Att V i Umeå ska demonstrera med extremvänstern får nu kritik, även av Vänsterpartiet på nationell nivå

Av , , Bli först att kommentera 8

I Umeå kommer Vänsterpartiet på 1 maj återigen demonstrera tillsammans med grupper som vill avskaffa demokratin, genomföra revolution och införa diktatur i Sverige – partier och organisationer som Kommunistiska Partiet, Revolutionär kommunistisk ungdom och den marxistiska organisationen Revolution.

De lokala V-politikerna i Umeå försvarar ännu en gång agerandet. I dagens VK intervjuas V-politikern Jan-Olov Carlsson, andre vice ordförande i kommunfullmäktige, som också är en av arrangörerna till demonstrationen (en av de största demonstrationerna i landet):

– Det har ju lyckats uppenbarligen, och det är ett glatt och stort tåg. Det är spretigt men uttrycksfullt på många sätt, säger Carlsson.

Fundera över de orden ett tag….

Ett ”glatt och stort tåg”.

Kommunismens facit är tydligt. Massmord, diktatur, avrättningar, koncentrationsläger, statsorganiserad terror, förföljelser av oliktänkande. Av de 170 miljoner människor som slaktades i massmord under 1900-talet så står kommunisterna för nästan två tredjedelar. Mer konkret så har alltså omkring 110 miljoner människor dödats i kommunismens namn. Men i Umeå går Vänsterpartiet gärna tillsammans i samma tåg, som de partier som vill avskaffa demokratin och införa diktatur i Sverige.

Även detta år, så tar Vänsterpartiet på nationell nivå avstånd från agerandet i Umeå. Tf biträdande partisekreterare Björn Öberg, säger i en kommentar i dagens VK:

”- Det här är klart olämpligt och det har jag framfört till lokalföreningen i Umeå”

I högtidstalen brukar Umeå gärna lyftas fram som kommunen där man alltid står upp för frihet och demokrati, och där man vågar ta strid mot förtryck och politisk extremism. Men det gäller tyvärr bara i väl valda delar. Extremvänstern verkar ha frikort i vissa kretsar.

Eller får vi denna gång se tydliga avståndstagande från profilerade debattörer, debattglada personer i sociala medier, tidningarnas ledarsidor, de olika partiernas företrädare, företrädare för kulturlivet mfl? Eller blir det återigen en pinsam tystnad, där man vänder blicken åt annat håll?

Hur svårt kan det vara i Umeå att ta ställning MOT kommunism och ställning FÖR svensk demokrati?

Vänsterpartiet i Umeå ska alltså återigen demonstrera på 1 maj med grupper som vill avskaffa demokratin och införa diktatur

Av , , 3 kommentarer 10

Ränderna går aldrig ur. I Umeå kommer alltså Vänsterpartiet på 1 maj återigen demonstrera tillsammans med grupper som vill avskaffa demokratin, genomföra revolution och införa diktatur i Sverige.

Vänsterpartiet – Sveriges gamla kommunistparti – uppmanar inför årets 1:a maj till demonstration i Umeå med ”Samling Vänster”. En snabb titt på nätet, visar att utöver Vänsterpartiet kommer det att samla partier och organisationer som Kommunistiska Partiet, Revolutionär kommunistisk ungdom och den marxistiska organisationen Revolution.

Samma sak skedde senast år 2019. (bilden här ovan från ett Rapport-inslag om just detta). Händelsen fick stor nationell uppmärksamhet, och blev nyhet på såväl Rapport som i våra stora dagstidningar. Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt tog avstånd från sina lokala partivänners agerande, men fick mothugg från V-politiker i Umeå.

Nu ska Vänsterpartiet i Umeå tydligen upprepa bedriften i samband med 1 maj. De avgör naturligtvis själva vilka de vill samarbeta med. Men det säger också något om partiet.

