Nu tog det stopp…

Av , , 1 kommentar 3

De senaste veckorna har jag önskat att jag hade varit en fluga som kunde sitta med i de förhandlingar som skett för att få fram en regering. Men så inte. Det har varit både spännande, skrämmande och lite mer än läskigt vad som ska ske framåt.

Annie är verkligen en ledare med dignitet som gjort allt hon kunnat för att nå fram. Hon har ett enat parti bakom sig och vi står verkligen enade. Men S står stabilt fast i sitt och trots att de säger att de vill bryta blockpolitiken inte flyttar på sig för att kompromissa. S tog inte möjligheten till att nå ett brett samarbete över blockgränsen.

Det vi drivit på för att få de två stora blocken att kunna nå överenskommelser i de politikområden som behövs som arbetsmarknad, bostäder, hela landet, arbetsgivaravgifter, skatter och klimatet. Ett av de viktiga områdena för oss Centerpartister är landsbygdspolitiken. Vi har inte lyckats få S att förstå vad som behövs. Vi har lyft bättre infrastruktur, ökade möjligheter att bygga på landsbygden, att få bygga strandnära, om att värna äganderätten och skogen som några viktiga delar. Men det har S inte förstått, utan hellre velat se mer centralisering och urbanisering.

Det har varit klädsamt om S menat något med blocköverskridande politik. Det har blivit tydligt att när S samarbetar så tycker de att det är att de bestämmer och de andra partierna ska anpassa sig. Centerpartiet är vana vid att samarbete är samarbete där man ger och tar. Kommer överens och kompromissar. Som det är inom Alliansen.

Vi har nu som parti gjort det vi kunnat. Verkligen varit prestigelösa och försökt få till de politiska förslag som vi behöver för landet. Men tyvärr fick vi ge upp och överlämna till andra partier att lösa problemet att få en regering för landet. Men vi ger inte upp utan kommer att vara öppna och lösningsinriktade även framöver.

1 kommentar

Idag är en märkvärdig dag

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag är en märkvärdig dag…idag är det kommunfullmäktige i Vilhelmina och vi har en ny ordförande. Marita Stinnerbom, som leder det nya fullmäktiget. Det är många viktiga frågor som ska tas beslut om som budget för kommande år. Det är tufft då årets resultat är det sämsta någonsin. Aldrig förr harr kommunens ekonomi varit så dålig så det blir en tuff uppgift för kommande år att rätera upp den.

Du kan följa med i direktsändning via www.vilhelmina.se

Bli först att kommentera

Dagen idag var regionens…

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag är det regionfullmäktiges andra dag. Fokus på plan och budget för kommande år samt val till styrelser och nämnder kommande mandatperiod.

Planen som tagits fram innehåller alla områden som regionfullmäktige ansvarar över allt från bättre och jämlik hälsa till företagande. Planen är tjusig men frågan är hur den ska gå att förverkliga utifrån den usla ekonomin? Jag håller med majoriteten om att vi måste samarbeta och samverka mer. Jag ser dock att det behövs fler än de offentliga, det behövs samverkan mellan regionen och kommunerna men också föreningsliv, kyrkor och religiösa organisationer och inte minst med näringslivet. Vi måste också då ha en plan för hur det ska ske.

Några saker vi i centerpartiet undrar över är när det i planen står att finansieringsplanen inte kommer att hålla och att den behöver revideras. Borde inte finansieringen i en plan som läggs fram hålla?

Det är spännande att gå in i en ny region där de som beslutar är direktvalda av folket. Så om vi inte sköter oss kan vi bli bortröstade i nästa val. Vi ska jobba hårt för att hålla ihop länet och det ska gå att bo, verka och besöka hela länet. Se till att unga kvinnor vill bo i länet. Vägarna måste plogas, polisen måste komma om man blir utsatt för brott, banken måste ta sitt ansvar, tillgång till kultur, vården måste finnas tillgänglig och vi som bor här måste känna oss trygga med det samhället ska leverera.

