Stå upp mot antisemitismen

Av , , 1 kommentar 12

I samband med senaste fullmäktige röstade en majoritet av partierna i Umeå ned ett förslag från oss moderater om att kartlägga förekomsten av antisemitism vid Umeå skolor.

Jag beklagar fullmäktiges ställningstagande. (L har dock tidigare lämnat in en motion med samma förslag, så ärendet kommer att återkomma).

Umeå borde vara en öppen, trygg och tolerant plats för alla. Men det är den inte. Inte för alla. Expressen hade under våren ett omfattande reportage om Umeå och judarnas situation. Det är en skam att judar inte kan vara trygga i Umeå. Här har Umeå fullständigt misslyckats. Antisemitismen ska bekämpas på bred front, både lokalt och nationellt.

I Umeå tvingas judar hålla en låg profil för att undgå hot och hat. Judiska Föreningen tvingades år 2018 att lägga ned sin verksamhet, efter att upprepade gånger ha utsatts för trakasserier och hot från nazister. Hatet mot judar kommer dessutom från flera håll, inte bara från nazisterna. Sedan den judiska föreningen lades ned 2018 finns inget organiserat judiskt föreningsliv i Sverige norr om Uppsala.

Judars utsatthet i Sverige har ökat dramatiskt under senare år. I Sverige utgår antisemitismen från främst fyra grupper: högerextremister, vänsterextremister, islamister och människor från länder i Mellanöstern där hat mot judar och staten Israel är en del av den politiska kulturen. Malmö är ett sådant exempel. En rapport från Malmö stad (2020) visar en mycket oroande utveckling och beskriver en otrygg tillvaro för judiska elever i Malmös skolor.  I princip alla intervjuade judiska elever har varit med om fysiska eller verbala angrepp. I rapporten finns en betoning på Mellanösternkonflikten kopplat till tydliga uttryck för antisemitism.

Expressen hade lördagen den 28 mars en omfattande artikel om judarnas utsatta situation i Umeå.

Även här pekas – utöver nazisterna – på bl.a. Mellanösternkonflikten och dess påverkan: ”Att judar i Umeå, precis som i Malmö, tonar ner sin judiska identitet för att undvika problem och döljer judiska symboler för att undvika diskussioner om konflikten mellan Israel och Palestina.”

Antisemitismen måste bekämpas. Här är några av de förslag som moderaterna driver:

▶️ Sverige måste införa ett förbud mot deltagande i alla typer av våldsbejakande organisationer, oavsett ideologiska motiv. Kriminalisera deltagande i såväl våldsbejakande högerextrema, vänsterextrema som islamistiska organisationer.

▶️ Staten måste genomlysa landets skolor för att kartlägga förekomsten av antisemitism och dess uttryckssätt. Lärare måste få verktyg så att de kan identifiera och motverka antisemitism. Arbetet måste drivas långsiktigt och systematiskt. Samhället måste följa upp varje enskild incident och misstänkta brott polisanmälas.

▶️ Inför obligatorisk samhällsorientering på SFI. Den som har fått en fristad i Sverige får aldrig utnyttja det för att förtrycka andra minoriteter. Fler brott med antisemitiska motiv ska också leda till utvisning.

Sverige behöver en borgerlig regering!

Av , , 3 kommentarer 12

Så här skriver Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på sin FB-sida, efter dagens besked:

 

