Prata går ju, men gör nåt!

Av , , Bli först att kommentera 1

Såg ni Partiledardebatten igårkväll på expressen TV? Det vi som följde den kunde se var ett Storstadsfokus från början till slut. Inte en enda gång pratade statsministern om något annat än storstan. Landsbygd eller norra Sverige fanns inte i hans inlägg.

Vi som vet hur det ser ut med polisbristen, vård som brister, service som försvinner fick vänta förgäves. Det lyfte inte vår statsminister alls. Men stå och lova bättre välfärd det gör han. Men att kvinnor måste åka många mil för att födda barn Nämns inte. Eller att väntetid till en canceroperation är längst i Västerbotten.
Möjligen för att det var hans eget parti som avvecklade BB i Sollefteå och som har makten i de landsting som går sämst. Som där köerna är längst, hos oss.

Tack då till de partiledaren som lyfter hela landet, gissa vilken.

Bli först att kommentera

Är Västerbottens sjukvård i framkant?

Av , , Bli först att kommentera 3

För någon vecka sen ringde jag upp en man som fått vänta på en canceroperation i närapå ett år. Men när hans fall uppmärksammades i media så gick det fort. Han mår bra idag och hoppet att de fått bort all cancer är starkt. Det ska inte behöva vara så att man ska tvingas vänta på en livsviktig operation. Västerbottens landsting sticker ut med långa köer. Så ska det inte behöva vara.

Den medicinska utvecklingen gör ständiga framsteg och det kommer ständiga rapporter om nya rön kring medicinteknik och läkemedel som ger botande effekter som för bara några år sedan var okända. Hur många cancerdiagnoser som vi idag botar var dödsbesked bara för 15 år sedan. Så det går framåt och tekniken finns men organiseringen brister.

Vi i Centerpartiet tror mycket på ny teknik och att digitaliseringen är ett bra komplement, rätt använd kan ge den nära vård som vi vill ha, inte minst i glesa bygder.

Vi vill att Landstinget, som har ett universitetssjukhus, ska finnas med i sjukvårdens framkant för att bland annat säkra rekryteringen av kvalificerad personal till vården och för att utveckla de nya lösningarna. Vara innovativa och ligga i framkant. Då kan vi se till att vården blir likvärdig och rättvis utan köer.

Centerpartiet vill:
• Premiera Glesbygds medicinska innovationer(GMC) och lösningar som fungerar i glesa bygder
Att forskning ska bedrivas vid alla tre sjukhusen
• Att Landstinget ska vara ledande inom digitala läkar- och sjuksköterskekontakter
• Få bättre samverkan i Södra Lappland mellan Landsting-kommuner-Polis-Arbetsförmedling-Försäkringskassa och civilsamhälla
• Att verksamheter decentraliseras ut i länet
• Att Norrlands universitets sjukhus ska ges förutsättningar för forskning o utveckling
• Att forskning är på en sån nivå att man ska kunna få ett Nobelpris

Bli först att kommentera

Att kämpa för sina barn!

Av , , Bli först att kommentera 4

Det finns familjer som fått kämpa för sina barn mer än andra. En kamp om ett barns liv, att kämpa för att barnet ska ha rätten att få hjälp att andas. För de flesta av oss är det ju självklart att barn som inte kan andas själva eller behöver sondmatas ska ha rätt till assistans. Det är ju märkligt att det ens ska vara en fråga. Men så är det inte. Så Centerpartiets ställer nu krav på att lagen ska ändras så att andning ska vara ett grundläggande behov.

Den familj som har ett barn ska kunna känna sig trygga med att samhället finns där. LSS är en av våra viktigaste frihetsreformer, för att den som har en funktionsnedsättning ska kunna leva ett bra liv med möjlighet att delta i samhället, arbeta, studera och ha ett socialt liv.

Vi känner alla till familjer som de senaste åren slagits för sina barns rätt till assistans. Flera artiklar i tidningarna har berättat om familjer som slagits för sina barns rätt. Nedskärningarna av LSS har fått orimliga konsekvenser för familjer och för alla de barn som har andningsproblem. Sedan Socialdemokraterna tog över makten har assistansen dragits in för över 1500 personer. Trots massiva skattehöjningar tycker regeringen sig inte ha råd att låta sjuka barn få det stöd de behöver, det är väl märkligt?

Vi i Centerpartiet vill gå tillbaka till det som är ursprungstanken med LSS, att ge personer med funktionsnedsättning rätten att leva som alla andra. Ingen ska behöva känna oro för att inte få den hjälp de behöver.

