Kommunfullmäktige i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 9

Så är det snart dags för kommunfullmäktige att sammanträda. Vi har som bekant möte med fullmäktige en gång i månaden i Umeå, och idag måndag den 31 oktober är det alltså dags. Vi kör igång kl. 09.00.

Den här gången ska vi behandla bl.a. delårrapporten (tertial 2) samt ett stort antal interpellationer. Själv har jag lämnat in en interpellation om företagsklimatet, som är ställd till Lennart Holmlund (S).

Interpellationen bifogas nedan.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S):

Är du nöjd med företagsklimatet i Umeå?

Varje år brukar det i Umeå bli en rejäl debatt när Svenskt Näringsliv presenterar sin kommunranking om företagsklimatet. Från de styrandes sida i kommunen brukar den undersökningen avfärdas gång på gång.

Men nu har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterat en egen undersökning om kommunernas företagsklimat, där man har tillfrågat de företag som faktiskt har haft kontakt med respektive kommun i olika ärenden under det gångna året.

En genomläsning visar att resultatet för Umeås del i själva verkat är ännu sämre än i den ranking som Svenskt Näringsliv brukar presentera. Vi hamnar på 125:e plats av de 166 kommuner som deltagit i undersökningen.

Umeå hamnar sämre än kommungenomsnittet i alla undersökta kategorier, med undantag för miljö- och hälsoskydd. Störst negativ skillnad får kommunen för faktorerna tillgänglighet och effektivitet.

Mina frågor till Lennart Holmlund (S) blir därför:

1. Är du nöjd med resultatet i SKL:s undersökning beträffande kommunernas företagsklimat?
2. Har du större tilltro till denna undersökning än till den undersökning som Svenskt Näringsliv genomför?

Umeå 2011-10-13

 

Anders Ågren
Kommunalråd (M)

 

Söndag

Av , , Bli först att kommentera 6

Den här söndagen kommer inte bli en vilodag, även om vi fick lite extra sovmorgon. Snart är det dags att ta itu med fönstren i lägenheten och putsa dem inför vintern. Lite lövkrattning står också på schemat den här dagen och om vi har kvar någon ork i eftermiddag blir det ett besök på IKSU också.

Ha en fortsatt trevlig helg!

Transport- och infrastrukturfrågor i fokus

Av , , Bli först att kommentera 8

Tidigare i veckan deltog jag i Kommunikationskonferens på Hotell Lappland i Lycksele.

Deltagare från Sverige, Norge och Finland diskuterade infrastrukturfrågor med fokus på person- och godstransporter i öst-västlig riktning. Flera har bloggat, och skrivit debattartiklar och insändare med anledning av detta. Vi är alla – oavsett politisk färg – överens om vikten av att stärka stråket, och inte minst försöka få långsiktighet i trafiken över Kvarken.

Mycket på gång i Umeåregionen

Av , , Bli först att kommentera 8

Igår hade vi det årliga kommunstyrelseseminariet med Umeåregionens politiker och tjänstemän. Umeåregionen består av sex kommuner: Umeå, Vännäs, Vindeln, Bjurholm, Nordmaling och Robertsfors. Platsen var Aula Nordica, Umeå Universitet. Vi fick en genomgång av dels vad som redan sker i form av utvecklat samarbete på en rad verksamhetsområden, dels fick vi möjlighet att diskutera hur vi skulle kunna fördjupa samarbetet mellan våra kommuner ytterligare.

Det var en mycket bra dag. Inget flum, utan snabba och intressanta genomgångar.

Ta signalerna från Umeås företagare på allvar!

Av , , Bli först att kommentera 10

I dagens VF och VK skriver vi gruppledare för Allianspartierna i Umeå om vikten av att lyssna på de synpunkter som kommer från företagare i Umeå.

Insändaren bifogas nedan:

 

Ta signalerna från Umeås företagare på allvar!

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har nyligen presenterat en undersökning om kommunernas företagsklimat, där man har tillfrågat de företag som faktiskt har haft kontakt med respektive kommun i olika ärenden under det gångna året. Umeå kommun får dessvärre ett dåligt resultat: 125:e plats av de 166 kommuner som deltagit i undersökningen.

Umeå hamnar i rankingen sämre än kommungenomsnittet i alla undersökta kategorier, med undantag för miljö- och hälsoskydd. Störst negativ skillnad får kommunen för faktorerna tillgänglighet och effektivitet.

Det här duger inte. Varje år brukar det i vår stad bli en rejäl debatt när Svenskt Näringsliv presenterar sin kommunranking om företagsklimatet. Från socialdemokraternas sida i kommunen brukar den undersökningen avfärdas gång på gång, med påståendet att SN är någon form av kamporganisation för Alliansen. Men resultatet av SKL:s ranking visar att vi faktiskt ligger ännu sämre till.

Umeå kommun måste anstränga sig mer på område efter område för att förbättra företagsklimatet. I kontakten med företagare finns det helt uppenbart mycket att förbättra: bättre dialog, ökad lyhördhet och snabbare handläggning av ärenden för att nämna några exempel. Att detta fungerar är avgörande för ett positivt företagsklimat.


