Satsa mer på infrastrukturen

Av , , Bli först att kommentera 0

Hemma som hastigast efter att ha varit på en miljödebatt hos ABF. Nu blir det ombyte och sedan iväg för att på kommunens vägnar avtacka landshövdingen på residenset.

Läser på DI:s hemsida om den goda ekonomiska utvecklingen. Enligt Ekonomistyrningsverket är statens finanser urstarka. Överskottet i budgetsaldot är det största i modern tid. Framtiden ser ljus ut. Den starka tillväxten och goda sysselsättningsutvecklingen påverkar statsbudgeten positivt. Skatteintäkterna från arbete och konsumtion stiger samtidigt som kapitalskatterna befinner sig på en historiskt hög nivå.

Därför vore det ett perfekt läge för regeringen att använda en del av de pengar man får loss vid försäljningen av statliga bolag till att satsa på infrastrukturen – både vägar och järnvägar.

Bra med konkurrens!

Av , , Bli först att kommentera 0

Att Bostaden tillslut är på gång att öppna upp för konkurrens i sitt nät uppmärksammas av VK idag. Det är på tiden att så sker! Det här debatterades också på fullmäktige i måndags, efter en interpellation från oss moderater.

Umeå har tyvärr halkat efter den sista tiden. Dels har vi Bostaden där det egna dotterbolaget Kommunicera haft en monopolsituation, dels har vi även i det öppna stadsnätet (UmeNet) ett medelmåttigt utbud av tjänsteleverantörer av Internet och IP-telefoni.

Resultatet har varit att bredbandsanvändarna tvingats betala högra priser än på andra håll. Både UmeNet och Kommunicera ligger betydligt högre i pris än genomsnittet för öppna stadsnät i Sverige. Allt enligt den utredning som vi i koncernbolagsstyrelsen fått redovisat för oss.

Därför är det hög tid att krafttag tas för att öppna upp och öka konkurrensen i de nät som finns och kommuen råder över.

Och i samma veva sluta konkurrera med det privata näringslivet genom att avyttra all tjänsteförsäljning som de kommunala bolagen idag ägnar sig åt inom detta område.

God omvårdnad, Bostaden och värnplikt

Av , , Bli först att kommentera 0

God omvårdnad
På förmiddagen var jag, tillsammans med vår riksdagsledamot Ulla Löfgren, på besök på ett demensboende i Umeå. Glädjande att se sådan engagerad personal och inte minst – nöjda brukare. God och gemytlig stämning. Det finns mycket att vara stolt över i Umeå, vilket ibland glöms bort.

Bostaden
Det fortsätter att storma kring AB Bostaden. Jag begärde igår att vi ska få upp Bostaden som en särskild punkt på dagordningen när vi har nästa styrelsesammanträde med koncernbolagsledningen (UKF). VD:s avgång, med efterföljande turbulens och de anklagelser som nu haglar fram och tillbaka är inte bra för bolaget och därmed inte heller för dess personal och hyresgäster. Inte heller för Umeå kommun som är ägare av bolaget. Vi behöver nu få en saklig redogörelse över det som skett.

Allmän värnplikt
Läser att regeringen kommer föreslå att avskaffa den allmänna värnplikten och istället ersätta den med en yrkesarme. Tråkigt, men kanske nödvändigt. Det är möjligt att värnplikten med tiden blivit omodern. Igrunden har jag alltid varit en stark förespråkare för allmän värnplikt – som princip borde det vara självklart att alla skall göra sin plikt för det egna landet. Men det klart – när så få av en årskull får rycka in och göra lumpen blir det ju i sig tveksamt att prata om en ’allmän’ värnplikt. En stor del av vårt försvar har ju tyvärr monterats ned under de sista 10-15 åren.

Men att den allmänna värnplikten skulle komma att avskaffas under en borgerlig ministär, det hade jag nog inte trott för några år sen. Tiderna förändras.

Hösten är en härlig tid

Av , , Bli först att kommentera 0

Nordebo ställer frågan om en begynnande höst. Jo, ser onekligen ut så. Men det är inget att beklaga – tycker hösten är en härlig tid. I alla fall så länge den kännetecknas av klar, frisk luft och soliga dagar. Och de mörka kvällarna med stjärnklar himmel. Vackert!

