Välkommen!

Av , , Bli först att kommentera 5

71 dagar kvar till EU-valet och 897 dagar kvar till nästa ordinarie val till kommun, region och riksdag.

Du kan redan idag visa ditt stöd för ett borgerligt parti som förenar liberalism och konservatism – genom att bli medlem. Om du delar Moderaternas värderingar och vill engagera dig så är du varmt välkommen till vårt parti som medlem. Som medlem väljer du själv hur mycket du vill engagera dig. Ju fler vi blir, desto starkare kraft blir vi inom politiken.

Välkommen att bli en del i vårt arbete!

Bli medlem i Moderaterna!

Ett medlemskap i Moderaterna kostar 100 kronor under det första kalenderåret.
Swisha: 100 kronor till 123 336 00 70, uppge namn och personnummer. Eller gå in på moderaterna.se och följ anvisningarna.

Äntligen medlem i Nato!

Av , , Bli först att kommentera 6

I dagens Folkbladet skriver jag om det faktum att Sverige nu är både tryggare och säkrare. Tack vare medlemskapet i Nato! Insändaren bifogas nedan.

 

Äntligen är Sverige med i Nato!

Den 7 mars 2024 kommer alltid att vara en historisk dag. Dagen då Sverige äntligen blev medlem i Nato. Sverige är ett säkrare land idag än för några veckor sedan.

Självständighet uppnås inte genom ängslig isolation, utan genom frivillig gemenskap med andra. Mot denna bakgrund har Moderaterna under lång tid varit för ett svenskt Natomedlemskap.

Redan år 2003 beslutade Moderaternas partistämma att ställa sig bakom ett svenskt Natomedlemskap och sedan dess har Moderaterna drivit på för att Sverige ska gå med i Nato. Nu är vi äntligen framme vid målet! Sverige är en del av Nato – den fria världens försvarsallians. Som medlem i Nato delar Sverige solidariska försvarsgarantier med de 31 andra medlemsländerna. Det innebär att alla medlemmar ska ställa upp för varandra för att öka säkerheten och motståndskraften i alliansen som helhet.

När Socialdemokraterna för två år sedan gjorde en glädjande helomvändning gällande synen på medlemskap i Nato, så blev det en tydlig politisk majoritet för Natomedlemskap. Det är positivt att det finns en samsyn gällande en så pass viktig fråga som landets säkerhet.

I mars 2022 presenterade Ulf Kristersson fem av Moderaternas vallöften. Det första av dessa var att ansöka om medlemskap i Nato och att Ulf Kristersson som svensk statsminister skulle leda Sverige in i Nato under den kommande mandatperioden. Nu, två år senare, är det precis det som har skett.

Ensam är inte stark. Tillsammans med andra länder blir Sverige både tryggare och starkare. Moderaternas första vallöfte har blivit verklighet och vi är äntligen med i Nato!

 

Anders Ågren

Förbundsordförande

Moderaterna i Västerbotten

Moderaterna får jobbet gjort – rösta på Moderaterna i EU-valet!

Av , , Bli först att kommentera 6

Moderaternas toppnamn till valet till Europaparlamentet Tomas Tobé har blivit utsedd till en av de mest inflytelserika ledamöterna i hela Europaparlamentet.

 • Av 705 ledamöter tillhör han de 20 som ökat sitt genomslag mest under mandatperioden.
 • Ett kvitto på att Sveriges inflytande i EU ökar och att Moderaterna får jobbet gjort.
 • Moderaterna går till val på att öka Sveriges inflytande i EU.

22 maj startar förtidsröstningen och 9 juni avgörs det. Rösta på Moderaterna om du vill att svenska intressen ska få genomslag i Bryssel!

Umeågalan 2024!

Av , , Bli först att kommentera 4

Umeågalan – en dag och kväll för att lyfta fram, uppmärksamma och hylla alla duktiga företagare i Umeå!

I år firade galan dessutom 20-årsjubileum. Enligt uppgift var det i torsdags omkring 1000 gäster på plats. Många vill bidra till ett växande kommun och region, med allt vad det innebär. Det är positivt med tillväxt! Det är viktigt att vi ständigt arbetar för ett bättre företagsklimat, i stort som smått.

Här kan du läsa om årets alla vinnare, samt vinnarmotiveringarna.

De som drabbas värst av gängvåldet gillar våra förslag mest

Av , , 3 kommentarer 9

Dödligt våld i gängkonflikter sker åtta gånger så ofta i utsatta områden. I en ny rapport på uppdrag av Järvaveckan Research redovisades nyligen att personer i utsatta områden är mest positiva till de nya brottsbekämpande verktygen. Några av de förslag som vår moderatledda regering genomfört eller är på väg att genomföra:

 • Säkerhetszoner
 • Sänkt straffmyndighetsålder
 • Dubbla straff för gängkriminella
 • Ungdomsfängelser
 • Anonyma vittnen
 • Ökad polisiär närvaro
 • Ökad kameraövervakning
 • Brottsförebyggande åtgärder

Det är fint att se att stödet för Moderaternas brottsbekämpande förslag är stort bland personer med utländsk bakgrund i utanförskapsområden. Oavsett var man bor i Sverige ska man känna sig trygg i sitt område. Det är syftet med våra förslag. Det handlar om rättvisa.

Internationella frågor med bl.a. EU-minister Jessika Roswall

Av , , Bli först att kommentera 4

Internationella dagen 2024 på SKR i Stockholm gick av stapeln i onsdags. Riktigt bra program, med besök av bl.a. EU-minister Jessika Roswall (M). Med ett stundande EU-val, så var det högaktuella frågor.

