Hatet mot Minervaskolan

Av , , 2 kommentarer 17

Jaha. I dagens debatt om Minervaskolan har vänstergängets hat mot friskolor kommit till uttryck igen.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet, offensiv och miljöpartiet har återigen påbörjat ett drev mot friskolorna. Minervaskolan är angreppsmålet. Minervaskolan, som lyckas prestera synnerligen goda skolresultat, har nöjda elever och nöjd personal – och dessutom går med vinst – ska brännmärkas och förtalas.

Det är en osmaklig debatt, och den ideologiska skiljelinjen blir tydlig.

VArför är vänsterpartierna aldrig bekymrade över skolor som gör dåliga resultat? Varför är man inte bekymrade över dålig kvalitet i andra skolor, som dessutom går med underskott?

Där borde fokus ligga.

 

På väg hem!

Av , , Bli först att kommentera 10

Sitter på Arlanda Express på väg ut mot Arlanda, efter att ha tillbringat en timme på tåget mellan Västerås och Stockholm. Den moderata arbetsstämman är slut, efter fyra intensiva dagar av förhandlingar, debatter och voteringar.

 
Idag på förmiddagen behandlade stämman de tre propositioner som ”mitt” utskott hade behandlat redan i torsdags. Så här i efterhand kan jag nöjt konstatera att på samma sätt som för två år sedan (på partistämman i Gävle 2007 där jag var utskottsordförande för det utskott som behandlade utbildningsfrågorna) så vann utskottets linje bifall i alla frågor där det blev omröstning. Dock ska tilläggas att vi kompromissade i vissa delar för att hitta en enad linje mellan utskott, partistyrelse och övriga stämmoombud. Men så är det med politik – man måste ibland kunna kompromissa för att nå hållbara lösningar.
 
Det har varit en lyckad stämma. Jag är nöjd med de beslut som stämman har fattat, inte minst när det gäller den ekonomiska politiken. Partistyrelsen led nederlag när det gällde frågan om huruvida antalet kärnkraftsreaktorer skulle få utökas i framtiden och det tyckte jag var ett bra beslut. Men generellt så har partiledningslinje vunnit stort stöd och återigen har de ”nya moderaterna” visat att kursändringen är verklig och fortsätter.
 
En stor del av stämman har ägnats åt ”korridorsdiskussioner” och det bådar gott inför framtiden. Det är tydligt att en ny generation ledare inom moderaterna har tagit över såväl på riksplanet som regionalt och lokalt.
 
Fortsättning följer 🙂

Arbetsstämma (M) i Västerås

Av , , Bli först att kommentera 14

Om 30 minuter är det samling för oss som är föreslagna till utskottsordföranden på årets arbetsstämma i Västerås. Vi ska ha en snabb lägeskoll och gå igenom lite formalia.

 
Lite senare öppnas stämman av partiledare Fredrik Reinfeldt. Det ska bli spännande dagar med mycket debatt och diskussioner, såväl i talarstolen som i korridorerna. Jag såg på TV-nyheterna i morse ett inslag om det förslag till etisk policy som arbetsstämman ska ta ställning till. Den propositionen behandlas idag på eftermiddagen av det utskott där jag är föreslagen att sitta som ordförande.
 
Jag får anledning att på bloggen återkomma under dessa dagar med lite rapporter från stämman – för dem som följer mig via twitter eller facebook kommer uppdateringarna att ske något oftare.
 
Noterar avslutningsvis att Lennart Holmlund (S) slår ifrån sig i gårdagens blogg, i ett försök att blanda bort korten när det gäller TC och Rex. Han hänvisar till ett stycke i rapporten om lokaluthyrning, men undviker att berätta att varken han eller de beredande tjänstemännen föreslog några konkreta åtgärder med anledning av det – då det inte ansågs som något stort problem. Märk väl – inget förslag på sammanträdet från Holmlund (S) att kasta ut externa hyresgäster från kommunala lokaler, i de fall de förekommer.
 
Men när vi från Alliansen lade förslaget om privat drift av TC så smäller det till och Holmlund hotar att kasta ut Rex från rådhuset. Men innan Folkets Hus och TC hade nämnts så satt (S) tysta. Och det är ju detta som är det stora problemet – hot och maffiametoder för att skrämma när debatten inte blir som det styrande partiet vill.
 
Tamara Spirics påhopp om att jag skulle vara ”springpojke” åt Svenskt Näringsliv skrattar jag mest åt. Men det är intressant att den person i fullmäktige som brukar anklaga andra för personangrepp och härskartekniker är återigen den person som själv gör sig skyldig till just det. Men om Tamara gillar att ägna sig åt personangrepp och nedsättande tillmälen får hon väl göra det.