Det är skamligt. Av de 170 miljoner människor som slaktades i massmord under 1900-talet så står kommunisterna för nästan två tredjedelar. Mer konkret så har alltså omkring 110 miljoner människor dödats i kommunismens namn. Överallt där marxistiska idéströmningar blivit statsbärande ideologi har den resulterat i förtryck av de mänskliga fri- och rättigheterna. Oavsett vi talar om Sovjetunionen, Kina, Albanien, Pol Pots Kambodja, Castros Kuba, Albanien, Rumänien, Nordkorea, Vietnam, Östtyskland, Etiopien eller Mexiko har resultatet alltid varit terror och statsorganiserat mördande.

Men i Umeå, där 16 procent av umeåborna röstade på Vänsterpartiet (Sveriges gamla kommunistparti) i valet 2018, verkar man inte bekymra sig över att öppet marschera med vänsterextrema krafter. Här skäms man inte för kommunismen, utan går tvärtom gemensamt under röda fanor.

Vänsterpartiets samarbete med revolutionära kommunister – och ovilja att göra avbön – är en skam för Umeå. Vi måste stå upp för demokratin i vårt land. Och bekämpa kommunism, nazism och våldsbejakande islamism.

Hur svårt kan det vara att ta ställning för svensk demokrati?

Business Arena i Umeå med 600 deltagare

Av , , Bli först att kommentera 5
Igår genomfördes Business Arena Norr på Umeå Folkets Hus. Det var 600 deltagare på plats och det var ett riktigt bra deltagarantal. Jag vill minnas att innan pandemin var det omkring 800 deltagare, så utifrån det var detta ändå ett steg i rätt riktning nu när samhället öppnar upp igen.
Business Arena är Nordens största mötesplats för aktörer på ledande befattning i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Viktiga frågor för oss i Umeå och vår region.
Jag deltog som talare  på ett pass om strandskyddet, där jag argumenterade för ett avskaffande av det generella strandskyddet i dess nuvarande form. 9 av 10 kommuner i Sverige ser strandskyddet som ett stort hinder när det gäller att kunna bygga bostäder. Istället borde varje enskild kommun ges möjlighet att peka ut lokalt skyddsvärda områden. Även i sådana områden ska tydliga och mer förutsebara dispensregler än idag finnas. På så sätt får man en ny huvudregel, men också en lokaldemokratisk möjlighet att påverka vad som är skyddsvärt.  Nuvarande lagstiftning har nått vägs ände och tidigare försök att liberalisera systemet har över tid i huvudsak lett till en ännu striktare tillämpning av regelverket.

Besök av partisekreteraren och fortsatt vårkampanj i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 7

Igår fick vi besök i Umeå av Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer och Carl-Oskar Bohlin, näringspolitisk talesperson för Moderaterna, liksom ett flertal medarbetare. I samband med partiets vårkampanj genomför de en bussturné utmed Norrlandskusten. Efter Luleå, Piteå och Skellefteå så nådde de igår Umeå.

Vi hann med ett studiebesök på SkyddC för att få en genomgång av den viktiga militära verksamhet som bedrivs av försvarsmakten i Umeå. Självklart passade jag på att lyfta upp fördelarna med Umeå, när nu den svenska försvarsmakten snabbt ska rustas upp. Vill man skapa nya regementen, så är det ju bra att göra detta på platser där det redan finns miljötillstånd, skjutfält och befintlig verksamhet. Som i Umeå!

Kvällen avslutades med dörrknackningskampanj med lokala moderater på Teg.

137 dagar kvar till valdagen! Bli en del av laget du också – bli medlem i Moderaterna!

Umeå kommun borde helt avbryta vänortssamarbetet med ryska staden Petrozavodsk

Av , , Bli först att kommentera 7

Jag har för Moderaternas räkning lagt förslag på att Umeå kommun ska avbryta vänortssamarbetet med den ryska staden Petrozavodsk. Detta mot bakgrund av Rysslands anfallskrig i Ukraina, och de ryska hoten mot Finland och Sverige.

