Ett paradigmskifte i den lokala trygghetsdebatten i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 13

Vid gårdagens kommunfullmäktige uppvisades en närmast total enighet om problem kopplat till otrygghet och kriminalitet i Umeå. Sedan kan vi ha olika uppfattningar gällande synen på åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Men alla erkänner nu att det finns allvarliga problem. Som ska motverkas på bred front.

Det är ett välkommet och viktigt uppvaknande.

År 2018 gick debattens vågor höga i Umeå. Vi moderater hade uppmärksammat UmeBrås varningar gällande tendenser till ”social oro” om våldsbrottslighet, utpressning, bilbränder, bilstölder, knarkhandel. Ungdomar som rekryterades av äldre brottslingar till kriminalitet. Ökad risk för radikalisering m.m.

Detta väckte ett ramaskri i den offentliga debatten, och vi anklagades på bred front för att svartmåla Umeå och att allt handlade om att ”vinna röster genom att sprida skräck och oro”. En sällsynt hätsk debatt, med tanke på att vi bara återupprepade vad som redan var känt i det brottsförebyggande rådet.

Det har runnit mycket vatten under broarna sedan dess. Nu kan vi diskutera de faktiska problem som finns, utan att någon riskerar bli misskrediterad och anklagad för att sprida skräck och oro. Eller för den delen att det skulle handla om svartmålning av Umeå.

Plötsligt är alla – mer eller mindre – överens om problemen. Det bådar gott för det fortsatta arbetet med att motverka brottslighet, otrygghet och social oro.

Ett paradigmskifte har inträffat.

Bra beslut gällande avgifterna för uteserveringar

Av , , Bli först att kommentera 9

Fullmäktige beslutade idag att sätta avgifterna för uteserveringar på allmän platsmark i Umeå till noll kronor från 1 oktober till 31 december. Det gäller även restaurangbåtarna. Beslutet vi tog i våras, gällde 1 maj till 30 september. Därför behövdes det ett förnyat beslut om det skulle fortsätta.

Krisen är inte över – de vidtagna smittskyddsåtgärderna med förändrade beteendemönster som följd fortsätter att drabba företagen hårt vilket medför att arbetslösheten ökar och intäkterna till vår välfärd minskar. Så detta är en rimlig delåtgärd. Ett av många exempel på hur en kommun i denna tuffa ekonomiska tid, kan underlätta för de lokala företagen under pågående coronapandemi.

Att Umeå kommun skulle avstå från att ta ut avgifter för uteserveringarna var ju ett önskemål från restaurangnäringen i våras. Liknande beslut har även tagits av en lång rad av kommunfullmäktigeförsamlingar i andra städer runt om i Sverige. Det är positivt! Också en viktig signal till det lokala näringslivet.

Alla partier, förutom Vänsterpartiet, röstade i dag för förslaget.

 

Umeå på plats 167 av landets 290 kommuner gällande företagsklimat

Av , , Bli först att kommentera 10

Tidigare i veckan publicerade Svenskt Näringsliv årets rankinglista gällande kommunernas företagsklimat. Som bekant anser vi moderater att det finns mycket att göra för att förbättra det lokala företagsklimatet. Även om det glädjande nog blev en viss förbättring i år, så ligger Umeå dåligt till.

Moderaterna har både viljan och de konkreta förslagen för att förbättra företagsklimatet i Umeå. Vi är rösten för företagande och tillväxt.

Jag passade därför på att lyfta detta till måndagens kommunfullmäktigsammanträde. Frågorna bifogas nedan.

 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Företagsklimatet i Umeå

Svenskt Näringsliv publicerade nyligen sin årliga rakning av kommunernas företagsklimat. Det kommer väl inte som en överraskning att merparten av kommunerna med bäst företagsklimat är moderatstyrda och de sämsta är socialdemokratiskt styrda.

I årets ranking förbättrar S-styrda Umeå kommun sitt resultat med 27 placeringar – till plats 167 av landets 290 kommuner. Det är naturligtvis positivt.

Men det duger inte. Umeå borde ligga bättre till. Bland det som sticker ut negativt i undersökningen är hög kommunalskatt, konkurrens från kommunen gentemot det privata näringslivet och kommunpolitikers attityder till företagande.

Jag är övertygad om att det finns mycket att göra i förbättringsväg. Moderaterna är rösten för företagsamhet och tillväxt. Vår ambition, är att Umeå kommun borde ligga i topp-10 när kommunernas företagsklimat rankas i Sverige. Vi har också politiken för detta.

Mina frågor till Hans Lindberg (S) blir därför:

1. Är du nöjd med Umeå kommuns resultatet i Svenskt Näringslivs ranking beträffande kommunernas företagsklimat?
2. Är du beredd att höja ambitionerna, och sikta på att bli en av landets bästa kommuner för företagande?

Umeå 2020-09-23

Anders Ågren
Kommunalråd (M)

Mer än 100 miljarder kr i nya satsningar i höstbudgeten – men O kr mer till polisen, åklagarmyndigheten och domstolarna!

