Ett Gott Slut och Ett Gott Nytt År!

Av , , 1 kommentar 7

Så var det dags att lägga ännu ett händelserikt år till handlingarna. En dag som denna tänkte jag emellertid undvika att blogga om politik.

Hoppas att ni alla får umgås med nära och kära, och ha det riktigt trevligt. Ta det kanske lite lugnt med smällare och raketer, så att det inte blir en massa onödiga olyckor. Inte minst för alla hundar är det en jobbig kväll som väntar med allt smällande. Tänk på det, i allt firande som nu står för dörren.

Återigen – hoppas att alla får en trevlig nyårsafton.

GOTT NYTT ÅR!

Inget nyval

Av , , 5 kommentarer 8

Idag meddelades att det inte blir något extraval. Samtidigt presenterades den s.k. Decemberöverenskommelsen, där Allianspartierna och S/MP kommit överens om spelreglerna för minoritetsstyre.

Jag känner mig kluven till detta. Jag välkomnar att det blir stabila spelregler för hur man beslutar om budgeten i riksdagen. Det kommer inte längre gå att bryta ut enskilda delar ur statsbudgeten och därmed haverera på det sätt som skedde från de rödgröna och SD:s sida, när man för ett år sedan stoppade delar av Allliansens budget på det sättet. Positivt att det härmed inte kommer att vara möjligt. Många av de delar som Alliansens ledare efterfrågade i en debattartikel i början av denna månad har nu kommit på plats.

Beklagar dock att vi kommer att få fortsätta leva med en kass regering, historiskt svag, kanske ända till valet hösten 2018. De rödgröna driver en politik som inte är bra för Sverige. Vi var beredda att kämpa i valrörelsen, men nu får vi vänta till 2018 med detta. Men det gäller att nu på bred front fortsätta driva en tydlig oppositionspolitik som värnar jobb och tillväxt.

God Jul!

Av , , 2 kommentarer 10

Julen firas med familjen uppe hos svärföräldrarna i Gammelstad, efter att vi har varit några dagar i Övik hos mamma. Nu kommer min blogg att gå in i viloläge ett tag, i samband med lite efterlängtad julledighet. Om inget oväntat inträffar så blir det förmodligen paus med bloggandet åtminstone fram till nyår.

Jag vill med detta bara passa på att önska Er alla en riktigt….

God Jul!

Regeringsdugligheten viktigast för väljarna

Av , , 1 kommentar 8

SVT har låtit undersöka vilka frågor som är viktigast inför extravalet den 22 mars. Enligt svenska folket är regeringsdugligheten viktigaste frågan, med 47 procent. Därefter kommer sakfrågor som sjukvård, skola, ekonomi och sysselsättning.

Den här undersökningen kom igår, med ca tre månader kvar till det extraval som regeringen har för avsikt att utlysa. Då får svenska folket tillfälle att pånytt bedöma vilka de tror kan styra landet bäst. Alliansen under ledning av Fredrik Reinfeldt styrde landet framgångsrikt i åtta år. Därefter kom de rödgröna med Stefan Löfven i spetsen. Efter två månaders kaotiskt styre förlorade de omröstningen om statsbudgeten, och valde att meddela att landet sannolikt skulle gå till nyval under våren.

Det bådar gott att den viktigaste frågan för väljarna är vilka som klarar av att styra landet. För där har vi ju redan facit.

Långbänkarnas långbänk fortsätter. Obegripligt.

Av , , 2 kommentarer 11

Efter många motgångar med arbetet för Umeås ringled kom år 2008 det efterlängtade beskedet från Alliansregeringen: Umeåprojektet fanns med i närtidssatsningen, och hela trafiksystemet med ringled skulle vara färdigbyggt år 2013. Glädjen var total.

2/3 av systemet är numera färdigt, men den allra viktigaste delen – Västra Länken – återstår.

Problemet är att byggandet av Västra länken är rejält försenat, och väntades tills idag vara färdig först år 2019. Idag får vi – utan minsta tidigare antydan – besked att Trafikverket i Borlänge meddelat att man måste göra om delar i arbetet. Trots att de haft ärendet för handläggning i ett och ett halvt år (!!), och fått alla de kompletteringar de efterfrågat, så har de nu hittat nya anledningar till att inte ta beslut.