EN NY REGERING MÅSTE SAMLA – INTE SPLITTRA
Stefan Löfvens regering slutade med regeringskris. Det var i grunden helt ofrånkomligt eftersom den byggde på oförenliga löften och ömsesidiga hot, inte på en gemensam idé och färdriktning. Stefan Löfvens regering skulle falla om han bröt mot januariavtalet, liksom om han inte gjorde det. Så kan inte en seriös regering bildas.
Dessutom byggde Stefan Löfvens regering på idén att utesluta en fjärdedel av alla väljare från politiskt inflytande. Resultatet ser vi nu. Ett rödgrönt kaos med partier som vägrar sätta sig ned, prata med varandra och lösa Sveriges problemen. En ny och mer hållbar regering kan inte fokusera på spel och exkludering, utan på sakfrågor och samarbete för att lösa verkliga problem.
För en vecka sedan förklarade Sveriges riksdag att det nu saknas förtroende för Stefan Löfven. Han och hans regering har idag tagit konsekvenserna av denna historiska händelse och avgått. Riksdagen får därmed möjligheten att på nytt ta ställning till vilken regering ska ha.
Hur processen framåt ser ut är talmannens beslut. I mitt samtal med honom imorgon kommer jag säga, att om det finns parlamentariska förutsättningarna så är jag och Moderaterna naturligtvis redo att axla ansvaret för att leda Sverige.
Mitt löfte till väljarna är att en ny borgerlig regering kommer att samarbeta med andra för att få saker gjorda.
I Moderaterna har vi ägnat mycket tid och kraft de senaste två åren åt att utveckla genomarbetade reformer för att bekämpa den grova kriminaliteten, för att fler ska jobba och färre vara beroende av bidrag, och för att växla upp klimatarbetet. Men också för att det ska löna sig att spara och för att stärka äganderätten, inte minst för små skogsägare.
En ny regering kommer bara ha ett år på sig fram till det ordinarie valet hösten 2022. På den tiden kommer vi inte hinna göra allt som behöver göras, men vi kommer kunna sätta i gång med några av de allra viktigaste frågorna. Och det behövs. För Sverige kan inte vänta.

Stödet för ny kärnkraft i Sverige på rekordhög nivå!

Av , , 2 kommentarer 10

Allt fler svenskar är positiva till att bygga ny kärnkraft. Det visar en ny Novus-undersökning.

46 procent svarar att de vill fortsätta att använda och vid behov bygga ut kärnkraften. Det är den högsta siffran sedan den årliga undersökningen började göras 2006. Så sent som 2017 svarade bara 28 procent att de kunde tänka sig nybyggd kärnkraft. 31 procent svarar att de vill fortsätta använda men inte bygga ut kärnkraften. 14 procent vill avveckla.

En stabil elförsörjning är en förutsättning för Sveriges välfärd och konkurrenskraft. Dessutom kan svensk energi spela en viktig roll i den globala klimatomställningen. Vår elproduktion – med framförallt kärnkraft och vattenkraft – är renast i hela EU. I framtiden kommer ju ännu mer ren el att behövas för att driva bilar, tunga transporter och industrier. Experter uppskattar att det handlar om en 50- till 60-procentig ökning av elanvändningen under de kommande 25 åren.

Kärnkraft måste få vara en viktig del av det svenska energisystemet också i framtiden. Den befintliga kärnkraften måste värnas, och en svensk färdplan mot fjärde generationens kärnkraft måste utvecklas.

En gång i tiden förstod Stefan Löfven (S) vikten av kärnkraft – men det var förstås innan han blev beroende av Miljöpartiet…

Moderaterna står upp för kärnkraften!

Våra tankar går till staden Würzburg

Av , , 1 kommentar 8

Våra tankar går till staden Würzburg i Bayern, vänort till Umeå, som igår drabbades av ett fruktansvärt knivdåd. Tre människor döda och fem allvarligt skadade, i anslutning till Barbarossaplatz.

Modiga invånare försökte på olika sätt ingripa och stoppa gärningsmannen. Denne greps sedan, efter att ha blivit skjuten i benet av polis.

Tankarna går till offren och deras anhöriga.

En fantastisk stad, som igår drabbades av ett fruktansvärt illdåd.

Hög tid för (S) i Umeå och Västerbotten att bekänna färg i frågan om återinförd fastighetsskatt!

Av , , Bli först att kommentera 13

I dagens VK har jag fått denna debattartikel publicerad. Läggs som vanligt upp på bloggen.

 

Vad säger Socialdemokraterna i Umeå om återinförd fastighetsskatt?

