Trevlig Valborg!

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag skriver vi den 30 april. Valborgsmässoafton tillika H.M Konungens födelsedag – stort grattis på födelsedagen!

Även årets Valborgsfirande blir annorlunda. Det gäller att undvika folksamlingar, hålla avstånd och fortsatt avstå resor för att minska risken för smittspridning etc.

Så jag vill bara i all enkelhet önska läsarna av min blogg:

Trevlig Valborg!

M: Reformer för halverad långtidsarbetslöshet och ökad trygghet

Av , , 4 kommentarer 7

Tidigare i dag presenterade Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson Moderaternas vårmotion 2021. Moderaterna prioriterar kraftfulla reformer för att halvera långtidsarbetslösheten och öka tryggheten.

Sverige har EU:s femte högsta arbetslöshet. Jobben var Stefan Löfvens främsta löfte, men de har blivit hans största misslyckande. Sedan Löfven tillträdde har inget annat land utvecklats sämre än Sverige när det kommer till jobben. Långtidsarbetslösheten är den högsta någonsin. Snart har 200 000 personer varit arbetslösa mer än ett år.

Kraftfullt jobbpaket på tio miljarder kronor

I vårmotionen föreslår Moderaterna ett kraftfullt jobbpaket på 10 miljarder kronor som kan halvera antalet långtidsarbetslösa på tre år. Det handlar om att öka drivkrafterna för arbete, sänka lönekostnaderna för arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa och bryta passiviteten för att hjälpa långtidsarbetslösa till jobb.

– Jobbpremie: För att stärka drivkrafterna för långtidsarbetslösa att gå från bidragsberoende till arbete vill vi införa en jobbpremie. Den som lämnar långtidsarbetslöshet för ett jobb får behålla tio procent mer av arbetsinkomsten upp till 2 500 kronor per månad i maximalt 18 månader.

– 30 000 fler nystartsjobb: Nystartsjobben är det mest effektiva stödet eftersom det avsevärt sänker anställningskostnaderna för de företag som anställer långtidsarbetslösa. Ändå har de halverats under Stefan Löfven. Moderaterna vill mer än fördubbla antalet nystartsjobb.

– 20 000 fler praktikplatser: Vi vill bryta passiviteten genom praktikplatser och ett utbildningslyft för långtidsarbetslösa.

Efter finanskrisen utgjorde utrikes födda en tredjedel av de långtidsarbetslösa. Nu utgör de två tredjedelar. Långtidsarbetslösheten är till stor del ett integrationsproblem och ett invandringsproblem. Ska antalet långtidsarbetslösa kunna halveras behövs dels invandringen hållas nere genom ett volymmål, dels integrationen förbättras på det sätt som beskrivs i Moderaternas integrationspolitiska rapport. De viktigaste reformerna i rapporten är: Ett bidragstak som gör det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete, kvalificering till välfärden genom arbete, en utbildningsplan och krav på godkänd SFI.

Kraftfulla satsningar på brottsbekämpningen

Brottslighetsutvecklingen fortsätter att vara ett av de största och mest akuta samhällsproblemen. Vi ser hur otryggheten ökar i princip alla delar av samhället. Moderaterna vill därför med full kraft vända utvecklingen genom flera reformer.

– Stärka hela rättsväsendet. Myndigheterna inom rättsväsendet är underdimensionerade. Moderaterna vill genomföra omfattande reformer på rättsområdet som bl.a. medför längre fängelsestraff. Vi avsätter betydande resurser för att möta rättsväsendets behov under kommande år.

– Högre polislöner. I M/KD-budgeten för 2019 införde vi en lönesatsning som innebär att poliser ska kunna få 3000 kronor mer i lön varje månad. Vi fortsätter den satsningen och utökar den med 350 miljoner kronor på tre års sikt, för att fler ska söka sig till och stanna kvar i polisyrket.

– Fler verktyg för Polisen mot den organiserade brottsligheten. Vi avsätter 400 miljoner kronor per år för att förstärka Polisens förmåga att bekämpa och klara upp brott. Det handlar bland annat om ökade möjligheter för avlyssning och dataavläsning.

– Stärka Tullverket som en brottsbekämpande myndighet. Tullverket ska få ökade möjligheter att till exempel med systematiska kontroller kunna stoppa misstänkt stöldgods. Moderaterna föreslår ökade anslag till Tullverket med 400 miljoner kronor på tre års sikt.