Av , , 3 kommentarer 15

Av de 105 miljarder kronor som S/MP-regeringen nu går fram med tillsammans med sina stödpartier så går 0 kronor till polisen. Samma sak gällande Åklagarmyndigheten och domstolarna – av de 105 miljarderna så blir det inte en extra krona till dessa områden.

Socialdemokraterna ser alltså inget behov av ytterligare insatser under 2021, efter ett år där kriminella sätter upp vägspärrar, fasanfulla berättelser om förnedringsrån och ett 40-tal klaner driver grov brottslighet med rekord i skottlossningar och sprängdåd – ja, då är det både skrämmande och anmärkningsvärt att de inte vill göra något mer under 2021 för att pressa tillbaka brottsligheten.

Sedan är det förvisso så att pengar som beslutades om för flera år sedan, nu tillförs polisen. Det är ingen nyhet. Det är det som S-företrädare egentligen syftar på när de försöker blanda bort korten. MEN de pengarna lades fast i M/KD-budgeten och täcker kostnaden för fler polisen under 2021. Vi har tyvärr sett att brottsligheten blivit allvarligare sedan dessa pengar lades fast och då anser vi moderater att man behöver gör mer här och nu.

Sverige behöver ett maktskifte!

Regeringen prioriterar fel

Av , , 4 kommentarer 18

Regeringen skuldsätter svenska folket och satsar över 100 miljarder kronor – utan att ta tag i Sveriges stora problem med kriminalitet och arbetslöshet.

Budgeten innehåller tillfälliga skattesänkningar på arbete – men permanenta skattesänkningar på bidrag.

Inte en krona satsas på fler poliser och åklagare. Tvärtom drar man ner. Regeringen prioriterar fel!

Viktigt att bibliotek kan erbjuda lugna och trygga läsmiljöer

Av , , 3 kommentarer 15

Brå publicerade tidigare i veckan en kartläggning om förekomsten av brott och ordningsstörningar på landets bibliotek. Resultatet av kartläggningen? Alla bibliotek som Brå var i kontakt med hade varit utsatta för brott och ordningsstörningar under de senaste tolv månaderna, men det är stora skillnader mellan biblioteken. De mest utsatta biblioteken ligger i eller nära en större stad respektive i en mindre stad/tätort medan de minst utsatta ligger på landsbygden eller i pendlingskommuner nära mindre städer.

Det är viktigt att biblioteken kan erbjuda lugna och trygga läsmiljöer, fria från brott, stök och oordning.

Med anledning av resultatet i Brå-rapporten vore det intressant att få veta hur aktuellt läget ser ut på Umeås olika bibliotek. Jag har därför lämnat in en interpellation till kulturnämndens ordförande. Den kommer att besvaras på fullmäktige den 28/9 och bifogas nedan.

 

Hur ser det ut med förekomsten av brott och ordningsstörningar på Umeås bibliotek?

Brottsförebyggande rådet (Brå) har kartlagt förekomsten av brott och ordningsstörningar på simhallar och bibliotek runt om i landet på uppdrag av regeringen. Rapporten publicerades den 15 september.

Kartläggningen har genomförts genom strukturerade intervjuer där företrädare för simhallar och folkbibliotek i 40 olika kommuner i Sverige har fått uppskatta förekomsten av brott och ordningstörningar.

Resultatet av kartläggningen? Alla bibliotek hade varit utsatta för brott och ordningsstörningar under de senaste tolv månaderna, men det är stora skillnader mellan biblioteken. De mest utsatta biblioteken ligger i eller nära en större stad respektive i en mindre stad/tätort medan de minst utsatta ligger på landsbygden eller i pendlingskommuner nära mindre städer.

Någon form av bråk har förekommit på nästan alla bibliotek. Även hot och trakasserier är vanligt förekommande. Cirka en tredjedel av biblioteken uppger att det förekommit våld och sexuella trakasserier under perioden. Stöld eller skadegörelse har förekommit på ungefär tre av fyra bibliotek. På i stort sett alla bibliotek förekommer händelser relaterade till alkohol- och narkotika såsom att personer uppträtt berusade. Bruk och försäljning av narkotika förekommer också men verkar vara mindre vanligt.

Allt detta har naturligtvis negativa konsekvenser för personalens arbetsmiljö och skapar otrygghet bland besökare.

Men hur ser då situationen ut i Umeå?

 

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till Kulturnämndens ordförande Helena Smith (S):

1. Hur ser läget ut på Umeås kommunala bibliotek gällande förekomsten av brott och ordningsstörningar?

2. Har eventuella problem ökat eller minskat under de senaste åren?

 

Umeå 2020-09-17

 

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Moderaterna har medvind – bli medlem du också!

Av , , 1 kommentar 9

Många vill bli medlemmar i Moderaterna i dessa dagar. Det gillar vi! Om du delar moderaternas värderingar och vill engagera dig så är du varmt välkommen till vårt parti som medlem. Som medlem väljer du själv hur mycket du vill engagera dig. Ju fler vi blir, desto starkare kraft blir vi inom politiken.