Frågan om att återinföra fastighetsskatten drivs av flera tunga Socialdemokratiska distrikt runt om i landet. Moderaterna säger nej till återinförd fastighetsskatt, vilket jag tidigare skrivit om. Men vad säger Socialdemokraterna i Umeå och Västerbotten? De är märkligt tysta. Kommer de att rösta för eller emot en återinförd fastighetsskatt när (S) ska välja väg på sin kongress i november?

Beskedet från Moderaterna är glasklart: vi kommer vara en tydlig politisk kraft för att stoppa en skatt på boende, som försvårar för människor att äga sin egen bostad. Socialdemokratin går i en helt annan ideologisk riktning. Fastighetsskatten är bara ytterligare ett förslag i raden av åtgärder för att beskära människors frihet och självbestämmande.

Den tidigare godtyckliga fastighetsskatten avskaffades 2008 och ersattes med en kommunal avgift med ett takbelopp. Allt fler förespråkar nu en återinförd fastighetsskatt och det finns nio olika förslag från utredningar och politiska partier på ett återinförande. Dessutom föreslås att bostadsrätter ska inkluderas.

Medelpriset för en villa i Umeå de senaste 12 månaderna är 3 975 000 kr enligt Svensk Mäklarstatistik. Fastighetsskatten för en villa med det marknadsvärdet skulle landa på 29 813 kr per år. Detta ska jämföras med dagens takbelopp på 8 524 kr per år. Det innebär en höjd skatt med 21 289 kr per år, för en vanlig villa i Umeå!

Det är i praktiken en rejäl käftsmäll för omkring 6 av 10 hushåll i Umeå. I Umeå kommun var det föregående år ca 14 300 hushåll som bodde i bostadsrätter och över 20 400 hushåll som bodde i småhus. 64 procent av Umeås befolkning bor i antingen bostadsrätt eller småhus och skulle därmed påverkas ekonomiskt mycket negativt av detta.

Fastighetsskatten kommer inte bara drabba dem med höga inkomster, utan skatten kommer också att drabba låg- och medelinkomsttagare. Människor ska känna sig trygga i sina hem. De ska inte behöva oroa sig för att tvingas flytta från sina hem på grund av en skatt.

Vi moderater kommer att säga nej till alla förslag om att återinföra fastighetsskatten. Men det är hög tid att Socialdemokraterna i Umeå och Västerbotten bekänner färg i denna fråga.

 

Anders Ågren (M)

Kommunalråd

Umeå

Det blev bifall till M-förslag om bostadsbyggandet på fullmäktige i måndags

Av , , Bli först att kommentera 6

Vi måste få fart på bostadsbyggandet i Umeå. Inte bara i de centrala stadsdelarna, utan runt om i kommunen. För oss moderater är det viktigt med tillväxt såväl på landsbygden som i staden. Vi har också presenterat en rad förslag för att få fart på bostadsbyggandet.

I måndags avgjordes vilken budget Umeå kommun ska ha för 2022. Som väntat föll vårt M-förslag i slutvoteringen mot förslaget från de styrande S/MP. Men däremot blev det bifall gällande några uppdrag.

Det har inte rapporterats om detta i massmedia, så jag tänkte passa på att uppmärksamma detta.

Socialdemokraterna meddelade nämligen under debatten att de yrkade bifall till M-uppdraget nummer 99. Fler partier yrkade också bifall, vilket är mycket positivt..

För att understryka kommunens ansvar även för utvecklingen utanför centrala stadsdelarna, föreslog vi moderater att ge AB Bostaden ett särskilt direktiv. Yrkandet gällde det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden, och lyder enligt följande:

”AB Bostaden skall i alla lägen beakta möjligheten till nyproduktion och bygga lägenheter utanför de centrala stadsdelarna. Det kan handla om kommundelscentra, men även i byar med omland som exempelvis Tavelsjö, Sörmjöle, Bullmark, Botsmark, Yttersjö, Hissjö m.fl.”

De privata aktörerna, tillsammans med det kommunala bostadsbolaget, måste ges bättre förutsättningar att bygga runt om i vår kommun. Fler områden måste också öppnas upp för bostadsbyggande..

