Vill de rödgröna avskaffa RUT-avdraget?

Av , , 1 kommentar 10

Regeringen har den här mandatperioden infört en skattereduktion för hemnära tjänster som skapar en mängd nya arbetstillfällen, både genom att svarta jobb blir vita och många nya företag startas.

SvD skriver nu på morgonen om att moderaterna startar en kampanj för att behålla RUT-avdraget. Enligt en rapport från branschorganisationen Almega arbetar 11 400 personer med hushållsnära tjänster. Enligt undersökningen skulle hälften av dem förlora jobben om skatteavdraget avskaffas.

Det är dags att de rödgröna ger besked om vad de vill. Vill de rödgröna avskaffa RUT-avdraget om de vinner valet?

(M) i Västerbotten har förbundsråd i Lycksele

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag har vi samlats länets moderata föreningsordföranden, valledare och förbundsstyrelse för att diskutera upplägget inför valrörelsen. Vi håller till på Hotell Lappland i Lycksele.

Genomgång av nationell planering, hur vi har lagt upp det regionalt och lokalt. Just nu diskuterar vi den stora samtalskampanj, som ska genomföras av moderaterna detta år. Dörrknackning skall genomföras i stor skala under valrörelsen och vi ska börja i lite mindre skala under vårkampanjen. Samtal med väljare är i fokus.

Vi hörs!

Alliansens arbetslinje vann i gårdagens debatt

Av , , 3 kommentarer 10

Inför en storpublik på Umeå Folkets Hus debatterade igår Littorin (M) och Österberg (S) om situationen på arbetsmarknaden och jobbpolitiken.

Jag tyckte att det var en god ton i debatten, fri från övertramp och personangrepp. De politiska skiljelinjerna  – i alla fall dess olika inriktningar – blev tydliga, och debatten som helhet bådar gott inför årets valrörelse. Ett bra avstamp, kan vi konstatera.

Jag noterade emellertid att Österberg (S) inte kunde eller ville ge svar på vad socialdemokrater ekonomiska politik beträffande skatterna egentligen kommer att gå ut på – mycket hänvisades till att det kommer sen. Så det var svårt i just den centrala frågeställningen när en av debattörerna inte ville ge besked om vilken politik man vill föra – annat än att han medgav att det nog skulle bli nån skattehöjning. Men mer precist än så blev det inte.

Lite bekymmersamt är också att socialdemokraterna inte vill kännas vid att vi upplever den värsta internationella ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Självklart påverkar det Sveriges situation om vi befinner oss mitt i en strålande högkonjunktur eller om vi befinner oss i den värsta av lågkonjunkturer.

Och visst vann Littorin debatten!

Nu iväg till stadshuset för ett morgonmöte. Vi hörs!

 

Missa inte debatten i Umeå idag!

Av , , Bli först att kommentera 6

Senare idag debatterar arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin (M) med socialdemokraternas Österberg om jobbpolitiken. Debatten börjar kl. 18.30 på Umeå Folkets Hus. Varmt välkomna!

 

För den som vill och orkar läsa så hade jag och Littorin inne nedanstående debattartikel i dagens VK:

 

En grupp som alltid är särskilt utsatt i lågkonjunkturer är ungdomar. Med en färsk utbildning och kort arbetslivserfarenhet kan det vara svårt att ta steget in arbetslivet. Samtidigt står Sverige inför ett generationsskifte på arbetsmarknaden. Varenda person kommer att behövas på arbetsmarknaden för att vi ska ha råd med skola, vård och omsorg. Umeå med en ung och välutbildad befolkning står väl rustade att möta detta generationsskifte.

Runt 2100 ungdomar i Umeå söker jobb eller har olika former av aktivitetsstödsjobb. Det gör arbetslösheten bland ungdomar i Umeå betydligt högre än i andra grupper.

Utbildning är det viktigaste redskapet för att underlätta ungdomars inträde i arbetslivet och för att förhindra att ungdomsarbetslösheten inte biter sig fast på en hög nivå. Regeringen har därför satsat på insatser för att unga ska komma in på arbetsmarknaden och stå väl rustade när konjunkturen vänder.
Regeringen har satsat på coachning redan från dag ett och i jobbgarantin för ungdomar efter tre månaders arbetslöshet. För att göra det billigare att anställa unga har arbetsgivaravgifterna sänkts med närmare 17 miljarder kronor. Nystartsjobben ger de unga som förlorat jobbet möjlighet att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Ungas kompetens måste motsvara efterfrågan och när utbildningssystemet misslyckats är det viktigt att arbetsmarknadspolitiken kan träda in för att fånga upp de ungdomar som inte avslutat sin utbildning med fullständiga betyg. Det är ungdomar utan slutbetyg som står allra sämst rustade för att kunna få ett arbete.
 
