Bra av VK:s Petter Bergner om Umeås problem med kriminalitet! Och vikten av att lyfta trygghetsfrågorna högt på agendan.

Av , , 3 kommentarer 23

 

Petter Bergner på VK:s ledarsida har idag en mycket läsvärd krönika införd. Äntligen är det någon utöver oss moderater som lyfter frågan om den ökande kriminaliteten i Umeå, och den oro och otrygghet den medför.

Krönikan behandlar den grova kriminaliteten i Umeå, och man får säga att det är en tydlig positionsförflyttning för VK:s ledarsida i denna fråga. Bergner tar upp en rad kända skjutningar och andra brottsliga händelser under sista tiden i Umeå.

Utdrag:

” Ingen bör finna sig i upprepade skjutningar. Här handlar det om att stå upp för invånarna i de utsatta stadsdelarna, för människor som förtjänar en lika lugn och trygg bostadsmiljö som alla andra. Gör det för barnet som hoppades att knarket skulle vara slime. Gör det för grannarna som hör skotten och undrar varför de ska behöva uppleva sådant i det Umeå de älskar. Gör det för mamman som kämpar desperat för att hålla grabben borta från dåligt sällskap.

Man kan också fundera över om omskrivningen ”de nordöstra stadsdelarna”, som används för att inte stigmatisera Ersboda, är så lyckad. Om det nu är bestämda delar av Umeå som insatserna i huvudsak riktas mot, kanske det kan det vara lika bra att rakt ut säga Ersboda, Mariehem och Ålidhem. Jag tror att det skulle uppfattas som rakare och mindre nervöst tassande.

Moderaterna är redan synnerligen aktiva och för närvarande äger partiet formligen frågan i den lokala debatten, men var är exempelvis vänstern – som är är urstark på både Ålidhem och Östra Ersboda? Viljan att värna bilden av Ersboda, eller av Umeå i stort, får inte stå i vägen för lösningsorienterade politiska samtal. Det borde finnas utrymme för fler röster än M. Är de socialliberala svaren exempelvis nog skarpa och kända?

 Ledarsidan har väl ingen anledning att slå sig för bröstet i sammanhanget, men frågan om att värna trygghet och säkerhet i Umeå förtjänar att ligga högt upp på agendan nu och framöver. Låt oss hålla den där och göra bättre ifrån oss som samhälle.”

 

Äntligen fler som faktiskt vågar tala och skriva om de problem som blir uppenbara för alltfler i vår kommun!

Bara förra året gick samma ledarsida till angrepp på mig och Moderaterna för att vi svartmålade och spred oro bland umeåborna via bl.a. sociala medier. Ungefär samma kritik som vi fick från andra politiska företrädare. Trots att vi bara upprepade kända fakta, och saker som redan hade varit uppe till diskussion i kommunfullmäktige och UmeBrå!

Men all heder till ledarskribenten Petter Bergner för att han nu ödmjukt berör detta, och faktiskt visar att tidningen har ändrat uppfattning i denna fråga. Tänk om fler vågade agera på samma sätt!

Och visst kan man ställa sig samma fråga. Var är de övriga? Det borde finnas fler röster än Moderaterna i denna fråga i Umeå.

 

Umeå kommun har Sveriges lägsta hemtjänstersättning. Den borde höjas – inte sänkas!

Av , , Bli först att kommentera 11

Photographer Michael Folmer

Vad sysslar Socialdemokraterna inom äldrenämnden med? Jag har läst dagens VK och även bloggen av vice ordförande i äldrenämnden Veronica Kerr (KD). Man häpnar.

Om jag tolkar uppgifterna rätt, så har man i förvaltningen brutit mot kommunallagen, och på tjänstemannanivå beslutat att hemtjänstersättningen till alla utförare ska minska, samt tagit beslut om försämrad kvalitet och omfattning av service. Utan politiska beslut? Men uppenbarligen med uttalat stöd av Socialdemokraterna i Äldrenämnden.

Tack vare Kerrs agerande, så ska nu frågan upp till politiskt beslut. Vi moderater delar naturligtvis samma uppfattning som KD. Hoppas bara att alla partier tänker till ordentligt här.

Situationen inom äldrenämndens verksamhet är pressad.

Mycket av det beror på ett ofinansierat införande av heltid till alla inom Umeå kommun. Merkostnaderna för heltidsinförandet år 2018 blev för Äldrenämnden och IF-nämnden ca 50 mnkr, som alltså inte var inlagt i någon budget. Samma sak upprepades för detta år – 2019. Merkostnader för Äldrenämnden och IF-nämnden på ca 60 mnkr för heltiden.

