Michael Jackson borta

Av , , Bli först att kommentera 1

Läser den tråkiga nyheten om att min stora idol från den tiden då man själv gick i grundskolan, Michael Jackson, har avlidit. Mästaren på världens dansgolv, som gett oss moon-walk och låter som Thriller, Billie Jean och Beat it är borta.

Även om han under en lång rad av år ifrågasatts efter alla konstiga ansiktsoperationer, bisarra nycker och anklagelser om sexuella övergrepp.

Men hans ställning som "King of Pop" är ohotad. Minnet av Michael Jackson som Artisten med stort A kommer att leva kvar. Ingen kunde dominera på scenen som han.

Nu stänger jag av datorn och tar och lyssnar på lite Michael Jackson-låtar.

Bloggandet går in en lugnare fas – och konstiga prisskillnader

Av , , Bli först att kommentera 0

Så är sommaren här på allvar.

Strålande sol, varmt och skönt! Jag kommer för egen del att trappa ned mitt bloggande i intensitet under några veckor. Jag ska inte gå så långt som att säga att bloggen tar sommarledigt, men det kommer inte bli uppdateringar varje dag i alla fall.

Från det ena till det andra – bara en liten fundering om det här med prisskillnader.
Varför är det så dyrt att hyra dvd-filmer i Umeå? Jag brukar ju hyra nån film då och då, och har den sista tiden även varit med och hyrt film uppe i Boden. I Boden kostar det 10 kr per film på alla uthyrningsställen- men i Umeå kostar det ca 30 kr per film (som bäst, snarast är det ännu dyrare). Men det är ju samma dvdfilmer!

Är det bristande konkurrens i Umeå? Trots att Umeå har en betydligt större befolkning och betydligt fler uthyrningsställen, så är det himla mycket dyrare än i småstaden Boden. Eller finns det någon butik i Umeå som hyr ut dvd-filmerna för 10kr? Jag kanske bara har missat det?

Om inte, så ser jag fram emot att konkurrensen på filmuthyrning får genomslag även här i Umeå. Går det i Boden så borde det väl gå här?

Varslade behåller jobbet m.m.

Av , , Bli först att kommentera 0

Volvo
Metallklubbens medlemmar på Volvo Lastvagnar beslutade igår efter en omröstning att säga ja till budet om att gå ned i arbetstid och lön mot att de 320 varslade får behålla sina jobb. Samma lösningar har kunnat nås på andra fabriker och det hade varit anmärkningsvärt om inte samma lösning hade fungerat i Umeå. Nu gick fackmedlemmarna emot sin egen styrelse, och sade ja till avtalet. Och därmed får 320 personer anställda på Volvo behålla sina jobb.

Hårdare straff
Jag läser för övrigt att straffet för mord ska höjas. Det längsta tidsbestämda straffet blir 18 år. Minimistraffet på 10 år blir kvar och livstidstraffet ska fortsättningsvis kunna dömas ut i allvarliga fall. Tidsbestämda fängelsestraff på upp till 18 år ska dessutom kunna dömas ut vid upprepad brottslighet eller återfall i särskilt allvarlig brottslighet. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2009 och det är i alla fall ett bra steg på vägen för att få ett straffsystem som går mer i takt med det allmänna rättsmedvetandet. Även om det fortfarande är lite flum här och där.

Första spadtaget på Umeås ringled idag!

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag är en mycket stor dag. Idag kommer näringsminister Maud Olofsson (C) att ta det första spadtaget på byggandet av Umeås efterlängtade ringled, det s.k. Umeåprojektet. En av de värsta långbänkarna i kommunen blir därmed historia.

Den viktigaste infrastruktursatsningen i Umeå, har projektet kommit att kallas, och visst ligger det mycket i den betraktelsen. Utöver att den är den enskilt viktigaste pusselbiten för att komma tillrätta med den dåliga luftkvaliteten i centrala Umeå, så är de också en förutsättning för kommunens långsiktiga tillväxtmöjligheter. Nu vet handeln och hugade investerare var vägarna kommer att gå (dock inte helt färdigt på Västra länken) och det betyder mycket vid lokaliseringsbeslut för nya etableringar.

Dagens byggstart hade inte varit möjlig om inte Alliansregeringen hade gjort en sådan stor och medveten satsning på infrastrukturen, samtidigt som Umeå kommun gått in med medfinansiering och förskottering av projektmedel. Här har vi gemensamt – politiker på lokalplanet och det nationella planet – lyckats att bocka av en av Umeås värsta långbänkar från vår "att-göra lista"

Första spadtaget tas kl. 11.30 borta vid bilprovningen, närmare bestämt Grubbänget.

Vi ses!

Glad Midsommar!

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag tänkte jag inte göra några politiska kommentarer överhuvudtaget utan bara kort och gott önska alla läsare av denna blogg en trevlig midsommar.

Själv firar jag midsommar i vårt norra grannlän Norrbotten, närmare bestämt i Boden, och här är det just nu halvmulet och 14 grader, men förhoppningsvis spricker det upp lite längre fram på dagen. Nu ska vi promenera iväg till hembygdsgården och delta i firandet där. Sedan blir det sillunch, och allt som traditionsenligt hör ihop med en sådan 🙂

Glad Midsommar!