Gårdagens debatt var ett steg i rätt riktning. Umeå kommun har ”fryst” samarbetet, var beskedet, och meddelat ledningen för Petrozavodsk att de inte är välkomna vid firandet av Umeås 400-års jubileum. Likaså avser Umeå kommun att avsluta finansieringen av informationskontoret SKBIC i Petrozavodsk.

Även detta är något som jag har föreslagit i min motion. Återstår att se när motionen kommer upp till beslut.

Vi borde dock göra som Robertsfors, Lycksele och andra kommuner och helt sonika avbryta vänortssamarbeten med ryska vänorter.

Varför inte söka samarbeten med kommuner och städer i Ukraina istället?

Stötta Sveriges bönder!

Av , , 1 kommentar 6

En fungerande livsmedelsförsörjning är grundläggande för att samhället ska kunna fungera i såväl fredstid som i kris eller krig. Det är ett nationellt intresse att värna de svenska bönderna.

Det svenska jordbruket är utsatt för en extremt hård press. De akuta insatserna måste göras på nationell nivå. Med rusande el- och drivmedelspriser ökar utgifterna och många bönder riskerar att gå i konkurs. Om dom inte redan har tvingats stänga ner verksamheten. Skatterna på el- och drivmedel måste sänkas snarast, om vi vill att det svenska jordbruket ska finnas kvar.

Vi vet också att även innan nuvarande kris, så har antalet jordbruksföretag minskat. Såväl i Umeå kommun som i Västerbottens län som helhet.

Moderaterna och Centern presenterade för två veckor sedan ett nytt stödpaket riktat till lantbruket, i riksdagen. Det handlar som mest om 4,6 miljarder kronor i direkt stöd till drabbade lantbrukare. Med dagens EU-regler är åtminstone 2 miljarder genomförbara här och nu. Resterande summa skulle kunna bli verklighet om man får ett gruppundantag från EU.

Det behövs mer pengar nationellt för att säkra svensk matproduktion. Paketet inbegriper 3 miljarder kronor till kött- och äggproduktionen, 1 miljard till vetestöd, 500 miljoner till billigare diesel och 100 miljoner kronor till Norrlandsstödet. Moderaterna och Centerpartiet har med förslaget samlat en majoritet i riksdagen och har med sig både Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Återstår att se regeringens svar på detta.

Sedan måste Sverige skapa långsiktigt goda villkor för ett starkt jordbruk, överkomliga priser på bensin och diesel, och tillförlitlig el till ett rimligt pris.

Dagens låga självförsörjningsgrad är ett hot mot Sveriges beredskap och särskilt allvarlig i ett läge där vi har ett krig i Europa. Endast hälften av de livsmedel som konsumeras i Sverige produceras här. År 1990 var motsvarande siffra 75 procent.

Vi måste stärka Sveriges försörjningsberedskap. Vi måste lägga mer resurser på att säkra tillgången till saker som livsmedel och drivmedel. Idag saknas det ju beredskapslager, vilket är en skam för vårt land.

Kommunerna måste göra sitt också. Du som konsument likaså.

Öka andelen lokalproducerat som köps in.

Och hur säkerställer vi livsmedelsförsörjningen även ur krisberedskapssynvinkel? Kommunerna har en viktig roll att spela för samhällets krisberedskap – tillgången på mat är en nyckelfunktion. Moderaterna vill att Umeå kommun ska göra en behovsanalys och ta fram en plan för att, i kommunorganisationen och/eller i samverkan med andra, bygga upp beredskapslager för att kunna upprätthålla viktiga kommunala verksamheter i händelse av krig eller kris. Detta måste ju gälla även livsmedel för våra kommunala verksamheter. Vi kan göra detta i samarbete med andra kommuner, regionen, staten och även privata aktörer.

Stort tack för förtroendet – omvald som länsordförande!

Av , , 1 kommentar 8

I helgen har vi haft länsförbundsstämma med Moderaterna i Västerbotten. 70 stämmoombud var på plats för stämmoförhandlingar på Umeå Folkets Hus. I samband med detta så omvaldes jag enhälligt till förbundsordförande för Moderaterna i Västerbotten.