Men att sommaren verkligen är över slog mig med full kraft i morse när jag skulle ta ut hunden på morgonpromenaden. Gick ut i shorts…och tyckte det var LITE VÄL kallt. Insåg varför när jag kom in efter promenaden och tittade på termometern: 3 grader.

Och ute i skogen börjar träden på sina håll så smått skifta färg. Det gula tittar fram bland det gröna.

Ett annat tecken på att hösten är i antågande är ju studenterna. Nu fylls vår stad av glada, overall-prydda ungdomar igen. Också det gör en glad till sinnet. Hade svängarna förbi Ålidhem igår och då kände man student-känslan över hela området. Fullt av folk. Glada, förväntansfulla.

Någon sekund senare inser jag att det är ganska precis 15 år sen jag själv kom till Ålidhem och Umeå som ny student. Huvaligen vad åren går snabbt numera.

Men det är fortfarande en bit kvar till ’ålderns höst’!

Byggandet av ringleden måste påbörjas

Av , , 3 kommentarer 0

VK redogör idag för läget med vägpaketet och ringleden kring Umeå. Vill det sig riktigt bra kan byggandet av den första delen komma igång redan nästa år.

Utgångspunkten för alla våra ansträngningar – politikers, näringslivets mfl – måste vara just att komma igång med ringleden så snart som möjligt. Oavsett det sker genom Vägverkets alternativa finansieringslösning (som Vk redovisar) eller via någon form av OPS-lösning. Själv har jag ansett att regeringen borde öka anslagen till infrastruktursatsningar, man borde tex kunna använda en del av pengarna som man får loss från försäljningen av statliga bolag och som idagsläget är tänkta att istället amortera ned statsskulden med. Men den tanken verkar inte få gehör.

Oavsett val av lösning så understryker måndagens fullmäktigedebatt vikten av ringleden runt Umeå. Utan den kommer vi inte att kunna uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Umeå – luften kommer då fortsätta vara dålig under delar av året. Ringleden är den enskilt viktigaste åtgärden för bättre luftmiljö i centrala stan.

Ur såväl miljö- som tillväxtperspektiv är byggandet av ringleden en förutsättning för Umeås fortsatta positiva utveckling.

Rubbade rutiner..

Av , , Bli först att kommentera 0

…blir det när morgontidningarna inte är på plats när man kliver upp på morgonen. Men efter ett telefonsamtal så dök de upp till slut. Man är en vanemänniska, det är bara att konstatera.

Gårdagens fullmäktige rullade på ungefär som väntat. Däremot förvånades jag av att Rönngren (s) med sån frenesi försvarade hörselkåpor i klassrummen. Det var absolut inget bevis för en dålig arbetsmiljö, utan tvärtom ’jättebra’. Jaja, vi har olika syn på vad som är en bra arbetsmiljö i skolan helt enkelt. Jag anser att man ska kunna läsa i lugn och ro i skolan utan att behöva ha hörselkåpor på sig.

Ungefär lika pinsamt var det att (s) var nöjda över skolksituationen. 1500 elever på våra gymnasieskolor uppger att de skolkat ofta eller åtminstone flera gånger. Inga problem, enligt ansvarige s-företrädaren. Personligen tycker jag att det är bra om eleverna är närvarande på undervisningen.

De politiska skiljelinjerna i Umeås skolpolitik synes kvarstå.

Fullmäktige idag

Av , , Bli först att kommentera 0

Om några timmar är fullmäktigedebatten i full gång. Jag ska upp i ett antal ärenden.

Förhoppningsvis får jag idag ett svar från för- och grundskolenämndens ordförande Rönngren (s) om hur hon ser på att vissa skolor i Umeå delar ut hörselkåpor till de elever som vill kunna läsa i lugn och ro. Inte konstigt att så många elever uppger att de aldrig har tyst i klassrummet. Men hörselkåpor som lösning på problemet? Nej.

Projektet Staden mellan broarna har dessvärre stått och stampat ett tag. Har därför lyft den frågan inför dagens möte. Vi borde kunna komma vidare i den frågan. Sen är det en rad andra viktiga ärenden på dagordningen också – åtgärdsprogram för uppfyllande av miljökvalitetsnormen bl.a.

Avslutningsvis är det mycket tråkigt att behöva läsa i morgontidningen om helgens facit i Umeå med rån, misshandel och rånförsök. Klimatet blir allt råare.

Regn blev sol..