Nämnderna tvingas nu till tuffa och impopulära besparingar, till stor del pga beslutet om heltidsinförande i Umeå kommun, som går längre än vad överenskommelsen mellan SKL och Kommunal år 2016 föreskrev på nationell nivå.

Ambitionen med att alla kommunanställda ska kunna erbjudas anställning på heltid är lovvärd. Men det måste ske utifrån verksamhetens behov och vad den kommunala ekonomin tillåter. Heltidsinförandet i Umeå kommun har skapat negativa konsekvenser utifrån kommunens och nämndernas ekonomi, men även utifrån medarbetarnas arbetsvillkor. Sämre arbetsmiljö, fler delade turer och att arbete varannan helg har blivit norm.

Målet att ”Alla tillsvidareanställda ska ha rätt att arbeta heltid” borde strykas. Det är olyckligt att inga partier i KF ville bifalla Moderaternas förslag om detta i juni. Det tvingar nämnderna till betydligt hårdare besparingar än vad nödvändigt.

Detta heltidsinförande har medfört oerhörda kostnadsökningar, som inte varit budgeterade. Merkostnaden för 2018 var ca 50 mnkr. Bedömningen för innevarande år är merkostnader på 60 mnkr, för att sedan möjligen avta till 12,9 mnkr år 2020 och 15,1 mnkr 2021.  Ofattbara summor, som de facto inte finns i budget.

Nu till detta med hemtjänsten. Nu ser tydligen Socialdemokraterna en möjlighet att pga det kostsamma heltidsinförandet, helt plötsligt strypa resurserna ytterligare till alla utförare av hemtjänst i Umeå. Trots att hemtjänsten i Umeå redan har sämst ersättning i hela landet!

Umeå kommun var tidigt ute med att erbjuda eget val inom hemtjänst och sedan 2010 har vi lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Att fokusera på kvalitet är en självklarhet och vi vet med säkerhet att brukarnas behov tillgodoses bättre samtidigt som nöjdheten har ökat. Kundnöjdheten inom hemtjänsten som helhet ligger på 94 procent i Umeå. 54 procent av de som har rätt till hemtjänst väljer någon av de privata aktörerna. Utöver den kommunala hemtjänsten erbjuder 18 privata hemtjänstföretag sina tjänster. Denna valfrihet höll på att krossas av S och V förra året, men en majoritet i KF stoppade deras initiativ att avskaffa LOV inom hemtjänsten.  

Umeå har Sveriges lägsta hemtjänstersättning jämfört med andra kommuner.

Nu vill Socialdemokraterna sänka den ytterligare!

När man istället borde riva upp det ofinansierade beslutet om heltid till alla. Skärpning!

Även detta fullmäktige avbröts av klimataktivister

Av , , 1 kommentar 19

Även detta kommunfullmäktigesammanträde i Umeå avbröts av klimataktivister. Först vid sammanträdet i juni, nu även i augusti.

Det är beklagligt att man har så lite respekt för demokratin. Ska vi tvingas kalla in ordningsvakter eller ha polisbevakning för att förhindra olika grupperingars agerande och försök att störa sammanträden? Var är respekten för demokratin?

I samband med aktionen i juni så hyllades tilltaget av vissa politiker i Umeå kommun, däribland från Miljöpartiets sida. Jag hoppas att vi slipper se samma beteende från förtroendevalda denna gång.

Kraftsamla för att öka tryggheten och bekämpa sexualbrotten

Av , , 1 kommentar 20

Bilden kan innehålla: text, utomhus och natur

Från vk.se: Misstänkt våldtäkt i Rådhusparken i Umeå. Polisen efterfrågar tips från allmänheten. Har du iakttagelser – ring Polisen på telefonnummer 114 14.

Under senare år har sexualbrotten ökat kraftigt i Umeå. Sedan år 2012 har antalet anmälda våldtäkter fördubblats, och antalet sexuella ofredanden har nästan fördubblats. Mellan år 2017 och 2018 ökade antalet anmälda våldtäkter i Umeå med 32 procent. Detta enligt statistiken från Brå.

Det är en fruktansvärd utveckling. Kvinnor i Umeå ska inte behöva oroa sig för att bli utsatta för våldtäkter, sexuella ofredanden eller annat. Utvecklingen går sedan flera år åt helt fel håll. Samtidigt som våldtäkter och sexuella ofredanden kraftigt ökar, så är oron bland unga kvinnor utbredd i Umeå. Enligt senaste Unga-enkäten som nyligen presenterades av Umeå kommun så uppger 41 procent – 4 av 10 – unga tjejer i åldern 13-18 år att det är otrygga när de går hem ensamma på kvällarna i Umeå.

