Äntligen en regering som tar tag i Sveriges problem! Och ägnar sig åt sakpolitik.

Av , , 4 kommentarer 14

I dagens VK skriver jag om vikten av att vi äntligen har fått en regering som tar tag i Sveriges problem. En borgerlig regering som ägnar sig åt sakpolitik. På område efter område.

Debattartikeln läggs som vanligt upp här på bloggen också.

 

 

Tidöavtalet och borgerlig regering bra för Sverige!

Så har dammet börjat lägga sig efter den gångna valrörelsen. Det svenska folket röstade i september för förändring – samarbetspartierna fick det mandat som hade efterfrågats. Sverige har fått en borgerlig regering med Ulf Kristersson (M) som statsminister. Det är en regering som har stöd av en majoritet av riksdagens ledamöter, vilket borgar för en bättre stabilitet än tidigare.

Det är ett efterlängtat maktskifte som vi nu ser. Sverige befinner sig i ett allvarligt läge. Vi har äntligen fått en regering som fokuserar på sakpolitik – den mödosamma resan med att lägga om den politiska kursen har därmed påbörjats. Kulturkriget överlåter vi åt vänsteroppositionen och diverse skräniga ledarsidor på vänsterkanten, som till synes omedvetna om landets problem sitter i sina elfenbenstorn och ger ryggdunkningar åt likasinnade. Den ena texten är värre än den andra. Det som förenar dem verkar vara att borgerlig politik är av ondo och att allt annat än ett evigt socialdemokratiskt maktinnehav är ett hot mot demokratin. Ett tragiskt förhållningssätt.

Den 14 oktober offentliggjorde samarbetspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna den överenskommelse som man gemensamt har ingått för att lösa Sveriges problem. Det som kallas Tidöavtalet. Därefter har också regeringens första budgetproposition presenterats. Partierna har påbörjat ett samarbete inom flera områden. Initialt prioriteras enligt överenskommelsen bl.a. tillväxt och hushållsekonomi, kriminalitet, klimat och energi, migration och integration, hälso- och sjukvård och skola. Att få ordning på Sverige kommer dock att ta tid.

En historisk offensiv inleds mot brottsligheten: dubbla straff för gängkriminella, visitationszoner, anonyma vittnen, avskaffad straffrabatt för den som fyllt 18 år och ett avskaffande av dagens mängdrabatt. Regeringen kommer att göra en genomgripande översyn av strafflagstiftningen, med bland annat skärpta straff för vålds- och sexualbrott. Ett paradigmskifte i synen på brott och straff.

Sveriges ekonomi går samtidigt mot bistra tider. Hög inflation med skenande priser på drivmedel, mat och boende pressar både företag och hushåll. Under 2023 bedöms vårt land befinna sig i en lågkonjunktur samtidigt som arbetslösheten är högre än i många andra europeiska länder. En av regeringens första uppgifter blir att hjälpa hushåll och företag att klara den kommande vintern. Regeringen kommer också agera för sänkta drivmedelspriser. För att mer långsiktigt klara lågkonjunkturen måste företagande uppmuntras och arbetslinjen stärkas.

Socialdemokraterna och deras stödpartiers avveckling av kärnkraftsreaktorer har lett till extrema elräkningar och risk för strömavbrott i vinter. Här måste också till ett paradigmskifte. All vattenkraft behövs och omprövning av vattenkraftens miljötillstånd pausas. Förutsättningarna för att behålla, utveckla och bygga ut svensk kärnkraft ska förbättras radikalt. Steg tas nu för att möjliggöra ny kärnkraft i Sverige. Samtidigt görs satsningar på laddinfrastruktur, koldioxidinfångning och industrins gröna omställning.

Invandringen måste minska. När så många kommit till Sverige utan att komma in i det svenska samhället på riktigt, så kan vi inte fortsätta att ha de här nivåerna på asylinvandringen. I Tidöavtalet är man överens om att anpassa den svenska asyllagstiftningen till EU:s miniminivå. Nästa år minskar regeringen antalet kvotflyktingar från 5000 till 900. Försummad integration och utbrett bidragsberoende har gjort att många står långt ifrån egen försörjning. Det är inte hållbart. Sverige ska inte vara mer generöst i synen på asyl än vad som krävs av förpliktelser enligt EU-rätt eller andra bindande internationella överenskommelser. Krav på att lära sig svenska införs också för att erhålla svenskt medborgarskap.

Ryssland hotar hela den fria världen. Med kriget i Ukraina befinner vi oss i det svåraste säkerhetsläget sedan andra världskriget. Tillsammans med Finland ska vi snarast fullfölja anslutningsprocessen till Nato. Vi ska rusta upp det svenska försvaret och leva upp till förpliktelserna som medlem. Sverige måste också ge mesta möjliga stöd till det krigsdrabbade Ukraina – politiskt, ekonomiskt och säkerhetsmässigt. Regeringen har redan beslutat om ett omfattande stöd till Ukraina, som sammantaget är större än de tidigare sju svenska stödpaketen tillsammans.

Med borgerlig politik ligger fokus också på att stärka välfärden, med såväl ökade generella som riktade statsbidrag till kommuner och regioner. Landets kommuner och regioner får ökade statsbidrag, om än inte lika mycket som SKR har efterfrågat. Regeringen förstärker de generella statsbidragen till kommuner och regioner med 6 miljarder kronor. Samtidigt gör man riktade satsningar för nästan lika mycket på vård, omsorg och skola. Som kommunpolitiker hade jag förvisso hellre sett att man istället för riktade statsbidrag fokuserade på att höja de generella statsbidragen ännu mer. Men de riktade statsbidragen verkar vi få leva med oavsett färg på regeringen. Satsningar görs bland annat för att korta vårdköerna, stärka förlossningsvården och höja kvaliteten på undervisning i skolan. Skolans styrdokument ska reformeras med fokus på lärande och faktakunskaper. Mer fokus på ordning och reda. För att hjälpa elever i behov av stöd tillförs dessutom fler speciallärare och fler elever ska få undervisning i särskilda undervisningsgrupper.