Mer än hälften av kommuner och regioners verksamhet har direkt eller indirekt påverkats av beslut på EU-nivå. Det gör det förövrigt extra viktigt att kommuner/regioner agerar och får sina röster hörda så tidigt som möjligt i EU:s olika beslutsprocesser. För att bedriva sånt påverkansarbete är det viktigt att finnas på plats i Bryssel, där mycket av arbetet sker. Europeiska regionkommittén är den enda officiella ingången för kommuner/regioner i EU-samarbetet. SKR:s tidigare ordförande Anders Knape (M), Delegationsordförande och ledamot i Regionkommittén, och Yoomi Renström (S),

Med rätt personer, rätt strategi och rätt stöd kan man åstadkomma viktiga resultat. Vidare intressanta pass om Ukraina och värdet av och möjligheter till partnerskap mellan ukrainska och svenska kommuner. SALAR International arbetar aktivt att stödja detta, liksom ICLD som har bildat ett nytt nätverk för kommunala partnerskap i Europa, ”Democratic resilience”, där Ukraina är ett av samarbetsländerna.

Dagen efter ägnades för egen del åt demokratifrågor. I beredningen där jag är ordförande sedan valkongressen 2023, demokratiberedningen, hade vi på ärendelistan minoritetsfrågor, översyn av valsedelssystemet, välfärdsbrottslighet, konstitutionell beredskap och stärkt skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier.

Natoflaggan hissad i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 6
Natoflaggan hissad i Umeå! Igår deltog jag som Umeå kommuns representant i Försvarsmaktens officiella ceremoni vid SkyddC och Umeå Garnison, när Nato-flaggan hissades. Överste Thomas Lamke höll ett mycket uppskattat tal om värdet av Sveriges medlemskap i Nato. Lamke lyfte i sitt tal också fram det goda samarbete vi har lokalt mellan kommunen och försvarsmakten i Umeå. Det värmde!
Tänk att man skulle få vara med om detta – Sverige medlem i Nato och Nato-flaggan hissad i Umeå!

Marinen på uppskattat besök i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 5

Välkommet besök av svenska marinen! Marinen ser till att svenska vatten och kuster förblir under Sveriges kontroll och denna vecka övas det utmed Norrlandskusten. Under förmiddagen träffade idag vi företrädare för Marinen, innan vi tillsammans åkte i svävare från hamnen upp till Konstnärligt campus i centrum.

Här på bilden tillsammans med överstelöjtnant Patrik Berge och överste Anders Åkermark. Efter gemensam presskonferens, så bjöd landshövdingen på lunch på residenset. Det är mycket glädjande att Marinen visar sitt intresse för vår region, och det är positivt att man i olika sammanhang nu tydligt lyfter fram vikten av de norrländska hamnarna. För oss i Umeå, med en expanderande hamnverksamhet och färjeförbindelse mellan Sverige och Finland är detta av yttersta vikt.

Moderaterna har en konkret politik för att både förebygga och bekämpa brottslighet

Av , , 3 kommentarer 6

I dagens VK har jag fått nedanstående genmäle publicerat. Läggs som vanligt upp här på bloggen.

 

Moderaterna har en konkret politik för att både förebygga och bekämpa brottslighet

I en replik (VK 23/2) undrar ”Bosse” om vilka åtgärder vi sätter in för att barn och unga ska hindras att lockas/luras in i den kriminella världen. Jag delar uppfattningen att det förebyggande arbetet är en viktig del för att öka tryggheten och bekämpa kriminaliteten.

På kort sikt är det mest brottsförebyggande att sätta fler gängkriminella i fängelse, så att de varken kan begå fler brott eller rekrytera in fler unga i kriminalitet.

På längre sikt behövs satsningar på exempelvis socialtjänsten och skolan för att förhindra att fler dras in i kriminalitet. Samhällets skyddsnät ska fungera så pass bra att unga i risk fångas upp långt innan de begår allvarliga brott.

Socialtjänsten har en viktig roll. I år läggs 200 miljoner kr för att socialtjänsten ska ställa om till att arbeta mer förebyggande med tidiga insatser. Mellan 2024 och 2028 handlar det totalt om ca 8 miljarder kronor. Det är den största satsningen på hela socialtjänsten som någon regering gjort.

En trygg uppväxt är också grunden i det förebyggande arbetet och för att öka förutsättningarna för det måste vi börja redan vid mödra- och barnhälsovården. Det görs omfattande satsningar redan i år. Totalt har samarbetspartierna beslutat om förebyggande satsningar på 2,8 miljarder kronor under 2024.

Kommunerna har ett stort ansvar när det kommer till det brottsförebyggande arbetet. Sedan förra sommaren regleras kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete i lag. I år satsar regeringen 80 miljoner kronor på en ny och riktad satsning på kommunernas arbete mot gängkriminalitet. Fritidsaktiviteter, exempelvis idrott, har en stark brottsförebyggande effekt. Regeringen satsar därför på fritidskort för barn och unga. För att stärka idrotten i utsatta områden lägger regeringen 100 miljoner kronor per år.

Utöver det vill Moderaterna vill bl.a. ta bort sekretesshindren mellan polis och socialtjänst, öka föräldraansvaret i kombination med ett ökat föräldraskapsstöd, satsa på skolsociala team för att öka närvaron av samverkan mellan skolan och socialtjänsten för eleverna och göra vården mer tillgänglig för barn och unga med psykisk ohälsa. Moderaterna vill därför lagstadga den förstärkta vårdgarantin för BUP.

Så visst har vi en politik även för det förebyggande arbetet.

 

Anders Ågren

Förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten