det gäller skogen så har vi fått igenom att de skogsägare som väntat på att få ersättning av staten nu ska få det.

Vi i regiongruppen var också med och lyft det vi ser som både problematiskt och viktigt för framtidens utveckling i länet.
Vi beslutade skicka ett antal förslag till Centerpartiets stämma i höst bla a om den skattefria milersättningen som legat fast i över 12 år. Vi föreslår stämman besluta att höja den skattefria milersättningen så den hamnar på en nivå i linje med våra grannländer i norden. Vi föreslår också en differentierad drivmedelsskatt då många pendlar stora avstånd till jobb och kollektivtrafik är bristfällig. Vi vill också att alla Sveriges kommuner ska ha tillgänglig akutvård, primärvård, tandvård, närhet till förlossningsvård och BB.

Vi beslutade också att det ska bli lättare för företag på landsbygd att bygga. För att förbättra tillväxten, och möjligheterna att leva och bo i hela landet! Där är riskkapital viktigt så det var även det ett förslag vi sänder vidare in i partiet. Den socialdemokratiska regeringens norrlandsfientliga agenda syns väldigt tydligt när man ser hur man hanterat Inlandsinnovation. För oss som har ambitioner att utveckla hela landet är det här en viktig fråga.

Vi diskuterade TV reklam, att små kommuner ska få uppdra till regionen att hantera vissa frågor för att effektivisera och klara av alla de krav som finns på en kommun och en massa annat.

Spännande dagar där vi är med och formar framtiden samhälle. Vill du åxå vara med så hör av dig.

Bli först att kommentera

Apropå # stöttajosefin

Av , , Bli först att kommentera 3

I #meetoo efterspelet har frågan om män som misshandlar lyfts fram. Dokumentären om Josefins Nilssons helvete har gett insikt om vad som finns bakom stängda dörrar och fina fasader. Det visar att Kvinnojourernas arbete måste värderas upp och stärkas. 55 000 personer sökte ifjol hjälp hos en kvinnojour.

Under de år jag var ordförande i Socialnämnden så fick jag se en del av samhället som inte alla tror finns. En baksida av samhället med våld, hot och misshandel. Kvinnor och barn som levde under förfärliga villkor där Kvinnojouren var en skyddande oas.
I Vilhelmina är det ett antal människor som engagerar sig och delar på arbetet för att finnas till för andra kvinnor. Ideellt arbete där man gör ett otroligt fint arbete för både vuxna och barn. I somras var jag med på en Skördemarknad och loppis i Nästansjö och sålde grejer där allt jag fick in gick till Kvinnojouren. Ett initiativ jag hoppas fler kan inspireras av. Jag ska göra det fler gånger då människor verkligen ville vara med och stötta även om de inte köpte något.

Centerpartiet har drivit på och fått in 40 miljoner mer än vad som tidigare funnits i budget. Pengar som ska gå till de ideella krafter som jobbar för att hjälpa andra människor som behöver hjälp, ett skyddat boende eller att bara ta sig ur ett förhållande som är destruktivt. Ofta är det tysthet och sekretess då de kvinnor som söker hjälp ska kunna vara trygga och säkra på att den som utsätter dem inte ska hitta åt dem. En bra satsning som jag hoppas ska ge bättre förutsättningar att kunna hjälpa andra.

Behöver du komma i kontakt med kvinnojouren så finns kontaktinformation på https://www.roks.se/
Du kan också ringa Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Bli först att kommentera

Att lära sig något nytt tillsammans med andra gör att man blir en bättre människa

Av , , Bli först att kommentera 1

Jag har blivit invald i studieförbund Vuxenskolan. Ett studieförbund där Centerpartiet, Liberalerna och LRF tillsammans driver på utveckling. Det grudnar sig i landsbygdsrörelsen på samma sätt som ABF grundats i arbetarrfrörelsen. Så vi har ett lokalt perspektiv i det mesta. I SV som det förkortas arbetar vi tillsammans jobbar med folkbildning dvs kompetensutveckling och att få människor delaktiga i ett lärande oavsett vem man är.

När man går en studiecirkel så anmäler man sig till en grupp som ska jobba tillsammans utan att man vet vilka de andra är. Man måste bryta tankar med andra som kanske inte tycker som jag. I digitala bubblor där umgås man bara med de som tycker som jag och jab behöver inte utveckla mina tankar eller åsikter, eller bredda min förståelse. Så att delta i en studiecirkel utvecklar människor och demokratin, genom att bryta tankar med andra. Att tänka olika och att utmana sig själv att tänka i andra banor.

Det finns studiecirklar i närapå allt, man kan söka på studieförbundens hemsidor vilka kurser som ges eller ta kontakt och föreslå ett ämne. Digitala system utvecklas och det jag tycker är spännande är dans på distans. Där en professionell dansledare finns med och leder dansgrupper på distans runt om i länet, bla i Sorsele. Det gör att man kan få utveckla sig inom det man brinner för även om man inte bor i stan. Så intressant. Så har du en idé om något du vill utveckla dig i , ta kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan.

Bli först att kommentera