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson deltog på stämman digitalt. Han talade om det politiska läget och Moderaternas arbete inför valet 2022. Stämman gästades även av Niklas Wykman, skattepolitisk talesperson för Moderaterna i riksdagen.

 

Den omvalda styrelsen i sin helhet:

 

Ordförande:

Anders Ågren, Umeå

Förste vice ordf:

Elisabeth Björnsdotter Rahm, Lycksele

Andre vice ordf:    

Edward Riedl, Umeå

 

Ledamöter:

Andreas Löwenhöök, Skellefteå

Victoria Boström, Robertsfors

Veronica Håkansson, Storuman

Nicklas Sandström, Umeå

Johan Söderberg, Skellefteå

Anna-Karin Nilsson, Nordmaling

Christina Lidström, Bjurholm

Joline Göttfert, MUF

Skärp straffen för våld mot poliser och våldsamt upplopp

Av , , 5 kommentarer 10

Påskkravallerna var så våldsamma att rikspolischefen bedömer att våldsamt upplopp inte räcker för att beskriva allvaret. Under påsken fick vi se polisbilar plundras, kapas och sättas i brand, stenar kastas och människor skadas. Över 100 poliser skadades.

Det kan inte undgå någon att Socialdemokraterna har tappat greppet om den inre säkerheten och misslyckats med en av statens mest grundläggande uppgifter – människors trygghet.

Mer måste göras:

  1. Skärp straffen för våld mot poliser och våldsamt upplopp.
  2. Ge polisen kraftfullare verktyg för att kunna möta kravaller.
  3. Få ut fler poliser ute på gator och torg.
  4. Sjösätt en integrationspolitik som ställer krav och har höga förväntningar, för att få bukt med utanförskapet och bekämpa gängkriminaliteten.

Vi vet att det är möjligt att sätta Sverige på en bättre kurs. Men det förutsätter ett riktigt politiskt ansvarsutkrävande och en ny regering.

Regeringen: Islamister från utlandet drev på

Av , , 1 kommentar 10

Det spekuleras på olika håll om bakgrunden till de våldsamma upplopp som drabbade Sverige och flera svenska städer under påskhelgen.

Justitieminister Morgan Johansson uttalar sig i en intervju med Aftonbladet idag, och konstaterar att de våldsamma upploppen underblåstes av islamister från utlandet.

Utdrag ur artikeln:

”En poliskälla med insyn i hur upploppen hanterades under helgen säger att det tidigt fanns misstankar om att kravallerna underblåstes av utländska islamister på sociala medier och att detta även hanterats på stabsnivå på polisens nationella operativa avdelning.

”Försöker skada Sverige”

Justitieminister Morgan Johansson bekräftar i en intervju med Aftonbladet på tisdagseftermiddagen att det finns tecken på uppvigling från aktörer utomlands.

– Vi hade en kampanj om LVU mot svensk socialtjänst för några månader sedan, det härrörde från Mellanöstern med start i Egypten. Det finns många tecken på att de har varit igång här också, kampanjat och understött detta på olika sätt.

Vad finns det för tecken på det?

– Vi ser hur bilden av Sverige sätts av vissa av de här aktörerna i Mellanöstern. Det tas också upp av ett par regeringar, i Irak och i Iran. Så det finns en utländsk komponent. Paludan själv är dansk och han verkar av någon anledning avsky Sverige och försöker skada Sverige. Jag förstår inte varför, vi har inte gjort honom något.

Kan det ha kopplingar till Ryssland?

– Det kan jag inte kommentera. 

De som underblåste våldet vill enligt Morgan Johansson skapa en bild av Sverige som anti-muslimskt.

Vilka är de?

– Vi har haft en del av de här islamisterna som vi har koll på, de var med och drev kampanjen mot socialtjänsten om LVU. 

 

Fortsättning lär följa.