Umeå tappar placeringar i SKR:s ranking av kommunernas företagsklimat

Av , , Bli först att kommentera 6

Inför nästa månads sammanträde med fullmäktige har jag lämnat in följande interpellation, kopplat till Umeås företagsklimat och sämre placering i SKR:s ranking av kommunernas företagsklimat och service till företagen.

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Är du nöjd med företagsklimatet i Umeå?

Nu har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterat sin årliga undersökning om kommunernas företagsklimat – Offentliga jämförelser: Företagsklimat 2020 – där man har tillfrågat de företag som faktiskt har haft kontakt med respektive kommun i olika ärenden under det gångna året.

Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare. Den visar inom vilka myndighetsområden som företagarna anser att kommunen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunerna behöver bli bättre på. Undersökningen mäter enbart faktorer som kommunerna själva kan påverka och det är uteslutande företag som varit i kontakt med kommunerna som ingår i studien.

Umeå kommun hamnar på plats 133 av sammanlagt 181 kommuner som ingått i undersökningen. Det är en försämring med sju placeringar jämfört med året innan. Bland kommuner med över 40 000 invånare, så ligger Umeå på plats 51 av 60 kommuner.

Jag är övertygad om att det finns mycket att göra i förbättringsväg. Helt uppenbart så måste Umeå kommuns kontakter med näringslivet utvecklas så att vi kan erbjuda bättre service till företagen, en större förståelse i vår förvaltning för företagens behov samt skapa ett mer tillitsfullt samarbete mellan kommunen och vårt lokala näringsliv.

Mina frågor till Hans Lindberg (S) blir därför:

1. Är du nöjd med Umeå kommuns resultatet i SKR:s ranking beträffande kommunernas företagsklimat?

2. Om svaret är nej – vad anser du behöver göras kommande år för att förbättra situationen?

 

Umeå 2021-04-26

 

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Oseriöst att fatta beslut om Bromma flygplats under pandemin

Av , , 1 kommentar 6

I dagens VK skriver jag på insändarplats om Brommas framtid. Läggs som vanligt upp här på bloggen också.

 

Oseriöst att fatta beslut om Bromma flygplats under pandemin

Regeringen har meddelat att den vill lägga ned Bromma flygplats, utan att utbyggnaden av Arlanda är garanterad. Det är djupt oansvarigt, och ett slag mot hela landet som är beroende av god flyginfrastruktur till och från huvudstaden för jobb, företagande och tillväxt.

Bromma flygplats är en nationell angelägenhet. Hela Sverige – inte minst näringslivet – är beroende av ett fungerande inrikesflyg och goda förbindelser till och från Stockholm. För Umeå är Bromma ett viktigt komplement till Arlanda. En betydande del av flygningarna till och från Umeå Airport går vanligtvis via Bromma.

Beskedet från regeringen om att Bromma flygplats ska läggas ned visar att den saknar en förståelse för att goda flygförbindelser runt om i landet. Vi kan också konstatera att beslutet togs utan någon dialog med oss eller andra delar av landet som berörs av det. Inte heller med flygbranschen.

Beslutet om Bromma flygplats kommer mitt i coronapandemin, som innebär den kanske svåraste situationen för flyget någonsin. Miljöpartiet har aldrig gillat flyget. Men det är oavsett det, inte seriöst att använda krisen som en förevändning att lägga ned flygplatsen.

Flygandet kommer förmodligen att vara lägre den närmaste tiden. Men frågan om flygplatsens framtid måste grunda sig på normala förhållanden – det vill säga de som rådde innan pandemin.

Ett minimikrav innan man ens funderar på att lägga ned Bromma flygplats är att se till att Arlanda har tillräckligt kapacitet. Det handlar både om att se till att flygrutterna ut i landet är säkerställda, men också att tillgängligheten till och från Arlanda blir bättre.

Det verkar inte bättre än att Miljöpartiet återigen har fått diktera villkoren i regeringens politik. Istället för att ställa om, så väljer man att stänga ned. Och hänsynen till de som vill bo och verka utanför Stockholm lyser med sin frånvaro.

Regeringens beslut är ett hårt slag mot tanken om en politik för hela Sverige. Vi moderater beklagar det och kommer göra vad som står i vår makt för att beslutet om Brommas nedläggningen inte blir verklighet.

Låt oss se konkreta beslut och investeringar för utbyggnad av Arlanda innan Brommas framtid avgörs. Det kommer att krävas en omfattande utbyggnad av Arlanda, innan vi ens kan komma på tanken att avveckla Bromma.

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

 

 

Svenska rallyt är hjärtligt välkommen till Umeå och Västerbotten!