Vi i centerpartiet vill ha vården mer nära patienten, att vården utgår från patienten och att man har en möjlighet att själv kunna bestämma och göra sina egna val.

Nu när vi går in i en ny organisation har vi möjlighet att jobba för hela länet om vi kan vara överens om att det behövs en Hållbar ekonomi, att vi behöver se över styrmodeller och göra en översyn av allt det vi gör under regionens vingar.

Vi i centerpartiet vill se till att fler vågar starta företag även inom samhällstjänster. Vi vill att vården nära, ska ha mer resurser dvs mer pengar till vårdcentraler och sjukstugor, mer kompetens nära och starkare uppbyggnad för att kunna använda teknik och digitala verktyg för att minska resor och nyttja den mer effektivt.

Vi måste tillsammans både majoritet och opposition se till att vi har respekt för budget där verksamheter har realistiska budgetar utifrån det vi sagt att de ska göra. I flera år har budget inte hållits eller varit realistisk.

Vården måste ställas om, köerna måste bli kortare och politiken måste prioritera hela länet. Utveckling måste till i alla länets kommuner för att klara av framtidens utmanigar som En åldrande befolkning, globalisering, urbanisering, digitalisering, utarmning av samhällsservice och kompetensförsörjning. Det är tuffa utmaningar vi har att hantera och där måste alla hjälpas åt.

Vi måste våga pröva nya lösningar, utvärdera, styra om och utveckla. Om vi inte vågar pröva någonting nytt kommer vi aldrig att gå framåt. Vi måste också våga misslyckas för att lyckas. Fler västerbottningarna måste få vara med och utveckla samhället, vården och servicen, det är då vi tar tillvara alla resurser i länet. vi går framåt.

Jag lyfter i debatten vikten av prestigelöshet om vi ska kunna hitta de lösningar som kan lösa problemen vi har framför oss. Som finansieringen där vi i mänga år levt på att landstingets placeringar på börsen har gått bra. Det kommer att behövas många goda idéer, tankar och förslag för att både kunna leverera det länsborna har rätt till och hålla ekonomin. Då behöver vi politiker både ge och ta.

Bli först att kommentera

Att se både Sorsele, Saxnäs och Ersboda!

Av , , 2 kommentarer 2

Nu är det nya regionfullmäktige på plats, det som vi valde till när vi valde till landsting. Lite rörigt såhär i början att blanda orden landsting och region men från och med årsskiftet ska vi bara säga region Västerbotten.

Revisorerna kom och återigen påpekar att det måste till krafttag då ekonomin är så under isen. De har skickat in ett utlåtande om delårsrapporten som säger att de gillar upplägget och processen i delårsrapporten. Men de varnar för underskotten och kräver att åtgärder vidtas. Underskottet är på 380 miljoner vilket är det största underskottet som landstinget någonsin haft. Hurv!

De har granskat styrning av riktade statsbidrag till förlossningsvård som såg bra ut men granskningen av dataskyddsförordningen visar att där finns det en del att göra.

Vi i Alliansen ställer frågor om lasarettet i Lycksele om hur majoriteten tänker jobba för att klara av personalförsörjningen vid BB? Svaret är att man nu hittat personal för 2019 så att det ser lugnt ut just nu. Det är ju bra men vi måste ha en mer långsiktig lösning och jobba med framförhållning då det gäller kompetensförsörjning.

När vi fick rapport på hälso och sjukvårdsnämnden av de pengar vi fått från staten så fanns inte glesbygdsperspektivet med. Så jag fick in det i det beslutet. Det var ju konstigt då västerbottningarna med så stora avstånd inte hade någon skrivning om hur man ska öka tryggheten för blivande föräldrar i detta glesa län. Detta trots att staten särskilt lyft detta i direktiven. Vi kommer att fortsätta jobba för att stärka trygghet för föräldrar som har långt från BB.