Bra att filmcensuren avskaffas

Av , , Bli först att kommentera 0

Som en liten parentes måste jag säga att det är hög tid att den svenska filmcensuren nu ska avskaffas.

Utredningen om översyn av filmgranskningslagen presenterades nyligen och innehåller bl.a. förslag om avskaffande av filmcensuren. Genom detta försvinner en inskränkning i den svenska yttrandefriheten som har funnits sedan år 1911. Svensk filmcensuren är äldst i världen. Och det finns inga goda argument för att hålla på att censurera film – om däremot brott begås vid inspelningen av en film är det en annan fråga, och då ett ärende för polismakten. Men att hålla på att förhandsgranska och bestämma vad människor ska få se på film, nej sånt ska staten inte ägna sig åt.

Däremot föreslår utredningen att samma åldersgränser ska gälla som idag. Från moderat
sida tycker vi att barn som ännu inte nått åldersgränserna ska kunna följa med i föräldrars sällskap. Vi tror att föräldrar själva kan göra bedömningen av vad deras barn bör se och inte se. Det är inget som staten ska lägga sig i.

Ytterligare en miljard till kommuner och landsting för 2009

Av , , 2 kommentarer 0

Ett av ärendena på dagens styrelsemöte med Sveriges Kommuner och Landsting är frågan om återföring av pengar till medlemmarna, d.v.s. till landets kommuner och landsting. Kongressen har sedan tidigare beslutat om att en del av de stora tillgångar som förbundet har skall återföras till medlemmarna.

Styrelsen har därför alldeles nyss beslutat att 1 miljard kronor ska återbetalas till kommunerna/landstingen under 2009. Fast rent praktiskt sker utbetalningen under första halvåret 2010, men varje medlem har en fordran hos förbundet på motsvarande belopp redan från december 2009.

För Umeås del innebär det tack vare återbetalningen att vårt resultat för 2009 förbättras med 6,3 miljoner kr och för Västerbottens läns landsting innebär det 14,4 mkr för innevarande år. I motsvarande grad innebär det så klart att övriga kommuner i länet också får mer pengar.

Välkommet i dessa dagar.

Ännu viktigare i sammanhanget blir den minskning av avgiften till AFA-Försäkring som våra kommuner och landsting får, vilket för hela sektorn innebär ett tillskott på hela 2,3 miljarder kronor. För Umeås innebär detta 20 miljoner extra för 2009.

Totalt blir det alltså 3,3 miljarder extra till kommuner och landsting genom dessa två beslut. Det motsvarar faktiskt mer än det tidigare beräknade underskottet för kommunsektorn på 3 mkr för 2009.

(S) prioriterar administration före barnen i förskolan

Av , , 2 kommentarer 0

Är som sagt nere i Stockholm på möte med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och på förmiddagen är det partigruppmöte och informationer – bl.a. avstämning av det ekonomiska läget i kommuner och landsting.

På vägen ner igår så träffade jag vår moderata europaparlamentariker Anna Ibrisagic på Arlanda. Jag passade på att gratulera henne till att hon lyckades bli vald för ännu en period i parlamentet. Anna är nu den enda Norrlandsrepresentanten i EU-parlamentet.

Hörde att TV4 tydligen hade gjort ett inslag i går om telefonkostnaderna för oss politiker i Umeå. Har inte sett inslaget själv, men jag kan bara kort konstatera att vi praktiskt taget alltid är tillgängliga på mobilen (den enda gång som jag stänger av mobilen är på flyget). Den kritik vi ofta kan få är att det tar för lång tid innan vi hör av oss?.. Men om man förväntar sig att politikerna ska vara lätt att nå, och förväntar sig att vi ska ringa upp den som söker oss då vi inte kan svara utan sitter på sammanträden och annat – ja, självklart syns det på telefonräkningen att vi använder mobiltelefonen när vi kommer ut från mötena. Motsatsen vore oroande.

En avslutande reflektion från det avslutade budgetfullmäktigesammanträdet är socialdemokratins uppenbara nonchalans för beslut som fattas av fullmäktige. Socialdemokrat efter socialdemokrat säger nu att man inte bryr sig i beslutet om att minska barngruppernas storlek i förskolan. Trots att en majoritet i fullmäktige, efter votering, gett För- och grundskolenämnden i uppdrag att få ned barngruppernas storlek till 15 barn per grupp. Pengarna finns.

Men (S) prioriterar tyvärr omfattande administration och överbyggnad före barnen och personalen i verksamheterna.

Tillväxtfrågor ständigt på agendan

Av , , Bli först att kommentera 0

Är på väg till Stockholm för bl.a. styrelsemöte med Sveriges Kommuner och Landsting.

Läser i dagens VK att Balticgruppen anser att det inte finns några politiker i Umeå som ägnar sig åt tillväxtfrågor. "Noll och intet" skriver man. Och att "politikerna" inte ägnar sig åt umefrågor.