Polisen och Umeå kommun måste gemensamt kraftsamla för att öka tryggheten och minska sexualbrotten.

Hedersförtrycket måste bekämpas!

Av , , Bli först att kommentera 22

hederskultur1.jpg

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men jämställdheten hotas av hederskultur och fundamentalism. Krafter som vill vrida tillbaka klockan och begränsa kvinnors frihet.

Umeå och övriga delar av vårt land måste ta kampen mot hedersförtryck! Hederskulturen ger uttryck för värderingar som inte hör hemma i Sverige. Det krävs krafttag för att förebygga, förhindra och straffa hedersrelaterad brottslighet och förtryck.

Moderaterna föreslår bl.a:

✅ Kartlägg hedersförtryckets utbredning bland elever på grundskolor och gymnasieskolor.

✅ Skärpta straff för hedersförtryck.

✅ Fler fall av hedersförtryck bör leda till utvisning. Motarbetar man svenska värderingar om jämställdhet, individualism och mångfald – då har man förverkat sin rätt att fortsätta vistas i Sverige.

✅ Nyanlända måste tidigt utbildas i våra lagar och värderingar om jämställdhet och individens okränkbarhet.

✅ Yrkesgrupper som polis, socialsekreterare, lärare och vårdpersonal ska utbildas om hedersrelaterat våld och förtryck.

✅Kriminalisera de så kallade moralpoliserna genom ett särskilt brott – olaga frihetsbegränsning – som förbjuder tvång och otillbörliga påtryckningar som syftar till att upprätthålla heder. Brottet ska kunna leda till fängelse i tre år.

✅ Begränsa moralpolisernas tillträde till allmänna platser genom en möjlighet att meddela tillträdesförbud för personer som skapar otrygghet och begränsar andra personers rörelsefrihet i hederns namn.

Umeå kommuns budget för 2020 – kommer det plötsligt att saknas 64 miljoner kr?

Av , , 3 kommentarer 10

IMG_6828-500x500

Med anledning av statsministerns besked om att Socialdemokraterna vill driva igenom förändringar i kostnadsutjämningen redan från 1 januari 2020, så lyfter jag den frågan till kommunfullmäktige. Enligt förslaget så kommer Umeå kommun att tappa 64 miljoner kr. Umeå kommuns budget för 2020 är ju redan antagen. Hur ska vi hantera att det eventuellt kommer saknas motsvarande halva fritidsnämndens budget när vi går in i det nya året?

 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Vad händer med Umeå kommuns budget för 2020?

Statsminister Stefan Löfven har gett besked om att S/MP-regeringen vill driva igenom tidigare aviserade förändringar i det kommunala kostnadsutjämningssystemet, och att dessa ska träda i kraft redan den 1 januari 2020.

Om förslaget går igenom i riksdagen utan förändringar innebär det att Umeå kommun tappar 64 miljoner kr. Det har i remissförslaget nämnts att förändringarna – för de kommuner och regioner som drabbas negativt – ska slå igenom fullt ut efter två år. Men det är oklart i dagsläget.

Hur ska detta hanteras rent praktiskt? Umeå kommun riskerar plötsligt att sakna 64 miljoner kr i budget för 2020, om riksdagen röstar igenom detta.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

 1. Om riksdagen beslutar att genomföra förändringen av kostnadsutjämningen – bedömer du att den redan antagna budgeten för Umeå kommun år 2020 behöva lyftas till kommunfullmäktige för ett förnyat ställningstagande innan årsskiftet?

 

Umeå 2019-08-22

Anders Ågren, Kommunalråd (M)

Moderaterna framåt opinionsmässigt i kommunerna!

Av , , Bli först att kommentera 9

skop

Moderaterna går framåt opinionsmässigt i kommunerna. 22,8 procent av väljarna tycker bäst om M i kommunpolitiken – det är en ökning med 2,7 procentenheter sedan kommunvalet 2018. Positivt!

Det visar SKOP:s senaste barometer över väljarsympatierna som genomfördes mellan den 25 juni och den 16 juli. SKOP ställde frågan, ”Vilket politiskt parti tycker du bäst om i kommunpolitiken?”. Stödet ökar alltså i kommunerna. Många som i rikspolitiken stöder Sverigedemokraterna eller Kristdemokraterna sympatiserar med Moderaterna i kommunpolitiken, enligt SKOP-undersökningen.

Det är 1117 dagar kvar till valdagen år 2022. Gott om tid att fortsätta stärka Moderaterna på alla nivåer!

Galenskaperna från S/MP-regeringen tar aldrig slut

Av , , Bli först att kommentera 19

Att betala friska och arbetsföra människor för att inte arbeta – är det rätt prioriterat? Självklart inte!

