Flyget spelar viktig roll för att knyta samman hela Sverige

Av , , Bli först att kommentera 11

Skriver i dagens VK på debattsidan tillsammans med Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd i Stockholms stad. Bifogas nedan.

 

Stoppa nedläggningen av Bromma flygplats

Jobben är Moderaternas absolut viktigaste fråga. Det är bara genom en ökad sysselsättning och att fler kommer i arbete som vi klarar av våra höga välfärdsambitioner. För att uppnå detta är det viktigt att vi har en infrastruktur som fungerar. Det måste vara lätt och smidigt att resa över hela landet. Här spelar Bromma flygplats en betydande roll för att hålla uppe konkurrenskraften och skapa jobb i hela landet. Det är därför djupt oroande att både regering och den nya majoriteten i Stockholms stad öppnat för att stänga Bromma flygplats. Detta är ett stort hot mot jobben i Umeå kommun och skulle få allvarliga konsekvenser för det lokala näringslivet.

Flyget spelar en viktig roll för att kunna knyta samman hela Sverige och skapa möjligheter för ett konkurrenskraftigt näringsliv även på landsbygden. Sammanlagt reste drygt två miljoner resenärer till och från Bromma förra året, i nio fall av tio var dessa affärsresenärer.

Det visar att Bromma är en viktig pusselbit för att få hela landet att leva. Flygplatsen gör det möjligt att snabbt och smidigt resa till Stockholm och öppnar därigenom för fler jobb och företagsetableringar på landsbygden.

Stockholms handelskammare har visat att sammanlagt 24 000 jobb på 13 orter hotas om Bromma flygplats avvecklas. 18 000 av dessa skulle försvinna utanför stockholmsregionen. Många orter som trafikerar flygplatsen kommer att få försämrade förbindelser med Stockholm, vilket slår hårt mot jobb och tillväxt.

De som förespråkar en nedläggning av Bromma flygplats påstår att trafiken kan flyttas över till Arlanda. Detta stämmer inte. Både Trafikverket och Swedavia, som äger både Arlanda och Bromma, säger att detta inte är möjligt. Det beror på att affärsresenärer efterfrågar avgångar på morgonen och på kvällen. Det är tider då Arlanda redan i dag är fullt.

Samtidigt har Arlanda även en annan roll att spela. För att Sverige ska klara sig i den globala konkurrensen är det viktigt att vi kan få till fler direktlinjer från och till Arlanda från andra stora städer i världen. Detta kommer att vara omöjligt om dessa tider fylls med det inrikesflyg som i dag går till Bromma.

Vi ser nu att vi har fått en regering som har en direkt fientlig inställning till tillväxt. När Stefan Löfven velar och Miljöpartiet får sätta agendan blir det landsbygden som får betala. Notan kommer i form av färre jobb och företag som lägger ned sin verksamhet. Detta kan vi inte acceptera. Det är dags att regeringen och den nya majoriteten i Stockholm stad tar sitt förnuft till fånga och låter Bromma flygplats vara kvar. Allt annat vore ett stort svek mot både landsbygden men även deras egna väljare.

 

Anders Ågren (M)

Kommunalråd, Umeå

 

Anna König Jerlmyr (M)

Oppositionsborgarråd Stockholms stad

Märkligt av V

Av , , Bli först att kommentera 14

De lokala vänsterpartisterna fortsätter att ondgöra sig över de valtekniska samarbeten som genomförts i Umeå efter valet. Tidigare i veckan fick vi höra detta från V i fullmäktige; idag kan vi läsa om det på insändarplats i tidningen. De är besvikna över att de inte fick bättre utdelning i de förhandlingar som förevarit mellan partierna i Umeå efter valet.

Men när de försöker få detta till att det skulle röra sig om en ”odemokratisk uppgörelse” så blir det inte bara fånigt, utan rent patetiskt. För fyra år sedan var vänsterpartiet i Umeå oerhört nöjda, när de själva ingick i valtekniskt samarbete med socialdemokraterna, samtidigt som Allianspartierna erhöll viceordförandeposterna. Då ställdes bl.a. Miljöpartiet helt utanför uppgörelsen. Spiric fick en nyinrättad kommunalrådspost, liksom ett antal andra poster till V-företrädare.(V) var överlyckliga.