Intressant. Normalt är kritiken den omvända – att vi bara fokuserar på tillväxt och att vi bara fokuserar på Umeå-frågor.

Jag kan bara göra den reflektionen att från Allianspartiernas sida i Umeå så står tillväxtfrågorna högt upp på dagordningen. Huruvida vi skriver tillräckligt ofta eller inte om det kan möjligen diskuteras, men nog kommer vi med konkreta förslag på hur vi ska möjliggöra bättre förutsättningar för tillväxt i Umeå.

Bara igår lade vi i fullmäktige fram ett stort antal förslag uppdrag med fokus på ett bättre företagsklimat: Ökad konkurrensutsättning, inrättande av företagslots, införande av utmaningsrätt etc. Och i budgeten fanns även stöd till Konstnärligt Campus med, som var det enda konkreta exempel som nämndes i Baltics debattartikel.

Dessvärre avslogs alla Alliansens förslag för ett bättre företagsklimat igår av socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

Så visst står tillväxtfrågorna på dagordningen. I alla fall från Alliansens sida. Kritiken bör snarare riktas mot det styrande S-partiet??????..

Alliansens budgetalternativ i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 0

Om ca två timmar börjar årets budgetfullmäktige. Nedan presenteras huvuddragen i Alliansens gemensamma budgetalternativ, vilket också fanns på debattplats i VK idag:

Allians för Umeå prioriterar välfärdens kärna

Idag ska Umeå kommunfullmäktige ta beslut om budgeten för nästa år. Det sker mot bakgrund av att Sverige och övriga världen befinner sig i en mycket djup lågkonjunktur. Arbetslösheten ökar dramatiskt vilket sätter kommunernas ekonomi på hårt prov. I detta läge gäller det att kunna prioritera och framförallt prioritera rätt.

Socialdemokraterna med Lennart Holmlund i förarsätet väljer att överge målsättningen om 15 barn per grupp i förskolan, föreslår kraftiga nedskärningar i skolans verksamhet och väljer att blunda för det dåliga företagsklimatet i Umeå. Sina egna och Socialdemokraternas tillkortakommanden skyller han framförallt på regeringen och gärna också på media.

Under rådande ekonomiska omständigheter ser Allians för Umeå ingen möjlighet att sänka skatten år 2010. En sänkt skatt är fortfarande mycket viktig på sikt, men skjuts något år framåt i tiden. Vår budget för 2010 pekar istället ut färdriktningen genom att flytta resurser från administration, tillfälliga projekt och överbyggnad till välfärdens kärna. Det är en tydlig prioritering.

Allians för Umeå har under en lång tid sett att barngrupperna i förskolan blivit större, personalen färre och trycket på förskoleplatserna högre. Därför påbörjades ett arbete att minska barngruppernas storlek, men det har gått segt. Målsättningen att nå 15 barn per grupp ska nås. Totalt föreslår vi 7 miljoner kr extra för år 2010 för att kunna nå målsättningen. Vi ser också problem i Umeå skolor när det gäller bristande arbetsro i högstadiet med allt större elevgrupper. Totalt föreslås i vår alternativa budget 6 miljoner kr för nästa år för att minska elevgruppernas storlek i högstadiet från dagens genomsnitt på 23 elever per klass till ett riktvärde på 20 elever per klass.

Utmaningarna inom äldreomsorgen växer för varje år med allt fler äldre. För att skapa möjlighet till en bättre och mer värdig äldreomsorg föreslås därför 15 miljoner kr mer för nästa år. En värdighetsgaranti skall också inrättas inom äldreomsorgen.

För att minska bilåkande och underlätta för cyklister föreslår vi att den planerade gång- och cykelbron mellan Lundåkern-Bölesholmarna börjar byggas redan nästa år. Även kollektivtrafiken tillförs ytterligare resurser, då det är ett prioriterat område.

Umeå kommuns dåliga företagsklimat är bekymmersamt. Det är avgörande för Umeås fortsatta tillväxt att klimatet för företagande är gott. Det som behövs är kraftfulla förslag för att på allvar få fart på näringslivet i Umeå. Åtgärder som måste vidtas är bland annat införandet av en så kallad utmaningsrätt och ökad konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. Målsättningen är att innan utgången av 2012 ska Umeå rankas som en av de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimatet.

Sverige befinner sig i en allvarlig och djup lågkonjunktur. I ett läge då Sverige står inför den svagaste tillväxten sedan andra världskriget och arbetslösheten ökar dramatiskt krävs ett tydlig politiskt ledarskap. Umeå har drabbats hårt av den internationella lågkonjunkturen. För att möta det krävs politiskt mod att våga göra mer och annorlunda. Det modet och viljan att göra mer saknas av den styrande socialdemokratin. Med Allians för Umeås budgetförslag är vägvalet klart. Välfärdens kärna är den stora vinnaren, medan byråkrati, överbyggnad och tillfälliga projekt får stryka på foten.

Anders Ågren
Kommunalråd, M

Sven-Olov Edvinsson
Gruppledare, C

Britt-Marie Lövgren
Gruppledare, FP

Anders Sellström
Gruppledare, KD