Bekämpa IS-terroristerna

Av , , 2 kommentarer 14

De fasansfulla brott som terroristerna i IS gör sig skyldiga till i Syrien och Irak upprör en hel värld. Massmord, grymma avrättningar, man halshugger eller korsfäster människor, våldtäkter mot kvinner och barn och annat obeskrivligt. Bland dessa mördare slåss en rad personer med svenskt medborgarskap. Uppgifterna varierar något med enligt SÄPO är det mer än 100 personer, kanske upp till 300 personer från Sverige, som åkt ned för att delta i dessa terrorhandlingar.

Självklart måste Sverige agera hårt och tydligt mot dessa individer! Regeringen vill enligt justitieminister Morgan Johansson (S) göra det kriminellt att åka utomlands och strida för, och träna med terroristorganisationer. Så när man kommer tillbaka väntar en brottsutredning och fängelsestraff. Det är ett självklart, och mycket bra, besked! Folkpartiets Jan Björklund har i ett uttalande sagt att i de fall terroristerna är svenska medborgare ska de bestraffas med hårda fängelsestraff. Terroristerna riskerar ju dessutom att återvända till Sverige och begå terrorhandlingar här. Och har de inte svenskt medborgarskap ska de utvisas och inte tillåtas återvända. Även det ett mycket bra förslag.

Världen har alldeles för länge tittat åt annat håll, eller gjort alldeles för lite för att stoppa IS frammarsch. Denna monstruösa terrorgrupp måste bekämpas hårt på alla plan.

Det behöver byggas fler bostäder i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 12

En av de hetaste lokala frågorna i valrörelsen förra året var bostadssituationen i Umeå. Vi har som bekant akut bostadsbrist!

I dagens VK kan vi läsa om att befolkningssiffrorna går åt rätt håll, men att befolkningsökningen samtidigt hämmas av för få bostäder. Vi moderater i Umeå gick till val på att fördubbla bostadsbyggandet från dagens ca 500 bostäder till åtminstone 1000 per år. Här måste de privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden hjälpas åt. Det var bara knappt ett år sedan S, V och MP röstade ned Alliansens motion i fullmäktige om att öka nyproduktionen av hyresrätter via AB Bostaden. Pinsamt att de låtsas vara vänner av hyresrätten när de stoppar ökat byggande av just hyresrätter. Även i detta fall är de rödgröna ett hot mot tillväxten i Umeå! I Umeå är det Alliansen som driver på när det gäller att bygga mer. Vi anser att det kommunala bostadsbolaget har en central roll att spela, när det gäller nyproduktion av hyresrätter. Vi vill successivt försälja 1/3 av fastighetsbeståndet för att möjliggöra ökad nyproduktion. Sävar, Holmsund/Obbola och Hörnefors ska också fortsätta växa och utvecklas. Umeås kommundelar erbjuder en attraktiv livsmiljö och utgör ett viktigt fortsatt område för ett växande Umeå. Målet med bostadsbyggandet är i dagsläget 600-800 lgh/år utifrån Bostadsstrategin. Men detta lyckas vi inte med i Umeå och det försämrar tillväxten!

 

Ca 1300 fler umeåbor förra året

Av , , 3 kommentarer 15

Enligt preliminära befolkningssiffror som vi fått rapporterade så ökade Umeå kommun med nästan 1300 invånare under 2014. De officiella siffrorna presenteras den 19 februari. Vid årsskiftet uppgick således Umeås befolkning till ca 119 600 invånare. Vi närmar oss 120 000 invånare i rask takt.

Det är positiva siffror. Men vi får inte glömma bort bostadsbyggandet! Det har under en lång rad av år byggts alldeles för lite bostäder i vår kommun, och här krävs det ökat tempo. Likaså frågan om fler arbetstillfällen i vår kommun. Fler jobb och bostäder är A och O för en tillväxtregion!.