Av , , 1 kommentar 15

Svenska rallyt är Sveriges största årligen återkommande sportevenemang, och tillika landets största rallytävling.

Det var också uppe till diskussion nu på förmiddagen i Umeå kommunfullmäktige.

Från och med 2022 blir Umeå ny huvudort för VM-tävlingen. Det är mycket glädjande att Svenska Rallyt kommer till vår region. Det kommer leda till ett rejält uppsving för vår besöksnäring. Man väntar sig bl.a. 100 000 besökare under första året. Det ska vara lågt räknat. Rallyt är ett världsevenemang med miljoner tittare världen över. Rally Sweden 2020 hade hela 122 miljoner tv-tittare globalt.

Det finns inom motorbranschen en stark medvetenhet om att man måste förändras. Mer hållbar hybridteknik införs i rallybilarna från 2022 tillsammans med ett större krav på hållbara bränslen. Rally Sweden har sedan något år tillbaka en vision om att i framtiden vara ett helt klimatneutralt sportevenemang. Man tar det steg för steg. Gällande serviceplatsen så går alla elverk på fossilfritt bränsle, HVO100. Elverken förser i sin tur hela rallyt med energi. Presstält, restauranger m.m. för att nämna några exempel.

Fantastiskt bra – och från Moderaternas sida anser vi att en permanent etablering av rallyt här i vår region är något mycket positivt.

Det här berör ju inte bara Umeå kommun, utan även övriga kommuner i vårt län och i synnerhet våra grannkommuner. Goda nyheter för alla hotell i regionen för den delen.

Rally Sweden är hjärtligt välkommen till Umeå och Västerbotten!

Sluta ge straffrabatter till unga kriminella

Av , , 3 kommentarer 21

Under helgen har jag fått denna insändare publicerad i tidningen Norran på nätet. Läggs upp här på bloggen.

 

Sluta ge straffrabatter till unga kriminella

Brottsligheten går allt längre ner i åldrarna. Inte minst kriminella gäng utnyttjar unga till att utföra allt grövre brott, eftersom de får så låga straff. Detta är en orimlig situation.

Idag finns det kopplat till straffskalan en ”ungdomsrabatt” för gärningsmän som är 18-21 år. Den borde snarast avskaffas, vilket jag argumenterat för under lång tid. Hittade bl.a. en insändare som jag skrev i augusti år 2000 om det här, och dessvärre finns denna principiellt felaktiga rabatt kvar 21 år efter att jag debatterade om det i lokaltidningarna.

”Det är bättre jag gör det nu och får tre år än när jag är 21 och får livstid”. Så resonerar unga gängkriminella. Det vittnar en avhoppare om till SVT.

Vi moderater tycker att den som fyllt 18 och begår brott ska ta sitt straff som en vuxen – och att rabatten ska avskaffas! En grov misshandel eller våldtäkt blir inte mindre allvarlig bara för att gärningsmannen exempelvis är 19 år istället för 22. Självklart ska myndiga personer ta konsekvenserna av sitt agerande. Man ska inte komma undan med betydligt lägre straff, som man tyvärr gör idag. En 18-åring har i regel fått sin strafftid halverad.

Därtill vill vi väsentligt skärpa straff för den person som döms för flera brott i en och samma rättegång. Detta genom att dagens form av mängdrabatt tas bort.

Det är samhällets skyldighet att i första hand skydda de laglydiga medborgarna mot dem som med våld vill förstöra och skada. Hederliga människor ska kunna röra sig tryggt ute, medan kriminella ska sitta inne bakom lås och bom.

 

Anders Ågren

Förbundsordförande, Moderaterna i Västerbotten

 

Umeå behöver fungerande flygförbindelser även efter pandemin!

Av , , 3 kommentarer 9

I dagens Folkbladet finns jag med i tidningens nya satsning ”Debattduellen”, med nedanstående inlägg.

 

Rädda Bromma – Sverige behöver fungerande flygförbindelser även efter pandemin!

Regeringen har gett besked om att man har för avsikt att stänga Bromma flygplats så snabbt som möjligt. Miljöpartiet jublar och bjuder på tårta. Men detta är ett negativt besked för oss i Umeå och övriga delar av landet. Flyget spelar en viktig roll för att knyta samman vårt avlånga land och skapa möjligheter för ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Umeå är beroende av goda flygförbindelser. Bromma som ett komplement till Arlanda gör det möjligt att snabbt och smidigt resa till och från Stockholm. När vi öppnar upp igen efter pandemin kommer båda flygplatserna att behövas. Under normala omständigheter – före pandemin – brukar det gå 5-6 avgångar per dag mellan Umeå Airport och Bromma. Således sker en betydande del av flygningarna till och från Umeå just kopplat till Bromma.