Jag argumenterade för palliativa vård och hospiceplatser i hela länet. Idag finns det hospice i Umeå. Vi måste se hela länet i alla frågor, från småföretagande till specialiserade vårdplatser då det hänger ihop.

Skakade hand med nya regiondirektören, Kent Eliasson. För mig Mats lillebror, Rolfs son och tant Wandas barnbarn. Han har sina rötter i Nästansjö, samma by som jag gick i skolan. Vi resonerade om regionens utmaningar och det kändes bra, som om vi förstod varandra och hade en gemensam vision. Så det blir spännande framåt.

Idag ställde vi frågan om folktandvården i Sorsele. Vi frågade hur det ser ut och om det finns nån framtid för folktandvården i Sorsele? Svaret vi fick var något svävande, det är under kontroll och Sorselevorna ska ha tillgång till tandvård tidvis samt att lokalerna är kvar. Jag känner mig inte särskilt mycket lugnare av svaret.

2 kommentarer

Mer än ett helt Vindeln

Av , , Bli först att kommentera 2

Mer än en hel kommun i medborgarantal röstade på Centerpartiet i valet 2018 jämfört med 2014 i valet till riksdagen. Varenda en, av röstena räknas, för hur vi kan få genomslag för vår politik.Över 5028 fler i landstingsvalet och 6578 fler i länets kommuner.

Mest ökade centerpartiet i Åsele där vi fick 6 mandat fler än 2014. Sämst gick det i Storuman där vi tappade 3 mandat. Det har ändrats antal mandat i några fullmäktige som gör att det inte blir helt rättvisande att bara presentera mandat. Man kan ha ökat verkligt rejält om antalet mandat minskat i fullmäktige likväl som att det kan se ut som om man minskat fast man fått fler röster.

Vi har kommunstyrelsens ordförande i Vilhelmina, Storuman och Nordmaling. Nordmaling är den kommun i Sverige där Centerpartiet har 42,5%. Det är bara två partier i Sverige som sitter med i närapå alla kommunfullmäktigeförsamlingar och det är C och S.

Idag är det nomineringsstämma för Centerpartiet i Västerbotten där vi väljer våra företrädare i Region Västerbotten/landstinget. Urban Larsson Dorotea ska tillsammans med Ewa-May Karlsson Vindeln och Håkan Andersson Skellefteå jobba i landstingsstyrelsen. Lars Bäckström Robertsfors och Katarina Larsson Burträsk i Hälso och sjukvårdsnämnden. I regionala utvecklingsnämnden ska Carina Sundbom Skellefteå, Tobias Gillberg och Olle Edblom Umeå jobba. Jag blev vald till kollektivtrafikutskottet som är ett utskott under regionala utvecklingsnämnden. I kulturutskottet ska Mattias Larsson Umeå jobba. I beredningen för regional utveckling väljer vi Carina Sundbom, Tobias Gillberg och från kommunerna Madeleine Jakobsson Nordmaling och Tomas Mörtsell Storuman.

I beredningen för folkhälsa och demokrati södra Lappland väljer stämman in mig som vice ordförande tillsammans med Jarl Folkesson Tärnaby. Det kommer verkligen att bli kul och jag är så tacksam för förtroendet. Samma beredning i Skellefteå väljer vi Håkan Andersson och Robert Boström från Norsjö. I Umeå väljer vi Maria Olofsson Vännäs och Said Awmuuse Umeå.

Sen var det en mängd andra val där vi har representanter från hela länet. Valberedningen har gjort ett bra jobb då deras förslag gick rakt igenom. En bra stämma med bra stämning och en skön känsla av tillhörighet och samsyn. Nu ser vi fram emot en mandatperiod där vi når fram med vår politik och driver Västerbotten framåt.

