Vårpromotion vid Umeå universitet 2015

Av , , Bli först att kommentera 17

Igår gick Umeå Universitets högtidliga doktorspromotion av stapeln. Jag och min hustru var på plats. I år var det 79 doktorer som tog emot sina insignier – doktorshatt/lagerkrans, guldring och diplom – från respektive fakultet, samtidigt som en rad priser också delades ut. Platsen var som vanligt Aula Nordica.

Vid den efterföljande middagen hade jag förmånen att få ha rektor till bords och därmed också tacka för maten. Första gången jag hållit ett middagstacktal inför 500 gäster 🙂 Allt som allt en mycket givande eftermiddag och afton!

En miljömässig förebild

Av , , Bli först att kommentera 11

I gårdagens VK hade jag inne den här repliken apropå Umeås kandidatur om att bli Europas Miljöhuvudstad tillsammans med Hans Lindberg (S). Lägger som vanligt ut insändare och debattartiklar på bloggen.

 

Umeå en miljömässig förebild

Umeå kommun har under många år bedrivit ett ambitiöst och lovordat arbete med att förbättra luftmiljön, varför Mattias Goldmans debattinlägg känns obefogat. Flera av kommunens åtgärder har uppmärksammats som banbrytande och Sverigeunika projekt, såsom utvecklingen av grönt parkeringsköp och miljövisualisering med hjälp av s.k. intelligenta transportsystem.

Trafiken på Västra Esplanaden har minskat tack vare bland annat genomfartsförbud, miljözon, beteendearbete och satsningar på cykel- och kollektivtrafik. För att komma till rätta med luftmiljön har vi genomfört många fler åtgärder än de som angavs i det gamla åtgärdsprogrammet, t.ex. upphandling av elbussar.

Arbetet har lett till att årsmedelvärdet för kvävedioxid minskat, och sedan 2011 klarar vi EU:s miljökvalitetsnorm. Värdena för timmar och dygn har också minskat, men de uppfyller ännu inte miljökvalitetsnormen. Därför har vi beslutat om ett nytt åtgärdsprogram.

Oavsett vad Mattias Goldman hävdar, så är Västra länken den enskilt viktigaste åtgärden för att Umeå kommun ska kunna uppnå luftmiljömålen. Västra länken är inte vilket vägbygge som helst, det är ett samhällsbärande projekt. Frånvaron av vägen bakbinder kommunen i arbetet för en hållbar stadsutveckling och omvandling av trafikstrukturen. Västra länken är en förutsättning för att det gamla europavägnätet inklusive Västra Esplanaden kan omvandlas till stadsgator med rätt sorts och rätt mängd trafik. Fram till dess äger Trafikverket och staten det gamla europavägnätet, och med det en väsentlig del av frågan om luftmiljön.  

Ansvaret för att uppnå miljökvalitetsnormen vilar alltså inte bara på Umeå kommun, det är också ett statligt ansvar och ett ansvar för alla samhällsbyggare som utvecklar Umeå. Kommunen har tillsammans med lokala samhällsbyggnadsaktörer utvecklat innovativa grepp, exempelvis resvanor på nya sätt. Samma ambitionsnivå förväntar vi oss från statliga aktörer.     

Umeå är på goda meriter i final för Europas miljöhuvudstad 2017. Av totalt 12 områden rankas Umeå som etta av 12 deltagande städer inom fyra av dem: Luftkvalitet, Buller, Miljöinnovation och hållbar sysselsättning samt Energi. I övriga områden placerar vi oss på plats 2–7. Detta är något som kommunen och Umeåborna kan vara stolta över.

På umea.se/miljohuvudstad finns mer information om arbetet, ranking och goda exempel.

 

HANS LINDBERG (S)

ANDERS ÅGREN (M)

Ingen kommunal uppgift att ordna boende till EU-migranter

Av , , Bli först att kommentera 22

Umeå kommun har, via beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott under tisdagen, avslagit Vänsterpartiets begäran om att ordna en långsiktig uppställningsplats för husvagnar avsedda för s.k. utsatta EU-medborgares på kommunal mark. I KSAU ställde sig Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet bakom förvaltningens förslag till beslut, medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig.

Dialog kring detta har pågått under lång tid – hyrestiden för det uppställningsområde som kommunen har hyrt ut vid Nydalabadet för 12 husvagnar gick dessutom ut redan 2015-03-31 – och kommunen har inte hittat någon lämplig mark för ytterligare uppställningsplatser, och det skulle dessutom bli kostsamt.

