Skärpta straff eller halvtidsfrigivning?

Av , , 15 kommentarer 14

Tack vare Alliansregeringen får vi äntligen se hur Sverige bryter med en flumtradition som levt kvar sedan 1970-talet, där det varit låga straff som gällt för allvarliga brott. Nu skärps straffen för grov misshandel, grov våldtäkt, grov kvinnofridskränkning och andra grova våldsbrott. Straffen blir mer rimliga och i linje med det allmänna rättsmedvetandet.

Men vad vill egentligen vänsterpartierna: s, mp och v? Vänsterpartiet vill återinföra halvtidsfrigivningen, vilket innebär att de kriminella släpps ut efter halva strafftiden. Vänstern vill också, liksom miljöpartiet, avskaffa livstidsstraffet. Nu måste Mona Sahlin ge besked om vilken politik socialdemokraterna vill föra tillsammans med övriga vänsterpartier.

Vill socialdemokraterna också återinföra halvtidsfrigivningen och avskaffa livstidsstraffet?

 

 

Alliansen knappar in – blir spännande valrörelse!

Av , , Bli först att kommentera 16

Det går upp och ner i opinionen, precis som det alltid brukar göra. I senaste DN/synovate minskar avståndet mellan de politiska blocken och är nu så litet att det inte ens är statistiskt säkerställt.

Den intressanta noteringen som man kan läsa i artikeln är – "När Mona Sahlin börjar ge besked om sin politik ökar risken för väljarförluster."  Vänsterpartiernas ledning har alltså mer än halverats på en månad till 2,9 procentenheter när det är mindre än åtta månader kvar till valet.

Därför blir varje debatt, varje diskussion, varje kraftmätning fram till valet mycket viktig. Nu på söndag drabbar partiledarna samman i en direktsänd debatt i Agenda.

Jag hoppas att så många som möjligt ger sig tid att titta. Agenda söndag SVT2 kl. 20.00-22.00

Ha en fortsatt trevlig helg!

 

Varför ska inte ett vårdbiträde få sänkt skatt, Holmlund?

Av , , 14 kommentarer 16

Var och varannan dag går socialdemokrater till storms mot att regeringen har sänkt skatten för dem som arbetar.

I Umeå är det Lennart Holmlund (S) som på sin blogg varje vecka upprört skriver att regeringen har sänkt skatten för "dom rika". Vad han inte vill berätta är att att alla som jobbar har fått sänkt skatt, och procentuellt mest sänkt skatt  för dem med låga inkomster.

Jämfört med 2006 får ett vårdbiträde nu nästan 1 500 kronor mer i plånboken varje månad. För metallarbetaren handlar det om nästan 1 700 kronor. För sjuksköterskan närmare 1 750 kronor. I en vanlig LO-familj handlar det om närmare 2 500 kronor mer över varje månad, också efter att a-kasseavgiften är betald. 2 500 kronor varje månad blir 30 000 kronor på ett år. Det gör stor skillnad i en familj.

Det ger större marginaler, ökad trygghet och en bättre möjlighet för den som tjänar lite mindre att kunna leva på sin lön.

Det här påstår Holmlund och övriga socialdemokrater är en politik för"dom rika".

Låt oss vända på frågan – varför vill inte Holmlund att metallare, sjuksköterskor, vårdbiträden etc ska få sänkt skatt? Varör vill han inte att de ska få behålla mer pengar i sina plånböcker? Varför vill han tvärtom höja deras skatt och minska deras marginaler varje månad?

Varför?

Bra skrivet om sjukförsäkringarna!

Av , , 6 kommentarer 16

Tar mig friheten att klippa in en text av vår partisekreterare Per Schlingmann om diskussionen kring sjukförsäkringarna:

"Vänsterpartiernas förslag till förändringar i sjukförsäkringen är en tydlig återgång till den gamla sjukförsäkringen som placerade tusentals människor i utanförskap och förtidspensionerade 140 personer varje dag.

 Moderaterna och allianspartiernas förändringar av sjukförsäkringen handlar om att se alla de sjukskrivna människor som under flera år vare sig fick rehabilitering eller hjälp tillbaka till ett jobb. Jobb på egna villkor till de som har arbetsförmåga och fortsatt rehabilitering och rätt till stöd för svårt sjuka är grundprincipen för de genomförda förändringarna. För oss är varje människa som går tillbaka till arbete en vinst för såväl den enskilda som för samhället.

   Vid en närmare titt på vänsterpartiernas förslag blir många frågor obesvarade. De hänvisar viktiga delar som rehabilitering till långa utredningar som kommer att pågå långt efter valet och ge väljarna svar först framåt 2014 vad de egentligen vill.

