Ytterligare åtgärder krävs för att motverka brottsligheten och öka tryggheten i Umeå

Av , , 1 kommentar 11

Umeå kommunfullmäktige sammanträder i dag. Antalet tjänstgörande ledamöter är nedminskat till 35, och sammanträdet pågår bara på förmiddagen kopplat till situationen med Corona.

Jag har lämnat in två interpellationer och en fråga, som kommer få svar vid detta KF. Dock blir det bara skriftliga svar i enlighet med tidigare överenskommelser. Ser dock fram emot när vi ska återgår till ”vanliga” ordningen när det gäller debatterna i fullmäktige.

En av de frågor jag lyfter vid augusti fullmäktige är frågan om brottsligheten och otryggheten. Bifogas nedan.

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Ytterligare åtgärder för att motverka brottsligheten och öka tryggheten i Umeå

Under ett antal år har vi sett en oroväckande utveckling i Umeå gällande brottslighet och ökad otrygghet. Brottsförebyggande rådet uppmärksammade år 2017 en oroande utveckling i Umeå, med bl.a. våldsbrottslighet, utpressning och knarkhandel. Tendenser till ”social oro” hade noterats i de nordöstra bostadsområdena i staden. Sedan dess har bekymren fortsatt, trots viktiga insatser från såväl Polisen som Umeå kommun. Under 2019 skedde exempelvis skottlossningar på Ålidhem, Ersboda och Mariehem. Skottlossningar som polisen kopplar ihop med kriminella uppgörelser.

Hittills i år har Umeå drabbats av vad polisen misstänker är anlagda bilbränder vid åtminstone tio tillfällen. Totalt har 74 bilar satts i brand. Likaså misstänkt anlagda bränder i fastigheter, nu senaste en skollokal på Östra Ersboda. Vi har också i lokalmedia kunnat ta del av nyheter om sådant som stenkastning mot polis, rån, gängmisshandel och mordförsök i varierande omfattning.

Som ett svar på den tilltagande sociala oron beslutade Umeå kommun år 2018 om ett intensifierat förbyggande arbete inom ramen för vårt lokala brottsförebyggande råd: uppdraget ”Umeå växer – tryggt och säkert.” Uppdraget syftar till att säkerställa en struktur för systematiskt arbete med syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten samt motverka tendenser till social oro i Umeås nordöstra stadsdelar.

Från Moderaterna anser vi dock att det behövs ytterligare insatser.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens Hans Lindberg (S):

  1. Anser du att det behövs ytterligare åtgärder för att motverka brottsligheten och öka tryggheten i Umeå?
  2. Om svaret är ja – vilka konkreta åtgärder?

 

Umeå 2020-08-19

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Moderaterna står upp för de svenska bönderna!

Av , , Bli först att kommentera 7

I dagens VK har jag och MUF:s distriktsordförande Joline Göttfert fått följande genmäle publicerat:

 

Moderaterna står upp för de svenska bönderna!

Annchristin Alm skriver i en replik (VK 21/8) att Moderaterna enbart stöttar Sveriges bönder i ord, men inte i handling. Så är det självklart inte. Vi kämpar för våra bönder, både nationellt, regionalt och lokalt.

Moderaterna har en rad förslag för att förbättra för jordbruket. Här är ett axplock.

– Sänkt skatt på diesel och bensin med en krona per liter, så att kostnaden för drivmedel är tillbaka på samma nivå som innan regeringens senaste skattehöjningar.

– Minskad regelbörda och minskad byråkrati för jordbruket.

– Kriterierna vid offentlig upphandling av livsmedel och mat ska vara i linje med de miljö- och djurhållningsregler som svenska bönder måste leva upp till enligt svensk lag.

– Skärpta straff för brott kopplade till djurrättsaktivism, skärpt lag om olaga intrång och införandet en särskild brottskod för djurrättsrelaterad brottslighet.

Att Moderaterna i Umeå under alla år har stöttat byggandet av ringleden runt staden är en självklarhet. Ringleden kommer bidra till bättre luftkvalitet i centrum, och är samtidigt en förutsättning för stadens framtida tillväxt och utveckling. Västra Länken är den enskilt viktigaste pusselbiten för att lösa problemen med luftkvaliteten. Den är också avgörande för att kunna fortsätta utveckla stadskärnan, den möjliggör byggandet av fler bostäder och ytterligare investeringar.

Det stämmer att byggandet inneburit påverkan på jordbruksmark, men som i alla stora infrastrukturprojekt måste man ta hänsyn till helheten. Efter ett arbete som pågått sedan 1980-talet, med många bakslag, överklagningar och diverse turer så ska vi äntligen få vara med om dess förverkligande vid öppningen av Västra länken hösten 2021. Byggandet av ringleden har förövrigt ett massivt stöd hos umeåborna.

Sverige behöver öka livsmedelsproduktionen och därmed självförsörjningsgraden. Fler partier borde upp på barrikaderna för våra svenska bönder!

