Trevlig Valborg!

Av , , Bli först att kommentera 10

Ett antal hektiska veckor har passerat. Bloggandet har onekligen blivit lidande. Likaså har vi avklarat ett antal årsmöten, däribland förbundsstämman för Moderaterna i Västerbotten. God stämning i partiet och alla valen skedde i enighet. Precis som vanligt sedan början av 2000-talet.

Idag skriver vi den 30 april.

Valborgsmässoafton tillika Konungens födelsedag. Stort grattis på födelsedagen – Gud bevare Konungen!Monarkin består. Vi tillbringar Valborg hemma i Umeå. Sillunch, studentsånger och allt som det bör vara på sista april. Nu inväntar vi goda vänner från när och fjärran, så jag tänkte bara i all enkelhet önska läsarna av min blogg en trevlig Valborg! På återhörande.

Medhåll för mitt förslag att flagga med svenska flaggan på Veterandagen!

Av , , Bli först att kommentera 12

I februari lämnade jag in en motion till fullmäktige, om att Umeå kommun borde flagga med svenska flaggan på Veterandagen den 29 maj. Motionen fick ett visst genomslag i lokalmedia. Motionen var på väg upp till KSAU nyligen med ett förslag till avslag från förvaltningen, men drogs ut från ärendelistan. Det var nog bra att så skedde.

Nu har Konstitutionsutskottet behandlat ärendet på riksplanet och föreslår ett bifall till en moderat motion om att göra Veterandagen till allmän flaggdag! Beslut tas i riksdagen den 3 maj. S och MP har svängt och är numera positiva. Endast Vänsterpartiet är emot. Goda nyheter!

Så nu hoppas jag att vi kan behandla min och moderaternas motion redan vid fullmäktige i maj, och på så vis kunna flagga redan den 29 maj år 2017!

Motionen till Umeå fullmäktige bifogas nedan.

 

Motion

Umeå kommun borde flagga med svenska flaggan på Veterandagen den 29 maj

Sedan år 2008 högtidlighålls den 29 maj som Veterandag inom Försvarsmakten. På veterandagen hedras personal som deltar eller har deltagit i nationella eller internationella militära insatser, och minnet av stupade och omkomna högtidlighålls.

Sedan 2011 har veterandagen statsceremoniell status, vilket garanterar att den firas på samma datum varje år. De ceremonier som anordnas under veterandagen samordnas av Försvarsmakten, men ofta deltar officiella företrädare för andra statliga myndigheter och Försvarsmaktens ideella samarbetsorganisationer samt medlemmar av kungafamiljen.

I Umeå finns det en tydlig militär historia, med bl.a. två tidigare regementen som satte sin uppenbara prägel på staden. Även idag finns det viktig militär verksamhet i Umeå.

Många länder högtidlighåller en veterandag och i flera länder är dagen allmän flaggdag för att hedra veteranernas insatser. Moderaterna har i riksdagen motionerat om att göra Veterandagen till allmän flaggdag. Att högtidlighålla den svenska veterandagen som allmän flaggdag skulle ge möjlighet för de svenskar som inte kan delta vid statsceremonierna att privat visa sin uppskattning. Flaggdagsstatus skulle även utgöra ett erkännande gentemot veteranerna att deras insatser är uppmärksammade och vara en påminnelse till oss andra om varför de är värda all vår tacksamhet och respekt.

I väntan på att riksdagen tar ett beslut i frågan vill vi moderater att Umeå kommun börjar flagga med den svenska flaggan på Veterandagen den 29 maj. ”Riktlinjer för flaggning – Umeå kommuns flaggstänger i Umeå tätort” skall således kompletteras med att även Veterandagen den 29 maj blir flaggdag. Den kan i sammanhanget likställas med den flaggning som sker på FN-dagen den 24 oktober och Europadagen den 9 maj. Umeå kommun flaggar även på de nationella minoriteternas dagar, liksom under Pride-veckan.

Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad

att Umeå kommun kompletterar riktlinjerna för flaggning, så att Umeå kommun skall flagga med den svenska flaggan på Veterandagen den 29 maj.