Nu har – lite förenklat – miljöpartiet och vänsterpartiet bytt plats i det valtekniska samarbetet. Det är inte längre Vänsterpartiets företrädare som erhåller nya platser, utan Miljöpartiet. Detta samtidigt som Alliansen, i egenskap av största oppositionsblock, erhåller viceordförandeuppdragen. Då ändrar V helt uppfattning och anser att samma tillvägagångssätt är ”odemokratiskt”.

Jaja.

Surt, sa räven.

Tack, Lennart!

Av , , Bli först att kommentera 9

Igår hade jag förmånen att på kommunstyrelsens vägnar avtacka Lennart Holmlund (S). Det var en välbesökt tillställning.

Holmlund blev ju kommunalråd för 20 år sedan – 1994 – och kommunstyrelsens ordförande år 1995. Umeå hade då ca 100.000 invånare. Idag ligger vi på gränsen till 120.000 invånare. En fantastisk utveckling! Det har hänt mycket under dessa år. På senare år har vi vant oss vid att se byggkranar mer eller mindre överallt, och byggnader har skjutit i höjden där det förr blott fanns en låg bebyggelse. Men det var ingen självklarhet att det skulle bli på det sättet.

Ett paradigmskifte har skett i Umeås stadsplanering under senare år, och jag är övertygad om att när historikerna en gång i framtiden tittar tillbaka på den här perioden i Umeås egen historia, så kommer man betrakta de senaste 10 åren som den tid då man tog de avgörande stegen till att bli en riktig STAD av det större formatet. En STAD, både mentalt och stadsbildsmässigt. Och utan tvekan kommer också Holmlund som person att kopplas samman mycket med just den utvecklingen.

Jag ska inte ge mig på uppgiften att sammanfatta allt som hänt i Umeå under den tiden som har passerat när har varit KSO, men låt mig bara kort nämna:

–          Beslutet om, och sedan själva byggandet av Botniabanan

–          Skapandet av Umestans företagspark

–          Kampen för vägpaket, och ringled, där vi nu fått 2/3 färdigställd.

–          Alla dessa utmärkelser: bästa studentstad, kvalitetskommun, Umeå bästa kommun att leva och arbeta i, Biblioteket får FN:s pris för bästa innovation i offentlig sektor, Europas kulturhuvudstad, Sveriges tillväxtkommun m.m.

–          Byggandet av Kulturväven

–          Etableringen av IKEA

Ja, listan skulle kunna göras betydligt längre. Under de 20 åren som passerat revy så har Umeå gått från att vara en av flera städer i norra Sverige, till att genom målmedvetet arbete ha klättrat och placerat sig som den självklara nummer 1 i norr!

Åren går snabbt när man har mycket att göra, när man är engagerad och trivs med det man gör. Jag är övertygad om att Holmlund har känt detta under alla de år han har varit kommunstyrelsens ordförande.

Men det är också ett slitsamt, ensamt och tufft uppdrag. Det är nog få som inser vidden av uppdraget, och att aldrig kunna slappna av riktigt utan att alltid vara i tjänst. Att alltid ha på telefonen, att alltid vara en offentlig person – det är något som påverkar såklart både en själv och ens omgivning. Men det är något man får acceptera, om man vill vara en del av det politiska livet på den här nivån.

Som representant för kommunstyrelsen uttryckte jag vårt stora tack för allt det arbete som han har lagt ned för vår kommun. Som ordförande i kommunstyrelsen har han varit korrekt, och noggrann med att alla partier – oavsett de tillhört majoriteten eller oppositionen – fått den information och de underlag som man måste ha för att kunna fungera i de olika roller vi har. Den professionalismen, tror jag, är också en av många anledningar till att Umeå har kunnat utvecklas så starkt under dessa 20 år. Det krävs ett givande och ett tagande i politiken.

Det är ju ingen hemlighet att jag och Holmlund har kommit bra överens under de år som vi båda har varit en del av kommunledningen, närmare 12 år för att vara exakt.  Det är viktigt att kunna skilja på sak och person inom politiken, och det tycker jag att vi har lyckats mycket bra med.

