300 000 nya jobb sedan 2006!!

Av , , Bli först att kommentera 8
Det är jobben som bygger Sverige starkt. Nya Moderaterna och Alliansen gick till val på att jobben skulle bli fler, och vi kan konstatera att regeringen har levererat. Arbetet med att bryta utanförskapet och se alla människors förmåga har gett resultat.
Sedan 2006 har 300 000 fler människor fått ett jobb att gå till. Sedan 2006 har närmare 200 000 tack vare Alliansens insatser lyfts ur utanförskap och in i gemenskap. Fler finns i dag i arbetskraften. Fler människor står i dag närmare arbetsmarknaden och ett jobb.
Idag presenterade Alliansens partiledare nya starka siffror om sysselsättningens utveckling. En säsongrensad jämförelse mellan tredje kvartalet 2006 och andra kvartalet i år visar att 300 000 fler människor har ett arbete jämfört med när Alliansregeringen tillträdde!!! Det är särskilt positivt att uppemot 150 000 fler kvinnor i dag har ett jobb att gå till. Även i andra grupper växer jobben till. 40 000 fler unga och 90 000 fler äldre jobbar i dag, jämfört med 2006. Bland utrikes födda ligger ökningen i sysselsättning på 200 000 personer. Sverige är ett framgångsexempel och vi har all anledning att vara stolta.
Men vi är inte nöjda med 300 000 nya jobb. Jobben ska bli ännu fler! Så bygger vi Sverige starkt. Rösta för arbetslinjen den 14 september! Rösta på Nya Moderaterna!

Rasera inte stugmiljön kring vackra Nydalasjön

Av , , Bli först att kommentera 9

Min partivän Marianne Löfstedt hade nyligen inne en insändare i VK om vikten av att rädda den värdefulla stugmiljön kring Nydalasjön. Jag kan bara instämma – det är också en av många punkter vi går till val på i Umeå. En röst på moderaterna är en röst för att i möjligaste mån bevara den kulturhistoriskt värdefulla stugmiljön.

För en växande stad av Umeås storlek är det viktigt att vi har områden som uppmuntrar till rekreation och friluftsliv – Nydalaområdet är ett fantastiskt sådant område.  Inom den norra delen har vi också ett bad, idrotts- och campingområde som kan utvecklas ytterligare och dess betydelse för turismen stärkas. För dem som vandrar runt sjön så är det uppenbart att fritidshusen längs sjöns stränder förhöjer upplevelsen av att vandra omkring i en levande naturmiljö. Stugorna berikar upplevelsen när man promenerar i området – de berättar också om en intressant epok i Umeås historia. Vissa stugor har delvis förfallit och en upprustning är nödvändig för många av stugorna.

Alliansen i Umeå gick ut gemensamt för nio år sedan – år 2005 – och krävde ett stopp för rivning och inlösen av de kvarvarande stugorna runt sjön. Vi lämnade in en motion som föreslog ett temporärt stopp av rivningen. Och att man skulle göra en kulturinventering av de stugor som fortfarande fanns kvar. Vi hade under en tid fört samtal med bl.a. Nätverket för Nydalas nyttjare, namninsamlingar hade gjorts där flera tusen umebor skrev på för att stugorna skulle få vara kvar. Det var tydligt att ett massivt stöd existerade till förmån för att rädda det som fanns kvar av stugmiljön. Vi lyssnade på synpunkterna, tog till oss det och konstaterade att det låg mycket i vad de sa. Vår motion bifölls av fullmäktige, och Västerbottens Museum gjorde en kulturinventering för att se om det fanns stugor som faktiskt var bevarandevärda. År 2007 redovisade Västerbottens museum den kulturinventering som hade gjorts på uppdrag av Umeå kommun: Slutsatserna var tydliga. Man konstaterade att den gamla stugmiljön behållit en genuin karaktär som är värdefull att bevara. Många stugor och tomter är välskötta och visar på ett levande intresse och engagemang från sina ägare och nyttjare.