Anders Ågren, förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten

Joline Göttfert, distriktsordförande MUF Västerbotten

Sverige går mot massarbetslöshet – återupprätta arbetslinjen!

Av , , 1 kommentar 13
Sedan Stefan Löfven tillträdde har arbetslösheten (fram till coronakrisen) minskat i alla EU-länder. Utom i Sverige. Nu skenar arbetslösheten bland invandrare. Och ungdomsarbetslösheten har inte varit så hög sedan 1990-talet.
Arbetslinjen måste återupprättas om Sverige ska undvika massarbetslöshet!
Moderaternas ekonomiska politik kommer fokusera på att:
✅ Återupprätta arbetslinjen i bidragssystemen
✅ Förbättra villkor för företagande och entreprenörskap
✅ Undvika uppsägningar i välfärdssektorn
✅ Bryta passivitet bland permitterade

Genomför högskoleprovet i höst!

Av , , 2 kommentarer 9

Nedanstående pressmeddelande skickade vi ut från Moderaterna igår. Lägger även upp det här på bloggen.

 

Pressmeddelande

Moderaterna föreslår att högskoleprovet ska kunna skrivas i Umeå kommuns lokaler

I början av augusti meddelande Universitets- och högskolerådet (UHR) att höstens högskoleprov ställs in på grund av coronapandemin. Nu föreslår Moderaterna i Umeå att kommunen ska möjliggöra genomförandet av höstens högskoleprov. I en skrivelse till för- och grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kräver Moderaterna att Umeå kommun kontaktar UHR och erbjuder kommunens lokaler. Syftet med detta är att högskoleprovet ska kunna genomföras i Umeå nu i höst.

– Det finns lösningar för att högskoleprovet ska kunna genomföras i höst på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Kommunen kan exempelvis tillhandahålla extra lokaler, vilket underlättar för att social distans kan upprätthållas under provtillfället. Flera kommuner agerar på samma sätt och förbereder lämpliga lokaler för att så ska kunna ske: Växjö, Göteborg, Örebro, Danderyd, Motala, Nacka, Partille och Linköping för att nämna några, säger Lena Riedl, vice ordförande i för- och grundskolenämnden (M).

– I en tid då arbetslösheten är hög är det kanske viktigare än någonsin att människor får möjligheten att utbilda sig. Högskoleprovet är ett betydelsefullt alternativ för dem som inte har tillräckliga betyg från gymnasiet. För dem är högskoleprovet en andra chans att komma in på sin drömutbildning. Höstens prov kan vara det viktigaste på länge, eftersom vårens prov ställdes in, säger Madelene Nord, ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (M).

Moderaterna i Skellefteå meddelande förra veckan att de kräver att Skellefteå kommun ska göra vad kommunen kan för att provet ska bli av. På nationell nivå driver Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna frågan om att högskoleprovet ska genomföras i höst.

Ytterligare åtgärder krävs för att öka tryggheten i Umeå

Av , , 3 kommentarer 9

I dagens Folkbladet har jag nedanstående insändare publicerad:

 

Ytterligare åtgärder krävs för att öka tryggheten i Umeå!

Under ett antal år har vi sett en oroväckande utveckling i Umeå gällande brottslighet och ökad otrygghet. Från Moderaterna har vi påtalat detta och föreslagit ytterligare insatser. Under valåret 2018 anklagades vi av flera partier för svartmålning, trots att alla i ansvarig position visste att vi hade rätt.

UmeBrå uppmärksammade år 2017 en oroande utveckling i Umeå, med bl.a. våldsbrottslighet, utpressning och knarkhandel. Tendenser till ”social oro” hade noterats i de nordöstra bostadsområdena i staden. Sedan dess har bekymren fortsatt, trots viktiga insatser från såväl Polisen som Umeå kommun. Skottlossningar har inträffat på Ålidhem, Ersboda och Mariehem. Skottlossningar som polisen kopplade ihop med kriminella uppgörelser.

Hittills i år har Umeå drabbats av vad polisen misstänker är anlagda bilbränder vid åtminstone tio tillfällen. Totalt har 74 bilar satts i brand. Likaså misstänkt anlagda bränder i fastigheter, nu senaste en skollokal på Östra Ersboda. Vi har också i lokalmedia kunnat ta del av nyheter om sådant som stenkastning, rån, gängmisshandel, mordförsök m.m.

Som ett svar på de tilltagande problemen beslutade Umeå kommun år 2018 om ett intensifierat förbyggande arbete inom ramen för vårt brottsförebyggande råd: uppdraget ”Umeå växer – tryggt och säkert.” Uppdraget syftar till att säkerställa en struktur för systematiskt arbete med syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten samt motverka tendenser till social oro i Umeås nordöstra stadsdelar.

Från Moderaterna anser vi dock att det behövs ytterligare insatser från kommunen. Vi lämnade innan sommaren in en motion till fullmäktige om mer kamerabevakning på brottsutsatta platser. Det är positivt om Polisen sätter upp bevakningskameror, men Umeå kommun borde bidra med kameraövervakning på andra platser som ett komplement.

