Datorproblem, radioblogg m.m.

Av , , Bli först att kommentera 0

Är uppe i Lycksele på konferens inför bildandet av det nya Regionsförbundet i Västerbotten. Har i 20 minuter försökt få ordning på både dator och uppkopplingen. Det har av någon anledning strulat till sig med den trådlösa uppkopplingen. Men nu verkar det funka.

Har lyssnat på Ola Nordebo radioblogg om befolkningsfrågan. Delar hans uppfattning i stort – självklart måste visionen fyllas med innehåll och det kommer krävas mycket konkret arbete för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt. Mer om detta vid senare tillfälle.

Däremot har jag lite svårt för själva formen – radiobloggen. Det tar ju så lång tid att lyssna igenom. Samma information har man tidigare kunnat läsa i den vanliga bloggen på 30 sekunder – nu tar det kanske 3-4 minuter för att lyssna sig till samma info. Kanske en vanesak……. men det känns som att i alla fall jag föredrar den skrivna bloggen.

Avslutningsvis kan vi konstatera att opinionssiffrorna inte är helt lysande. Men det är lång tid till valet och ingen ko på isen.

Bra med ny gästhamn, upp ur sandlådan och 200 000.

Av , , 2 kommentarer 0

Ny gästhamn
Jag välkomnar å det varmaste planerna på en ny marina och gästhamn i Umeå. Det behövs. Det har ju funnits förslag på att driva en i kommunal regi, men det här är en fråga som bäst löses av privata aktörer. Kommunen ska så klart vara behjälplig i den mån – och de frågor – som det behövs. Det ligger i Umeå kommuns intresse att detta blir av. Lokaliseringen på Ön blir också perfekt.

Helt klart har båtturismen stor potential. Idag finns det ca 600 000 ägare av fritidsbåtar i Sverige. Samtidigt är det omkring 900 000 svenskar som säger sig tänka köpa fritidsbåt i framtiden. Båtturismen är alltså på stark frammarsch. Västerbotten ligger sist i landet beträffande antal gästnätter, så vi har mycket att göra. En stor potental, om man så vill. Det ligger i Umeå kommuns intresse att kunna fånga upp denna turistgrupp. Många kör idag bara förbi Umeå med sin båt. En båtägare jag talade med i somras dömde ut Umeå som det sämsta besöksmålet efter hela svenska kusten, i synnerhet beträffande gästhamn och bekvämligheter. Om det här projektet genomförs enligt tidplan, och blir färdigt redan till sommaren, blir det ett rejält lyft för Umeå som besöksmål. Ännu en viktig pusselbit för att göra Umeå mer attraktivt för besökare och turister.

Sandlådenivå om kommunala bolag
Kliv upp ur sandlådan, Holmlund. Debattnivåer som vi kan läsa om idagens VK gynnar ingen. Att börja tala om krig och att det ’aldrig kan bli fred’ mellan han själv och organisationen Svenskt Näringsliv är ju bara barnsligt. Och himla onödigt. Det gynnar då verkligen inte Umeås anseende. Att det råder delade meningar om kommunala bolag är ju ingen nyhet direkt. I vissa fall kan de vara befogade, i andra inte. Från borgerligt håll har vi under många år drivit kravet på att avveckla verksamheter som bedriver osund konkurrens gentemot näringslivet. I Umeå har vi ju nu gemensamt – Alliansen och socialdemokraterna – beslutat att genomlysa all kommunal verksamhet, såväl i bolagsform som i förvaltningsform, för att se om kommunen gör sig skyldig till s.k. osund konkurrens gentemot det privata näringslivet. En sak som ska undersökas är bl.a. Folkets Hus och dess underverksamhet. Och om genomlysningen påvisar osund konkurrens, så ska man återkomma med förslag till oss politiker på hur denna kan avvecklas snarast. Om detta är vi ju politiskt överens och jag ser lugnt fram emot den rapporten. Tills dess kan väl alla försöka hyfsa tonläget?