Bli först att kommentera

Stå fast i sina värderingar

Av , , Bli först att kommentera 11

Det ringde från radion förra veckan. de ville veta vad jag tyckte om att Moderater och Kristdemokrater hindrat Annie att få sonderingsuppdrag för en ny regering. Jag visste naturligtvis om det som den politiknörd jag är men inte var det något jag upprördes över.

Nu får vi i Centerpartiet skäll från olika håll, mest från SD och troll på nätet, som man ju kan räkna med, då de står längst bort från våra värderingar. Men även från de som sagt sig vara våra vänner. De finns de som tycker att vi ska lämna det vi står för, för att regera ihop med de som vill skapa ett helt annat samhälle än vad vi vill.
Centerpartiet fortsätter att säga det vi gjort genom hela valrörelsen och nu efter valet. Vi vill se en Alliansregering under Ulf Kristersson och går inte det så måste det bli en blocköverskridande regering som samarbetar där SD och V står utanför. Vi sätter oss inte i beroendeställning av SD. What som ever!

Om M och KD bryter sönder Alliansen och bildar en minboritetsregering kommer de att vara helt beroende av SD,s aktiva stöd i varje viktig omröstning i riksdagen. Som den viktigaste om budgeten. SD ledaren har gjort mycket klart att de kommer att kräva inflytande för att ge sitt stöd åt en M och KD regering. Jag tror inte att moderaterna och kristdemokrater egentligen vill sitta i det knät med ett sånt beroende och med en sån osäkerhet i att leda landet i fyra år.

Mp flaggar nu för att de kan tänka sig ett samarbete med Alliansen, så det finns öppningar för andra regeringskonstellationer över blockgränserna. Så vi får väl se vart det bär hän.

Att vi i Centerpartiet står fast om SD beror på att vi tror på helt andra värderingar om medmänsklighet och om individens rätt och ansvar där SD har en helt annan syn på människor och samhälle, en auktoritär, ser människor från andra länder som problem och hot, de ställer människor mot varandra och väljer slutenhet istället för samarbete. Hot och hat frodas. Deras grund har en helt annan målsättning med samhället än den vi har. De har idag plats i riksdagen och kan driva sin politik där på samma villkor som alla andra riksdagspartier. De har samma demokratiska rättigheter som alla andra. Idag har de tre ledamöter i varje utskott i riksdagen så de har all möjlighet att driva sin politik precis som alla andra partier. Liksom de ahr i kommuner och landsting/regioner.

Idag ingår Centerpartiet i flest samarbeten i både kommuner och landsting runt om i landet, vi är med och regerar stora delar av landet. Vi har förtroende och vår partiledares förtroende ökar i de mätningar som gjordes förra veckan. Vi står upp för det vi tror på och står upp för det vi tror på. Vi vill ta ansvar och vi vill skapa samarbeten och tilltro till människor. Så vi fortsätter att göra det vi hela tiden sagt.

Bli först att kommentera

Insnöade i stan och på landsbygd!

Av , , Bli först att kommentera 17

Häromdagen lade jag ut ett inlägg från Helena Lindahl på facebook. Inlägget handlade om plogning av vägar och ett reportage i tidningen Land. Länk:

Jag frågade om hur det såg ut för de som läste och snabbt fick jag svar. Matsdal, Bergsjön, Kanan., Grönfjäll…..
Bakgrunden är att Trafikverket infört GPS-kontroll för de som plogar vägarna. Man kollar via tekniken att tidens som beräknats för den vägsträckan håller. Håller man inte tiderna och de uppgjorda avtalen om vilken väg som ska plogas så riskerar den som plogar böter med belopp upp till 20 000 kronor för en mindre försening. Det finns inte någon entreprenör som riskerar att bli sen och få böter för att man plogat en enskild väg.

Det är alltså den av regeringen styrda myndigheten som driver på så att de som plogar inte vågar eller måste ha så höga priser för att garantera att de har råd med böter. Det här gör att små vägföreningar nu står utan snöröjning i vinter.