Till skillnad från de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill vi i Moderaterna tillsammans med övriga Allianspartier i största möjliga mån värna stugmiljön kring sjön. Att bevara stugmiljön ökar också enligt vår mening tryggheten i området. Desto märkligare är att man nu struntar i trygghetsaspekten, och fortsätter på linjen att de flesta stugorma runt sjön på sikt ska rivas.

De befintliga stugorna ska alltså i största möjliga mån bevaras. Avsikten är att stugorna ska kunna användas som fritidshus för uthyrning eller till föreningsverksamhet. Området mellan stugorna ska i möjligaste mån vara allmänt tillgängligt och allmänhetens tillgång till Nydalasjöns stränder ska öka. De få kvarvarande privata stugorna ska inte inlösas eller exproprieras, utan få fortsätta vara privata.

Socialdemokraternas argument att de små stugorna hotar vattenkvaliteten i Nydalasjön håller inte. Nu är bara frågan hur många ytterligare stugor som kommer att hinna jämnas med marken, innan Alliansen kan avbryta denna omotiverade skövling av en värdefull kulturmiljö.

Jag kan bara beklaga att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fortsätter framhärda i ambitionen att riva stugmiljön kring Nydalasjön. Alliansen kommer, vilket vi tidigare meddelat, ändra beslutet efter en valseger den 14 september!

Ja, bron mellan Lundåkern och Bölesholmarna behövs!

Av , , Bli först att kommentera 8

Alliansen Umeå har år efter år föreslagit att en gång- och cykelbro ska byggas snarast möjligt mellan Bölesholmarna och Lundåkern. Det vore en viktig investering för att få fler umebor att välja cykeln före bilen. Bron finns dessutom med som en av de åtgärder Umeå kommun skall genomföra inom Åtgärdsprogrammet för bättre luftkvalitet i centrum.

Enligt den budget som fullmäktige antagit så skall bron nu börja byggas under 2015. Men vem vet, socialdemokraterna och vänsterpartiet har skjutit på genomförandet även tidigare. År efter år. Så säkrast är att rösta på Allianspartierna även utifrån denna fråga.

En ny gång- och cykelbro över Umeälven skulle förbättra tillgängligheten för de cyklister och gående som vill röra sig mellan de nordvästra och sydvästra delarna av Umeås inre stadsdelar. Båda sidor om älven har viktiga och attraktiva målpunkter som en bro skulle underlätta att ta sig till på ett miljövänligt och hälsosamt sätt. Älvslandskapet med sin mångfald av natur- och kulturmiljöer är en stor tillgång för umeborna. Bron skulle medföra förbättrad tillgänglighet till stadsnära rekreation och friluftsliv. Detta då Umeås två attraktiva grönområden, Bölesholmarna och strandpromenaden, binds samman till en trevlig rundslinga.

Sammantaget bedöms en ny cykelbro mellan Bölesholmarna och Lundåkern medföra många positiva värden för umeåborna och dess besökare, inte minst när det gäller friluftsliv och rekreation men också vad gäller tillgänglighet/tidsvinster och hälsovinster. Vid en valvinst för Alliansen i Umeå den 14/9, så kommer bron att byggas.

Minsta skillnaden mellan blocken på ett år!

Av , , Bli först att kommentera 12

I den SIFO-mätning som presenteras i Svenska Dagbladet så ökar Moderaterna och Alliansen, samtidigt som S faller under 30 procent. Skillnaden mellan blocken är nu den minsta på ett år. 7,3 procent skiljer blocken åt i dagsläget.

15 dagar kvar till valet. Vi närmar oss! Nu gäller det bara att hålla ut och målmedvetet jobba vidare för Alliansen och valseger!

