Strandskyddet ett stort hinder för byggande av bostäder

Av , , Bli först att kommentera 11

I veckans nummer av Umeå Tidning skriver jag tillsammans med Moderaternas bostadspolitiske talesperson Mats Green, om strandskyddets negativa konsekvenser för byggande och utveckling. Hög tid för förändring!

 

Hög tid att reformera strandskyddet

Det svenska strandskyddet är en långtgående inskränkning av äganderätten och en reglering som begränsar markägares frihet att råda över sin egen fastighet, samtidigt som det är ett betydande hinder i kommuner runt om i landet som vill bygga bostäder i attraktiva områden.

Dagens generella och mycket omfattande strandskydd är inte hållbart om vi ska kunna värna landsbygdens attraktivitet och öka bostadsbyggandet. Regelverket är ohållbart givet den naturbild som återfinns i Sverige med omkring 39 000 mil kust och stränder. Vi ser även idag hur allt för många länsstyrelser ofta tillämpar det utökade strandskyddet på 300 meter, istället för det generella på 100 meter.

Det finns givetvis specifika områden där strandskyddet bör värnas för att allmänhetens tillgång till den specifika kustdelen eller stranden är eftersträvansvärd. Lagstiftningen måste bli mer balanserad och flexibel. Vi vill se ett regelverk som utgår från att det är tillåtet att bygga i sjönära lägen men att kommunerna genom proportionella bedömningar får se över ett begränsat antal områden som är extra skyddsvärda och införa strandskydd om det anses ändamålsenligt och tydligt är i allmänhetens intresse.

Äganderätten måste stärkas och möjligheten att få tillgång till byggbar mark måste förbättras. Strandskyddets nuvarande omfattning hindrar utveckling och nybyggnation på ett sätt som inte är acceptabelt i ett modernt samhälle som värnar tillväxt och en levande landsbygd.

Mats Green (M)
Bostadspolitisk talesperson

Anders Ågren (M)
Förbundsordförande i Västerbotten

Företagare ska uppskattas mer och beskattas mindre!

Av , , 2 kommentarer 8

Igår arrangerades en debatt på Väven om företagarnas villkor i Umeå. Arrangör var Företagarna. Jag representerade Moderaterna.

Att se till att fler jobb skapas är avgörande för att Sverige ska fungera för alla och kunna fortsätta växa. Då måste det löna sig bättre att skapa jobb och driva företag, att vidareutbilda sig och att ta större ansvar på jobbet. Företagare ska uppskattas mer och beskattas mindre. Svenskt småföretagande är Sveriges jobbmotor. Fyra av fem jobb skapas i småföretag.

Vad var då mitt budskap konkret? Jo:

Vi ska sänka skatter: Jobbskatteavdrag, höjd brytpunkt för statlig skatt, sänkt kommunalskatt.

Vi måste minska regelbördan, så att det blir enklare att starta och driva företag

Vi måste omgående förbättra servicen och bemötandet från kommunen till våra lokala företagare.

Vi måste förkorta handläggningstiderna.

Vi måste försvara valfriheten i välfärden. Vi säger nej till förslaget om vinstbegränsning. Det kommer tvinga 8 av 10 välfärdsföretag att lägga ned, och bli ett förkrossande slag mot umeåbornas och andras valfrihet, oavsett vi pratar skola eller hemtjänst.

Tänk på det när du avlägger din röst söndagen den 9 september!

Högtidlig invigning av minnesstenen för Umeås veteraner i Döbelns park

Av , , Bli först att kommentera 7

Anders Ågrens foto.

Idag var det invigning av Minnesstenen för Umeås veteraner, som har placerats i Döbelns park. En perfekt dag, med tanke på att det är Veterandagen och dessutom den första gången som dagen dessutom är allmän flaggdag i Sverige!

Ceremonin innehöll tal och kransnedläggning med representanter från Försvarsmakten, Umeå kommun, Fredsbaskrarna, Kongo veteraner och finska krigsveteraner.

Sverige har en lång tradition av att delta i internationella – militära eller civila – humanitära operationer runt om i vår värld. I olika oroshärdar har Sveriges genom åren ca 100 000 veteraner ofta varit skillnaden mellan liv och död, ibland med deras egna liv som insats. Samtidigt har vi som nation varit dåliga på att uppmärksamma de kvinnor och män som deltagit i olika insatser. Till exempel var det först 2011 som Veterandagen – den 29 maj – fick officiell status. Och i år första gången som dagen är allmän flaggdag.

En minnessten – som nu ska har uppförts i Döbelns park – innebär att veteranernas insatser uppmärksammas och synliggörs för den bredare allmänheten. Som Fredsbaskrarna konstaterade i sin skrivelse – ”Umeå har bidragit med många soldater, poliser, räddningstjänst, sjukvård samt valövervakare, hjälporganisationer som varit utomlands på olika uppdrag.”

Det är mycket välkommet att Umeå kommun nu uppfört denna minnessten i Döbelns park!

Viktigt med ett positivt företagsklimat!

Av , , Bli först att kommentera 6

Att se till att fler jobb skapas är avgörande för att Sverige ska fungera för alla och kunna fortsätta växa. Fyra av fem jobb skapas i småföretag. Igår lyfte jag frågan om Umeås företagsklimat i kommunfullmäktige. Detta mot bakgrund av att kommunen får dåliga betyg i bl.a. Sveriges Kommuner och Landstings öppna jämförelser om svenska kommuners företagsklimat. Det handlar bl.a. om service, attityder och bemötande – och här finns det stort förbättringsutrymme i Umeå för att uttrycka sig diplomatiskt.