Vi har ett ansvar för hela kommunens utveckling. Likväl som vi siktar på att göra Umeå till det självklara storstadsalternativet i norra Sverige, så ska vi också se till att erbjuda de bästa levnads- och utvecklingsbetingelserna för boende på landsbygden inom våra kommungränser.

Moderaterna står redo – svenska folket vill se Ulf Kristersson (M) som ny statsminister!

Av , , 1 kommentar 8

Gårdagen blev historisk. Stefan Löfven är den förste statsminister någonsin att fällas i en misstroendeomröstning. Han har inte säkrat förtroende för sin regering i riksdagen, och därmed lett Sverige rakt in i en regeringskris. När det är tydligt att regeringen saknar förtroende har oppositionen ett demokratiskt ansvar att pröva det förtroendet i riksdagen, och det var det som skedde igår.

Sverige har stora möjligheter. Men då måste vi få en regering som på allvar ta tag i Sveriges stora problem – som kriminaliteten, arbetslösheten och utanförskapet. Det kräver en ny och handlingskraftig regering, som kan prata med alla partier för att hitta lösningar för landets bästa.

Nu har statsministern en vecka på sig – antingen avgår Stefan Löfven och regeringen (och då ska talmannen leda arbetet att få fram en ny regering), eller utlyser Stefan Löfven extra val. Vi får se vilken väg han väljer – Moderaterna är redo för båda alternativen.

Jag ser för övrigt i dagens Aftonbladet att Ulf Kristersson är det partiledare som svenska folket har högst förtroende för. Och en majoritet av väljarna vill enligt samma mätning se Ulf Kristersson som ny statsminister.

Fokus på trygghetsfrågorna i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 4

Lägger upp även mitt andra anförande för dagen. Med fokus på trygghetsfrågorna.

 

Anförande 2, 2021-06-21

 

Ordförande, ledamöter, åhörare!

Umeå ska vara en trygg kommun. Alla ska kunna leva ett tryggt och säkert liv här.

Mer än var tredje kvinna i Umeå – cirka 40 procent – väljer ibland eller ofta att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Detta enligt Umeå kommuns folkhälsoenkät ”Jämlika liv”, som offentliggjordes i december 2020.  Cirka 5 procent av männen uppger samma svar. Siffrorna ligger i nivå med riksgenomsnittet.

4 av 10 tjejer i åldern 13-18 år i Umeå, känner sig otrygga när dom går hem på kvällarna enligt en undersökning som publicerades för bara någon vecka sedan. Det är förövrigt samma resultat, som den undersökning som genomfördes för två år sedan. Då var 41 procent rädda för sådant som att bli överfallna eller våldtagna när de går hem.

Otryggheten är störst i områden som centrala stan, och Ålidhem. Minst otrygghet är det i Tavelsjö.

Vi moderater tar människors oro på allvar. Det är också därför vi gång på gång kommer med konkreta förslag för att öka tryggheten – och motverka brottsligheten – i Umeå.

De senaste åren har vi sett en allvarlig utveckling i Umeå, med tendenser till social oro i vissa bostadsområden. 2018 gick debattens vågor höga i Umeå. Vi moderater hade uppmärksammat UmeBrås varningar gällande tendenser till ”social oro”: våldsbrottslighet, utpressning, bilbränder, bilstölder, knarkhandel. Ungdomar som rekryterades av äldre brottslingar till kriminalitet och ökad risk för religiös radikalisering.

Vi avfärdades då, av många politiker i denna sal och många i media, som att vi ”svartmålade” och att allt handlade om att ”vinna röster genom att sprida skräck och oro”.  Det var en sällsynt hätsk debatt. Trots att alla visste att vi hade rätt.

Tre år senare har debatten tagit en annan vändning. Nu erkänner alla, mer eller mindre, problemen och talar om hur vi ska motverka situationen med brottslighet och otrygghet. Det är ett välkommet uppvaknande!