 

 

Umeå 2017-02-09

 

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Återinförandet av friskvårdstimme inom Umeå kommun

Av , , 2 kommentarer 11

Vid fullmäktige i måndags blev det återremiss på min motion om återinförande av friskvårdstimme för Umeå kommuns ca 12 000 anställda. Att det skulle bli återremiss var inte helt oväntat, då det räcker med att 1/3 av ledamöterna röstar så. Nu fick S och MP även stöd av SD och Arbetarpartiet för återremiss.

Nåväl. Ärendet kommer tillbaka. Men det är intressant hur det som ses självklart – och positivt – för de anställda i våra kommunala bolag, kan ses som så negativt för de anställda inom förvaltningen. Hans Lindberg (S) varnade t.o.m. för att förvaltningens anställda skulle bli mer (!) sjuka med införande av friskvårdstimme.

En viktig del i kommunens attraktivitet är att vara en modern och god arbetsgivare. Det är väl belagt att träning har en mycket positiv inverkan på människors hälsa. Att erbjuda möjlighet till träning på arbetstid har visat sig vara ett sätt att minska sjukfrånvarokostnaderna, att öka hälsan bland medarbetarna och samtidigt öka produktiviteten. Således en vinst för såväl den anställde som för arbetsgivaren. Vi ser det i det privata näringslivet, vi ser det bland våra kommunala bolag.

Det framgår också av bilagan i svaret på motionen från Feelgood: Där man redovisar forskningsläget. Låt mig citera ”Träning på arbetstid är lönsamt för individen, samhället och för företagen. Sjukskrivningskostnaderna minskar, de anställda mår bättre, mindre smärta och produktiviteten ökar.” Tvärtemot det som Socialdemokraterna och MP hävdar, med andra ord.

Inom Umeå kommun har redan flera kommunala bolag insett fördelarna med detta. Bland de kommunala bolag som erbjuder möjligheten till träning på arbetstid för sina anställda finns Umeå Energi AB, VAKIN, AB Bostaden, UPAB och Dåva Deponi och Avfallscenter. Sjukfrånvaro är betydligt lägre bland de anställda inom de kommunala bolagen jämfört med de anställda inom den kommunala förvaltningen.

År 2010 avskaffade Umeå kommun friskvårdstimmen för de anställda inom förvaltningen. Det var ett misstag. Sedan år 2011 ökar sjukskrivningarna hos de anställda inom Umeå kommun, och vi ligger nu över snittet bland kommunerna i landet. Det är förenat med stora kostnader. Umeå kommun förlorar uppskattningsvis 210-220 miljoner kr per år p.g.a. sjukskrivningarna.

Som en del i att vara en modern arbetsgivare, och samtidigt minska sjuktalen, vill vi moderater att all personal ska ges möjlighet att träna på arbetstid. Genom ett återinförande av friskvårdstimme så uppmuntrar vi vår personal att träna, och det vinner alla på: arbetsgivaren som får lägre kostnader för sjukfrånvaro och produktiviteten ökar, den enskilde i formen av ett friskare liv.

Delta i Cykelkampen!

Av , , 1 kommentar 8

 

I dagens Folkbladet blev jag intervjuad om varför jag väljer att cykla till och från min arbetsplats, ja stadshuset alltså. Urklippet ovan.

Den årliga tävlingen mellan Europas städer drar nämligen nu igång. Förra året blev Umeå näst bäst i Europa i kategorin Bästa cykelstad. Förutom att det är bra för miljön att välja cykel som färdmedel, så är det också bra för hälsan att röra på sig. Förhoppningsvis ska Umeå lyckas bra i den pågående tävlingen. Så anmäl dig du också!

Bifogar nedan information/pressmeddelande från Umeå kommun om hur du går tillväga:

 

Umeå cyklar mot förstaplats

Kan Umeå cykla mest i Europa? Det är snart dags för den årliga tävlingen Cykelkampen som pågår mellan 1-31 maj. Städer och kommuner över hela Europa tävlar då om vem som vardagscyklar mest. Umeå har tre år i rad kommit på förstaplats i Sverige. Ifjol cyklade umeborna ihop en andraplats i kategorin Bästa cykelstad i Europa. I år är siktet inställt på att Umeå ska cykla mer än någon annan stad. Anmälan till Cykelkampen sker på umea.se/cykelkampen.

I Cykelkampen kan man delta både individuellt och i lag. Det går till exempel att tävla med sin skola, sin arbetsplats eller som en grupp vänner.