Mitt medskick till honom – även om Holmlund även fortsättningsvis kommer vara en del av politiken via INAB, Badhusbolaget och Region Västerbotten – var följande: se till att NJUTA av att du får mer tid till ANNAT på dagarna – njut av livet, lukta på blommorna, res kanske lite mer och blogga lite mindre!

Stort tack för ditt engagemang, Lennart!

 

 

Valfullmäktige idag

Av , , 1 kommentar 5

Socialdemokraterna lovade allt åt alla innan valet, idag konstaterar Anders Ågren att den nya regeringen inte håller sina löften om mer pengar till kommuner och landsting.

Idag har vi mandatperiodens andra sammanträde med Umeå kommunfullmäktige, där vi bl.a. har utsett företrädare i kommunens styrelser och nämnder. Det hade spekulerats om valärendena skulle dra ut på tiden, ifall någon skulle få för sig att begära proportionella val. Men så blev det inte och valberedningens förslag gick igenom i snabb takt.

Det ska bli intressant att se hur den här mandatperioden utvecklar sig.

Vi har ju nyligen sett att S valde att inte slopa LOV inom hemtjänsten, vilket vi från Allianspartierna naturligtvis välkomnar då vi har kämpat för att försvara valfriheten för umeåborna. Likaså noterade jag i den debatt som pågår kring bl.a. sjukskrivningarna hur ett annat tonläge har smugit sig in hos S-företrädarna. Lindvall (S) medgav att man inte lyckats i arbetet med att minska sjukfrånvaron, och här hoppas jag att det finns en öppning beträffande intraprenader. Under S/V-styret så motarbetades skapandet av nya intraprenader, trots att de kunde uppvisa lägre sjukfrånvaro och bättre nöjdhet bland personalen.

Kanske finns det en öppning även här, nu när S har kapat banden till V?

 

 

Goda nyheter om Arlanda

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag kom ett mycket glädjande och betydelsefullt beslut! Mark- och miljööverdomstolen har meddelat nytt miljötillstånd för Arlanda Airport.

Hotet om att flygkapaciteten på Arlanda skulle minska med 40 procent fr.o.m. 2018 är därmed undanröjt. Nu kan Swedavia fortsätta satsa på, och utveckla flygplatsen vidare. Det här är en fantastisk nyhet, och betyder mycket för oss i Umeå, Stockholm liksom övriga delar av landet. En viktig pusselbit för svenska flygförbindelser är därmed på plats även fortsättningsvis.

Arlanda klart således! Nu gäller det bara att rädda Bromma från de rödgrönas stängningshot!

Välkommet besked om LOV i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 11

Igår beslutade socialnämnden i Umeå att behålla valfriheten inom hemtjänsten, med systemet som möjliggörs inom ramen för Lagen om valfrihet (LOV). Tidigare övervägdes ju från socialdemokraterna att slopa LOV, men nu blev beslutet att fortsätta om än med vissa förändringar som de flesta accepterade.

Detta är ett mycket välkommet besked! Valfriheten för umeåborna inom hemtjänsten är tryggad även fortsättningsvis. De äldre som nyttjar hemtjänst kommer även i framtiden att kunna välja mellan flera olika utförare, såväl kommunala som privata utförare. Idag finns det enligt uppgift 20 externa utförare i Umeå, med en andel av 37% av hemtjänsttimmarna.

Jag uppmanande så sent som i tisdags Hans Lindberg (S) och det nya S-styret att välja väg inom ett antal områden, däribland frågan om valfrihet. Att socialdemokraterna nu skrinlägger planerna på att upphöra med LOV, utan istället tydligt markerar att valfriheten ska fortsätta råda inom hemtjänsten är i detat sammanhang ett synnerligen positivt besked! Att (S) kapat banden till Vänsterpartiet lokalt i Umeå innebär nya möjligheter på en rad olika politiska områden.

Ett bra besked för Umeå!

Fyra områden där Lindberg (S) står inför ett vägval

Av , , Bli först att kommentera 7

I dagens VK skriver jag på debattsidan om Umeå och de kommande fyra åren i lokalpolitiken. Läggs som vanligt upp här på bloggen.