Anders Ågren
Kommunalråd (M)

Britt-Marie Lövgren
Gruppledare (FP)

Mattias Larsson
Gruppledare (C)

Veronica Kerr
Gruppledare (KD)

 

Bra kost och mer motion

Av , , Bli först att kommentera 7

Ett av våra stora folkhälsoproblem är övervikt bland invånarna. I en artikel i VF i tisdags kunde vi läsa att 40-50% av svenskarna är överviktiga eller feta. Detta leder till många sjukdomar som annars kunde undvikas.

Bra kost, beteendeförändringar och motion är det som i artikeln pekas ut som avgörande för de allra flesta. En viktnedgång på fem procent "förbättrar både blodsocker, blodfetter och blodtryck. Man mår bättre och känner sig mer rörlig".

Så lite mindre skräpmat, lite mer motion. Det är en bra början.

M-kampanj om äldrefrågor!

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag drar nya moderaterna igång en landsomfattande kampanj kring äldrefrågor.

Ni som är observanta vet att vi i Umeå har tjuvstartat lite på lokalplanet tidigare i höst, bl.a. med dörrknackning med temat Äldrefrågor. Men nu kör alltså kampanjen igång för fullt över hela riket.

Via materialutdelning, dörrknackning, insändare – vi vill veta hur vi moderater kan förbättra vår äldrepolitik. Du kanske har svaret – hör av dig i så fall!

 

Byter lösenord på förekommen anledning….

Av , , Bli först att kommentera 8

En av nyheterna just nu är att Bloggtoppen.se har blivit hackad, och att ca 90.000 användaruppgifter har legat ute på nätet sedan i september på Flashback. Däribland användaruppgifter på en rad politiker från olika partier.

Kan konstatera att jag hittar mitt eget namn och användaruppgifter bland de hackade. J-vligt irriterande för att uttrycka sig milt.

Nu var det hyfsat länge sen jag registrerade användaren på Bloggtoppen och har inte haft samma lösenord på andra ställen vad jag kan komma på. Men för säkerhets skull så ändrar jag nu överallt.

Operation "Byta lösenord" har påbörjats.

Ja till planer för högre hotell

Av , , Bli först att kommentera 8

Ett enigt näringslivs- och planeringsutskott har i eftermiddag tagt beslut om att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till detaljplan för fastigheten Ran 7. D.v.s. den fastighet där Clarion Collection Hotell Uman ligger. Från moderaterna välkomnar vi verkligen det beslutet.

Det här pressmeddelandet har skickats ut från Umeå kommun nu efter sammanträdets avslutande:

Ja till planer för ett högre hotell Uman

Hotell Uman vill växa på höjden. 75 rum blir resultatet av den fyra våningar höga tillbyggnaden som näringslivs- och planeringsutskottet ställt sig bakom. Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige i slutet av november.

Detaljplanen har arbetats om efter synpunkter från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ville att gestaltningen skulle säkerställas ytterligare i planen. De hänvisade bland annat till inverkan på riksintresset i centrala Umeå och konsekvenser för intilliggande byggnadsminnen som till exempel Gamla telegrafen/Riksbanken. Länsstyrelsens synpunkter har beaktats och gestaltningen förtydligats ytterligare i detaljplanen.

Tillbyggnad med fyra våningar
Planförslaget innebär att det byggs fyra våningar över innergården. Den föreslagna tillbyggnaden blir väl indragen både från Storgatan och från Vasagatan samt från tomtgränsen i öster.

Tillbyggnaden ska passa in i omgivningen med respekt för de äldre husen bredvid, och samtidigt ge staden en snygg silhuett från älven. Den nya byggnadsdelen kommer bli cirka 9 meter högre än den befintliga byggnaden och antalet hotellrum ökas med 75 stycken.

Nytt kommunpolitiskt handlingsprogram mm på stämman

Av , , Bli först att kommentera 7

En förkortad version av debattartikeln inför partistämman var införd som insändare i dagens VK.

Vi tar ansvar för Sverige

På Moderaternas partistämma i helgen antogs ett nytt idéprogram. Vi skickar där en tydlig signal till våra politiska motståndare: Nu stärker vi arbetslinjen och ansvarstagandet ytterligare. Vi har lyssnat på svenska folket och tar med vårt nya idéprogram steget mot en bättre välfärdspolitik. När fler jobbar är det fler som betalar skatt och då finns mer pengar till vår gemensamma välfärd. Socialdemokraterna fortsätter att attackera arbetslinjen, trots att svenska folket två val i rad har sagt att den är grundläggande för att framtiden ska bli bättre.

Idéprogrammet är en av flera förnyelse- och framtidspunkter på stämman. Tillsammans med idéprogrammet antogs ett nytt kommunalt handlingsprogram och en ny utrikespolitik. Det blir ett starkt framtidsfokus och en tydlig signal till väljarna: Vi har fortsatt att lyssna, vi utvecklar vår välfärdspolitik och vi gör politik av svenska folkets stora vilja att visa internationell solidaritet och leva i ett mer öppet samhälle.

I det nya idéprogrammet slår vi fast grunderna för moderaternas politik. Utifrån dessa kommer vi sedan att fortsätta utvecklas för att möta de problem som människor möter i sin vardag. Vi är stolta över det vi lyckats åstadkomma hittills, men vi är inte nöjda. Istället vill vi nu ta nästa steg i vår förnyelse.

Jessica Polfjärd (M)

Ordförande för idéprogramgruppen

Anders Ågren (M)

Länsordförande för Moderaterna i Västerbotten