– Tävlingen har växt för varje år och förra året visade Umeå resten av Europa hur bra vi är på att cykla. Då tävlade över 1200 umebor. För att slå tidigare resultat behövs fler deltagare, nu är 203 cyklister och 40 lag anmälda, säger Ida Lundström, trafikplanerare på Umeå kommun.

Att cykla är både ett hälsosamt och miljövänligt färdsätt. Umeå kommun har därför rekordmånga priser i år i hopp om att ännu fler ska vilja vara med och tävla.

– Det är många arbetsplatser som bildar lag och i år lottar vi till exempel ut en lådcykel bland alla arbetsplatser som cyklar över 200 mil, berättar Ida Lundström. Det finns även priser för de skolor och lag som cyklat längst samt flera individuella kategorier man kan tävla i.

En tävling för alla

Det är lätt att registrera sig för Cykelkampen. På umea.se/cykelkampen finns instruktioner om hur man går med i Umeås lag i tävlingen samt hur man mäter sina cykelresor med den nya appen Naviki. I Cykelkampen räknas alla vardagsresor som görs på cykel inom Umeå kommuns gränser. Det kan till exempel vara sträckan till jobbet och skolan eller en cykeltur till affären. Sportaktiviteter på cykel räknas inte med.

Det är gratis att delta och tävlingen är öppen för alla åldrar, vilket gör att hela familjen kan vara med och cykla tillsammans. Alla typer av cyklar är tillåtna, inklusive elcykel. Det går att hoppa in i tävlingen när som helst under maj månad.

Umeå VS Europa

Cykelkampen är en del i The European Cycling Challenge som är en cykeltävling mellan europeiska städer. Tävlingen har pågått sedan 2012 och deltagandet har växt för varje år. Umeå var med för första gången 2014. Det året var Umeå den svenska stad som cyklade mest, vilket höll i sig även 2015 och 2016. I fjol cyklade umeborna Umeå till en andraplats i kategorin Bästa cykelstad i hela Europa. Detta år hoppas Umeå kommun att överträffa våra tidigare resultat och bli den stad som cyklar längst av alla.

Ge möjlighet för ALLA kommunanställda att träna på arbetstid

Av , , 2 kommentarer 12

Pressmeddelande 2017-04-11

Umeå kommuns anställda kan ges möjlighet att träna på arbetstid. Ågrens (M) motion bifölls i kommunstyrelsen efter votering.

 

Efter votering, så beslutade kommunstyrelsen på tisdagen med röstsiffrorna 8-7 att förorda bifall till moderata kommunalrådet Anders Ågrens motion om att ge kommunanställda möjlighet att träna på arbetstid. S och MP ville avslå motionen, men blev nedröstade av övriga partier. Nu går ärendet vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt avgörande

– Det är väl belagt att träning har en positiv inverkan på hälsan. Att erbjuda möjlighet till träning på arbetstid har visat sig vara ett sätt att minska sjukfrånvarokostnaderna, att öka hälsan bland medarbetarna och samtidigt öka produktiviteten. Således en vinst för såväl den anställde som för arbetsgivaren, säger Anders Ågren i en kommentar.

Umeå kommun avskaffade friskvårdstimmen för de anställda år 2010, och har sedan dess haft en ökande sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron ligger idag på över sju procent och Umeå kommun förlorar över 200 miljoner kr per år i kostnader för sjukskrivningarna. Ågren har i en motion föreslagit att alla kommunanställda ges möjlighet att träna på arbetstid, genom ett återinförande av friskvårdstimmen.

Inom Umeå kommun har flera kommunala bolag redan infört möjligheten till träning på arbetstid. Bland de kommunala bolag som erbjuder detta för sina anställda finns Umeå Energi AB, VAKIN, AB Bostaden, UPAB och Dåva Deponi och Avfallscenter. Sjukfrånvaro är också betydligt lägre bland de anställda inom de kommunala bolagen jämfört med kommunen i övrigt.

– Genom ett återinförande av friskvårdstimme så uppmuntrar vi vår personal att träna, och det vinner alla på. Kostnaderna för sjukfrånvaron minskar och medarbetarna blir friskare. Detta finns som sagt redan hos flera av våra kommunala bolag, men bör ju självklart gälla alla anställda inom Umeå kommun, avslutar Ågren.

