Det är viktigt att Västra länken färdigställs snarast möjligt och öppnas för trafik!

Av , , 1 kommentar 9
Tidigare i veckan blev jag intervjuad av SVT. Färdigställandet av ringleden runt Umeå måste ha högsta prioritet. Västra länken – den del som fortfarande inte är öppnad för trafik – är den enskilt viktigaste delen för att kunna styra om genomfartstrafiken från centrala Umeå. Trafikverket och entreprenören måste lösa ut sina skiljaktigheter, och ha fokus på att färdigställa det som återstår.
När Alliansregeringen år 2008 meddelade att Umeås ringled skulle tas med i Närtidssatsningen, så var tidsplanen att ringleden skulle stå färdig 2013. Det är tio år sedan!
Alla dessa förseningar är skadliga, på många plan. Se inslaget här.

Ingemar Nyman (M) har gått bort

Av , , Bli först att kommentera 8

Massmedia rapporterade i början av veckan att det f.d. moderata kommunalrådet Ingemar Nyman har gått bort, i en ålder av 76 år. Själv nåddes jag av beskedet via lokala partivänner.

Ingemar Nyman var kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Bjurholm mellan åren 1995-2017. I samband med den moderata förbundsstämman i Västerbotten år 2016 fick jag förmånen att dela ut Moderata Samlingspartiets förtjänsttecken i guld till Ingemar (bilden ovan).

Ingemar gick med i partiet år 1977 och började sin bana som ledamot i Fritidsnämnden. När Bjurholm blev en egen kommun 1983, så var han också en tid ordförande i fritidsnämnden, och därefter Personalnämnden,

År 1995 tillträdde Ingemar som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Bjurholm. Ett uppdrag han omvaldes till vid ett flertal tillfällen. Valresultaten pendlade under åren mellan 40 % och 33 %. Han var väldigt populär, och blev känd för sin förmåga att samarbeta och åstadkomma resultat.

Trots upprepade försök från moderater på länsnivå i partiet, så avböjde han vänligt men bestämt alla övertalningsförsök om att han skulle sitta med i länsförbundsstyrelsen och ta på sig andra uppdrag på länsnivå. Bjurholm var hans fokus från början till slut.

Ingemar Nyman har upprepade gånger uppmärksammats på det nationella planet, för de fantastiska valresultaten med Moderaterna i Bjurholm. Nyman och Bjurholm var länge det ”norrländska undantaget”, och tjänade som en inspiration och förebild för oss övriga. När man från nationellt håll lyfte moderata framgångar runt om i landet, så var det vanligt att prata om Lidingö och Danderyd i Stockholmsområdet, Vellinge i Skåne….. och Bjurholm i Västerbotten.

Ingemar var omvittnat lätt att samarbeta med. Även över block- och partigränser. Fokus på resultat, med ett gott humör. En annan viktig egenskap som Ingemar besatt, var att han var en god kamrat.

Som jag sa i mitt tal till honom på förbundsstämman i april 2016 på Umeå Folkets Hus, vid utdelningen av förtjänsttecknet:

”Ärlig, karaktärsfast, ordentlig och jag har aldrig hört honom tala illa om en annan partikollega, eller någon annan heller för den delen. Nog så viktigt. Ingemar är helt enkelt en god människa.”

Våra tankar går till hans nära och kära. Han lämnar ett stort tomrum efter sig.

Intervjuad av P4 idag – Umeå kommun borde upphöra med vänorter/samarbetsorter i diktaturer

Av , , Bli först att kommentera 5

Intervjuad av P4 Västerbotten.

Det är viktigt med internationellt samarbete på kommunal och regional nivå. Det är också självfallet så att det måste bidra till något positivt för Umeå, vårt näringsliv, akademi eller kommunala verksamheter.

SD vill i sin motion, som behandlades av KF idag, avsluta alla samarbeten med vänorter och samarbetsorter. Det är olämpligt, och att gå för långt. SD vill de facto avsluta vänortssamarbetet med Vasa. Det blir konsekvensen om deras motion bifalls.

Moderaterna yrkade avslag på motionen.