Regeringen har därför gjort en särskild satsning på folkhögskolorna, där ungdomar som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskola ska motiveras att återgå eller påbörja studier. Även Arbetsförmedlingen har en viktig uppgift att möta upp och stötta unga människors individuella behov inom ramen för jobbgarantin för unga. Arbetsförmedlingen ska genom coacher kunna ge studie- och yrkesvägledning.

Även inom jobbgarantin har regeringen utökat insatserna och erbjuder fler aktiviteter. För att ytterligare uppmuntra fortsatta studier har unga som fyllt 20 år fått möjlighet att delta i jobbgarantin på deltid i kombination med studier inom den kommunala vuxenutbildningen. Det är även möjligt att kombinera svenskundervisning för invandrare (sfi) med aktiviteter inom jobbgarantin. Jobbgarantin förstärks även genom möjligheten att ge stöd till start av näringsverksamhet till deltagare. På så sätt vill regeringen uppmuntra ungas kreativitet och drivkrafter att starta egna företag.

Lågkonjunkturen har även gjort det nödvändigt för ytterligare insatser som upprätthåller ungas kontakt med arbetsmarknaden. Lyftet är en insats inom statlig eller kommunal verksamhet eller ideella organisationer; stiftelser med mera kan ordna platser inom miljö, skogsvård, kulturarv, omsorg och skola. Insatsen syftar till att ge deltagarna sysselsättning samtidigt som de under en del av tiden i aktiviteten söker jobb.  
Alliansregeringen har gjort stora ungdomssatsningar under mandatperioden. Våra satsningar på matchning, utbildning och andra insatser har ökat möjligheterna för ungdomarna att stå bättre rustade inför framtiden. Det rödgröna alternativet att lösa grundproblemet är istället höjda socialavgifter, det vill säga göra det dyrare att anställa ungdomar. I praktiken en skattehöjning för ungdomar.

Allians för Umeå har bl.a. föreslagit åtgärder som kommunen kan vidta för att minska ungdomsarbetslösheten genom att upphandla rekryteringsaktiviteter, genom till exempel bemanningsföretag, för att underlätta att hitta jobb. Alla branscher skall kunna omfattas av satsningen och således inkludera offentliga, privata och ideella arbetsgivare. Hittills har socialdemokraterna i Umeå sagt nej till detta.
 
Det är ett ansvar för hela samhället att se till att ungdomarna i dag inte blir en förlorad generation. Företag, myndigheter, kommuner och arbetsmarknadens parter behöver samverka för att de möjligheter vi nu ger ungdomarna också kan förverkligas. Ett bra exempel är Balticgruppens satsning på unga arbetslösa i Umeå.

Sven Otto Littorin (M)
Arbetsmarknadsminister

Anders Ågren (M)
Kommunalråd i Umeå

Sekab-turerna fortsätter med NYA planer på utlandssatsningar! Nu får det vara nog.

Av , , 3 kommentarer 9Igår hade styrelsen för Umeå Energi uppe ett ärende om nya ägardirektiv för Nekab/Sekab. Frågan var förövrigt uppe till information för ett tag sedan när vi hade koncernstyrelse i UKF senast, och jag markerade då tydligt inför styrelsen mitt motstånd till förslaget. Men frågan gick vidare till vårt dotterbolag Umeå Energi AB som skulle hantera ärendet.

Trots att vi från de kommunala ägarna till Sekab tidigare tydligt har markerat att utlandssatsningarna ska avvecklas i den takt det är möjligt utifrån ekonomi och andra faktorer, så kommer alltså ett förslag som öppnar för nya Sekab-satsningar i utlandet.

Enligt förslaget i ägardirektivet skulle målet för Sekab vara att nå en ledande position i Europa på gröna kemikalier, vilket enligt skrivningarna kan kräva investeringar i bl.a. anläggningar och utrustning. Investeringarna kan förväntas ske både i Sverige och i Europa i övrigt.

Jaha.

Trots att vi för något år sedan var ense över de politiska blockgränserna att inte investera kommunala skattepengar utomlands i fabriker och annat, som Sekab hade gjort i bl.a. Afrika men även i Europa (Polen, Ungern), så har man tydligen ingenting lärt.

Vice ordföranden i styrelsen för Umeå Energi, Gunilla Berglund (M), hanterade ärendet på ett korrekt och bra sätt. Företrädare för de borgerliga partierna i energibolagets styrelse lyckades, efter votering, säga nej till förslaget som berörde satsningar och investeringar utomlands.

Bra! Det måste bli ett slut på alla dessa tokigheter och lek med skattebetalarnas pengar.

Nya utlandssatsningar för Sekab?? Hur tänker socialdemokraterna?

 

Stabilt ekonomiskt resultat

Av , , 1 kommentar 9

Igår redovisades Umeå kommuns bokslut för 2009. Kommunen går återigen med överskott. Det blev hela 132,8 miljoner kr i plus.

En stabil ekonomi, trots att Sverige och världen genomgår den värsta internationella ekonomiska krisen sedan 1930-talet.

