Mycket allvarligt om Kvarkentrafiken

Av , , 3 kommentarer 20

Signalerna från den finska sidan om att projektet med ny färja för Kvarkentrafiken – mellan Vasa och Umeå – inte kommer stöttas av den finska regeringen är oerhört allvarliga och bekymrande.

Handeln och transporterna i regionen över Kvarken är viktig för både Sverige och Finland. En välfungerande infrastruktur mellan norra Sverige och Finland är viktig för såväl våra stora industriföretag som för det växande antalet mindre och medelstora företag som verkar i Umeå. Den stora ökningen av antalet personresor visar att även privatpersoner har ett stort behov av en effektiv färjetrafik.

Under förra mandatperioden gav såväl Alliansregeringen som den finska regeringen tummen upp för att skicka in EU-ansökan. Det gällde Fas 1. Den ansökan som nu är i fokus gäller Fas 2, som innefattar byggandet av själva färjan m.m. Skulle inte finska regeringen i detta läge ge klartecken för att skicka vidare ansökan till EU, så är det en dödsstöt för den långsiktiga färjetrafiken över Kvarken. Men dessvärre är ju situationen ännu allvarligare än vad som skildras i media just nu. Den svenska regeringen har ju inte gått med på att satsa en enda krona i projektet än så länge. Det var ju därför som vi i Umeå tvingades skriva under ett s.k. Letter of Intent för några veckor sedan – då svenska staten hittills inte vill förbinda sig att bidra med någon finansiering överhuvudtaget.

Nu är det viktigt att såväl lokala, regionala  som nationella förtroendevalda – i både Sverige och Finland – fortsätter att aktivt visa på vilken viktig roll som Kvarkentrafiken spelar inte bara för Umeå och Vasa utan också som en viktig länk i det europeiska transportnätet. Det brådskar!

Ett stort tack till Krister Olsson!

Av , , 2 kommentarer 23

Balticgruppen har mycket stor betydelse för Umeå, och deras uttalade vilja att satsa och investera i Umeå har haft en oerhört positiv betydelse för inte bara Umeå utan hela vår region.

Baltic har de senaste åren varit engagerade bl.a. i att skapa Konstnärligt Campus, Väven tillsammans med Umeå kommun samt ombygganden av kvarteret Forsete (Utopia m.m.) för att nämna några delar. Umeå är beroende av att privata investerare vill satsa i vår stad. De senaste åren har det byggs som aldrig förr i de centrala delarna, och nästan var du än gått har du kunnat se byggkranar på håll. En mycket positiv utveckling och Balticgruppen har varit och ÄR en mycket viktig del av detta.

Balticgruppens grundare och ägare Krister Olsson meddelade igår att han lämnar över ägandet och kontrollen över Balticgruppen till sina barn: Jonas, Markus och Johanna. Krister Olssons engagemang i vår stad är fantastiskt. Nu går stafettpinnen över till nästa generation.

Budskapet i intervjuerna är tydligt och det är glädjande – engagemanget och inriktningen att satsa i Umeå fortsätter!

 

 

 

Mer mark behövs för företagsetableringar i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 14

Fick den här insändaren publicerad i VK tidigare i veckan.

 

Mer mark för företagsetableringar i Umeå!

Vi moderater har länge varnat för att många politiska partier i Umeå verkar ta tillväxt och framgång för given. Det är en farlig inställning. Konkurrensen mellan städer pågår dygnet runt, månad efter månad, år efter år. I lokalmedia kan vi läsa om Långtidsutredningen och bilagan ”Demografins regionala utmaningar” som nyligen presenterats. Där framgår bl.a. att Umeå förväntas växa långsammare i framtiden. Ta signalerna på allvar!

Umeå kommuns långsiktiga utveckling är beroende av ett växande näringsliv. Det förutsätter att kommunen har en mark- och planberedskap som är anpassad till näringslivets efterfrågan. Det har under lång tid påpekats att vi i stort sett saknar mark att erbjuda till handelsföretag och andra som vill etablera sig i Umeå – när det gäller de företag som medför ytkrävande verksamheter.

Många företag är intresserade av att etablera sig här, men hittar i dagsläget ingen lämplig mark. Så kan det inte få fortsätta. Umeå kommun måste alltid stå beredd med mark för nya etableringar. Vi moderater har exempelvis länge förordat att kommunen borde öppna upp för mer handelsytor väster och sydväst om Ersboda/Green-zone.

Att människor jobbar och betalar skatt är grunden för allt annat. Varje extra umeåbo i arbete och varje extra arbetad timme innebär ökade skatteintäkter. Det finns ett uppenbart problem om partierna inte ägnar en tanke åt hur jobben ska kunna bli fler, hur fler företag ska kunna startas och hur fler företag ska kunna etablera sig i Umeå.

Moderaterna kämpar för ett fortsatt växande Umeå. I detta är alla jobb värdefulla. Det är dags att gå från ord till handling – möjliggör mer mark för företagsetableringar i Umeå!

 

Anders Ågren

Kommunalråd (M), Umeå

 

Umeå en självklar residensstad i ny storregion i Norrland!

Av , , 5 kommentarer 26

Pressmeddelande 2016-01-27

Anders Ågren (M): Umeå den naturliga residensstaden i en norrländsk storregion!

 

I ett nyhetsinslag i SVT (26/1) rapporteras om att sannolikheten är stor för en kommande storregion i norra Sverige bestående av Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland. Förslaget förväntas presenteras av regeringens utredare i början av mars. I inslaget sägs också att Sundsvall är favorit till att bli residensstad för det nya storlänet, då Umeås representanter ska ha förklarat att man är nöjd med att redan ha regionsjukhuset. Detta har fått Anders Ågren (M) att reagera.