Men oaktat kostnadsaspekten så är det heller ingen kommunal uppgift att göra det. Ibland när man läser massmedias skildring av den här frågan kan man luras att tro det, men så är det verkligen inte. Tidigare kommunalrådet Lennart Holmlund (S) har också berört detta på sin blogg. Det är inget kommunalt ansvar. Umeå kommun har redan idag gjort betydligt mer än vad som är kommunens ansvar.

Är man här på den faktiska grundpremissen som turist har man rätt att vara i landet i tre månader, men inte mer än så. Svenska kommuners ansvar är avgränsat till akut bistånd om något inträffar, samt möjligen hjälp med biljett för hemresa till personens hemland.

Det är inte kommunens ansvar att ordna boende, utbildning för ungdomar eller annat under den korta tid man ska vistas i Sverige. Inte heller är det kommunens uppgift att ordna fram någon form av kommunala campingar för ändamålet. Vänsterpartiet i Umeå hävdar högljutt motsatsen, men de är i uppenbar minoritet. Frågan har prövats demokratiskt och de har blivit nedröstade.

Bifogar nedan det pressmeddelande som skickades ut igår. Jag lägger upp det eftersom jag nästan bara sett Vänsterpartiet uttala sig i frågan i dagens tidningar.

 

Ingen uppställningsplats på kommunens mark

Umeå kommun – 2015-05-26 14:32 CEST

Det blir inte någon långsiktig uppställningsplats för husvagnar på kommunal mark, för utsatta EU-medborgare i Umeå. Beslutet är fattat av kommunstyrelsens arbetsutskott.

För närvarande finns omkring 120 utsatta EU-medborgare i Umeå. Som en tillfällig lösning under vintern för några av dem har Umeå kommun hyrt ut mark och hygienanläggning vid Nydalabadet. Uthyrningen har gjorts till frivilligsektorn, som fått föreningsbidrag av kommunen. Hyresavtalet gick ut den sista mars.

Många faktorer
Efter att frivilligsektorn inte lyckats hitta alternativ, har kommunen under drygt två månader undersökt om det finns en långsiktig lösning. Den förutsätter inte bara en plats som är passande för alla årstider. Dessutom måste den uppfylla detaljplan och krav på bygglov, miljö- och hälsoskydd samt brandsäkerhet.

Stora kostnader
För att rymma samtliga 120 personer skulle det krävas två uppställningsplatser. Den beräknade kostnaden för att iordningställa sådana platser är i storleksordningen 3 miljoner kronor, och den årliga driftskostnaden är 600 000 kronor. Dessutom tillkommer omkring 1 miljon kronor för att återställa platserna.

– De kostnaderna går inte att motivera utifrån likställighetsprincipen, som är lagreglerad. Det finns andra grupper med stora behov, och kommunen måste ha en struktur som håller, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

– Man ska komma ihåg att de här människorna vistas här tillfälligt med tanke på 3-månadersregeln, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

Bra att samöva med våra vänner i NATO!

Av , , Bli först att kommentera 17

Ser att Vänstern kritiserar den pågående flygövningen som sker i Sverige tillsammans med NATO. Ingen är väl förvånad över det. Mönstren går igen. Tur att Vänstern, liksom dess kommunistiska företrädare, inte har något inflytande över säkerhetspolitiken i Sverige.

Arctic Challenge Exercise är en av världens största flygövningar som arrangeras. Den svenska delen av övningen leds från Norrbottens flygflottilj F21 på Kalax i Luleå. Övningen sker tillsammans med Finland, Norge, USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Schweiz.

Det är viktigt att öva tillsammans med våra vänner i NATO, och det sänder också en viktig signal till Ryssland. Nästa steg för Sverige borde vara ett medlemskap i NATO.

M-förslaget om kriminalisering av organiserande av tiggeri ifrågasätts av FI i Umeå

Av , , 2 kommentarer 20

Vid dagens kommunfullmäktige hade Feministiskt initiativ ställt en enkel fråga till mig, med anledning av Moderaternas förslag om kriminalisering av organiserande av tiggeri. Men kommunfullmäktige konstaterade att det var en fråga som inte rymdes inom den kommunala handläggningen utan är en fråga på statlig nivå. Därför blev det ingen debatt.