Bli först att kommentera

BB och att föda barn

Av , , Bli först att kommentera 6

När jag fått mitt första barn fick jag åka hem från Umeå lasarett till BB i Vilhelmina med mitt barn och vara där i några dagar. Jag var en ”riskmamma” då jag hade graviditetsdiabetes som då behandlades på plats i Umeå. Vi var 21 år och unga föräldrar och fick bra stöd inför föräldraskapet. Barnmorskan Birgitta hade både förlöst min man och tog nu hand om hans dotter. De kände oss. Minns så väl när Ulf skulle byta förta gången på Sofi och så fort han bytt så var det dax att byta igen. Där förstod jag hur viktigt ett BB är. En tid senare lades BB i Vilhelmina ner och jag stod då på barrikaderna och kämpade, bråkade med det socialdemokratiska landstingsrådet och gjorde allt i min makt för att behålla BB. Där och då startade mitt politiska engagemang. När vår dotter nummer två kom ett drygt år senare fick jag vara i Umeå i dryga tre veckor då det inte fanns något BB att åka hem till.

Jag är medlem i Centerkvinnorna, Sveriges största kvinnoförbund. Vi jobbar för jämställdhet och lika rättigheter för män och kvinna. En fråga som vi driver på inför valet är en trygg och säker förlossningsvård. En viktig fråga som inte vi i norra Sverige sett exempel på då BB i Sollefteå lades ner. Sollefteåborna ockuperar sitt BB sedan dess.

Vi har lagt förslag i landstinget om att ingen kvinna ska behöva bli hemskickad under en pågående förlossning som flera familjer från Vilhelmina varigt med om. Vi vill att man ska kunna ta in på hotell på den ort där BB finns för att känna sig trygg. Vi driver på både i vårt eget landsting men också i riksdagen.

Centerkvinnor runt om i landet kämpar för att förlossningsvården värderas högre och att långsiktiga resurser skjuts till. Med sommaren kommer larmen om överbelagda BB-avdelningar och barnmorskor som går på knäna. Länge har barnmorskor och föräldrar påtalat att situationen för förlossningsvården är ohållbar. Det handlar om arbetsförhållanden, bristfällig kontinuitet i vårdkedjan, platsbrist och långa avstånd.

Det finns stora variationer i landet gällande den vård som kvinnor erbjuds kring förlossningen. Några landsting erbjuder kvinnan att stanna kvar sex timmar efter förlossningen, i andra får hon stanna i tre dygn. I dag får inte alla pappor eller partners övernatta på sjukhuset den första natten efter en förlossning, trots att forskning visat hur viktiga de första dygnen är för barn och föräldrars anknytning.

Vi vill ha nationella riktlinjer som sätter en miniminivå på vad förlossningsvården ska erbjuda. Ingen kvinna ska tvingas lämna sjukhuset inom 24 timmar, om hon inte själv så önskar.
Gällande eftervård och uppföljning behöver valfriheten öka. Nyblivna föräldrar tvingas inom några dagar efter förlossningen tillbaka till sjukhuset för efterkontroll. Detta kan innebära en lång resa under de dygn då stress ska undvikas. Vi vill att dessa kontroller ska kunna göras nära hemmet.

Vi vill även uppmuntra landstingen att etablera mobila spädbarnsteam med hembesök som syftar till att öka stödet till nyblivna föräldrar.

Centerkvinnorna kommer aldrig att acceptera en nedrustning av förlossningsvården. Därför arbetar vi för mer valfrihet, mer resurser till eftervården och en dräglig miniminivå för tiden på BB. Vi vill se att eftervård erbjuds nära hemmet och att ingen ska tvingas lämna BB inom 24 timmar. Vill du också bli en centerkvinna elelr vill veta vad mer vi kämpar för så gå in på centerkvinnorna.se

Bli först att kommentera

En centraliserad polis finns inte

Av , , Bli först att kommentera 3

Är det nåt enda du ska läsa idag så är det Aftonbladet. Den som bor, jobbar och gör rätt för sig i södra Lappland tvingas nöja sig med en betydligt lägre trygghet till följd av att regeringen uppenbarligen inte tycker att polisens numerär spelar så stor roll. Så skriver Helena Lindal riksdagsledamot från Västerbotten.

Åza Nejne berättade via Skype förra helgen då vi hade valkonvent i Globen om när hon kom till jobbet på affären i Klimpfjäll och allt var i ett kaos. Sen fick de vänta och vänta och vänta. Det kom ingen polis. Det inbrottet drabbade en hel bygd då det i det kassaskåpet inte bara fanns butikens kassa utan även föreningarna i byn hade sin pengar där. När det inte finns banktjänster så blir det ju så, man försöker ha en egen bank. Det här är ett reellt problem och så ska det inte få se ut.

Läs hela artikeln här: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/ngjbGJ/var-ar-alla-poliser-morgan-johansson

Väldigt bra skrivet, man förstår att det handlar om organisering och prioritering utifrån centralisering.

Bli först att kommentera

Bara en månad kvar så vad vill du fråga om?

Av , , Bli först att kommentera 1

Nu är det bara en månad kvar tills vallokalerna stänger. Så vad är det du vill veta för att kunna välja din valsedel? Vad är det du går omkring och funderar på? Vad vill du att jag svarar på?