 Vänsterpartierna kan heller inte svara på hur deras förslag ska finansieras. När målen om hur många som ska koma tillbaka ersätts med passiva ersättningar kan vi konstatera att det kommer att kosta 3 miljarder kronor. Vem som ska betala den notan ger Mona Sahlin inget svar på, utan låter högen med ofinansierade löften växa. Att hon höjer skatten för låg – och medelinkomsttagare är redan klart.

 Ett svar ger dock Socialdemokraterna och de övriga vänsterpartierna. Riktigt sjuka ska inte få vara sjuka i deras Sverige. Det ska inte gå att förtidspensioneras före 58 år. Det innebär att människor med exempelvis medfödda funktionshinder måste ompröva sin sjukpenning år in och år ut fram till 58 års dagen. Många av dem kan få sin ersättning sänkt med drygt 2000 kronor med s-förslaget.  Vi moderater säger tydligt nej till att Socialdemokraternas gräns i sjukförsäkringen där sjuka människor ska behöva skämmas för att de behöver hjälp och förvägras det stöd de är i behov av. För oss är det självklart att de som permanent saknar arbetsförmåga måste känna sig trygga i att få sina ersättningar.

 De senaste åren har vi skapat kortare vägar till ett friskare liv. Sedan 2006 har antalet sjukskrivna människor minskat med 100 000 och antalet förtidspensionärer är 50 000 färre. Försäkringskassans prognoser visar att utvecklingen håller i sig. Mellan 2009 och 2014 förväntas antalet människor med sjuk- och aktivitetsersättning minska med 180~000 personer. Det betyder att kostnaden för sjukförsäkringen sjunker med 15 miljarder kronor.

 Sverige kan bli ännu bättre på att alla människor lika möjligheter att vara med. Det kommer vi att fortsätta kämpa för. Om Mona Sahlins kamp leder någon annanstans än tillbaka till tiden då 140 personer förtidspensionerades om dagen är det dags för henne att svara på. "

 

Per Schlingmann

Partisekreterare (M)

 

 

 

Det handlar om att ge alla en chans.

 

 

 

 Socialdemokraterna och övriga vänsteroppositionen sjukförsäkringsförslag tydliggör konflikten i svensk politik. De vänder ryggen åt de människor som längtar tillbaka till arbetsgemenskap och vetskapen om att vara behövd. Istället tar de stora kliv tillbaka till en situation där system går före människor och bidrag före jobb. Socialdemokraterna överger alla de ansatser de haft till att förnya och förändra och faller till föga för Lars Ohlys längtan efter återställarpolitik.

Sverige klarade krisen bäst!

Av , , Bli först att kommentera 14

Ja, så lyder rubriken i en artikel i dagens DI på nätet. Sverige klarade krisen bäst!

"Av de 15 länder som var EU innan östutvidgningen ligger Sverige i den absoluta toppen på att klara sig, skriver Dagens Industri.Nedgången i den svenska ekonomin var 5 procent i fjol, den sämsta siffran på över 60 år. Men det är ändå mindre än i övriga EU. Och prognoserna för tillväxt de närmaste åren pekar mot att Sverige tar tätpositionen inom området. Även vad gäller budgetunderskott och statsskuld placerar sig Sverige i toppskiktet, jämfört med bjässar som exempelvis Tyskland, Frankrike och Storbritannien"

Det är gott betyg och finansminister Anders Borg får epitetet "Klassens ljus".

Alliansregeringens politik i den värsta globala lågkonjunturen sedan 1930-talet har varit framgångsrik. Vi ser nu hur tillväxtsiffrorna justeras upp, och arbetslöheten bedöms minska snabbare än vad man tidigare hade räknat med.

Nu gäller det att fortsätta driva en ansvarsfull politik även under kommande år.

 

Är förövrigt på väg ned till Stockholom idag, på Västerbottensdagarna. Ska vara med på ett logistikseminarium som anordnas av Nordic Logistic Center i Umeå – tema "Logistik i norr".

Vi hörs!

S+V= sant?

Av , , 3 kommentarer 19

Allians för Umeå har nyligen presenterat ett antal arbetsgrupper för att fördjupa den gemensamma politiken och det gemensamma valmanifestet som ska presenteras inför valet i september. Kanske får vi nu se samma sak på vänsterkanten?

Vänsterpartiets gruppledare Spiric förklarar i tidningen idag att deras mål är en tydlig vänstermajoritet tillsammans med socialdemokraterna i Umeå. Det är ett viktigt besked! Förhoppningsvis kan vi också då få se ett gemensamt valmanifest mellan vänstern, socialdemokraterna och kanske miljöpartiet? Umeborna förtjänar tydliga svar inför valet.