Men jag hade förberett ett svar utifall att KF hade gett klartecken för FI att ställa frågan, så jag lägger upp mitt svar här på bloggen istället:

 

Svar på enkel fråga om kriminalisering av organiserande av tiggeri

Jag har suttit i kommunfullmäktige både i Örnsköldsvik och i Umeå, totalt i 20 år, men som del av oppositionen är det ju aldrig någon som brukar ställa frågor eller interpellationer till oss. Men någon gång ska tydligen vara den första.

Och jag svarar mer än gärna på frågan!

De senaste åren har det blivit allt vanligare med människor från EU-länder som tigger runtom i Sverige. Utbredningen i landet tyder alltmer på att det ofta handlar om en organiserad verksamhet. Det utbredda tiggeriet är naturligtvis uttryck för den fattigdom som finns i tiggarnas hemländer, men jag vill understryka att problemet måste lösas i hemländerna. Det kan inte vara en uppgift för Sverige eller något annat land. I första hand Rumänien måste ta sitt ansvar för sina egna medborgare.

De senaste åren har antalet misstänkta fall av trafficking – människohandel – kopplat till tiggeri ökat i Sverige. Nu är trenden att anmälningarna inom människohandel som rör tiggeri är större än antalet anmälningar om människohandel för sexuella ändamål, det är ett trendbrott. Detta har rapporterats på nationella nyheterna, bl.a i TV4. Även programmet Kalla fakta har haft ett reportage om det.

Vi moderater tycker att detta är mycket allvarligt, och det måste på alla sätt motverkas och bekämpas. Däremot är det svårt att veta exakt hur utbrett det är – det vet varken polisen eller vi.

På den direkta frågan: På vilket sätt skulle en kriminalisering av det ”organiserade tiggeriet” bidra till att lösa situationen för de utsatta EU-medborgarna som just nu vistas i Sverige?

….så är svaret uppenbart. Vi har föreslagit kriminalisering av organiserande av tiggeri. Det skulle kunna innebära att vi kan lyckas stoppa de kriminella grupperingar som utnyttjar fattiga människor för att tigga. Vi skulle kunna få stopp för den form av trafficking som har att göra med tiggeri. Och av allt att döma så verkar det krävas förändrad lagstiftning för att komma åt det.

Jag noterar att socialdemokratiske justitieministern Morgan Johansson i fredags öppnade upp för ändrad lagstiftning på detta område, helt i linje med vad vi moderater har föreslagit. Även Miljöpartiets representant i justitieutskottet delade den uppfattningen. Jag välkomnar regeringens ändrade ståndpunkt i detta.

Helt klart är det ett problem. Vi moderater vill göra något åt det, och vi har också ett förkrossande stöd av det svenska folket. 71 procent av svenska folket gör tummen upp för Moderaternas förslag att kriminalisera organiserande av tiggeri. Det har stöd av en majoritet i alla partier, och i alla åldrar.

Allvarligt? Finns det nån som tror att S och MP ”samregerar” i Umeå kommun?

Av , , 3 kommentarer 20

I Umeå styr Socialdemokraterna i minoritet efter valet i september 2014.

En valteknisk uppgörelse gjordes beträffande uppdragsfördelningen i styrelser och nämnder, men den faktiska konsekvensen att V hamnade ute i kylan, medan MP bytte plats med V och på så vis fick tyngre uppdrag. Däremot var det en uppenbar skillnad jmf med föregående mandatperiod. Då styrde S och V tillsammans, medan det efter valet 2014 bara sas att S och MP skulle ha dialog inför budgetbeslut. Men något regelrätt samarbete eller gemensamt styre var det aldrig frågan om.

Det verkar de flesta ha fattat vid det här laget. Men jag blev onekligen lite småroad när vi i gårdagens VK kunde läsa referatet från socialdemokraternas budgetpresentation för 2016. (S) presenterade sin budget (kommer att kommentera det mer i sak nästa vecka då vi lägger vårt Alliansförslag) och vad detta innebar.

För ingen kan väl på allvar tro att S och MP styr tillsammans????

Även om man trott det tills nu, så borde väl det faktum att S och MP lägger olika budgetförslag var ett ÖVERTYDLIGT kvitto på att det inte finns något ”samregerande” i Umeå kommun mellan S och MP.

Trots det kan vi i VK läsa följande:

”Socialdemokraterna samregerar Umeå kommun med Miljöpartiet med partierna presenterar var sin budget.”

 

Det har aldrig funnits något samregerande mellan S och MP i Umeå efter valet 2014, och det är ju ytterst pinsamt om det finns de som fortfarande tror det…….