Förklaringarna är många. Överskott från vattenkraften, återbetalningar från SKL, sänkta kostnader pga minskade sjukskrivningar etc etc. Att regeringen har kunnat öka statsbidragen trots krisen har naturligtvis också varit en balanserande faktor i sammanhanget. Ni kommer väl ihåg kritiken mot regeringen från (S) om att stödet till kommunerna inte var tillräckligt? Vi kan så här i efterhand konstatera att kommunsektorn i Sverige som helhet går plus, och Umeå är en av alla dessa kommuner med överskott.

Samtidigt vet vi att Umeå, till skillad från flertalet kommuner i landet, har en betydligt högre skatt. I runda tal 400 miljoner kr mer per år får umeborna betala än  kommunmedborgarna i jämförbara kommuner. Utöver detta tillkommer intäkterna från vattenkraften, som förra året slutade på svindlande +157 miljoner kr.

Självklart måste den höga kommunalskatten på sikt sänkas.

Bokslut m.m.

Av , , Bli först att kommentera 6

Kallt idag.

Ska strax promenera iväg till stadshuset där vi börjar förmiddagen med arbetsutskott. På dagordningen står bl.a. Umeå kommuns bokslut för år 2009. Redan nu står det klart att kommunsektorn klarade föregående år betydligt bättre än väntat – flertalet kommuner visar överskott, och i jämförelse med tidigare prognser, ganska stora sådana. Återkommer med kommentarer om Umeås resultat senare.

Läser att det inte verkar bli någon utredning av en sammanslagning mellan Vindeln och Umeå. En moderat motion i frågan avslogs vid gårdagens fullmäktige i Vindeln. Jaja, bara att ta nya tag –  ökad samverkan är hur som helst avgörande för utvecklingen i vår region. Om det sedan "bara" rör sig om samverkan eller om det blir sammangående mellan kommuner får framtiden utvisa.

 

Sofiehemsskolan blir kvar!

Av , , 2 kommentarer 27

Läser på nätet att Sofiehemsskolan blir kvar. (S) och (V) tvingas ge upp sin kamp att lägga ner Sofiehemsskolan.

Grattis sofiehemsbor! Grattis elever, föräldrar och lärare!

Ett vansinnigt beslut rivs nu upp. Alliansen fick rätt. En välfungerande skola, med gott elevunderlag räddas när socialdemokrater och vänsterpartister tvingas till reträtt!

Ingen ursäkt och hetsjakten fortsätter……

Av , , 8 kommentarer 14

I dagens VF vidhåller Lennart Holmlund sitt påstående att centern är ett högerextremt parti. Han har inga som helst planer på att be om ursäkt:

Ur VF: "Nej, varför skulle jag göra det? Jag står för vartenda ord. Centerpartiet har rört sig långt ut mot höger när det gäller arbetsrätt och synen på facket. Det har blivit ett högerextremt parti i en del frågor, säger Holmlund till VF."
 

Om centerledaren Maud Olofsson säger han vidare: -Maud Olofsson har inte gjort något i politiken.

Tja, vad ska man säga? Vissa hade hoppats att Holmlund uttryckt sig slarvigt eller oöverlagt sin blogg, och att han nu skulle ta tillfället i akt och korrigera sig. Men han viker inte en tum. Center ett högerextremt parti….. Skulle vara intressant att höra vad statsvetare säger om den kommentaren.

Tråkigt också att den socialdemokratiska hetsjakten mot Maud Olofsson fortsätter. Maud är en värdefull tillgång för Västerbotten och Umeå, och hon är en uppenbar nyckelaktör i regeringen.

Holmlund borde be dubbelt om ursäkt – dels till cenetrpartiet för påståendet om högerextremism, dels till Maud Olofsson personligen!

 

 

 

Ett högerextremt parti ?????

Av , , 10 kommentarer 22

Kommunalrådet Lennart Holmlund (S) påstår på sin blogg (20/1) att centern är "ett högerextremt parti". Han jämställer alltså på fullt allvar centerpartiet med nazister och fascister.

Att tonläget skulle bli högt inför den kommande valrörelsen var väntat, men det känns tyvärr som att debatten har spårat ur redan. Sedan tidigare har det, kanske i synnerhet i Västerbotten, bedrivits en hetsjakt mot centerledaren Maud Olofsson och angreppen från socialdemokraterna har varit anmärkningsvärt hårda. Månad efter månad.

Förra veckan blev det rubriker över hela landet när KG Abramsson (S) i Vilhelmina hotade (själv påstår han att han skämtade) det centerpartistiska kommunalrådet med att hon borde "remmas upp".

Och i gårdagens blogg skriver alltså Holmlund så här:


Centerns värdeförskjutning har gjort att de numera är ett högerextremt parti långt borta från det folkrörelseparti som man var tills Maud Olofsson blev partiledare och tillkomsten av Stureplanscentern där Ursula förlåt Federley har en framträdande roll.

"

Jag tycker det är tragiskt att man kan gå till såna här överdrifter. Holmlund borde be centerpartiet om ursäkt.