Helt sjukt! Det mest sjuka är att regeringen vetat om detta i över två år men inte agerat. Vart sitter det fast?
Att storstadsperspektivet gått så långt att även partier med folkrörelsebakgrund som Socialdemokraterna inte lyckas begripa hur beslut slår just på lands och glesbygd är ju märkligt.

När ambulansen inte kommer fram, hemtjänsten eller brandkåren fastnar i snön vems ansvar är det då?

Bli först att kommentera

Lång dags färd mot natt…men bra blev det!

Av , , 6 kommentarer 7

Nu fortsätter fullmäktige i Vilhelmina. Klockan är över nio på kvällen och vi har hållit på sedan kl 8 imorse. Nu är vi snart i mål med att välja styrelser och nämnder. Ivan ställde tidigare ikväll frågan om det är såhär politik ska bedrivas, att vi återupprepar det som redan är sagt och håller på timme ut och timme in utan att komma fram till beslut. En relevant fråga såhär på kvällskvisten.

Annika lyfter fram att vi alltid velat ha en levande opposition, ett bra samarbete och samtalsklimat och ett bra samverkansklimat. Det är extremt viktigt för oss men vi måste se hur det delade ledarskapet ska se ut. Det måste utredas. Vi ser att även Malå kommer att införa ett delat ledarskap. Så det kan vara så att vi i vår kommun visat vägen för ett mer demokratiskt ledarskap. Vi har inställningen att det finns plåster för det som gjort illa och skadat det demokratiska klimatet tidigare.

Vi beslutar till slut att utreda möjligheterna för ett delat ledarskap där kommunstyrelsen får se över reglementen. Det ska vara gjort innan februaris fullmäktige.

Annika väljs till kommunstyrelsens ordförande och jag har sällan varit så stolt. All denna kamp för kvinnors representation har äntligen kommit en bit framåt. Sen valdes allt annat utifrån valberedningens förslag. Så nu finns en ny majoritet med en klar uppgift att gå framåt.

Jag känner mig glad och nöjd efter en mycket lång dag med många argument och ivriga diskussioner. Det är inte helt lätt att för den nya majoriteten styra upp ekonomin som är under all kritik och en budget ska tas i december. Så nu gäller det hårt jobb för att komma i balans.

6 kommentarer

Valfullmäktige i halvtid!

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag är det valfullmäktige i Vilhelmina. Vi började kl 8.00 med gruppmöten och fullmäktige körde igång kl 10.00.

Jag slutar som vice ordförande i fullmäktige efter 4 år. Den här mandatperioden har varit en av de bättre, ett mycket bättre politiskt klimat. Vilhelmina har varit n av de kommuner som märkt ut sig tillsammans med Nordmaling som kommuner med uselt klimat politiker emellan. Nu är det mycket bättre, en respekt mellan partier och mellan politiker har varit viktig för att få förtroende från vilhelminaborna. Jag tackar alla de som avgår som ledamöter för deras jobb de här fyra åren. Det finns ju förstås besvikelser då många partiet backat och mist platser. Men det är ju snart val igen, knappt 4 år till nästa.

Jag gratulerar alla nya förtroendevalda, det är stort att bli vald av vilhelminaborna. At andra Vilhelminabor valt just dig att ta vara på deras intressen, se till eras bästa och jobba för att kommunen sköts bra, går framåt, utvecklas och levererar det som jag som vilhelminabo behöver.
Att vara förtroendevald är fint och att vara en del i demokratin är stort och ansvarsfullt. Demokrati bygger på att vi tycker olika och resonerar oss fram till bra beslut, vänder och vrider på frågor. Vi behöver inte vara helt eniga men förhoppningsvis kan vi vara et i många frågor.
Jag tackar även KG som varit ordförande och hoppas att det goda politiska klimatet som jag hoppas vi ska fortsätta med. Inga krig ska föras i fullmäktige eller i politiken, Vi ska vara respektfulla och ödmjuka för andras synpunkter.