Igårdagens fullmäktigedebatt profilerade sig vänstern som vanligt, genom att rösta nej till planerade bostadsprojekt. Nej, nej, nej är vänsterns melodi.

Om socialdemokrater och vänstern har som ambition att styra Umeå efter valet i september måste de också klargöra vilken politik de vill föra.: Blir det stopp på alla nya planerade bostadsområden? Blir det stopp för alla insatser av tillväxtbefrämjande karaktär?

Umeborna förtjänar ett svar innan valrörelsen sätter igång.

 

Reinfeldt flaggar för sänkt skatt för pensionärerna

Av , , 23 kommentarer 19

Såg just på Aktuellt att statsminister Fredrik Reinfeldt nu flaggar för ytterligare sänkt skatt för landets pensionärer.

Regeringen har hittills denna mandatperiod sänkt skatten för pensionärerna två gånger, och nu meddelar alltså Reinfeldt att skatten kommer att sänkas ytterligare för pensionärerna.

Men exakt hur mycket det blir, avgörs av den ekonomiska utvecklingen (som nu verkar bli bättre än tidigare förväntat) och att man lyckas bibehålla stabila statsfinanser. Hur som helst ett gott betyg. Trots den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet och depressionen så kan man dels värna välfärden, dels fortsätta underlätta genom skattesänkningar.

Ytterligare sänkt skatt för pensionärerna var ett efterlängtat besked, som kommer att mottas positivt på många håll.

Glädjande att Volvo i Umeå kan återanställa!

Av , , Bli först att kommentera 24

Mitt uppe i en debatt i fullmäktige hör jag att Volvo i Umeå nu kan återanställa 240 anställda, som tidigare har sagts upp. Ökad efterfrågan och tecken på att det nu har börjat vända är en JÄTTEPOSITIV NYHET för Umeå.

Tidigare har vi hört att andra företag återtagit varsel och börjat nyanställda. Sakta men säkert ser vi positiva tecken.

Dagens besked från den lokala ledningen är ju hur glädjande som helst!

Reinfeldt (M) – Sahlin (S) och ljuständningsceremoni

Av , , 11 kommentarer 17

Jag liksom många andra satt igår och tittade på debatten mellan Reinfeldt (M) och Sahlin (S).

Även om jag själv är partisk, så nog kändes det som att Reinfeldt hade övertaget under debatten (en debatt som dock var förvånande kort – undrar hur ansvariga på tv tänkte där) och att döma av de omröstningar som har varit på Expressen, Aftonbladet och DN så delades den uppfattningen av en majoritet av tittarna. Reinfeldt fick flest röster överallt.

Sahlin var pressad och hade inte många svar att ge, utan försökte mest ducka för frågor om de rödgrönas politik. Intressant att hon nu vill sänka skatten för pensionärerna. Under deras 12 år vid makten var det adrig en prioriterad fråga – Alliansen har däremot sänkt skatten för pensionärerna två år i rad vid det här laget.

Det var dock välkommet att Sahlin förklarade att hon och socialdemokraterna står bakom pensionsöverenskommelsen, vars konsekvenser vi nu sett när det s.k. bromsen slagit till och pensionerna sänkts fr.o.m. årsskiftet. Annars finns det ju de som tror att det är Alliansregeringen som orsakat detta – men det är alltså ett resultat av pensionssystemet som de fyra Allianspartierna och socialdemokraterna står bakom.

Iövrigt ser jag att socialdemokraterna i Umeå hade en ljuständningsceremoni på torget för de 200 som enligt uppgift i januari omförsäkrades i Umeå. Ljuständningsceremoni? Sådant brukar ju normalt användas för att uppmärksamma stora naturkatastrofer, massmord och dylikt. I så fall kan man ju ställa sig frågan varför (S) inte var ute varje dag och tände 140 ljus under deras egen tid vid makten. För så var det – när socialdemokraterna styrde så förtidspensionerades 140 pensioner varje dag i tio års tid.

Inte tände sossarna några ljus på den tiden här i Umeå…..
 

Vi ses på stadshuset!

Av , , Bli först att kommentera 13

Idag mellan kl. 11.00-15.00 är det dags för Öppet Hus på stadshuset i Umeå.

Temat för årets Öppet Hus är "Framtida satsningar i Umeå" och i stadshuset lokaler presenteras planerna för nya bostäder, planerad utbyggnad av förskolor, planer för nya vägar, stadskärnans utveckling, tänkbara lägen för en evenemangsarena, fritidsaktiviteter etc etc.

Jag kommer att vara på plats där idag, även om jag inte kommer att kunna vara kvar hela tiden.  Det brukar hur som helst vara ett trevligt arrangemang med många tillfällen att diskutera allt mellan himmel och jord. Välbesökt, brukar det också vara.

Vi ses på stadshuset!