Träff med partiledningen idag

Av , , Bli först att kommentera 15

Idag bär det av till Stockholm över dagen. Landets moderata länsförbundsordföranden och partiombudsmän för respektive förbund är kallade till möte med partiledningen. Vår partiordförande Anna Kinberg Batra och partisekreteraren Tomas Tobé har dragit igång ett omfattande internt utvecklingsarbete, med sex arbetsgrupper som ska presentera förslag inför höstens partistämma som går av stapeln i Karlstad i oktober.

Om detta, partiets interna organisation, decemberöverenskommelsen samt vägen fram till valet 2018 kommer dagens överläggningar att kretsa. Ska bli intressant!

90 mkr i direkta kostnader för sjukfrånvaro år 2014

Av , , Bli först att kommentera 13

Senare idag kommer min interpellation om Umeå kommuns kostnader för sjukfrånvaron att debatteras i fullmäktige. I svaret går att utläsa att enbart de direkta kostnaderna för sjukfrånvaron bland personalen uppgår till 90 miljoner kr per år.

Umeå kommun som arbetsgivare har ett stort ansvar för arbetsmiljön i de kommunala verksamheterna. Med arbetsmiljöansvar följer en skyldighet att bl.a. vara aktiv och vidta åtgärder för att ta bort eller minska riskerna för ohälsa i det vardagliga arbetet. Faktorer som god arbetsmiljö, ledarskap, en fungerande arbetsorganisation, möjligheter till friskvård, rehabilitering och kompetensutveckling är alla viktiga delar för en god personalpolitik.

Umeå kommun borde, som arbetsgivare, öka insatserna för att skapa en bättre arbetsmiljö och därmed få ned sjukskrivningstalen. Av landets 290 kommuner har vi under en rad år hamnat dåligt till när det gäller nivån på sjukfrånvaron. Det måste ses som ett misslyckande med den hittills förda personalpolitiken i kommunen.

Sjukfrånvaro drabbar självfallet den enskilde, och åtgärder måste vidtas för att arbetstagaren snabbt ska kunna komma tillbaka i arbete. Men hög sjukfrånvaro bland personalen innebär också kostnader för kommunen, såväl direkt som indirekt. En lägre sjukfrånvaro innebär således att pengar frigörs som kan användas till andra ändamål!

Stort grattis till Elin Jonsson!

Av , , Bli först att kommentera 12

I helgen hade Moderata Ungdomsförbundet i Västerbotten sin årliga distriktsstämma.

Till ny distriktsordförande för MUF-distriktet valdes Elin Jonsson. Som länsordförande för Moderaterna i Västerbotten vill jag passa på att önska henne och den nyvalda styrelsen lycka till i det fortsatta politiska arbetet. MUF utgör ryggraden i vårt kampanjarbete och är samtidigt vår ”ideologiska vakthund”. Jag ser fram emot ett fortsatta positivt samarbete!

Brist på mark för nya företag!

Av , , 4 kommentarer 12

I dagens VK är jag intervjuad apropå behovet av mer mark för handel och verksamheter i Umeå. Det är viktigt att vi inte blir bekväma och slår oss till ro! Konkurrensen mellan regioner och städer pågår ständigt, inte minst beträffande företagsetableringar.

En av knäckfrågorna är om kommunen kan erbjuda lämpliga tomter.

Det här har vi debatterat och diskuterat under många år, och från moderaternas sida har vi länge pekat på att öppna upp för mer handelsetableringar i anslutning till Green Zone på Ersboda, och just delar av gamla I20-området. I den senaste översiktsplanen ”Fördjupningen för Umeå” som fullmäktige antog hösten 2011 så beslutade vi också att vi skulle utreda nya handelsytor på I20-området, så det borde inte finnas något hinder för handel där. Tvärtom.

Självklart måste Umeå kommun fixa fram lämpliga tomtalternativ för de företag som är intresserade av att etablera sig i Umeå! Om det sedan blir i området vid Green Zone eller på annat ställe återstår att se. Vi har inte råd att tacka nej till hundratals nya jobb. Det här måste ordnas.

Jag noterar att Hans Lindberg (S) inte stänger några dörrar i detta avseende, och det bådar gott!