Av , , Bli först att kommentera 0

..och det är himla tur eftersom vi ska ut och åka med räkbåten M/S Sandskär ikväll. Vi har ju lokal ’höstupptakt’ med partiet idag.

Imorse såg det inget vidare ut. När jag gick till dagens första sammanträde så ösregnade det. Rejält. Men gradivs har det lättat upp och nu är det riktigt varmt ute. Vi har först haft möte med kretsstyrelsen för moderaterna i Umeå, sen sammanträde med förbundsstyrelsen för moderaterna i Västerbotten.

Och om några timmar är vi 47 moderater, dom flesta från Umeå, som ska ut och åka räkbåt – för andra året i rad. Det har blivit ett uppskattat inslag: båtfärd utmed den vackra umeälven kombinerat med räkor, sång, trubadurunderhållning.

Hoppas vädret håller i sig!

Handelsetableringar och turerna kring Bostaden

Av , , 1 kommentar 0

Återkom idag efter ett intressant besök i Sundsvall. Tror uppriktigt att Umeå har mycket att lära av Sundsvall när det gäller hur man jobbar med handelsetableringar där. Skulle inte förvåna om vi i år blir omkörd av dom när det gäller vilken som är största handelsstad i norra Sverige.

Har träffat ett antal företagare där, besökt Birsta handelsområde och gjort några nedslag i centrumkärnan. Intressant är att höra hur samspelta alla verkar vara. Men inser betydelsen av handeln för kommunens framtid – mer handel ger fler arbetstillfällen, ökade skatteintäkter. Därför drar alla åt samma håll: kommun, LÄNSSTYRELSE (!), investerare och handelsaktörer. Man gör allt för att dra till sig nya aktörer och nya etableringar, det är inget problem att öka ytorna för handelsområden. Trafikfrågor, parkeringar, stadsbilds påverkan – no problemo. Dyker problem upp så försöker man gemensamt lösa dem – och snabbt dessutom.

Inte underligt att handeln utvecklas så positivt i Sundsvall. En ny aktör som Bauhaus innebär exempelvis över 100 nya jobb till kommunen. Det är dags för Umeå att vakna upp. Vill vi ha fler arbetstillfällen i Umeå? Vill vi att nya handelsaktörer ska kunna etablera sig här? Ja, då är det dags att ompröva handelspolitiken i vår kommun. Och ompröva den attityd som många aktörer tyvärr möts av. Till att börja med måste vi nu även officiellt skrota den kommunala handelspolicyn. Den används som ett slagträ när det gäller att hindra nya etableringar. Låt oss också öppna upp för mer handel uppe på Ersboda/Green-zone. Vi har aktörer som vill till Umeå – det är dags att välkomna dem hit!

Iövrigt är det stora diskussionsämnet de pinsamma turerna kring det kommunala bostadsbolaget Bostaden. Utan tvekan skadar hela den här historien bolaget. Ska återkomma till det i en senare blogg tänkte jag. Kan bara kort konstatera att vår moderata representant i styrelsen, tillsammans med två andra ledamöter, har reserverat sig mot vad som skett. Det snedsteg som skett i förhållande till VD-instruktionen kan knappast motivera de konsekvenser som det nu fått med VD:n Brita Natanaelssons avgång.

Låt kommunerna ta ansvar för strandskyddet

Av , , Bli först att kommentera 0

På VK:s debattsida pågår en diskussion om strandskyddet. Sveriges Kommuner och Landstings ordförande, moderaten Anders Knape, har helt rätt när han idag skriver att kommunerna borde få fatta beslut om strandskyddet.

De lokala företrädarna har den bästa kunskapen om hur verkligheten ser ut. Det ser ju också olika ut i olika delar av Sverige och då måste ortens politiker ha möjlighet att avgöra vilka strandnära områden som behöver skyddas och vilka som ska bebyggas. Att det sedan finns vissa områden som är av nationellt intresse och därmed klassas som riksintressen är en annan sak.

Det vore inte en dag för tidigt om beslutanderätten flyttas ned på rätt nivå. Kommunen har ju faktiskt planmomopol. Idag får kommunen ge tillstånd för byggnader, industrier och vägar – men däremot inte avgöra om en strandbyggnad stör. Det är inte vettigt. Om bostäder ska få byggas nära en strand borde man få avgöra på lokal nivå.

Låt kommunerna ansvara för strandskyddet.