Jag ska svara på en fråga varje dag fram till valet, på min politikersida på Facebook. Jag började i förrgår och ska svara på en fråga varje dag fram till valet.

Gå in och ställ din fråga här på sidan, länk eller maila eller messa. maria.kristoffersson@centerpartiet.se eller 070-3714909

Jag har svarat via att lägga in filmer på just den facebooksidan och de frågor jag svarat på så här långt har handlat om hur vi ser till äldres och funktionshindrades rättigheter. Jag vill tacka all er som redan mailat in era frågor, tack tack!

Bli först att kommentera

En nära vård där du själv får välja

Av , , 2 kommentarer 2

Hur löser vi problemen inom vården? Ja, det kommer att krävas att vi stöper om vården och gör den närmare. Dvs närmare dig som medborgare. För att korta vårdköerna och öka tillgängligheten för patienterna är det avgörande att fler aktörer får möjlighet att hjälpa till med att utföra vården. Låt Max doktor får starta sin loka vårdcentral i Vilhelmina eller nån annan som kan och vill.

I Västerbotten finns det 33 landstingsdrivna hälsocentraler/sjukstugor, antalet hälsocentraler i alternativ drift är 7. Bara tre landsting har en lägre andel hälsocentraler i alternativ drift.

Centerpartiet avvisar med kraft förslaget om ett generellt vinsttak. Förslag om ökade kvalitetskrav, generell tillståndsplikt och förbättrad tillsyn för såväl offentliga som alternativa utförare ska säkra hög kvalitet och en säker vård. Valfriheten vården med alternativa driftsformer är något som tillämpas i stora delar av övriga världen och är oftast det komplement som behövs för att vården ska kunna tillgodose befolkningens behov.

Centerpartiet vill:
• Att villkoren för att starta privata hälsocentraler förändras
• Att möjliggöra för flera mobila vårdteam
• Att digital bokning införs (dygnet runt)
• Att flexiblare öppettider införs

Nog borde Europas läkartätaste land utifrån befolkning kunna fixa detta?

2 kommentarer

Grattis Gunnel

Av , , Bli först att kommentera 3

Läser en artikel i Vk om Gunnel Linné som fyller år i dagarna. En sann förebild för oss alla. En engagerad människa som gör gott för andra. Jag lärde känna henne då vi jobbade med jämställdhet i Emma Resurscengtrum, en kvinna som var starkt engagerad i frågor för att förbättra samhället. Hon var en av de som engagerade sig för familjen Sincaris för många år sedan. Sen har jag följt henne genom åren då fåra vägar korsats.

Tänk om vi alla hade det driv, människokärlek och den företagaranda som Gunnel. Där vi gör allt vi kan för våra medmänniskor och förösker att göra imorgon bättre än idag för någon annan. Vi har alla mycket att lära av denna starka, modiga och engagerade kvinna. Läs här

Grattis kramar till dig Gunnel.

Bli först att kommentera

En hyllning till kärleken

Av , , 2 kommentarer 6

Alla människor ska ha rätt att älska den de älskar. Alla människor ska ha lika rätt i vårt samhälle och alla människors lika värde är grunden i en demokrati. En demokrati vi måste hjälpas åt att värna. När vi ser odemokratiska krafter försvåra och spridda osanningar, hota och skapa en bild av att landet faller isär. Då måste vi stå upp för grunden i ett fritt och öppet land. Vi måste alla ställa oss upp och försvara detta grundläggande, männikors lika rätt och värde.

I helgen gick jag Prideparaden i Stockholm. Vi var ca 400 Centerpartister som gick i tåget. En fantastisk stämning och glädjen var stor. Nazisterna hade polisen skjutsat utanför stan så de kunde inte stå där och skrämmas, hota och hata. Sd deltog inte.

De är ju ett parti som inte ställer sig bakom parollerna om ett öppet samhälle, som inte ställer sig bakom et grundläggande i en demokrati det om människors lika rätt och värde. Det finns partier som tycker att de har rätt att hota, skrämmas, svartmåla och svärta ner. Det finns partier som tycker att de har rätten att trampa på människor enbart utifrån deras bakgrund, vart de är födda. Det finns partier som avgör vem du är och dömer dig utifrån vart du kommer ifrån och vilka dina förfäder var.

Det finns också partier som ser öppenhet som grunden för att driva samhället framåt, som ser varje människa som en kraft i samhällsbygget och som tror på människors kraft och vilja att bidra.

Det var så kul att vara med om detta, att dansa sig svettig genom Stockholm med vajande flaggor och glada färger. En och annan Vilhelminabo vinkade också i publiken.

2 kommentarer

Akutbilen i radion idag

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag blev jag uppringd av Sveriges radio P4 Västerbotten. De frågade om hur jag ser på att akutbilden i Åsele inte varit bemannad.
Du kan lyssna på vad jag sa här: Länk

Bli först att kommentera