Varje månad som går utan att Västra Länken färdigställs, innebär förlorad tid för arbetet med att förbättra luftkvaliteten i centrala Umeå. Varje månad som går utan en färdig ringled innebär också en allvarlig hämsko för Umeås tillväxt och utveckling.

Långbänkarnas långbänk fortsätter. Det är inte OK!

 

 

Pressmeddelande som skickats ut under eftermiddagen.

​​Besked om Västra länken ”blixt från klar himmel”

Umeå kommun – 2014-12-16 16:35 CET

– Vi är otroligt överraskade över beskedet om Västra länken. Det är nu upp till Trafikverket att handlägga ärendet utan att tidsplanen för projektet påverkas.
Det säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) i en kommentar till att arbetsplanen för den sista delen av Umeåprojektet måste handläggas ytterligare.

Trafikverket i Borlänge meddelade i dag att arbetsplanen för Västra länken har återförvisats till Trafikverket Region Nord på grund av formella brister. Det som efterfrågas är en samlad miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som beskriver och jämför de olika vägalternativ som undersökts. Dessutom efterlyses en samlad samrådsredogörelse.
Detta ska ses som en komplettering, och det är oklart hur lång tid detta kommer att ta.

– Vi utgår ifrån att Trafikverket nu avsätter tillräckliga resurser för att handlägga ärendet skyndsamt, så att vägen kan bli klar 2019 som planerat. För varje dag som Västra länken inte står klar, förlorar kommunen stora pengar i så kallade bristkostnader, säger Hans Lindberg.

Ytterst angeläget
Västra länken är den enskilt viktigaste åtgärden för att minska trafikflödena i centrala Umeå (särskilt den tunga trafiken), vilket är nödvändigt för att Umeå kommun ska klara miljökvalitetsnormerna. Utan ett färdigställande av ringleden omöjliggörs också den hållbara stadsutveckling som kommunen eftersträvar, och planeringen av bostäder, företagsetableringar och transportlösningar försvåras.

– Trafikverkets besked kom som en blixt från klar himmel. Jag är oerhört besviken. Arbetsplanen har legat i Borlänge i ett och ett halvt år utan att man sagt ett ord om behovet av denna komplettering, säger Anders Ågren (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Umeå kommun.

Näringslivet en förutsättning för vår gemensamma välfärd!

Av , , Bli först att kommentera 15

Det är i företagen som de flesta nya jobb skapas och nya lösningar växer fram. Detta skapar arbetstillfällen och tillväxt, vilket i sin tur ger skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd.

Varje extra umeåbo i arbete och varje extra arbetad timme innebär ökade skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden. Om vi vill ha fler i arbete måste vi bejaka en bred arbetsmarknad. Alla jobb behövs.

Umeås näringsliv är grunden för detta!

Varje dag fattas också nya beslut om var företag ska etablera sig och människor ska flytta. Inför varje sådant beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet. Det kräver att företagsklimatetet är i toppklass.

Politiker kan inte kommendera fram arbetstillfällen i den privata sektorn. Umeå kommun kan däremot förbättra villkoren för företagarna och bli bättre på att skapa förutsättningar för att fler ska kunna våga ta steget att starta eget. Inför därför utmaningsrätt, förkorta handläggningstider, förbättra dialogen, avveckla osund konkurrens och genomför mer konkurrensupphandling. En arbetsgivare som vill etablera sig i Umeå och anställa människor ska välkomnas med öppna armar. Det är viktigt att väntetiden för att få mark anvisad därför hålls så kort som möjligt. Öppna för mer handelsytor väster om Ersboda/Green-zone. Fortsätt också att stötta inkubatorer som Bic Factory. Även Uminova Sciencepark har alla möjligheter att expandera och skapa fler nya företag.

Företagande och entreprenörskap är en viktig grundsten i vårt välfärdssamhälle. Det är i grunden också själva förutsättningen för att finansiera den gemensamma välfärden i formen av skola, sjukvård och äldreomsorg!