Trots goda insatser från både Umeå kommun och Polisen har problemen fortsatt. Vi ser problemen på många håll. Ungdomar som attackeras och misshandlas av gäng. Bråk på skolor. Under 2020 skedde 74 bilbränder på olika platser i kommunen, vid tio olika tillfällen. En kvarterslokal brann två gånger på kort tid, där båda bränderna misstänktes vara anlagda.  Allt detta bidrar till ökad otrygghet hos våra invånare. Under 2021 har misstänkta bilbränder fortsatt, även om det är i betydligt lägre omfattning. Allt detta bidrar till ökad otrygghet hos våra invånare. 17% av företagarna i Umeå uppger sig också påverkas i mycket eller ganska hög utsträckning negativt av brottslighet/otrygghet enligt en aktuell undersökning från Svenskt Näringsliv. Andelen har ökat, jämfört med tidigare år.

Polisen har satt upp kamerabevakning i centrala Umeå, Ålidhem och Ersboda. Grova våldsbrott, delvis öppen narkotikaförsäljning, stölder, skottlossningar på vissa områden liksom annan brottslighet var bidragande till besluten.

Att umeåbor känner otrygghet kommer vi moderater aldrig att acceptera. När kommuninvånarna inte vågar röra sig fritt på gator och torg måste kommunen agera. Det är viktigt att Umeå är en trygg kommun att leva i under dygnets alla timmar.

Vi är överens om målsättningen att Umeå inte ska ha några utsatta områden enligt Polisens definition, men vi kan inte nöja oss med det. Vi har ju inga utsatta områden idag enligt den definitionen, men vi har uppenbart allvarliga problem ändå.

Men låt nu inte det nyvaknade intresset för att motverka brottslighet och öka tryggheten stanna vid floskler och fina ord om hur viktigt det är.

Huvudansvaret för brottsbekämpning ligger på staten, men kommunen kan och måste göra mer. I Moderaternas förslag till budget för 2022 har vi ett paket av förslag för att öka tryggheten i Umeå:

 

✅Anställ/anlita kommunala ordningsvakter som ska arbeta trygghetsskapande runt om i Umeå.

✅Inför kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen, i områden och på platser där Polisen inte har satt upp kamerabevakning.

✅Ta fram ett program över hur kamerabevakning i större utsträckning ska användas dels på särskilt brottsutsatta platser, dels för att bevaka det kommunala fastighetsbeståndet.

✅Ta initiativ till fler trygghetsavtal, liknande det som tecknats för Ålidhem centrum. Det tecknas med andra aktörer däribland Polisen, och bör upprättas i andra stadsdelar i behov av liknande insatser.

✅Inför flexibla busstopp, ett arbetssätt i kollektivtrafiken där passagerare ska kunna få stiga av mellan busshållplatser, för att öka tryggheten.

✅Ta fram konkreta förslag på hur tryggheten på Umeå grundskolor kan öka.

✅Polisanmäl alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen.

✅Krafttag mot narkotika. Inför frivilliga slumpvisa drogtester på Umeås gymnasieskolor som en del i skolans förebyggande arbete.

✅Kontakta Polisen för ett samarbete gällande att hitta narkotika på skolorna, där narkotikahundar kan användas.

✅Ta fram ett strategi‐ och åtgärdsprogram för att inte något barn ska behöva växa upp i hederskultur.

 

Med mera.

Varför då alla dessa nya förslag? Jo, för när det gäller satsningar på skolan, satsningar på det förebyggande arbetet, på föreningslivet, vikten av samverkan – ja där är vi redan politiskt överens. Även om vi moderater föreslår mer än S/MP till SKOLAN.

Det är inte där det behövs nya konkreta beslut. Den inriktningen finns redan och ska förstärkas ytterligare. Bra så. Men de insatser som har gjorts hittills har inte räckt till, vilket också har redovisats för oss i UmeBrå. Insatserna räcker inte till för att klara målsättningarna.

Så upp till bevis – ni alla som tidigare har försökt dölja eller tona ner problemen i Umeå, men som nu vaknat och erkänner problemen. UPP TILL BEVIS.

Vi skulle idag kunna ta många viktiga beslut för att motverka brottsligheten, öka tryggheten, bekämpa narkotikan – på riktigt. Och inte bara med fluffiga målsättningar.