Moderata kommunalrådet Anders Ågren tycker tvärtom att Umeå är det självklara valet för en ny residensstad i Norrland. Detta var också utgångspunkten i det förslag som Ansvarskommittén presenterade år 2007, då Umeå sågs som en naturlig huvudort i en fyrlänslösning. Frågan kommer nu att debatteras på nästa kommunfullmäktige i Umeå i februari, då Ågren lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg i ärendet.

Anders Ågren kommenterar:

– Umeå är ju den självklara huvudorten i norra Sverige. Om Socialdemokraterna i Umeå och Västerbotten redan har gett bort detta – innan förhandlingarna ens påbörjats – så är det oerhört allvarligt! Hur många jobb har de i så fall lovat bort? 400? 800? 1000? Det skulle allvarligt skada inte bara Umeå utan hela Västerbotten.

– En fyrlänslösning i sig är bra, men vi måste ju självklart kämpa för att det ska bli så bra som möjligt för såväl Umeå som övriga delar av vårt län. Och jag hoppas verkligen att det inte stämmer som sägs i tv-inslaget från SVT.

 

Frågan bifogas nedan.

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Självklart är Umeå är den naturliga huvudorten för en storregion i Norrland!

I början av mars ska regeringens utredare presentera Sveriges nya regionkarta och då kommer sannolikt en gemensam fyrlänslösning för norra Sverige att presenteras. Om detta rapporterar SVT i ett nyhetsinslag (26/1). Regeringen har uttalat att det kommer att bli avsevärt färre län i Sverige i fortsättningen. En grundregel är att ett storlän ska ha runt en miljon invånare för att anses vara effektivt. En fyrlänsslösning med Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland är högst sannolik. Det går också i linje med Ansvarskommitténs betänkande från 2007, där en sådan lösning med Umeå som sannolik huvudort pekades ut.

Utredarna kommer också att presentera ett förslag på residensstad i den nya storregionen och även kommunen där det nya regionparlamentet ska ligga. I tv-inslaget framgår att Sundsvall är favorit till att bli residensstad, eftersom ”Umeås representanter har förklarat sig nöjda med att ha regionsjukhuset. Och det kan få stor betydelse för var de statliga regionkontoren i det nya storlänet hamnar. Det gäller även för de jobb inom regional utveckling, som ska flyttas från länsstyrelserna till storlänets centralort.”

Om detta stämmer är det oerhört allvarligt. Hur många jobb kommer att flyttas från Umeå? 400? 800? Ännu fler? Ansvarskommitténs ursprungliga tanke var ju att Umeå var den lämpliga huvudorten i norra Sverige. Det har ju varit min och moderaternas utgångspunkt hela tiden i detta arbete.

 

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) är därför:

– Vilken stad anser du är bäst lämpad att bli huvudort i en eventuell ny storregion i Norrland bestående av Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland?

– Stämmer det att ni redan har förhandlat bort sådant som residensstad, regionparlament, administration och annat?

 

Umeå 2016-01-27

Anders Ågren, Kommunalråd (M)

Förintelsens minnesdag

Av , , 2 kommentarer 15

Idag samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. 27 januari är den internationella minnesdagen för förintelsens offer – samma datum som koncentrationslägret Auschwitz befriades år 1945. Minnesdagen 27 januari lyfter fram engagemanget hos alla som bekämpar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och antisemitism.

Judarna utsattes för det mest fruktansvärda som kan tänkas. Vi får aldrig glömma det fruktansvärda öde som drabbade miljontals människor under 1930- och 40-talet, vilka alla utsattes för nazisternas förbrytelser. Tyvärr upprepas massmord och förföljelser än idag. Mänskligheten har inte lärt sig av misstagen. Den konservative 1700-tals politikern Edmund Burke ska ha uttryckt det på följande sätt: ”Det enda ondskan behöver för att segra är att de goda ingenting gör.”

Det är en sanning än idag.

Komiskt självmål av Fi i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 21

Feministiskt Initiativ i Umeå har haft en mycket hög svansföring i den politiska debatten sedan valet 2014. De har blott tre mandat av totalt 65, men genom att skicka in en stor andel interpellationer och frågor tar de ett väldigt stort utrymme i fullmäktigedebatten.

De fokuserar bl.a. på ”jämställd fördelning av talartiden”. Varje parti avgör ju själv vem eller vilka förtroendevalda som ska gå upp i talarstolen. Likaså är det upp till varje ledamot om man vill gå upp i talarstolen eller ej. Men framförallt från vänsterkanten får vi ständigt höra om hur dåligt det fungerar. Det anses vara alltför många män i talastolen kontra andelen kvinnor, samt att männen talar alltför länge. Så kan man naturligtvis tycka.

Feministiskt Initiativ har själva tagit upp detta, senast vid dagens sammanträde. Problemet med att män talar längre i fullmäktigedebatterna…….

Hur ser det då ut? Fullmäktiges ordförande Rönnmark (S) redogjorde för läget. Ja, av KF-ledamöterna som tillhör Fi (tre stycken), så har den ende mannen i deras grupp – Filip Hallbäck – talat 62% av den totala talartiden för Fi. En påtaglig manlig dominans i Fi, skulle man kunna säga.

Tala om ett komiskt självmål! Om det nu är en så allvarlig och tung fråga för Fi kanske de skulle börja leva som man lär. Att städa framför egen dörr innan man klagar på övriga.