Det är flera som nu sluter och de får en samling böcker om Nybyggarnas liv och leverne.
När vi väl kommer igång, efter nära 5 timmars ajournering, med valen så väljer vi Marit Stinnerbom till ordförande i kommunfullmäktige. Tror det är första gången vi får en ordförande som är med i en av våra samebyar.

Sen kom vi in på kommunstyrelsen där vi föreslagit ett delat ledarskap mellan Annika och Ivan, båda centerpartiet, som ordförande och vice. Till andre vice ska oppositionen ha. Då kom det många tunga argument mot detta, inte oväntat. Trots att de gjorde på samma sätt efter valet 2010. Min förhoppning är att vi ska kunna fortsätta ha ett bra politiskt klimat där de som väljs inom kommunstyrelsens arbetsutskott och presidium kan hitta vägar fram för att få ett tätt samarbete och goda förutsättningar för en levande opposition.

Annika håller ett kraftfullt anförande om hur hon vill se på arbetet och debatten i fullmäktige. Hur många som påpekat hur svårt det verkar vara med ett delat ledarskap. Därför föreslår vi den här organisationen för att sedan utreda vilka arbetsformer som är möjliga. Det är ett metodval vi ska använda för att kunna genomföra ett delat ledarskap. Det handlar inte om att begränsa opposition.
Det var en lång dag och när jag lägger ut detta har vi en middagspaus, en pizzapaus på kvällskvisten för att orka.

Bli först att kommentera

Sista fullmäktiget någonsin

Av , , 2 kommentarer 5

Idag är det landstingsfullmäktige, det sista någonsin. Nästa gång vi samlas så är det ett regionfullmäktige, även om det vi valde var landsting. Krångligt! Region Västerbotten är det nya namnet på detta.

Igår var det förberedande möten och en avtackningsmiddag för alla de som slutar i fullmäktige. Kvällens höjdpunkt var när professor i statsvetenskap Anders Lidström reflekterade över valet, politiken och framtiden. Hans tips var att försöka få fram urskiljande frågor där politiken måste ta tydlig ställning. Det är alltid givande att lyssna till människor som har tänkt och klurat och vägt in olika perspektiv.

Idag är det inga större ärenden som ska hanteras. Det är främst beslut kring organisationsförändringar som blir utav att vi blir region efter nyår. Vi ska dock prata om frågor som vi i C lyft fram som ekonomi, fotvård i inlandet, psykoterapimottagning, virtuella vårdrum, team för Trötthetssyndrom och annat. Jag hade en motion om trygg förlossningsvård som beslutades att den ska beredas.

Revisorernas rapport är alltid lika läskig. De är så kritiska till hur landstinget styrs. De ger två råd, att ta sig an revisorernas råd och verkligen göra någon och inte bara säga att man ska agera. Revisorernas tålamod tryter. De brister som uppmärksammas måste rättas till. Så rådet blir att revisorernas råd tas på allvar och att åtgärder vidtas. Det andra rådet är att det ska vara tydligt vem som har ansvar för vad och har verktyg att styra resurser och verksamheten. Det här gäller tex Hälso och sjukvårdsnämnden som år efter år har ett stort uppdrag som inte har tillräckligt med resurser.

Vi debatterar en mängd olika frågor och du kan alltid hänga med på webben för att själv hänga med och lyssna på vad som sägs.

Det delades ut folkhälsopris där priserna i södra Lappland gick till Sorseles demensförening, Astrid Karlsson och till Lycksele konståkarförening.
Så kul att få höra om dessa föreningars stora ambitioner och omtanke om västerbottningarna, till både nytta och glädje.

En bra dag med livliga och delvis skarpa debatter. Nästa gång vi ses väljs det nya styret in.

2 kommentarer