Ordförande, tack för ordet!

Budgetfullmäktige i Umeå idag!

Av , , 1 kommentar 4

Idag har vi budgetfullmäktige i Umeå. Har hållit mitt första anförande, och lägger upp det även här på bloggen. (OBS! Det talade ordet gäller).

Inledningsanförande, Budget-KF 2021-06-21

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Idag är det 447 dagar kvar till ordinarie valdag. Det är alltså mindre än ett år och tre månader kvar till valet – i alla fall för Umeå kommun. Gällande det drama som i denna stund pågår på riksplanet, så kan det ju bli extraval redan nu i september. Vi kanske får besked längre fram under dagen – om regeringen sitter kvar eller ej.

I Umeå är det – hur som helst – hög tid för de politiska partierna att redovisa sin politik inför väljarna. Vi moderater kommer att ägna varje dag fram till valet 2022 för att tydligt redogöra för VÅR politik.

Idag behandlar vi budgeten för 2022.

Det är tydligt att Umeå behöver en omstart efter pandemin. Umeå behöver mer av borgerlig politik och Umeå behöver en politik som ser till både stad och landsbygd.

Tack vare bl.a. kraftigt ökade statsbidrag under coronapandemin gjorde Umeå kommun ett starkt ekonomiskt resultat under förra året. Nästan All-time high. Vi är på väg mot ett liknande ekonomiskt rekordresultat under 2021. Hittills har vi avsatt omkring en halv miljard av vårt överskott i Resultat- och utjämningsreserven, för att vara förberedd även lokalt på sämre tider. Den är en sund och ansvarfull hantering.

Moderaternas budgetförslag för Umeå kommun år 2022 – tillsammans med de 19 gemensamma uppdragen från Allianspartierna som sträcker sig över en lång rad av områden – pekar ut färdriktningen för en omstart efter pandemin.

Vårt budgetförslag för Umeå kommun 2022 innehåller bl.a.

– tydliga satsningar på äldreomsorg och skola

– insatser för ett bättre företagsklimat och valfrihet

– konkreta åtgärder för ett tryggare Umeå

– sänkt kommunalskatt

– förslag för ökat bostadsbyggande

– neddragningar på kulturens område

– hårdare kontroller av bl.a. försörjningsstöd.

 

 

Äldrenämnden får med Moderaternas förslag en ramhöjning med 66 miljoner kr. Det är en större satsning på äldreomsorgen än vad de styrande Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i sitt förslag.

För oss moderater är det viktigt att värna den kommunala kärnverksamheten. Det är betydande satsningar, som innebär ökad trygghet och bättre omsorg för våra äldre. Detta är ekonomiska förstärkningar, som nämnden kan använda till sånt som bättre bemanning, bättre schemaläggning, minskat antal delade turer och högre ersättning till dom som utför hemtjänst.

Samtidigt möjliggör Moderaternas budgetförslag viktiga satsningar på utbildningsområdet och kunskap i skolan. 67 miljoner kr mer till för- och grundskolenämnden. Just grundskolan i Umeå ligger under snittet, när det gäller kommuners satsningar på olika verksamhetsområden. Här ser vi ett behov av att förstärka.

Vi moderater vågar också prioritera. I Moderaternas budgetförslag sparar vi på kommunstyrelsen, kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, individ- och familjenämnden jämfört med förslaget från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

 

 

Utöver våra satsningar på kärnverksamheten, så frigör det här ett utrymme som möjliggör en sänkning av kommunalskatten med 15 öre. I ett första steg.

Sänkt skatt är en frihets- och rättvisefråga! Vi är sämst – eller värst, beroende på vilket ord man vill använda – av landets 20 största kommuner i detta sammanhang. Högst kommunalskatt. Umeåborna ska inte straffas för att de råkar ha politiker som inte kan prioritera. Glöm inte att det är människor med låga inkomster som drabbas hårdast av hög kommunalskatt.

Kommunalskatten i Umeå är två kronor högre än jämförbara kommuner. Den är mer än två kr högre än snittet av landets samlade kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå – där två vuxna arbetar – betalar ca 12 650 kr mer per år i skatt, än dom som bor i jämförbara kommuner.