Och om man nu från VK på allvar verkligen hade trott att S och MP styr tillsammans så borde ju gårdagens nyhet ha varit: ”STYRET I UMEÅ MELLAN S OCH MP HAR SPRUCKIT”.

Men inte ens det fick vi läsa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriminalisera organiserande av tiggeri

Av , , 4 kommentarer 20

Allt fler börjar nu diskutera situationen med det utbredda tiggeriet och hur det skall hanteras. I dagens VK skriver jag på debattplats med Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé om M-förslaget att kriminalisera organiserande av tiggeri. Bifogas här på bloggen.

 

Kriminalisera organiserande av tiggeri

De senaste åren har det blivit allt vanligare med människor från EU-länder som tigger runtom i Sverige. Det ser vi också här i Västerbotten. Utbredningen i landet tyder på att det ofta handlar om en organiserad verksamhet. Moderaterna vill inte förbjuda enskilda människor att tigga, men vi kan inte acceptera ett omfattande organiserat tiggeri i hela landet. Därför kommer vi inför Moderaternas partistämma i höst föreslå att organiserande av tiggeri ska kriminaliseras.

I en nationell kartläggning från Länsstyrelsen i Stockholm uppges det att runt 300-500 personer kan ha utnyttjats för tiggeri under 2013. Det är viktigt med fler kartläggningar för att närmare utreda hur situationen ser ut. Samtidigt kan rådande läge där människor riskerar att utnyttjas inte fortgå.

Skälen till att många söker sig till Sverige är olika, men för de flesta beror det på utsatthet och fattigdom. Grundproblemen finns i hemländerna där diskriminering är vanligt förekommande. Lösningen är dock inte att stå likgiltiga inför ett ökat tiggeri i Sverige. Det riskerar att låsa fast människor i utanförskap.

Många av de som sökt sig till Sverige lever under ovärdiga förhållanden på gatan eller i läger med oacceptabla boendemiljöer med miljö- och hälsoproblem. Det är en ohållbar utveckling.

Utvecklingen innebär att kommunerna behöver ges bättre verktyg för att kunna hantera situationen.

Det finns regler för hur man får bo, både på kommunal och privat mark. Dessa lagar måste gälla för alla. I dag är det bara polisen som har befogenheten att upprätthålla ordningsföreskrifterna, vi vill göra det möjligt för kommunerna att anställa personal för detta ändamål. Det ökar förutsättningarna att få bukt med problematiken kring illegala boplatser.

Till detta behöver regelverket för bosättningar på privat mark och avhysning ses över. Att det är markägarens sak att själv hantera ett avlägsnande av de som olovligen bosatt sig på en fastighet gör att många känner oro och osäkerhet. Reglerna för så kallad särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten bör därför förenklas.

Vi vill även att Ordningslagen ses över, bland annat vad gäller regler för penninginsamling och hur den ska tillämpas i kommunerna för att man lokalt ska kunna agera enligt regelverket.

På EU-nivå måste Sverige sätta press på andra medlemsstater. Länder som Rumänien och Bulgarien behöver vidta kraftfulla åtgärder för att minska den utsatthet som ligger till grund för att deras medborgare känner sig tvingade att söka sig till andra EU-länder. Ansvaret för detta ligger på de nationella myndigheterna, men såväl Sverige som andra EU-länder kommer att behöva bistå och ta ansvar i det arbetet framöver. Det är oacceptabelt att utsatta människor utnyttjas.

 

Tomas Tobé (M), Partisekreterare

Anders Ågren (M), kommunalråd, Umeå

Sveriges nationaldag

Av , , Bli först att kommentera 13

Ser att jag fick in min insändare om Umeå och Sveriges nationaldag i gårdagens nummer av Umeå Tidning. Härligt! Det är uppenbarligen inte helt enkelt att få in insändare och debattartiklar i diverse lokaltidningar numera, så därför är det extra trevligt när jag ser att insändare publiceras.

Den bifogas nedan.

 

Självklart ska försvaret vara välkommet den 6 juni!

För ett tag sedan briserade nyheten att Försvarsmakten hade blivit portade från deltagande i Nationaldagsfirandet på Gammlia i Umeå. Nyheten uppmärksammades över hela landet. Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet – alla ifrågasatte hur tokigt man hade resonerat.