Vår nye partisekreterare Tobé på besök

Av , , Bli först att kommentera 10

Igår hade vi som vanligt gruppmöte med alla moderata företrädare inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Den här gången hade vi även besök av moderaternas nye partisekreterare Tomas Tobé, som höll ett mycket intressant anförande om moderaternas kommande förnyelsearbete. Jag hann förövrigt växla några ord med honom redan på tisdagskväll, då även Tobé var gäst på ”Västerbotten på Grand Hotel”.

Tobé gick igenom de politiskt prioriterade områdena, samt de sex arbetsgrupper som partiledningen nu har tillsatt för att utveckla vår politik inför valet 2018.  Inte minst arbetsgruppen om förändrad moderat politik på integrationsområdet är efterlängtad. De sex grupperna har följande områden.

Ansvar för ekonomin, fler i arbete och växande företag, ordförande Ulf Kristersson

Stärkt integration i ett öppet Sverige, ordförande Elisabeth Svantesson

En trygg välfärd – i hela landet, ordförande Peter Danielsson

Ett modernt arbetsliv, ett jämställt och tolerant Sverige, ordförande Anna König Jerlmyr

Säkerhet i en orolig tid, ordförande Hans Wallmark

Trygghet mot brott i hela Sverige, ordförande Beatrice Ask

 

Du kan läsa mer om arbetsgrupperna, deras uppdrag samt sammansättningen, här: http://www.moderat.se/pressmeddelande/sverige-kan-mer-nya-moderaternas-politiska-arbetsgrupper

Apropå debatten om gamla stadsbibliotekets lokaler

Av , , Bli först att kommentera 12

Har nyss skickat in denna enkla fråga som kommer att diskuteras på kommunfullmäktigesammanträdet måndag den 26 januari.

 

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

 

 

Angående diskussionen om gamla stadsbibliotekets lokaler

Har via massmedia följt Vänsterpartiets något märkliga invändningar mot tankarna på att det eventuellt kan bli handel i delar av det gamla stadsbibliotekets lokaler. De hänvisar till en överenskommelse mellan S och V om att i de gamla lokalerna – bottenvåningen i biblioteket – skulle lokaliseras ”en offentlig, icke-kommersiell verksamhet”.

Men det stämmer ju inte med vad vi fattade beslut om i kommunfullmäktige. I beslutet i KF-protokollet står:  ”att kommunen säkerställer att en icke kommersiell mötesplats fortsatt finns och utvecklas vid Vasaplan”. Någon koppling till stadsbiblioteket fanns inte i fullmäktiges beslut.

För oss som var med i diskussionerna var det tydligt att denna kunde lokaliseras var som helst i anslutning till Vasaplan. Det kan, som exempelvis Hans Lindberg uttalar i en intervju, lika gärna vara i Folkets Hus. Men enligt tidningsuppgifter menar Vänsterpartiet att alla ledande politiker vet att det inte är så som protokollet säger. Jag delar verkligen inte den uppfattningen. Tvärtom.

 

Min enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) är därför:

1. Visst gäller kommunfullmäktiges beslut? Och där finns ju ingen koppling till stadsbibliotekets gamla lokaler.

 

Umeå 2015-01-21

Anders Ågren, Kommunalråd (M)

Kinberg Batra (M) talar imorgon vid invigningen av Västerbotten på Grand

Av , , Bli först att kommentera 13

Imorgon är det invigning av ”Västerbotten på Grand” i Stockholm. Mycket positivt att arrangörerna lyckats få dit vår nyvalda moderata partiledare Anna Kinberg Batra som en av talarna under dagen.

Intressant läsning är förövrigt den senaste förtroendemätningen bland partiledarna som Aftonbladet presenterade för några dagar sedan. Anna Kinberg Batra ligger faktiskt bättre till hos väljarna än Fredrik Reinfeldt gjorde under början av sin partiledarbana. Andelen som har stort eller mycket stort förtroende för henne är större. I denna undersökning 37%. Så trots all skit som skrivits inför valet av vår nyvalda partiledare, så ligger hon bättre till än Reinfeldt gjorde vid motsvarande tidpunkt.

En bra start!