Två kr högre skatt motsvarar 616 miljoner kr mer i verksamheterna per år, än andra kommuner i Sverige. Till detta nettointäkter från vattenkraften på 112 miljoner kr.

Umeå kommun har alltså omkring 730 miljoner kr mer per år, som satsas i de olika nämndernas verksamheter. Trots detta, så får vi rapporter om dåliga arbetsvillkor, hög sjukfrånvaro inom vissa områden, svårigheter att hålla budgeten. Och det är också en korrekt bild. Trots extremt mycket mer pengar än övriga kommuner totalt sett, så blir resultatet bl.a. dålig arbetsmiljö.

Det är inte rimligt att just umeåborna ska betala så mycket mer i skatt, än invånarna i landets övriga kommuner.

 

Umeåborna måste få politiker som är BÄTTRE på att prioritera.

Umeåborna måste få politiker bättre på att HUSHÅLLA med skattepengarna.

 

Vi moderater sänker skatten för att det är rätt och rättvist. Vi sänker skatten för dom som arbetar och för dom som har arbetat. Socialdemokraterna nationellt har under den här mandatperioden avskaffat Värnskatten, och därmed sänkt skatten för de allra rikaste – de som tjänar över 61 000 kr/månaden. Likaså har de sänkt skatten för bolag.

Det är hög tid att skatten sänks också i Umeå. För alla umeåbor. Umeås pensionärer, Umeås låginkomsttagare, Umeås medelinkomsttagare – de förtjänar också sänkta skatter.

 

 

Kultur är viktigt. Men omfattningen på Umeå kommuns satsningar är inte rimliga. Umeå kommun satsar omkring 87 procent MER än övriga jämförbara kommuner.

Moderaterna vill tydligt dra ned på kulturens område och föreslår bland annat att minska stödet till kulturföreningar, avveckla stödet till Kvinnohistoriskt Museum, avveckla stödet till Gitarrmuseet, minskat bidrag till Umeå Folkets Hus. Kommunstyrelsen får också se sin ram minskas betydligt.

Moderaterna vill även införa hembesök vid nya ansökningar om försörjningsstöd som en del i pågående utredningar.

Detta görs numera i flera kommuner i landet för att motverka bidragsfusk. Resultatet i Sundbyberg var att en av fyra inte hade rätt till bidrag. I Sigtuna gör man bedömningen att 60 procent av det som betalas ut i försörjningsstöd är fusk. I Södertälje har man genom en rad åtgärder lyckats minska försörjningsstödet med hälften.

Även Umeå kommun måste våga göra insatser för att trycka med utbetalningarna av försörjningsstöd. Kostnaderna för försörjningsstöd bedöms kunna minska påtagligt även i Umeå med vårt förslag, vilket innebär att ramen för individ- och familjenämnden inte räknas upp lika mycket som i S/MP-förslaget.

Kommun efter kommun i Sverige börjar nu jobba på detta sätt. Senast var det Göteborg, som för några månader sedan beslutade om hårdare tag mot fuskare. Där har Alliansen föreslagit flera konkreta åtgärder, däribland hembesök till alla hushåll som ansöker om försörjningsstöd. Målet i Göteborg är att halvera antalet utbetalningar av försörjningsstöd med hälften.

Att stoppa fusk med välfärdssystemen måste ha hög prioritet. Det är beklagligt att Umeå kommunfullmäktige år efter år röstar ned just detta förslag. Det skulle behövas göras omgående. Vi hoppas att fler partier tar detta på allvar.

Vi har även presenterat ett antal konkreta förslag för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Umeå, exempelvis införande av kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser och kommunala ordningsvakter. Jag kommer att ägna hela mitt andra anförande åt just trygghetsfrågorna, så jag återkommer under förmiddagen till detta viktiga område för Umeå.

 

 

Vi har fortsatt brist på bostäder i Umeå och det är ett stort bekymmer. Detta faktum har vi från moderat sida påtalat under en lång rad av år.