Maffiametoder (S) när Holmlund vill kasta ut Rex från Rådhuset

Av , , 6 kommentarer 67
Kommunalråd Lennart Holmlund (S) vill vräka restaurang Rex ur dess nuvarande lokaler i gamla Rådhuset, som ägs av kommunen. Hotet kom under gårdagens sammanträde och upprepades sedan under presskonferensen.

 

Frågan är bara varför? Inget ärende som vi hade igår på mötet hade med Rex att göra – tvärtom gällde frågan osund konkurrens i Umeå och fokus var på Folkets Hus och dess restaurang/nattklubb Teatercaféet.

 

För två år sedan beslutade kommunstyrelsen att en oberoende utredning skulle göras kring huruvida kommunen ägnar sig åt osund konkurrens gentemot det privata näringslivet. Resultatet har nu presenterats.

 

I en rapport från Ernst & Young konstateras bl.a. att  en kommun i princip inte ska ägna sig åt att driva restaurangverksamhet i konkurrens med näringslivet. I rapporten föreslås bl.a. att föreningsstämman för Folkets Hus ska kunna upphandla utförande och drift av restaurangverksamheten, just för att minska risken för konkurrensstörning. Organisationen Företagarna har också granskat frågan om osund konkurrens i Umeå, och även deras rapport föreslog nyligen att restaurangverksamheten hos Folkets Hus borde lägga ut på privata aktörer.

 

Detta var alltså anledningen till att Allians för Umeå igår föreslog att driften av TC skulle läggas ut på privata aktörer, allt med stöd i den utredning som kommunen själv har beställt.

 

Men det är då det obehagliga inträffar. På samma sätt som tidigare – när Folkets Hus och Teatercaféet kommit upp till diskussion utifrån näringsidkarnas kritik om osund konkurrens – så HOTAR Holmlund med att då ska minsann Rex kastas ut ur sina nuvarande lokaler i Rådhuset. Han hävdar likasom tidigare år att det avtal som kommunen har med Rex är för generöst, och dessutom ska kommunen inte hyra ut lokaler till privat verksamhet. Alltså ska Rex kastas ut. Intressant att detta tydligen bara gäller Rex, och inte andra aktörer som kommunen hyr ut lokaler till.

 

Men det riktigt sjuka är att frågan kring Rex och dess hyreskontrakt bara blir ett ”problem” när vi i Alliansen eller någon privat aktör nämner Folkets Hus. Vore det nåt fel på Rex hyresavtal så borde det göras om hur som helst, det har ju inget att göra med Folkets Hus! Då kunde Holmlund ha rättat till det för flera år sedan. Men han gör det aldrig. Det dyker bara upp som ett hot när Folkets Hus kommer på tal.

 

Så fungerar det socialdemokratiska styret i Umeå. När några privat näringsidkare säger något som det ledande kommunalrådet inte gillar, så ska deras verksamhet krossas. När Alliansen driver en linje som går tvärsemot vad (s) tycker – ja, då ska privata företagare straffas.

 

Genom hot, ja rena maffiametoder, ska debatten i Umeå tydligen strypas till varje pris. Men nu räcker det. Och att Lennart Holmlund i dagens VK dessutom avfärdar alla privata krögare och näringsidkare i Umeå som ”gnälliga näringsidkare” är bara tragiskt.

 

Är det någon som blir förvånad över att så många företagare anser att vi har ett dåligt företagsklimat i Umeå?
Utskottsordförande på arbetsstämman

Av , , 4 kommentarer 9

Nu i veckan har moderaterna arbetsstämma i Västerås. Partiledning, regeringsföreträdare, valda ombud – alla är där. Stämman börjar på torsdag och avslutas på söndag. Västerbotten har fyra ombud som ska vara med och fatta beslut om grunden för den politik moderaterna ska gå till val på 2010. Själv är jag också föreslagen som en av fem utskottsordföranden på stämman.

 

På den moderata arbetsstämman behandlas bland annat partistyrelsens propositioner om sjukvård, integration, klimat, kommunpolitik, om ekonomi, jobb och välfärd samt 57 motioner från medlemmar runt om i Sverige.

 

Själv är jag alltså föreslagen att leda ett av stämmans fem utskott. Mitt utskott ska behandla stadgefrågorna, ett nytt kommunpolitiskt handlingsprogram samt en etisk policy för partiet. Alla dessa områden ligger mig varmt om hjärtat – utan en fungerande organisation och vettiga stadgar och regler går det inte att jobba. Likaså har vi under några år jobbat hårt med de kommunpolitiska frågorna, som nu skall få en fortsättning genom ett nytt handlingsprogram.