200 000
Fler och fler som sätter sig in i frågan verkar nu inse att 200 000 invånare inte alls är någon utopi eller skott från höften. Det är ett tufft mål, men inte omöjligt. Dagens VK hade ett bra reportage av Brodin, som väl sammanfattar motiven till varför fortsatt tillväxt i Umeå är nödvändigt. Men det handlar så klart om vägval för Umeå – är tillväxt bra eller är tillväxt dålig? Hur som helst så har jag med råge uppnått mitt syfte när det gällde att starta debatten om en ny tillväxtvision för Umeå. Nu är vi inne på konkreta förslag och områden som måste hanteras för att detta ska bli möjligt. Fortsättning följer!

200 000

Av , , Bli först att kommentera 0

Glädjande att debatten nu kommit igång på riktigt om Umeås framtid – med rätt tillväxt och utvecklingsfokus!

Idag kan vi läsa att exempelvis Lars Westin, docent vid CERUM, menar att det är möjligt att nå 200 000 invånare i Umeå till år 2050. Även om det är ett tufft mål. Det gäller, som jag bloggat tidigare om, att göra Umeå mer attraktivt så att fler vill bosätta sig här. Det krävs fler nya jobb, fler bostäder, bättre infrastruktur etc.

Tidigare har fd professorn i Stadsbyggnad vid KTH, Kai Wartiainen sagt att 200 000 vore ett bättre mål för Umeå än 150000. Han menade att det vore möjligt att uppnå redan år 2040. Och hur som helst menade han att det är bättre med en målsättning som ligger för högt än för lågt. I en artikel i VF sa han apropå detta: ’Antingen blir man en vinnare eller en fölorare. The winer takes it all. Det delas inte ut några andra priser.’

Jag vill att Umeå ska vara en vinnare i den städernas och regionernas kamp som pågår nu. Det gynnar umeborna, det gynnar alla som bor i Västerbotten. Norrland behöver ett starkt kraftcentrum och Umeå borde nr1.

Oavsett årtal så är det bra att tunga företrädare från olika delar av samhället nu bejakar ett nytt mål om 200 000. Alla är ju samtidigt medvetna om att det inte räcker med att byta ut en siffra mot en annan – det krävs så mycket mer.

Jag hoppas att fler, inte minst från näringslivet, ger sig in i debatten. Vi måste tydligt kunna förklara vikten av fortsatt tillväxt för Umeå, och skapa en acceptans för detta. Däri ligger grunden för den attitydförändring som jag tror skulle behövas i Umeå. Att uppmuntra dem som vågar satsa, att bejaka förändring och inte instinktivt bara säga nej till allt.

Utanförskap, kärnkraft och befolkningsmål

Av , , Bli först att kommentera 0

Enligt en artikel i Aftonbladet har människorna i utanförskap i Sverige minskat med 10 procent under Alliansregeringens tid. Och ger därmed godkänt till Reinfeldt. Inte illa! Däremot återstår mycket att göra innan vi kan vara nöjda. Fler männniskor måste komma i arbete.

Nu konstateras att de svenska kärnkraftverken kommer att kunna köras betydligt längre än vad som tidigare sagts. Men med tanke på den klimatdebatt som nu pågår så borde ju frågeställningen också fokusera på att bygga ut kärnkraften. Nya reaktorer, m.a.o.

Bra att vi under KF igår lyckades nå enighet om behovet av mer ambitiösa och utmanande befolkningsmål. Nu krävs en omfattande debatt kring tillväxtfrågorna – Umeå måste bli ännu mer attraktivt att bo och verka i – och det kräver omprövningar och nya tag på många områden. Hoppas vi får en bred uppslutning i detta arbete.

Bra besked av Holmlund idag!

Av , , 1 kommentar 0

Bloggar från fullmäktige.