Med det sagt, så finns det mycket i övrigt att önska när det gäller Umeå kommuns samarbeten och principerna för detta.

Umeå kommunfullmäktige antog 2018-03-26 ett internationellt program. Programmet anger övergripande mål och principer för hur det internationella arbetet ska bedrivas i Umeå kommun. Det ska omprövas i början av varje mandatperiod. Programmet borde således komma upp snart.

Från Moderaternas sida, så vill vi dra en gräns mot samarbetsprojekt i länder som utgörs av diktaturer och länder som hotar vår säkerhet. Sådana kommunala samarbeten ska inte få inledas, och de som redan finns måste avbrytas. Däribland existerande vänorter/samarbetsorter i Ryssland och Kina.

Inslaget kommer senare under dagen. Lyssna gärna på radion, eller håll koll på P4:s hemsida!

Intressant att (S) på riksplanet plötsligt vill sänka skatten för alla hushåll…. den extremt höga kommunalskatten i S-styrda Umeå borde snarast sänkas!

Av , , 1 kommentar 7

Jag noterade med visst  intresse att Socialdemokraterna på nationell nivå, med Magdalena Andersson i spetsen, plötsligt vill sänka skatten för alla hushåll i Sverige. Förvisso bättre sent än aldrig. Motivet är att man vill underlätta för pressade hushåll i en tuff ekonomisk tid. Bra. På samma sätt borde Umeås styrande socialdemokrater snarast kunna sänka kommunalskatten i Umeå.

Vi moderater vill som bekant successivt sänka Umeås höga kommunalskatt – att sänka skatten är för oss en viktig frihets- och rättvisefråga. Umeåborna ska inte behöva betala mer kommunalskatt än nödvändigt för att säkra våra gemensamma välfärdsåtaganden. Vår ambition är att under en mandatperiod sänka kommunalskatten med en krona. Tyvärr blev vi nedröstade i samband med budgetfullmäktige i juni.

Trots rekordöverskott och en välfylld kassakista vägrar de lokala socialdemokraterna att underlätta för hushållen genom att sänka den extremt höga kommunalskatten i Umeå.

Höjd terrorhotnivå i Sverige

Av , , 3 kommentarer 6

Nedanstående information har publicerats på Umeå kommuns hemsida och jag lägger upp samma sak här på bloggen:

 

Höjd terrorhotnivå i Sverige

Terrorhotnivån har höjts i Sverige, meddelar Säkerhetspolisen (Säpo). Det handlar om ett försämrat säkerhetsläge och ett högt hot mot landet som bedöms bestå under en längre tid. Lev som vanligt, men var källkritisk och vaksam.

Nivån har höjts från 3 till 4 på en 5-gradig skala, vilket innebär ”högt hot”. Det beror inte på någon särskild händelse, men säkerhetsläget har blivit sämre och höjningen är en signal till alla berörda samhällsaktörer att fortsätta arbeta för att minska risken för terrorattentat. Läs mer om höjningen, hotskalan och vad den innebär:

Höjning av terrorhotnivån till högt hot Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (sakerhetspolisen.se)

Vad innebär det för mig?

  • Fortsätt leva som vanligt, men var medveten om att det finns ett ökat hot mot samhället.
  • Ta del av korrekt information från myndigheter och andra pålitliga källor, var källkritisk och låt bli att dela obekräftad information och sprida rykten.
  • Var också vaksam. Du känner din närmiljö bäst och du uppmanas att tipsa polisen om du märker något där du bor och verkar som avviker från hur det brukar vara. Kontaktuppgifter till polisen finns här:

Frågor och svar om den höjda terrorhotnivån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (polisen.se)

Vad gör kommunen?

Kommunen följer läget noga och samarbetar med andra myndigheter och aktörer, bland andra länsstyrelsen och polisen, för att kommunen och samhället i stort ska ha god beredskap mot hot och allvarliga händelser. Kommunen arbetar också kontinuerligt med säkerhetsskydd för att stärka beredskapen och säkerheten i kommunens egna verksamheter.

Handla lokalproducerat!