Sammanfattningsvis så har vi äntligen fått en regering som metodiskt tar tag i Sveriges problem. I valet så gav svenska folket den borgerliga regeringen ett mandat att sätta vårt land på en ny kurs. Förändring var nödvändig och förändring är nu möjlig. Det är dags att få ordning på Sverige igen. Steg för steg.

 

Anders Ågren

Förbundsordförande

Moderaterna i Västerbotten

Besök av justitieminister Gunnar Strömmer

Av , , 3 kommentarer 8

Igår hade jag trevligt besök på arbetsrummet!

Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer kom nämligen förbi stadshuset för samtal och en kopp kaffe. På hans program för dagen i övrigt: besök hos Brottsoffermyndigheten, Umeå tingsrätt och Hovrätten för Övre Norrland. Jag känner Gunnar mycket väl sedan ungdomsåren i Örnsköldsvik. Vi båda var aktiva i MUF-föreningen (det var faktiskt Gunnar som värvade mig som medlem en gång i tiden – vid ett offentligt möte år 1987 på torget i Övik) och vi blev invalda i Örnsköldsviks kommunfullmäktige i samband med valet 1991.

Åren går.

Mycket glädjande att ministern på sin första myndighetsresa sedan han tillträdde väljer att åka just till Umeå!

Glöm aldrig Kristallnatten – bekämpa antisemitismen!

Av , , 1 kommentar 8

Det har gått 84 år sen Kristallnatten inträffade den 9 november 1938 i Tyskland. En natt där synagoger brändes ned, judiska butiker fick skyltfönster krossade, människor fick sina hem vandaliserade och hundratals judar mördades. De förbrytelser som under de kommande åren skedde har alltsedan dess fått symbolisera människans ondska och människans förmåga att göra omänskliga gärningar.

Antisemitism finns än idag. Tyvärr är den på frammarsch. I december 2018 publicerade EU:s byrå för grundläggande rättigheter en undersökning som visade på en ökad otrygghet bland Europas judar. Undersökningen byggde på svar från 16 000 judar inom EU. 90 procent upplevde att antisemitismen hade ökat de senaste fem åren. 85 procent såg antisemitismen som ett stort problem. Ungefär samma siffror när man tittar på de nedbrutna siffrorna för Sverige.

Detta måste tas på allvar! Man vittnar om trakasserier, hot, våld och förolämpningar i vardagen. Sociala medier fylls av antisemitiska inlägg, människor med judisk bakgrund utsätts för hot och trakasserier. Man möts av antijudiska yttringar på offentliga platser. I Europa, i Sverige, i Umeå.

Umeå borde vara en öppen, trygg och tolerant plats för alla. Men det är den inte. Inte för alla. Expressen hade under våren 2021 ett omfattande reportage om Umeå och judarnas situation. Det är en skam att judar inte kan vara trygga i Umeå. Här har Umeå fullständigt misslyckats. Antisemitismen ska bekämpas på bred front, både lokalt och nationellt.

I Umeå tvingas judar hålla en låg profil för att undgå hot och hat. Judiska Föreningen tvingades år 2018 att lägga ned sin verksamhet, efter att upprepade gånger ha utsatts för trakasserier och hot från nazister. Hatet mot judar kommer dessutom från flera håll, inte bara från nazisterna. Sedan den judiska föreningen lades ned 2018 finns inget organiserat judiskt föreningsliv i Sverige norr om Uppsala.

Expressen hade lördagen den 28 mars en omfattande artikel om judarnas utsatta situation i Umeå. Där pekas – utöver nazisterna – på bl.a. Mellanösternkonflikten och dess påverkan: ”Att judar i Umeå, precis som i Malmö, tonar ner sin judiska identitet för att undvika problem och döljer judiska symboler för att undvika diskussioner om konflikten mellan Israel och Palestina.”

Antisemitismen måste bekämpas. Här är några av de förslag som moderaterna driver:

▶️ Sverige måste införa ett förbud mot deltagande i alla typer av våldsbejakande organisationer, oavsett ideologiska motiv. Kriminalisera deltagande i såväl våldsbejakande högerextrema, vänsterextrema som islamistiska organisationer.

▶️ Staten måste genomlysa landets skolor för att kartlägga förekomsten av antisemitism och dess uttryckssätt. Lärare måste få verktyg så att de kan identifiera och motverka antisemitism. Arbetet måste drivas långsiktigt och systematiskt. Samhället måste följa upp varje enskild incident och misstänkta brott polisanmälas.

▶️ Inför obligatorisk samhällsorientering på SFI. Den som har fått en fristad i Sverige får aldrig utnyttja det för att förtrycka andra minoriteter. Fler brott med antisemitiska motiv ska också leda till utvisning.

 

Vi lever i en värld där hat och våldsextremism hela tiden finner nya uttryck. Detta måste bekämpas. Oavsett vilka grupperingar som är ute efter att mörda och fördriva oliktänkande. Oavsett det gäller nazister, vänsterextrema eller islamister. Staten borde förbjuda deltagande i våldsbejakande organisationer.

 

Att påminna och uppmärksamma Kristallnatten en dag som denna är viktigt.

Idag samlas vi kl. 17.00 på Rådhustorget i Umeå för en manifestation, med tal av extern talare – Tommy Ringart, ordförande i Föreningen Förintelsens överlevare. Därefter blir det samling för dem som vill på Umeå Folkets Hus kl. 18.00, med efterföljande samtal och fika (Lokal: Ask).