Ja, det går bättre och bättre att påverka politikens inriktning i Umeå. På förmiddagen resulterade min fråga till Holmlund om befolkningsmålet att vi hittade samsyn kring att höja ambitionsnivån – från dagens 150.000 till 200.000.

Det var ett viktigt besked. Sen får vi återkomma i en mer fördjuad analys och diskussion kring tidpunkter, takt och annat. Frågan förtjänar naurligtvis en betydligt djupare analys än vad som är möjligt i en kort debatt i fullmäktige.

Jag tror det är viktigt att höja ambitionen både på kort och lång sikt. Att spänna bågen ytterligare.

Vår målsättning måste vara att göra Umeå så attraktivt att betydligt fler vill bosätta sig här. Det handlar om att göra Umeå mer spännande och mer attraktivt på område efter område: företagsklimat, boendemiljöer, handel, nya jobb, bättre skola och omsorg. Fritids- och kulturutbud. Etc etc.

Nästa steg borde vara att samla så många aktörer som möjligt: partier, lokala entreprenörer, universitets företrädare, de olika näringslivsorganisationerna m.fl – för att bredda och fördjupa diskussionen kring en ny tillväxtvision för Umeå. En del i detta omfattande arbete är just att revidera befolkningsmålet.

Det krävs nytänkande, beslutsamhet och omprövningar av tidigare politiska vägval. Inte minst gäller det att skapa en positiv attityd till just tillväxt och förståelse för behovet av detsamma.

Umeås ska vara Norrlands starkast lysande stjärna – nu och framgent. Men vi får inte slå oss till ro, med armarna i kors.

Fullmäktige idag

Av , , Bli först att kommentera 0

Så var det dags för månadens kommunfullmäktige. Idag kommer KF att ta beslut om att permanenta försöket med eget val inom hemtjänsten. I hela kommunen. Det har i en utvärdering visat sig mycket positivt – och brukarna får ökad valfrihet då de kan välja mellan 6 olika privata utförare och den kommunala egenregiverksamheten.

Ska också bli intressant att höra hur Lennart Holmlund (s) ställer sig till mitt förslag att revidera kommunens befolkningsmål på 150.000 invånare. Det är enligt min mening dags att spänna bågen ytterligare. Det gäller att göra Umeå så attraktivt att betydligt fler människor vill bo här. Forskningen visar att människor söker sig till människor – ju större en stad blir, desto större blir chansen att staden kommer kunna fortsätta växa. Jag ser detta som något positivt.

Mona Sahlin och dagens DN-debatt

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag går Mona Sahlin till häftig attack på DN-debatt mot Reinfeldt och regeringen. Hon skriver ’Aldrig tidigare i Sveriges historia har vi haft en större skillnad mellan vad en regering säger och vad den faktiskt genomför. Konsekvent och medvetet vilseleder man väljarna.’

Jaså? Ett tips är att Sahlin borde läsa exempelvis tidningen Riksdag och Departement – där konstaterades nyligen att regeringen på bara ett år hade lyckats genomföra 8 av 10 vallöften. Och många av de kvarvarande är på gång. Ett annat lästips är den vitbok som regeringen presenterade i september – där kan man på område efter område, vallöfte efter vallöfte – se exakt vad som hänt och inte. Så att påstå att regeringen mörkar blir ju halvfånigt i sammanhanget.

Men när har Mona Sahlin tänkt presentera den egna politiken? Det enda klargörande vi fått är att hon underkänt den egna skolpolitiken samt att hon vill göra det mindre lönsamt att arbeta och mer lönsamt att inte arbeta. I det sistnämnda fortsätter hon i Göran Perssons fotspår.

Positiva tongångar idag

Av , , 1 kommentar 0

Ser att två av de motioner som vi moderater lämnat in till fullmäktige blir positivt bemötta.