För egen del så reagerade jag omedelbart, och glädjande nog så ändrades beslutet efter en livlig debatt. Självklart ska den svenska försvarsmakten få vara med på det officiella nationaldagsfirandet. Försvaret är garanten för ett fritt, demokratiskt och självständigt Sverige!

Utan ett försvar, och utan den svenska försvarsmaktens företrädare, så skulle det inte finnas ett fritt Sverige att flytta till eller för den delen fly till. Agerandet har skämt ut Umeå kommun, och vi har nu ett arbete att återupprätta vår relation till de svenska män och kvinnor som är beredda att offra sina liv för att försvara Sverige.

Hans Lindberg (S) menade i den senaste fullmäktigedebatten att jag hade varit ”oansvarig” som hade bloggat om det och på så sätt uppmärksammat allmänheten och massmedia på frågan. Oansvarig? Jag ångrar inte en sekund att jag uppmärksammade frågan – för utan denna debatt hade inte den svenska försvarsmakten varit välkommen i Umeå den 6 juni!

Anders Ågren, Kommunalråd (M), Umeå

Ja till kameraövervakning av s.k Sara Lidman-tunneln

Av , , 1 kommentar 18

I dagens VK är det en insändare som efterlyser kameraövervakning av Sara Lidman-tunneln, då den återigen har utsatts för vandalism och klotter. Ja, det är bara att instämma!

Vi moderater har tagit upp detta upprepade gånger. Senast i oktober 2014 blev vår motion nedröstad i kommunfullmäktige. Från moderaterna vill vi att Umeå kommun upprättar kameraövervakning i området, i linje med det tjänstemannaförslag som var aktuellt hösten 2011. Kameraövervakning är motiverad utifrån både en trygghetsapsekt och en möjlighet att motverka vandalisering. Det blir i längden dyrt att sanera efter klotter och annan skadegörelse.

Det är hög tid att de styrande Socialdemokraterna tar sitt ansvar!

 

Riksidrottsuniversitet!

Av , , Bli först att kommentera 15

För några veckor sedan bloggade jag om Umeå som framgångsrik idrottsstad, och nämnde då bl.a. Idrottshögskolan vid Umeå universitet. Jag hade även tidigare talat om det vid ett seminarium när jag presenterade idrottsstaden Umeå.

Vi hade ju förhoppningarna att idrottshögskolan skulle utnämnas till riksidrottsuniversitet och idag ser jag att nyheten har kommit: Umeå är ett av tre lärosäten i landet som får titulera sig riksidrottsuniversitet.

Det är mycket positivt och kommer att stärka Umeå som idrottsstad ytterligare. Så kul! Stort grattis till alla inblandade i det arbete som pågått sedan 2011 för att ro detta i land!

 

 

Nedan kan ni läsa igenom universitetets pressmeddelande.

 

Umeå universitet ett av Sveriges första Riksidrottsuniversitet

[2015-05-11] Idrottshögskolan vid Umeå universitet byter från och med 11 maj namn till Riksidrottsuniversitet och blir därmed ett av Sveriges tre första lärosäten med den beteckningen.

Foto: Per Melander, UmU

Avtalet undertecknades torsdagen 7 maj av rektor Lena Gustafsson under överinseende av Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare vid Riksidrottsuniversitet i Umeå. 

 

Arbetet med att bli ett riksidrottsuniversitet har pågått sedan 2011 och handlar om att stärka svensk idrotts internationella konkurrenskraft och möjliggöra elitidrott i kombination med akademiska studier.

Förutom Umeå universitet får även Gymnastik och idrottshögskolan/Kungliga Tekniska högskolan och Göteborgs universitet/Chalmers, möjlighet att leda denna utveckling med start 2015.

– Något som under åren har känts otroligt bra är det gensvar vi fått från elitidrottare, som studerat samtidigt med sin idrottsutövning och som vittnat om vad de individuella förutsättningar vi erbjuder har betytt. Men det är samtidigt en bred arsenal av komponenter som tillsammans nu lett oss till att bli Riksidrottsuniversitet, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

På riksidrottsuniversiteten ska akademisk tränarexamen, anpassade studier för elitidrottare och praktiknära forskning bidra till bättre utbildade tränare, högre kvalitet på träningar, bättre stöd till aktiva och förhoppningsvis fler medaljer i internationella mästerskap.

Riksidrottsförbundet har samverkat med specialidrottsförbund, universitet och högskolor, Sveriges Olympiska Kommitté och distriktsidrottsförbund för att skapa en modell där utbildning och elitsatsning kan kombineras för både tränare och aktiva.