Vi moderater är också beredda att anlita väktare och kommunala ordningsvakter för att bidra till att återupprätta tryggheten i Umeå. Umeå kommun borde följa andra kommuners exempel och anställa ordningsvakter. De kommunala ordningsvakternas uppdrag är att upprätthålla allmän ordning och skapa trygghet i kommunen. De ersätter inte poliser, men är ett komplement i det trygghetsskapande arbetet.

Vi har också i våra M-budgetförslag prioriterat mer pengar dels till skolans viktiga område, dels till ökade insatser gällande det förebyggande arbetet inom ”Umeå växer – tryggt och säkert”.

Tillsammans kan vi göra Umeå till en säkrare och tryggare kommun. Det borde ligga i allas intresse.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

Vi behöver en regering som tar kampen mot de kriminella och sätter hårt mot hårt!

Av , , 2 kommentarer 10

De kriminella gängen måste krossas. Brottsligheten är systemhotande.

”Gängen är som Sveriges inhemska terrorister. Därför måste de mötas med den fulla kraften i vår demokrati”. Tydliga besked från Ulf Kristersson idag.

Moderaterna kommer nu att söka stöd hos svenska folket – och i Sveriges riksdag – för en ny och tuffare kriminalpolitik, med helt nya verktyg för att stärka Polisen i kampen mot gängen:

✅ Dubbla straff för gängkriminella
✅ Avlyssning
✅ Visitation
✅ Anonyma vittnen

Ny kurs för Sverige!

Av , , 2 kommentarer 12

I dag sommartalade vår partiledare Ulf Kristersson i Strängnäs. Talet går att lyssna på i efterhand på både facebook och youtube.

Talet handlade om hur Sverige ska byta kurs och bli ett bättre land efter coronakrisen. Då måste förändring ske på tre områden: tryggheten, integrationen och ekonomin. Det kräver en regering som vet vad den vill – och som kan samarbeta med andra för att få något gjort.

 

Kristersson inledde sitt tal med att peka ut de stora problem som Sverige står inför. Problemen går att lösa, men då krävs ett nytt ledarskap:

– Jag vet att Sverige om bara fem-sex år skulle kunna vara ett mycket bättre land. Men regeringen pekar varken ut en begriplig färdriktning, eller lägger förslag för att lösa de konkreta problemen. Det är först när Moderaterna samlar en majoritet i riksdagen som olika ministrar vaknar till liv.

Det första området där förändring krävs är tryggheten. Gängkriminaliteten måste stoppas:

– Moderaterna kommer söka stöd hos svenska folket – och i Sveriges riksdag – för en ny och tuffare kriminalpolitik.

– Stefan Löfven leder inte arbetet mot de kriminella gängen. Han sitter bara ordförande i en diskussionsklubb med 73 punkter på dagordningen.

– Gängen är Sveriges inhemska terrorister. Det krävs helt nya verktyg för att stärka polisen i kampen mot gängen. Titta på Danmark: Dubbla straff för gängkriminella. Avlyssning. Visitation. Anonyma vittnen.

Det andra området där förändring krävs är integrationen. För att klara integrationen måste invandringen till Sverige minska:

– Det handlar om barn som aldrig ser sina föräldrar gå till jobbet. Skolor där många elever inte lär sig något. Förorter där man i bästa fall talar dålig svenska. Och där integrationen blir omöjlig, eftersom det kommer tusentals nya hela tiden.

– Jag har sedan dagen jag blev partiledare tyckt att Moderaterna och Socialdemokraterna borde göra upp om en långsiktig och mycket stram invandringspolitik. I stället föreslår de på fullt allvar fortsatt lika hög invandring som idag. Det är ansvarslöst.

Det tredje området där förändring krävs är ekonomin. Sverige har över en halv miljon arbetslösa och hundratusentals permitterade:

– Sverige hade stora ekonomiska problem redan före corona. Lägst tillväxt per person i hela EU. Trots Stefan Löfvens löften om EU:s lägsta arbetslöshet, hade vi Europas femte högsta.

– Nu befinner vi oss i en kris med konkurser och förlorade jobb. De allra mest drabbade företagen behöver fortfarande hjälp. Men fokus framåt måste vara att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslinjen, både för företag och för anställda. Den som kan arbeta ska arbeta. Krisåtgärder ska vara tillfälliga.

– Det är arbetslinjen – inte bidragslinjen – som tar Sverige framåt.

Ulf Kristersson avslutade sitt tal med att blicka framåt:

– I Moderaterna vet vi vad vi själva vill, men vi är också samlingspartiet – för alla som vill ha en ny regering. Vi vill bryta dödläget i svensk politik, ta tag i problemen och få något gjort. Hoppfullt och beslutsamt.

– Vill du också vara med och bidra? Hör av dig! Skriv en rad. Jag kommer läsa allt. Sverige behöver fler som bryr sig. Tillsammans kan vi se till att vårt land får en ny kurs och en ny regering.