Av , , 1 kommentar 8

Svensk mjölk- och köttproduktion har betydligt lägre klimatpåverkan än andra länders produktion. Svensk mat är klimatsmart!

I Västerbotten finns det goda förutsättningar att producera ännu mer livsmedel än vad som görs idag. För att stärka böndernas konkurrenskraft och öka livsmedelsproduktionen finns det mycket att göra.

Att kriterierna vid offentlig upphandling av livsmedel är i linje med miljö- och djurhållningsreglerna, är ett krav som vi moderater sedan flera år tillbaka lyckats få in i Umeå kommuns upphandlingsregler. Vårt fokus är att uppmuntra lokalproducerade livsmedel och ett av våra uttalade mål är att köttet som serveras på våra skolor och äldreboenden till 100 procent ska vara lokalproducerade.

Moderaterna på nationell nivå driver på för att minska antalet regler och den administrativa bördan för jordbrukare. Moderaterna har både i opposition och i regeringsställning drivit igenom sänkningar av drivsmedelsskatterna och vi vill fortsätta att sänka priset på både bensin och diesel, bl.a. genom sänkt reduktionsplikt från den 1 januari 2024.

Nyckeln till att öka livsmedelsproduktionen i Sverige är en ökad efterfrågan på svenska produkter. Där har politiker ett stort ansvar, men konsumenter kan också göra skillnad när det handlar om att välja svensk mat i butiker och på restauranger.

Stötta våra bönder genom att handla lokalproducerat!

M: Låt Stig Lindbergs fontänskulptur stå kvar på Renmarkstorget!

Av , , 2 kommentarer 9

Renmarkstorget ska byggas om och umeåborna får som en del i den pågående processen tycka till om detta. Många oroar sig för att Stig Lindbergs fontänskulptur ska försvinna och det har blossat upp en debatt om dess framtid. Moderaterna vill därför redan nu meddela att vi har tagit ställning för att den ska få vara kvar. Vi kommer i den fortsatta processen göra allt för att den ska få vara kvar på Renmarkstorget.

Ukrainas sak är vår! Nytt militärt stödpaket.

Av , , Bli först att kommentera 6

Den svenska regeringen har idag fattat beslut om ett trettonde stödpaket till Ukraina.

Stödpaket 13:

– Reservdelar till materiel från tidigare stödpaket som Stridsfordon 90, stridsvagn 122, Archer mfl

– Ammunition till bland annat Stridsfordon 9

– Transportfordon

– Minröjningsutrustning

– Ammunition till luftvärn

Totalt värde: cirka 3,4 miljarder kronor

Stödpaketet behandlas av Finansutskottet imorgon och beslutas av riksdagen på torsdag. Så snart riksdagsbeslutet är fattat kan regeringen ge Försvarsmakten i uppdrag att påbörja leverans av materiel. Sverige fortsätter sitt omfattande stöd till Ukraina och står fast vid det så länge det behövs.

Bra att även Sverige ska kunna stoppa utländska direktinvesteringar som riskerar hota landets säkerhet!

Av , , Bli först att kommentera 7

Regeringen meddelade innan sommaren att den lägger förslag om en ny lag, vilken ska stoppa utländska företagsköp som kan skada Sverige. Lagen föreslås börja gälla den 1 december 2023.

Det är välkommet och efterfrågat.

Utländska direktinvesteringar är såklart viktiga för Sveriges näringsliv. Det finns samtidigt risker med att utländska aktörer investerar i skyddsvärd verksamhet. Strategiska förvärv är ett av de sätt som främmande makt använder sig av för att uppnå fördelar mot andra stater. Regeringen fattade därför beslut i maj om en proposition med förslag på en ny lag som innebär att investeringar som utgör säkerhetsrisker kan granskas av en särskild myndighet och, om det är nödvändigt, förbjudas.

Det nya regelverket gör det möjligt att hindra investeringar som kan inverka skadligt på svenska säkerhetsintressen.

Detta finns redan på plats i majoriteten av EU:s medlemsländer.

Bra att Sverige får motsvarande säkerhetskontroller av utländska investeringar!