 

 

En politik för ett fortsatt växande Umeå!

–       Fyra områden där Hans Lindberg (S) måste välja väg.

 

Valet är över. Ett nytt kommunfullmäktige har valts av umeåborna för mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna har ingått valkarteller med flera partier, däribland Allianspartierna, och kommer som en konsekvens av detta att styra i minoritet. Detta innebär – i alla fall i teorin – goda förutsättningar för en pragmatisk politik, fri från de tidigare bindningarna till Vänsterpartiet.

Hans Lindberg (S) tar över som ny kommunstyrelseordförande och kommer att tvingas till ett antal viktiga vägval under kommande år. För Umeås och umeåbornas skull, så hoppas jag att Lindberg tar chansen och väljer en mer mittenorienterad politik än tidigare, vilken bygger vidare på mycket av den tillväxtvänliga politik som i vissa delar förenar moderater och socialdemokrater.

För det första måste jobben vara i ständigt fokus! Att människor jobbar och betalar skatt är grunden för allt annat. Varje extra umeåbo i arbete och varje extra arbetad timme innebär större skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden. Är Lindberg beredd att förbättra villkoren för företagare i Umeå? Att förkorta handläggningstider, införa utmaningsrätt, förbättra dialogen med privata aktörer, avveckla osund konkurrens och genomföra mer konkurrensupphandling? Mycket av sådant som stoppats under S/V-samarbetet.

För det andra måste vi få fart på bostadsbyggandet! De kommande åren måste vi fördubbla bostadsbyggandet, inte minst via förtätning av staden. Här måste de privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden hjälpas åt. Vi moderater anser att det kommunala bostadsbolaget har en central roll att spela även kommande år, när det gäller ökad nyproduktion av hyresrätter. Tyvärr valde S och V att stoppa en Alliansmotion med den innebörden under förra mandatperioden. Moderaterna föreslog under valrörelsen att påbörjandet av nya bostadsområden på Ön tidigareläggs. Enligt bostadsförsörjningsplanen ligger Ön med 1000 lägenheter fr.o.m. 2017. Detta skulle kunna tidigareläggas. Likaså avyttring av delar av beståndet för att bl.a. kunna bygga nytt. Är Lindberg beredd att till detta?

För det tredje måste vi värna möjligheten till fortsatt valfrihet för umeåborna inom skola och omsorg! Vi vet att valfriheten är uppskattad av befolkningen. 8 av 10 svenskar anser att valfrihet inom vård och omsorg är viktigt. Likaså vill 3 av 4 föräldrar kunna välja skola till sina barn. Under valrörelsen sade Lindberg (S) nej till vinster i välfärden. Det innebär i praktiken ett stopp för företag att kunna erbjuda äldreomsorg eller för den delen driva friskolor. Umeå kommun var tidigt ute med att erbjuda eget val inom hemtjänst och sedan 2010 har vi lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Utredningar visar att fokus på kvalitet har ökat och brukarnas behov tillgodoses bättre. Låt oss vidareutveckla succén med valfrihetssystemet och införa LOV även inom särskilt boende och inom handikappomsorg. Socialdemokraterna har nu förtjänstfullt kapat banden till Vänsterpartiet – se nu till att återgå till en positiv syn på människors valfrihet!

För det fjärde är det dags att ta den höga sjukfrånvaron bland de kommunanställda på allvar. I likhet med miljöpartister och vänsterpartister på riksplanet har de lokala socialdemokraterna hyllat 6-timmars arbetsdag, och vill komma till bukt med en hög sjukfrånvaro genom att dela på jobben. Det är helt fel väg att gå. Det är kostsamt och leder inte till lägre sjukfrånvaro. Faktorer som enligt forskningen påverkar hälsan negativt är små möjligheter att påverka arbetssituationen kombinerat med höga krav och bristande stöd i arbetet. Ledarskapets betydelse och ansvar, på olika nivåer i kommunen, måste särskilt uppmärksammas under kommande år. En strävan måste vara att få mer självbestämmande för personalen ute i verksamheten, så att de bättre kan styra över sin arbetssituation. Vår personal förtjänar bättre än att vara bland de mest sjukskrivna i landet och vi måste göra betydligt mer på detta område. Så låt oss kraftsamla för en bättre arbetsmiljö för våra anställda inom kommunen, men sluta flumma om 6-timmars arbetsdag.