Umeå Airport passerar 1 milj-strecket!

Av , , 2 kommentarer 8

 

FullSizeRender

Idag firas att Umeå Airports passagerare nummer 1 000 000 för innevarande år landar vid lunchtid. Vi har ju fått se en kontinuerlig ökning av antalet resenärer till och från vår flygplats, och äntligen slås miljonstrecket. Ska bli intressant att se vad det blir för siffra på helåret. För egen del är jag nere i Stockholm och kan inte vara med vid uppmärksammandet av detta, men jag landar på flygplatsen några timmar senare.

Hur som helst ska vi vara mycket stolta över vår flygplats. Goda flygkommunikationer är viktiga, och Umeå kommun har nyligen bidragit till utbyggnaden av Umeå Airport. Förhoppningsvis kan Swedavia snart påbörja ytterligare en utbyggnad!

Alliansbudgeten bra för Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 8

Skriver i dagens VK om effekterna för kommunsektorn av Alliansens budget för 2015.

 

Alliansbudgeten bra för Umeå!

I VK (9/12) skriver Miljöpartiets gruppledare Nassler Mosleh om det faktum att Alliansens budget för 2015 har vunnit stöd i Sveriges riksdag. Men tvärtemot hans påståenden så innebär den budgeten en rad positiva satsningar som kommer träda i kraft nästa år. Mer pengar till skolan, sänkta trösklar in på arbetsmarknaden, en stark välfärd, bättre miljö och ett starkare försvar. Samtidigt innebär vår budget att de skadliga skattehöjningar på arbete och företagande som regeringen föreslagit nu uteblir.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) håller i skrivande stund på att ta fram mer konkret vad Alliansbudgeten betyder för kommunsektorn. Men vissa saker kan vi snabbt konstatera, som kommer påverka umeåborna i stort som smått.

Satsningar på mindre barngrupper i förskola och fritidshem. Dubbelt så mycket pengar till mindre klasser i grundskolan, jämfört med den rödgröna budgeten. Mer matematikundervisning, sommarskola och läxhjälp. Förstärkt karriärreform för lärarna. Äldreboendegaranti, en tillgänglighetsmiljard till sjukvården m.m. Inga höjda skatter på arbete.

Alliansbudgeten som nu gäller för 2015 innebär att den framgångsrika politik som skapat över 300.000 nya jobb, säkrat statsfinanserna och ökat resurserna till vår gemensamma välfärd, fortsätter. Stefan Löfvens kraftiga skattehöjningar på arbete och företagande hade bromsat utvecklingen på arbetsmarknaden och slagit mot Sveriges tillväxt.

Vi har sedan valet i september sett en historiskt svag regering med en historiskt svag statsminister. Alliansen styrde framgångsrikt i åtta år. Stefan Löfven (S) klarade av två månader innan allt slutade i kaos. Det extraval som kommer att hållas i mars blir en folkomröstning om jobben och ansvar för ekonomin. Ordning och reda med Alliansen, eller oförberett och kaotiskt med de rödgröna? Är man inte förberedd så är man oförberedd.

 

Anders Ågren

Kommunalråd (M), Umeå

Grattis till Anna Kinberg Batra!

Av , , 3 kommentarer 8

Idag har den moderata valberedningen meddelat att man enhälligt föreslår Anna Kinberg Batra till ny partiledare för Moderaterna. Ett stort grattis till Anna från oss i Umeå och övriga Västerbotten! Bilden ovan är från dagens pressträff.

Moderaternas länsförbund i Västerbotten, där jag själv är ordförande, var det första länsförbundet som beslutade att nominera Kinberg Batra till ny partiordförande. Det är glädjande att övriga landet snabbt följde efter med samma slutsats! Från norr till söder, från MUF, M-kvinnorna, Moderata Seniorer finns det ett starkt och tydligt stöd för Kinberg Batra som ny partiledare. Sverige behöver ett starkt och tydligt ledarskap. Kinberg Batra kommer att bli historisk som Moderaternas första kvinnliga partiledare och har även chansen att bli historisk genom att i mars bli Sveriges första kvinnliga statsminister! Vi ska göra vårt yttersta för att bidra i den kampen.