Kommunens mål är att bostadsbyggandet måste öka till 2000 bostäder per år, men hittills har inte resultaten varit i närheten. För år 2020 blev det bara 412 bostäder. År 2019 färdigställdes ca 1000 bostäder i Umeå, år 2018 ca 1400 och år 2017 ca 950 bostäder. Prognosen för 2021 är omkring 700 – 800 bostäder.

Det byggs för få bostäder i Umeå. Vi behöver fler villor, fler hyreslägenheter, fler bostadsrätter. Bostadsbristen är ett allvarligt hot mot Umeås tillväxt. Det får inte fortsätta så här. I dagsläget skulle det behövas en fyrdubbling av bostadsbyggandet för att nå upp till målsättningen.

De privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden måste tillsammans ges möjlighet att bidra för att öka takten på nyproduktion. Öppna upp fler områden för byggnation, och möjliggör även byggande av mer villor än vad som skett på senare år.

Det finns gott om privata aktörer som vill bygga och investera i Umeå, men de måste ju också ges den möjligheten!

Kommunen behöver en långsiktig planering där det alltid finns en ”bank” med byggklar mark så att marknaden uppmuntras till att bygga efter invånarnas behov.

Det är också alltför långa väntetider när det gäller planhandläggning. Det kan dröja upp till 1,5 år innan en privat aktör ens får en planarkitekt tilldelad sitt ärende, och därefter kommer den sedvanliga planprocessen. Det leder till långa väntetider. De privata aktörerna måste själva kunna driva och bekosta planprocessens delar som inte är myndighetsutövning.

Det skulle även frilägga resurser för en snabbare handläggning inom kommunen. Vi skulle se ett betydligt högre tempo när det gäller att möjliggöra nya detaljplaner samt ökat byggande för såväl verksamhet som bostäder.

 

 

Våra fyra borgerliga partier i Umeå har presenterat nitton gemensamma uppdragsförslag inför dagens budgetfullmäktigesammanträde.

De gemensamma uppdragen präglas av ambitionen att uppmuntra valfrihet, förbättra företagsklimatet i kommunen samt sätta kvalitet före aktör i kommunens verksamhet. Vi har delat upp uppdragen i fyra kategorier: Tillväxt och företagande, skola, omsorg samt kommunal effektivisering.

Det handlar om att införa utmaningsrätt och utreda förekomsten av osund konkurrens.

Det handlar om att fortsätta avyttra delar av AB Bostadens bestånd. Fortsätta efter samma linje som det beslut som togs i fullmäktige år 2017. Det är fortsatt viktigt för att möjliggöra för AB Bostaden dels att öka underhållsinsatserna för befintligt bestånd, dels att öka takten på nyproduktion av hyresrätter.

Det handlar om att fortsätta att stärka människors valfrihet. Vi vill införa LOV (Lagen om valfrihet) inom fler områden: särskilt boende, funktionshinderomsorg och daglig verksamhet.

Det handlar om att de privata hemtjänstutförarna och den kommunala hemtjänsten ska få samma ersättning och därmed kunna konkurrera på lika villkor. Så är det fortfarande inte idag.

Det handlar också om att konkurrensutsätta bl.a. den kommunala badverksamheten, däribland Navet och Umelagun.

 

Utöver de konkreta budgetsiffrorna från respektive parti och de gemensamma alliansförslagen, så har Moderaterna dessutom presenterat 71 olika uppdrag. Jag hoppas att vi kan få fler att stödja en rad av dessa.

 

Ordförande!

Umeå behöver en omstart! Umeå behöver ett borgerligt styre som värdesätter tillväxt, trygghet och välfärd – som ser till både landsbygd och stad. Umeå behöver partier som klarar av att prioritera. Som förmår att hushålla med skattebetalarnas pengar.

Jag återkommer under dagen när det gäller vilka övriga partiers uppdrag, som vi kommer att yrka bifall till.

Tack för ordet – bifall till Moderaternas förslag till budget 2022, våra 71 uppdrag, våra mål och de borgerliga partiernas nitton gemensamma uppdragsförslag.