Jag har nu nämnt fyra områden där Lindberg och den nya S-ledningen måste välja väg för den kommande mandatperioden. Fortsatt vänstervridning, eller en mer mittenorienterad lokalpolitik? Om vägvalet blir det sistnämnda finns det goda förutsättningar för att de kommande fyra åren skall kunna bli positiva för kommunens utveckling. Det finns naturligtvis fler frågor, men de får jag återkomma till i annat sammanhang.

Moderaterna är den politiska kraft som tydligt står upp för ett växande Umeå. Umeåborna behöver mer av nästan allt när staden växer: jobb, bostäder, kommunikationer, skolor men också butiker och andra serviceinrättningar. Vi är beredda att bidra till detta i konstruktiv anda. Det politiska vägval som den nye S-ledaren Hans Lindberg står inför har stor betydelse för kommunens fortsatta utveckling. Välj en pragmatisk och tillväxtvänlig linje för Umeås bästa!

 

Anders Ågren,

Kommunalråd (M), Umeå

119 273 umeåbor!

Av , , 1 kommentar 8

Umeå fortsätter växa och befolkningsökningen har tagit fart igen. Det låter mycket bra! Ett pressmeddelande har skickats ut från kommunen om detta, och jag har även fått på mailen lite statistik från vår utvecklingsavdelning som visar att fram till den sista september har Umeå ökat med 924 invånare detta år. Bl.a. så är förlusten av invånare till övriga Sverige halverad jämfört med samma tid i fjol.

Glädjande! Och detta trots att vi har det tufft med bostadssituationen – högsta prioritet måste nu ligga på få fart på bostadsbyggandet snarast möjligt. Nyproduktionen av bostäder måste fördubblas.

Hur som helst – nu uppgår Umeås befolkning till 119 273 invånare.

 

 

Bifogar pressmeddelandet nedan:

Umeås tillväxt fortsatt stark

Umeå kommun – 2014-11-10 13:47 CET

Umeås befolkning uppgick den sista september 2014 till 119 273 personer, efter en ökning med 924 personer från årsskiftet. Det talar för att tillväxten i år kan komma att bli omkring 1 200 personer.

– Det har skett en fortsatt stark återhämtning sedan bottenåret 2012. Flyttningsöverskottet ligger betydligt över de senaste årens nivåer, säger Annalena Löfgren, biträdande planeringschef, Umeå kommun.

Halverad förlust
Överskottet från utlandet fortsätter att öka och är snart uppe i samma nivåer som gällde före det ändrade regelverket för studenter från länder utanför EU. Överskottet mot det egna länet är något lägre än tidigare år men inom den normala variationen. Förlusten mot övriga Sverige är den lägsta på många år och mer än halverad mot i fjol.

– Mot bakgrund av den svåra situationen på bostadsmarknaden är totalsiffrorna mycket glädjande, och allt talar för en fortsatt ökning under årets tre sista månader, säger Annalena Löfgren.

Lägre födelseöverskott
Antalet födda ligger ovanligt lågt. Det kan tyda på att kulmen uppnåddes 2013 och att nivåerna nu är på väg att vända tillbaka något. Detta tillsammans med det höga antalet döda får till följd att födelseöverskottets bidrag till befolkningsökningen är något lägre än tidigare år.

Spås bli landets hetaste handelskommun

Av , , Bli först att kommentera 8

I förra veckans nummer av tidningen Market, så spås Umeå att bli landets hetaste handelskommun år 2016. Detta pga det uppsving som etableringen av Ikea samt Ikano med dess tillkommande 85 butiker och restauranger medför. Ett rejält uppsving för sällanköpshandeln, med nya företag, nya jobb och ökade skatteintäkter som följd. Det är en utveckling som vi alla ska vara mycket nöjda över.

Det är viktigt att ständigt jobba med förbättringar för det befintliga näringslivet i en region, samtidigt som vi jobbar för att öka nyetableringar av företag. Tack vare Ikea och Ikano så kommer Umeås position som handelsstad att stärkas betydligt.