Framtiden för Bromma flygplats är inte heller en ny fråga, utan har debatterats mycket genom åren. Det är fullständigt oseriöst att Brommas öde ska avgöras av hur mycket som flygs mitt i en pandemi. Coronapandemin har ju av förklarliga skäl inneburit ett dråpslag mot det svenska inrikesflyget. Drygt 95 procent av passagerarna försvann nästan över en natt. Att använda detta som grund för att lägga ned Bromma är ju pinsamt.

Coronapandemin kommer inte att vara för evigt. Erfarenheter från tidigare kriser visar att flyget återhämtar sig i takt med konjunkturen. Rörlighet för människor och frakt är viktigt, av många skäl.  Därför är det fortsatt viktigt för Sverige att investera i infrastruktur och en grön omställning för flyget.

Låt oss se konkreta beslut och investeringar för utbyggnad av Arlanda innan Brommas framtid avgörs. Det kommer att krävas en omfattande utbyggnad av Arlanda, innan vi ens kan komma på tanken att avveckla Bromma.

Sverige förtjänar en seriös klimatpolitik som jagar utsläppen och inte flyget i sig. Om Sverige fortsätter att styras av en regering som skambelägger viljan till rörlighet och inte investerar i flygets framtid kommer svenskt flyg att halka efter i den gröna omställningen. Elflyget har en otrolig potential för den nära framtidens korta och snabba persontransporter. Elflyget bedöms introduceras i inrikesflyget redan i mitten av 2020-talet.

Även inblandning av biodrivmedel i dagens flygplansmotorer är ett viktigt steg i den gröna omställningen av flyget. Och precis som med elflyget har tekniken kommit långt – redan idag kan flygplansmotorerna utan nya investeringar ta emot upp till 50 procent inblandning av biobränsle.

Fungerande flygförbindelser är – och kommer fortsatt att vara – en avgörande och viktig del i Sveriges grundläggande infrastruktur. Flygbranschen genomgår dessutom i snabb takt en grön omställning.  Moderaterna kommer att stoppa avvecklingen av Bromma flygplats om vi vinner valet 2022.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

Företagsklimatet: Umeå kommun på plats 133 av 181 kommuner

Av , , Bli först att kommentera 5

Umeå kommun borde kunna bättre.

Nu har Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kvalitetsmätning av kommuners myndighetsutövning och service gentemot företag presenterats. Den som går under benämningen Öppna jämförelser – företagsklimat 2020. För åttonde året i rad ökar företagarnas nöjdhet med kommunernas myndighetsutövning över landet.

Umeå kommun hamnar på plats 133 av sammanlagt 181 kommuner som ingått i rankingen. Det är en försämring med sju placeringar jämfört med året innan. Bland kommuner med över 40 000 invånare, så ligger Umeå på plats 51 av 60 kommuner.

SKR:s öppna jämförelser om företagsklimat redovisar resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service på sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. För första gången mäts nu också företagares nöjdhet med kommunernas service inom upphandlingar, men den ingår inte i den ordinarie undersökningen.

Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service.

Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI). För Umeå kommun är det vad jag kan se samma resultat som förra året: 71 gällande NKI.

Fördelar med den här undersökningen är bl.a. följande:

Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för och kan påverka. Det är endast företagare och andra kunder som haft en kontakt med kommunen som deltar. Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner.

Detta understryker och bekräftar bara vad jag och Moderaterna under lång tid påtalat i Umeå.

Det finns fortfarande mycket att göra inom den egna kommunala organisationen, för att förbättra service och dialog med de lokala företagarna. Jag är väl medveten om att det inom Umeå kommun finns hög kompetens, ett brett engagemang och en stark förståelse för företagandets villkor. Men jag tror tyvärr att denna insikt inte finns lika påtagligt närvarande i exakt alla delar av Umeå kommuns olika verksamheter. Detta vittnar också många av de företagare vi träffar under året.

Ett växande Umeå är i behov av växande och framgångsrika företag – små-, medelstora- och stora företag – som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag. Detta måste tydligt återspeglas i den lokala kommunpolitiken för ett bättre företagsklimat.

Moderaterna har – ofta tillsammans med de övriga borgerliga partierna –  lagt en rad förslag på hur Umeå kommuns företagsklimat skulle kunna förbättras. Men tyvärr röstas dessa förslag ned av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Det finns mycket att göra för att förbättra företagsklimatet!