 

 

Motionen i dess helhet bifogas nedan.

 

Motion

Ge möjlighet att träna på arbetstid för alla anställda inom Umeå kommun

En viktig del i kommunens attraktivitet är att vara en modern och god arbetsgivare.

Det är väl belagt att träning har en mycket positiv inverkan på människors hälsa. Att erbjuda möjlighet till träning på arbetstid har visat sig vara ett sätt att minska sjukfrånvarokostnaderna, att öka hälsan bland medarbetarna och samtidigt öka produktiviteten. Således en vinst för såväl den anställde som för arbetsgivaren.

Inom Umeå kommun har redan flera kommunala bolag insett fördelarna med detta. Bland de kommunala bolag som erbjuder möjligheten till träning på arbetstid för sina anställda finns Umeå Energi AB, VAKIN, AB Bostaden, UPAB och Dåva Deponi och Avfallscenter. Sjukfrånvaro är betydligt lägre bland de anställda inom de kommunala bolagen jämfört med de anställda inom den kommunala förvaltningen.

År 2010 avskaffade Umeå kommun friskvårdstimmen för de anställda inom förvaltningen. Det var ett misstag. Sedan år 2011 ökar sjukskrivningarna hos de anställda inom Umeå kommun, även om vi ligger under snittet bland kommunerna i landet. Det är förenat med stora kostnader: ca 107 miljoner kr i direkta kostnader (sjuklönekostnader, arbetsgivaravgifter, företagshälsovård, rehabiliteringskostnader m.m.) och räknar vi in de indirekta kostnaderna (kostnad för ersättare, mertid, övertid, vikarie, produktionsstörningar, förseningar, kvalitetsbortfall, kvalitetsbristkostnader m.m.) lär det enligt förvaltningen kunna bli upp emot det dubbla per år. Umeå kommun förlorar alltså uppskattningsvis 210-220 miljoner kr per år p.g.a. sjukskrivningarna.

Som en del i att vara en modern arbetsgivare, och samtidigt minska sjuktalen, vill vi att all personal ska ges möjlighet att träna på arbetstid. Genom ett återinförande av friskvårdstimme så uppmuntrar vi vår personal att träna, och det vinner alla på: arbetsgivaren som får lägre kostnader för sjukfrånvaro och den enskilde i formen av ett friskare liv.

Detta finns som sagt redan hos flera av våra kommunala bolag, men bör gälla alla anställda inom Umeå kommun. Sedan kan det variera hur detta organiseras på de olika arbetsplatserna – det handlar ju om att anpassa scheman och annat utifrån situationen inom verksamheten.

Anställda i Täby kommun har t.ex. från och med år 2005 möjlighet till en friskvårdstimme per vecka på betald arbetstid. Ansvarig chef fattar beslut om exakt hur det ska lösas utifrån verksamhetens behov.

Det minskar sjukfrånvaron och ökar produktiviteten.

Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad att kommunfullmäktige beslutar:

Att  Umeå kommun möjliggör för alla anställda att träna på arbetstid, genom ett återinförande av friskvårdstimmen.

Nytt nummer av Nordsvenskan ute!

Av , , Bli först att kommentera 9

Anders Ågrens foto.

Årets första nummer av Nordsvenskan kom i brevlådan i slutet av förra veckan. Det är medlemstidningen för Moderaterna i Västerbotten som utkommer fyra ggr per år.

Ett av de populäraste inslagen i tidningen är sidorna under rubriken ”Hänt i länet”. Där kan man läsa dels om arrangemang och kampanjer som varit runt om i länet bland de moderata lokalföreningarna, dels om aktiviteter som är på gång. I detta nummer om årsmöten i Skellefteå och Umeå, studiebesök, besök av riksdagsledamoten Hanif Bali, aktuella riksdags- och landstingsfrågor, MUF, Moderatkvinnorna, Moderata Seniorer och Öppna Moderater etc etc.

Bli medlem så får även Du ta del av allt som händer bland M i Västerbotten!

 

Stort grattis till Joakim Strand!