Den första handlar om att Umeå ska bli Sveriges renaste stad. Vi har reagerat på den nedskräpning och vandalism som tyvärr präglar stora delar av stan. Enligt tidningsuppgifter är tekniska nämnden positiv och vill bifalla motionen, och förvaltningen har redan börjat jobba med frågan. Lysande. Om det håller hela vägen till fullmäktige är det rekord. Normalt brukar vi få bifall till en motion per mandatperiod ….. Vi har ju redan fått ja till vår motion om byggandet av en ny friidrottsarena och blir det ja till denna så har vi inom loppet av ett år fått ja till två motioner. Det tar sig 🙂

Den andra motionen handlar om att Umeå kommun ska byta till miljövänlig belysning. Det blir billigare i längden, och bättre för miljön. Även här är tekniska nämnden positiv, men hänskjuter till budgetberedningen att bedöma om det finns extra medel för detta. Återkommer således i den frågan, men det är kul att vi även här får gehör för våra tankar.

Diskussionen kring Umeås framtid och befolkningsmålet har kommit igång. Bra. Återkommer mer utförligt på måndag i fullmäktige när det gäller den frågan.

Dags att spänna bågen ytterligare

Av , , 1 kommentar 0

Är nere i Stockholm på SKL. Har tidigare idag mailat in en fråga till Lennart Holmlund inför måndagens kommunfullmäktige, apropå vårt befolkningsmål i Umeå om 150 000 invånare senast år 2050.

Målet har ifrågasatts på senare tid, inte minst av forskare som menat att vi borde ha ett mer utmanande mål. Det nämndes som hastigast även under Umeågalan. Allt tyder ju på att Umeå kommer uppnå detta utan större problem. Umeå borde alltså spänna bågen ytterligare.

Jag delar den uppfattningen.

Nyligen föreslog jag på debattsidan i VK att Umeå borde skapa en ny gemensam tillväxt- och utvecklingsvision. En del i denna är naturligtvis att se över befolkningsmålet, både på kort och lång sikt.

Frågan i dess helhet bifogas nedan:
Till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s):

Målet 150.000 invånare är för lågt. Är det inte dags att vi i Umeå siktar högre?

Det pågår en kamp mellan städerna i Sverige. Många vill växa och bli större, men bara ett fåtal kan göra det. Det finns prognoser som visar att det bara kommer att finnas ett tiotal större städer i vårt land efter år 2030, vilket innebär att många kommer att stagnera. Om Umeå ska bli en av vinnarna är det hög tid att samlas kring en gemensam och stark vision för tillväxt och utveckling. En del i detta är befolkningsmålet.

Umeå kommun har ett mål om att vi senast år 2050 ska ha 150.000 invånare. Det fanns en klar poäng i siffran när målet sattes – det gällde att skapa en förståelse för behovet av tillväxt, såväl ekonomisk som befolkningsmässig tillväxt. Allt pekar emellertid på att vi utan större problem kommer att nå detta mål. Samtidigt påpekas det från forskarhåll att målet egentligen är för lågt. Målet som sådant är ingen utmaning och uppfattningen är att vi borde spänna bågen betydligt högre. Jag har också i olika sammanhang varit inne på denna linje.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till Lennart Holmlund (s):

– Delar du min uppfattning att vi borde sikta högre när det gäller befolkningsmålet? Att det nu är dags att justera målet om 150.000 invånare år 2050 och sätta ett högre och mer utmanande mål?

Anders Ågren
Kommunalråd, m

Bra besked om Botniabanebygget

Av , , Bli först att kommentera 0

Det blir inget tillfälligt stopp av bygget av Botniabanan genom Umeälvens delta. Bra besked! Färdigställandet av järnvägen har skjutits upp alltför länge, med förseningar och fördyringar som följd. Prövningen av regeringens beslut att godkänna den sista etappen är inte färdig ännu, men förhoppningsvis blir det klartecken där också. Dagens besked är hur som helst välkommet. Det räcker med förseningar.