Välkommen att bli en del i vårt arbete.

Bli medlem i Moderaterna!

Swisha: 100 kronor till 123 336 00 70, uppge namn och personnummer. Eller gå in på moderaterna.se och följ anvisningarna.

Återupprätta lag och ordning i Sverige

Av , , Bli först att kommentera 10

Skriver i dagens Norran om vikten av att bekämpa gängbrottsligheten. Läggs även upp här på bloggen.

 

Det behövs hårdare tag mot gängkriminaliteten!

Antalet skottlossningar fortsätter öka i Sverige. Från årsskiftet till och med augusti i år har det inträffat 228 skjutningar i Sverige. Under samma period föregående år inträffade 214 skjutningar, och 190 stycken år 2018. Likaså fortsätter antalet sprängdåd att öka. Det visar statistik från polisen. Arbetet mot grov brottslighet och de kriminella gängen måste trappas upp.

I en uppmärksammad Eko-intervju talade biträdande rikspolischef Mats Löfving om de utmaningar som Sverige står inför. Löfving konstaterade att det finns minst 40 släktbaserade kriminella nätverk, så kallade klaner, i Sverige. Enligt Löfving har dessa kommit till Sverige enbart för att organisera och systematisera kriminalitet.

Helt uppenbart krävs det kraftfulla politiska förslag för att bekämpa den grova kriminaliteten. Moderaterna har gång på gång framfört sådana förslag, men S/MP-regeringen saknar både viljan och förmågan att leverera resultat.

Medianåldern är 23 år för misstänkta gärningsmän för dödligt våld inom kriminella miljöer. Detta enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet. Rapporten visar även att nästan alla gärningspersoner eller misstänkta i dessa ärenden har varit misstänkta för brott tidigare.

Vi vill ta bort ungdomsrabatten för personer över 18 år. Vuxna brottslingar ska dömas som vuxna. Den som begår flera brott ska inte heller få någon rabatt på straffet. Moderaterna anser att det så kallade mängdrabatten, som gör att personer som döms för flera olika brott vid samma rättegång får ett lägre sammanlagt straff, ska tas bort.

Det är idag okänt hur stort antal människor som befinner sig i Sverige utan tillåtelse. Vi behöver veta vilka som vistas i landet. Moderaterna vill därför att en ny folkräkning ska genomföras. För att komma tillrätta med bidragsbrott, utanförskap och grov brottslighet, är det är största vikt att staten kan fastställa vilka som bor i Sverige. Kriminella kan idag ange falska folkbokföringsuppgifter för att dölja sin identitet, vilket gör att det är enklare för brottslingar att gömma sig undan rättvisan. Idag använder kriminella personer falska adresser för att tillskansa sig bidrag och andra välfärdsförmåner som de inte har rätt till.

Utöver ovanstående detta föreslår Moderaterna även följande åtgärder:

-Dubblera straffen för gängkriminella.

– Kriminalisera deltagande i kriminella gäng.

– Inför anonyma vittnen, så att fler vågar träda fram och vittna mot gängen.

– Inför visitationszoner, där polisen kan söka  efter vapen och sprängmedel.

– Utvisa fler utländska medborgare som begår brott i Sverige.

Vi måste återupprätta lag och ordning i Sverige. Det räcker nu.

 

Anders Ågren, förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten

 

Moderaterna presenterar 10 åtgärder för att stoppa gängkriminaliteten

Av , , 2 kommentarer 12

På förmiddagen höll Ulf Kristersson och Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forssell en presskonferens där de presenterade 10 reformer som bekämpar och förebygger gängkriminalitet.

  1. Dubbla straff för gängkriminella
  2. Inför ett system med visitationszoner
  3. Inför ett system med anonyma vittnen
  4. Det ska vara straffbart att vara med i ett kriminellt gäng
  5. Ge Polisen kraftigt förstärkta möjligheter att avlyssna och övervaka gängmedlemmar
  6. Fler LVU-omhändertaganden för att hindra att barn fostras in i kriminalitet
  7. En ny huvudregel i sekretesslagstiftningen: myndigheter ska dela all relevant 
information med Polisen
  8. Nya riktlinjer till samtliga relevanta myndigheter att aktivt bidra i det brottsbekämpande arbetet
  9. Fler gängmedlemmar ska utvisas från Sverige
  10. ”Go for the money” – det ska bli enklare att beslagta egendom från kriminella

Några av förslagen har Moderaterna lagt fram tidigare och några är nya. Regeringen har gång på gång sagt nej till Moderaternas förslag.

Gängkriminaliteten eskalerar. Från januari till och med 15e september har så många som 242 skjutningar inträffat i Sverige, där 28 har avlidit och 84 skadats. Arbetet mot grov brottslighet och de kriminella gängen måste trappas upp. Moderaterna har konkreta och mönsterbrytande åtgärder som riktar in sig speciellt på gängkriminella och som kan vända utvecklingen.