Av , , Bli först att kommentera 9

För tre veckor sedan hade vi trevligt besök i Umeå av Vasas stadsstyrelse för att bl.a. diskutera hur vi kan utveckla vårt samarbete. Här tillsammans med Joakim Strand, riksdagsledamot för Svenska Folkpartiet och stadsfullmäktiges ordförande i Vasa. En sann Sverige- och Umeåvän. Vi hann också prata lite om det stundande valet i Finland.

Igår var det så kommunalval i Finland. När alla röster var räknade så var Samlingspartiet (Moderaternas motsvarighet) största parti i de finska kommunerna med 20,7 procent.  Förlorarna var Sannfinländarna. I Vasa – som onekligen är av särskilt intresse för oss i Umeå – gjorde Svenska Folkpartiet ett fantastiskt starkt valresultat under ledning av just Joakim Strand. De ökade med sju procent och är uppe i 29,7%. De flesta andra partierna, inklusive Samlingspartiet, gick bakåt. Umeå och Vasa jobbar målmedvetet på att stärka banden mellan våra kommuner, och Strand är en viktig kugge i detta arbete.

Stort grattis, Joakim!

Vi tänker på offren och deras anhöriga

Av , , 1 kommentar 7

Anders Ågrens foto.

Tankarna går till offren för terrorattacken och deras anhöriga.

I Stockholm. En sorgens dag.

Hade bara just hunnit landa med flyget hemma i Umeå – efter tre dagar i huvudstaden och möten med SKL – när vi passagerare nåddes av nyheten om en attack i Stockholm. Terrorattack, enligt statsministern. Tre bekräftade döda och flera skadade. Såg facebookflödet med alla uppdateringar från vänner och bekanta. Min fru är kvar i Stockholm över helgen, då Moderatkvinnorna i landet har stämma. Men i alla fall i säkerhet med övriga ombud. Håller tummarna för alla i Stockholm. Det värmer förövrigt också att se hur stockholmarna öppnar sina hem för dem som inte lyckas ta sig hem då kollektivtrafiken är inställd, eller dem som av någon anledning behöver omedelbart tak över huvudet.

Fruktansvärt att detta nu drabbat Sverige. Hoppas att polisen snabbt får tag på gärningsmannen. Det finns en tid för när vi ska diskutera terrorbekämpning och annat, men den stunden är inte ikväll.

Ikväll tänker vi på offren och deras anhöriga.

Chris Heister ny styrelseordförande för Umeå universitet

Av , , Bli först att kommentera 7

 

Bilden ovan när vi avtackade Heister som landshövding i januari 2012

 

Regeringen beslutade igår att utnämna Chris Heister, tidigare landshövding i Västerbotten och för närvarande landshövding i Stockholm, till ny styrelseordförande för Umeå universitet. Hon tillträder den 1 maj. Hon har ju också sedan tidigare varit ledamot i styrelsen för universitetet.

Jag välkomnar verkligen detta besked! Heister blev ju under sin tid som landshövding i Västerbotten oerhört populär i vårt län och hennes engagemang för vår region var – och är – mycket starkt. Hennes omfattande kontaktnät, nationellt och internationellt, betyder mycket.

Läser också att hon i en kommentar bl.a. säger ”det känns lite som att komma hem igen”.

Så vi får helt enkelt säga: välkommen hem, Chris!

 

Den 10 januari 2008 skrev jag så här på bloggen:

Välkommen till Västerbotten, Chris!

Nåddes för ett tag sedan av nyheten att Chris Heister blivit utnämnd till ny landshövding i Västerbotten. Mycket bra beslut för oss västerbottningar!

Jag vill passa på att gratulera Chris till utnämningen och samtidigt hälsa henne varmt och hjärtligt välkommen till vårt län. Chris Heister är en mycket kunnig och stark person, har ett omfattande nätverk och lång erfarenhet inte minst av kommun, landstings- och riksdagspolitik som utan tvekan kommer att komma länet till godo.

Chris har ju också under årens lopp varit på besök hos oss många gånger i rollen som ledande moderat politiker, inte minst flera besök här i Umeå. Nu kommer hennes roll att vara av annan art, eftersom hon blir statens förlängda arm i länet. Men extra kul är det för oss Västerbottensmoderater eftersom vi faktiskt nominerade henne till ny partiledare efter Carls Bildt. En majoritet i partiet tyckte då annorlunda. Men vi ångrade aldrig vårt beslut att nominera Chris.