 

Värt att notera är att vår gruppledare i landstinget, Edward Riedl, föreslås till ny ledamot i partiets tunga valberedning. Västerbottensmoderaterna flyttar fram sina positioner internt, och glädjande är att vårt ökade medlemsantal också inneburit ett ombud mer än tidigare.

 

Förövrigt har jag nu lyckats ta mig igenom alla stämmohandlingar. Ca 500 sidor.

 

På återhörande!
Farväl till skräpmaten

Av , , 5 kommentarer 7

 

Ja, mina vänner – då kommer beskedet som många av er har väntat länge på.

 

De som känner mig vet att jag har en uppenbar svaghet för skräpmat som strips & hamburgare, dressing, pizza etc. För det är ju så – det är ju himla gott. Men baksidan är ju att det inte är särskilt nyttigt, och definitivt inte i de mängder jag brukar sätta i mig. Skräpmat varannan dag är liksom inte helt lyckat. Även om det kanske inte syns så mycket på utsidan av kroppen så torde det märkas desto mer på insidan.

 

Så från och med idag är det slut med skräpmat för min del.

 

Jag har ju börjat lite i smyg genom att trappa ned på chipsätandet under sommaren och nu tar jag nästa steg. Visst kommer jag att unna mig en hamburgare någon gång – ingen regel utan undantag – men nu är det stopp med skräpmat som den givna ingrediensen i vardagsätandet.

 

Vi hörs!
Trevlig kräftskiva

Av , , Bli först att kommentera 6

I fredags åkte jag mer eller mindre direkt från flyget till Umeå Arena. Bara ett kort stopp hemma för att byta om. På Umeå Arena var det först ett seminarium som arrangerades av den s.k. Tillväxtalliansen och behandlade bl.a. medias roll för regionförstoring.

Sedan var det en spännande match mellan Björklöven-Modo, där de sistnämnda vann. För första gången var jag också med och utsåg matchens lirare. Mitt val föll på Modos nr 36 – Mats Zuccharello Aasen, vilket tydligen fick godkänt att döma av alla kommentarerna efteråt.

Kvällen avslutades med en trevlig kräftskiva i B-hallen på Umeå Arena. Omkring 700 personer var där. Kräftor är ju aldrig fel, och sen var det ju bra underhållning också. Men trevligast av allt var nog alla diskussioner med övriga gäster under kvällens lopp. Mycket politik-prat och diskussioner om Umeås framtid.

Det bådar gott 😉

 

SKL:s ordförande besökte Umeå

Av , , Bli först att kommentera 8

I fredags hade vi som jag tidigare skrivit om styrelsemöte med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i Stockholm. Sedan bar det av hemåt till Umeå, och som ressällskap hade jag denna gång flera av de moderata styrelseledamöterna i SKL, inklusive vår ordförande Anders Knape (bilden ovan).

Kul att kunna välkomna m-topparna till Norrlands huvudstad 🙂

Besöket varade fredag-lördag och redan idag vid lunch var den moderata delegationen tvungen att åka tillbaka. Alla har ju fulltecknade almanackor. Men de fick sig en glimt av vårt vackra Umeå i alla fall.

 

Bråda dagar

Av , , Bli först att kommentera 6

Igår hann jag aldrig med att skriva något blogginlägg. De var uppstigning tidigt och iväg med första SAS-planet kl. 06.30 till Stockholm.

 
Nere i huvudstaden kom jag direkt i samtal med en taxichaufför som hörde på min dialekt att jag kom från Umeå. Han hade på morgonen läst i tidningen om kungafamiljens besök i Ratan och Sävar så tala om att kungabesöket har fått genomslag runt om i landet. Likaså har det kommit tillrop från de mest oväntade håll där man uppskattat den mediala uppmärksamhet som blivit av högtidlighållandet. Här kan vi prata om god reklam för vår region!
 
Hur som helst. Jag hann precis fram innan det moderata partigruppsmötet började på Sveriges Kommuner och landsting (SKL). Där diskuterades alla beredningarna ärenden, däribland massvaccineringen och frågan om avgiftsbefrielse eller ej – ett beslut som tas nu på förmiddagen vid vårt styrelsemöte.
 
I övrigt har det varit ganska mycket prat kring den moderata partistämman (arbetsstämma) som äger rum nästa vecka torsdag-söndag. Där ska ju mycket av den politik fastställas, som vi senare ska gå till val på. I alla fall den politik som är grunden för kommande förhandlingar med övriga partier i Alliansen. Mer om detta senare.
 
Nu utcheckning och iväg till styrelsemötet med SKL.