 

Båtmanifestation idag

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag, i samband med stugsistan och båtsistan, kommer den årliga båtparaden att genomföras utmed Umeälven. Det här året startar båtarna inte i city, som en manifestation just mot den dåliga tillgången på båtbryggor i centrala Umeå. Gästbryggan för båtar nedanför Rådhusparken har denna sommar varit på annan plats, pga ombyggnationer i området. Det finns en utbredd oro för att den inte kommer flyttas tillbaka dit nästa sommar.

Jag kommenterade det tidigare i veckan, och såg att i alla fall VK noterade det.

Från moderaterna i Umeå så anser vi att bryggan ska sättas tillbaka. Självklart ska vi ha en gästbrygga på central plats i anslutning till den ombyggda Rådhusparken. Umeälven är en i många stycken outnyttjad resurs, och vi måste bli bättre på att ta emot turister som kommer med båt. Vi ska även se till att vårda det båtliv som redan idag finns. För moderaternas del vill vi gärna se fler båtbryggor centralt, och i ett nästa steg måste vi även komma vidare med planerna på en ny gästhamn i Umeå.

Där pågår det arbete, men en stötesten har varit finansieringen. Handeln i Umeå går miste om många ”turistkronor”, när många med båt istället under sommaren väljer bort Umeå och åker vidare norrut eller söderut. Allt för få stannar till i Umeå pga bristen på gästbryggor och centralt belägen gästhamn.

 

Visst vet du att du kan rösta redan idag?

Av , , 1 kommentar 6

Jobbellerbildrag

Valdagen är förvisso söndag den 14 september, men du har sedan några dagar tillbaka möjlighet att förtidsrösta. Många väljer att rösta innan, och jag är en av dem. Röstade för egen del den 27/8 då förtidsröstningen började.

Det finns flera förtidsröstningslokaler att välja på, och det du behöver ta med dig är röstkort och ID-handling. Valsedlar finns i vallokalen.

Förteckningen för förtidsröstningslokaler för Umeå hittar du på följande länk:  http://www.val.se/val/val2014/rostmottagning/fortidsrostning/kommun/24/80/index.html

 

Rösta på Nya Moderaterna och Fredrik Reinfeldt som statsminister redan idag!

 

 

För moderat valseger i Umeå och resten av Sverige!

Av , , 1 kommentar 9

13620_10203986063045917_5798083333885569448_n

Moderaterna i Umeå jobbar vidare på bred front, såväl i valstugan på Rådhustorget, med dörrknackning i bostadsområden som materialutdelning utanför affärer. Här bild från fredagens kampanj utanför bl.a. COOP Forum på Ersboda.

Det är idag 16 dagar kvar till valet, och det är rekordmånga väljare som är osäkra och inte har bestämt sig. En stor andel av dessa är väljare som i förra valet röstade på moderaterna. Vi kommer att göra vårt yttersta för att såväl mobilisera våra moderata sympatisörer som att vinna nya väljare.

Valet den 14 september är ett ödesval. Jag tror inte att människor har insett konsekvenserna om de rödgröna skulle vinna valet. Att byta ut Europas mest framgångsrika regering mot vänsterkaos. Och på lokalplanet – ytterligare vänstervridning och tillväxtfientlig politik.

Nej, det gäller för oss moderater att öka takten. För ordning och reda i ekonomin, för fler jobb, fler bostäder och stabilitet i en annars orolig omvärld.

 

 

Fortsatt kamp mot kriminalitet

Av , , Bli först att kommentera 10

Igår presenterade Alliansen en rad förslag för ett ännu tryggare samhälle. Det handlar om att skärpa straffen och begränsa villkorlig frigivning, samt ytterligare åtgärder mot våld i nära relationer och sexualbrott.

Jag välkomnar att Alliansregeringen fortsätter på den inslagna vägen, när det gäller kampen mot brottsligheten. Under S-regeringarnas tid var det ett annat ljud i skällan. Men i Sverige ska människor kunna leva i trygghet, utan att behöva oroa sig för våld och hot. Man ska kunna lita på att den som begår brott också straffas för det. Sedan 2006 har brottsligheten minskat och tryggheten ökat.