Senare i eftermiddag deltar jag i en politisk debatt på Väven, som arrangeras av Företagarna. Bra att företagarfrågorna lyfts upp till debatt!

Hans Lindberg (S) ville tyvärr inte avfärda tanken om förbud mot dieselbilar i centrala Umeå

Av , , 1 kommentar 12

Vi har just debatterat en interpellation från Peder Westerberg (L) ställd till Lindberg (S) om huruvida S och MP har för avsikt att införa nya miljözoner och därmed förbud mot dieselbilar i centrala Umeå.

Tyvärr ville Lindberg och övriga socialdemokrater inte ge ett definitivt och tydligt besked. De säger att det inte finns något beslut om det idag (nej, det vet vi såklart) och om det skulle införas så kan det bli aktuellt först efter färdigställandet av Västra Länken år 2021.

I det skriftliga svaret gick att läsa att det “i dagsläget” inte är aktuellt. Precis. I dagsläget. Det innebär att (S) kan komma med ett annat besked efter valdagen den 9 september.

Införandet av miljözoner, som det formulerats nationellt, är ett dråpslag som riskerar drabba 1,3 miljoner bilägare och det ska möjliggöras redan från år 2020.

2017 redovisades de bästa resultaten för luftkvaliteten sedan mätningarna påbörjades år 2003. Årsmedelvärdet för kvävedioxid är det lägsta sedan 2003. För 6:e året i rad klarar vi EU-gränsvärdet och miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet. Däremot klarar vi inte de hårdare, svenska reglerna, fullt ut men även här uppvisar vi de bästa resultaten sedan 2003.Även halten av partiklar är de lägsta sedan mätningarna påbörjades.

Umeå kommuns åtgärdsprogram för renare luft ger resultat. Att ens överväga att införa ett förbud för dieselbilar i centrala Umeå 2020 borde vara helt uteslutet. Det kommer också vara uteslutet om vi moderater vinner valet i september.

Det digitala hatet

Av , , Bli först att kommentera 13

Hat och kränkningar på nätet blir som bekant allt vanligare, även mot förtroendevalda. Så illa att det på många sätt kan ses som ett hot mot demokratin. Trakasserier, kränkningar och hat förekommer i allt större utsträckning.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), där jag själv sitter i styrelsen, har gett Totalförsvarets Forskningsinstitut i uppdrag att göra en analys av hat och hot på nätet mot förtroendevalda. Det visar sig att var femte kommentar om lokala förtroendevalda innehöll hat, hot och kränkningar: ”De kränkande kommenterarna består av direkta personangrepp och handlar sällan om den politiska sakfrågan. Hat förekommer betydligt oftare än direkta hot.” Det är alltså ett av resultaten i FOI:s studie om hur kommunstyrelseordföranden omnämns i digitala miljöer. En annan slutsats är att kvinnliga politiker är utsatta i högre grad än manliga.

Allt detta är naturligtvis hela oacceptabelt. Vi måste på olika sätt intensifiera arbetet med att bekämpa kriminalitet, inklusive denna form av trakasserier och kränkningar.

Skärp straffen för våldtäktsmän!

Av , , Bli först att kommentera 14

Idag presenterade Moderaterna ett förslag med skärpta straff för våldtäktsmän. Både för minimistraff och maxstraff. Utmärkt! Om jag minns rätt så har inte straffsatserna för våldtäkt förändrats på 50 år, och det är ju i sig en skam. Men höj straffen för dessa brott. Det räcker inte med prat – det måste bli konsekvenser också.

Moderaterna har en tydlig kriminalpolitik, med såväl fler poliser, hårdare straff som ökad kameraövervakning. Det behövs!

(S) nu nere på Juholt-nivåer i opinionen

Av , , Bli först att kommentera 13

Ikväll släppte DN/Ipsos sin senaste mätning. Socialdemokraterna fortsätter sin resa nedåt i opinionen och är på väg mot ett riktigt katastrofval.

I tidningen talas det om “Juholt-nivå” på siffrorna. Vi vet ju också att redan innan denna mätning så verkar det råda panik inom de socialdemokratiska leden. Nåväl. Det återstår fortfarande en viss tid tills det är dags för att gå till valurnorna, men tiden går snabbt. I skrivande stund 110 dagar kvar till valet.

Jag fick tidigare idag frågan om jag vågade tippa valutgången. Svaret är nej. Varken på riksplanet eller lokalt hemma i Umeå. Väljarna säger sitt på valdagen och därefter vet vi.

Det vi kan göra är att jobba hårt varje dag för Moderata framgångar och Alliansseger. Arbetet pågår!

Ja, och vi har haft samma åsikt sedan 2013

Av , , Bli först att kommentera 14

Igår blev det en riksnyhet att Moderaterna i Umeå ville lägga ned kommunala Kvinnohistoriskt museum som invigdes år 2014. Detta i samband med att de sände en radiointervju med mig i Kulturnytt P1. Klippet ovan är från Omni.se

Men i sak är det ju ingen nyhet, vilket jag hoppas att umeåborna känner till. Vi har haft samma linje sedan 2013.

Som vi tidigare konstaterat finns det inget ekonomiskt utrymme för ett kvinnohistoriskt museum och därför stryks detta i budgeten om vi får bestämma. Befintliga lokaler bör hyras ut till någon extern aktör som kan passa in och ha ett intresse av det perfekta läget i Väven. Detta sparar omkring 12 mkr årligen, då vi därmed även slipper hyreskostnaden för lokalerna. Det som bedöms som bevarandevärt kan med fördel överföras till Västerbottens Museum, där Umeå kommun är huvudägare.

Så ligger det till.