I 73-punktsprogrammet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet finns det med en punkt om att återinföras det gamla friåret. Fast det heter numera något annat. Punkt 14: ”Utvecklingstid i upp till ett år införs (från BP20) för att möjliggöra kompetensutveckling hos den enskilde.”

Enligt uppgifter i massmedia skulle det kunna handla om en kostnad på 8 miljarder kr bara innevarande mandatperiod.

8 miljarder kr.

I IFAU:s granskning av det gamla friåret konstaterades att friårsledighet inte ökade antalet arbetade timmar, inte minskade sjukfrånvaron, inte minskade risken att återvända ut i arbetslöshet. Deras löner minskade däremot i snitt med 3%, och de pensionerade sig oftare.

Ett vanvettigt försök således, som man nu ska köra på nytt.

Sverige har problem med vårdköer, integrationen, välfärden, gängbrottsligheten etc etc etc.

Det är skamligt att då vara beredd att bränna upp 8 miljarder för att betala friska och arbetsföra människor för att inte arbeta.

Träff med LRF

Av , , Bli först att kommentera 9

LRFgranath

I dag har jag träffat Mats Granath, regionchef för LRF Västerbotten/Norrbotten.

Ett bra samtal om vikten av svensk livsmedelsproduktion och fördelarna med detta. Viktigt att den aspekten kommer fram i den offentliga debatten! En ökad produktion av svenska livsmedel bidrar både till en bättre miljö och minskad klimatpåverkan globalt.

Det svenska lantbruket har en av världens mest hållbara produktioner. Djuromsorgen är god och antibiotikaanvändningen i Sverige är lägst i EU. När vi väljer svenska livsmedel bidrar vi till mindre antibiotikaförbrukning – något som är positivt för folkhälsan. Samtidigt bidrar svensk livsmedelproduktion och betande djur till att hålla våra landskap öppna och främjar biologisk mångfald.

Genom att prioritera lokalproducerad mat i offentliga upphandlingar kan vi stötta våra lokala bönder och samtidigt minska vår miljöpåverkan. Det bästa vi konsumenter kan göra för miljön är att minska konsumtionen av importerade livsmedel med hög miljöpåverkan och istället välja mat som har producerats i Sverige.

Vi ska vara stolta över landets bönder!

Löfvens (S) besked: Umeå kommun förlorar 64 miljoner kr redan från 1 januari 2020

Av , , Bli först att kommentera 13

Statsminister Stefan Löfven gav idag besked om att S/MP-regeringen vill driva igenom tidigare aviserade förändringar i det kommunala kostnadsutjämningssystemet, och att dessa ska träda i kraft redan den 1 januari 2020.

Om förslaget går igenom i riksdagen utan förändringar innebär det att Umeå kommun tappar 64 miljoner kr, jämfört med den budget som kommunfullmäktige redan har antagit för nästa år.

64 miljoner kr bort i ett klubbslag. Det är ett hårt slag mot Umeå. Det motsvarar som jämförelse halva fritidsnämndens budget.

Återstår att se hur detta ska hanteras rent praktiskt. Umeå kommun saknar plötsligt 64 miljoner kr i budget för 2020, om riksdagen röstar igenom detta.

Umeå kommun har tidigare i remissyttrande konstaterat att om förslaget genomförs i sin nuvarande form kommer Umeå kommun att betala ytterligare cirka 64 miljoner kronor (mnkr) per år till den kommunala kostnadsutjämningen. Umeå kommun skulle i så fall bidra mest till kostnadsutjämningen per invånare och mest till kostnadsutjämningen totalt efter Göteborg. Förändringarna i förslaget skulle innebära att Umeå kommuns avgift ökar från 663 mnkr till 727 mnkr.

Det här förslaget borde stoppas. Utjämningssystemet måste ses över i sin helhet och både växande och krympande kommuners förutsättningar måste beaktas.

Staten borde ta ansvaret för en helhetsöversyn gällande HELA utjämningssystemet, såväl inkomstsidan som kostnadssidan. Och ta en större del av ansvaret när det gäller utjämning mellan kommuner och regioner.

Jag missunnar inte de kommuner/regioner som nu blir ”vinnare” av denna förändring. Deras glädje över att få mer pengar kan man förstå. Självklart. Men det tas från andra kommuner/regioner.

Dagens system ställer kommuner mot kommuner. Regioner mot regioner. Varje gång det sker en översyn av systemet så blir det vinnare och förlorare. Detta förslag är inget undantag – det leder till ökade konflikter mellan olika delar av vårt land.

Staten bort ta ett större ansvar för utjämningen mellan kommuner och regioner.