Alliansregeringen har sedan 2006 gjort rekordstora satsningar på rättsväsendet. Vi har betydligt fler poliser, åklagare och domare än 2006. I januari 2015 får Sverige en polismyndighet för hela landet, det ska innebära en effektivare polisverksamhet. Straffen har skärpts för allvarliga våldsbrott, såsom grov misshandel och grov kvinnofridskränkning. Insatserna mot ungdomsbrottslighet har förstärkts, detsamma gäller arbetet mot våld i nära relationer. Arbetet är dock långt ifrån färdigt.

Igår presenterades flera nya förslag: Skärpta straff för allvarliga våldsbrott, minska straffrabatten vid flerfaldig brottslighet, begränsad villkorlig frigivning i kombination med förstärkt arbetslinje på anstalt, åtgärder mot våld i nära relationer samt skärpta straff för sexualbrott.

Allt detta riskeras vid en rödgrön valseger. Ska verkligen svängdörrarna öppnas på de svenska fängelserna igen? Ska halvtidsfrigivning återinföras? Nej, jag tror verkligen inte att svenska folket vill det.

Svårt se skillnad på V och S i Umeåpolitiken numera!

Av , , Bli först att kommentera 9

I dagens VK skriver Alliansens gruppledare i Umeå på insändarplats. Bifogas nedan.

 

Svårt att se skillnad på V och S i Umeåpolitiken

Vi noterar med visst intresse att det verkar vara Holmlund som är ansiktet utåt för S-valrörelsen i Umeå, även om alla vet att han ska sluta som ledande företrädare i samband med valet. Han anklagar på insändarplats Alliansen för att vara ett hot mot Umeås tillväxt (VK 27/8).

Ja, det var ju onekligen ett lite oväntat angrepp. Socialdemokraterna i Umeå har den senaste perioden gått åt vänster. De senaste åren har vi ju också sett en lägre befolkningstillväxt i Umeå, ett lägre bostadsbyggande etc. Hotet mot Umeås tillväxt är snarast samstyret mellan S och V.

Det går snart inte att se skillnaden på Vänsterpartiet och den nya generationen av Socialdemokraterna i vår kommun. De ogillar företagande, de hindrar nyproduktion av bostäder i en stad med akut bostadsbrist, de vill minska arbetstiden för kommunanställda men med bibehållen lön! Istället för fler jobb, så vill deras partier dela på befintliga jobb.

Men det är så det ser ut numera. I Umeå sitter S, V, MP och FI i samma båt. Fokus är på att dela på jobben, och inte lyfta ett finger för att säkra fortsatt tillväxt, och fler arbetade timmar. Men just det kan vi inte anklaga Holmlund för – vi vet ju att han tagit avstånd från förslaget med 6–timmars arbetsdag med bibehållen lön. Problemet är att den nya generationen socialdemokrater inte håller med Holmlund, och har valt en annan politisk linje. Vänsterut. Så vilka är det som är ett hot mot tillväxten? Beträffande utvecklingsanslaget inom kommunens budget, så delar vi uppfattningen att det är viktigt. Men samtidigt måste politiken prioritera och därför har vi föreslagit en viss minskning. Även S och V har minskat anslaget, men det vill Holmlund tydligen inte kännas vid.

Socialdemokraterna verkar vara desperata med några veckor kvar till valet. Istället för att debattera med den nye kandidaten Hans Lindberg (S) så får vi uppenbarligen fortsätta att debattera med avgående Holmlund. Märkligt, men på sitt sätt talande. Holmlund vill väl inte släppa fram den nya tillväxtfientliga grupperingen i partiet under själva valrörelsen.

 

Anders Ågren, kommunalråd (M)

Peder Westerberg, Gruppledare (FP)

Mattias Larsson, Gruppledare (C)

Veronica Kerr, Gruppledare(KD)