Alliansen vill öka stödet till BRIS i Umeå

Av , , 4 kommentarer 13

Insändare som publicerades i dagens VK:

 

Alliansen vill öka stödet till BRIS i Umeå

BRIS (Barnens Rätt I Samhället) är en ideell organisation som bedriver en mycket angelägen verksamhet och fungerar som ett stöd genom att hjälpa barn och unga som mår dåligt och aktivt söker samtalsstöd själva. BRIS är en länk mellan barn, vuxna och samhället.

Alliansen i Umeå vill satsa på barnens välbefinnande och stötta denna betydelsefulla verksamhet och de utsatta barn som behöver en vuxen person att prata med. I en motion till kommunfullmäktige har vi föreslagit att Umeå kommun bör höja stödet till BRIS. Det handlar i sammanhanget om små summor, men det är för en väldigt viktigt verksamhet i Umeå.

Anders Ågren, (M)

Britt-Marie Lövgren, (FP)

Mattias Larsson, (C)

Veronica Kerr (KD)
 

En av de värsta långbänkarna i Umeå närmar sig sitt slut

Av , , 2 kommentarer 10

All lokalmedia var på plats när Trafikverket idag meddelade sitt beslut om dragningen av Västra Länken. Här tv-inslaget som var på Västerbottensnytt ikväll, där bl.a. jag, Lennart Holmlund och regionchefen för Trafikverket i norr, Arnold Wonkavaara, intervjuas.

Alliansen: Inför en kvalitetsinspektion för äldreomsorgen i Umeå!

Av , , 2 kommentarer 14

Nedanstående pressmeddelande har Alliansen i Umeå skickat ut nu på morgonen.

Pressmeddelande 2012-02-28:

Alliansen vill inrätta en kommunal kvalitetsinspektion för äldreomsorgen i Umeå

Äldreomsorgen runt om i landet har under den senaste tiden varit utsatt för hård granskning. Debatten kring kvaliteten inom äldreomsorgen har debatterats, så också i Umeå. Alliansen i Umeå föreslår i en motion till fullmäktige att kommunen inrättar en central trygghets- och kvalitetsinspektion för äldreomsorgen. Enheten ska bl.a. ha till ansvar att göra inspektioner på äldreboenden för att säkerställa trygghet och kvalitet.

Redan i dag sker vissa uppföljningar och inspektioner inom äldreomsorgen i Umeå. Det finns även ett flertal olika sätt för att lämna klagomål, detta kan till exempel göras på nätet eller via telefon. Det som kommunen dock har saknat är en central enhet som systematiskt har arbetat med att inspektera, granska och följa upp kvaliteten och utvecklingen inom kommunens äldreomsorg. Samtidigt utvecklas på så sätt en viktig kunskapsbank om äldreomsorgens kvalitet.

– Den nya enheten, som ska arbeta med att ta fram en helhetsbild av äldreomsorgen i kommunen, kommer också att ge viktig information om hur vi långsiktigt kan arbeta för att förebygga brister och uppnå högsta möjliga kvalitet. Vi kommer även att veta exakt vilka aktörer eller verksamheter som behöver stöd i sitt förebyggande arbete för att risker inte ska kunna uppstå, säger Alliansens gruppledare i en gemensam kommentar.

Inspektionerna ska ske såväl anmälda som oanmälda, och de ska genomföras på både kommunala och privata enheter för att kunna säkerställa trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen.

 

(S) vill inte minska klasstorlekarna i Umeås grundskolor

Av , , 6 kommentarer 12

På förmiddagen svarade för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S) på en fråga som jag ställde apropå klasstorlekarna i grundskolan.

Färre elever per klass ger bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö, med lugn och ro i klassrummet och därmed också bättre förutsättningar för goda skolresultatet. Sen är det självklart också en rad andra faktorer som spelar in i hur slutresultatet blir.

Jag undrade om hon delade uppfattningen att det – generellt sett – var positivt med färre elever per klass inom grundskolan. Och om hon var beredd att arbeta för detta även i Umeå.

Alliansen Umeå har ju kämpat för mindre klasstorlekar i Umeå, men socialdemokraterna och Vänsterpartiet har inte tillfört de pengar som krävs för att möjliggöra detta. Inte heller har man omprioriterat medel för ändamålet.

Tyvärr var Margareta Rönngren inte särskilt positivt till Alliansens idé. Hon ansåg att det framförallt var barn till höginkomsttagare som gynnas av mindre klasser, och att det dessutom inte fanns pengar.

Inte pengar? Kommunsektorn har gjort rekordöverskott år efter år, så också Umeå kommun. Men ändå har Margareta Rönngren (S) mage att påstå att regeringen inte tillskjuter tillräckligt mycket pengar för att Umeå kommun ska kunna genomföra detta.

Det är ju socialdemokraterna som har styrt Umeå de senaste 17 åren. Då kan man inte skylla på någon annan.

Bokläsning & träning

Av , , 1 kommentar 11

Har kommit hem till Umeå efter att ha tillbringat helgen hos svärföräldrarna uppe i Gammelstad.

Tänkte passa på att tipsa om en riktigt bra bok jag läste ut för någon dag sedan. "17 typer av män & 15 typer av kvinnor – och vad de säger till psykologen", författad av Mattias Lundberg och Anders Wahlberg. Båda är legitimerade psykologer, och skriver i den gemensamma boken om olika typer av både män och kvinnor de träffat på under sina år som psykologer. Klart läsvärd! Både underhållande (man känner ju igen karaktärsdragen hos en och annan av "typerna"), och tänkvärd.

Äntligen har jag kunnat återuppta träningen också. Har dragits med en förkylning de senaste veckorna som gjort att jag inte har kunnat träna som vanligt. Därför var det riktigt skönt att nu i eftermiddag kunna återuppta träningen på IKSU Sport med ett välbehövligt spinningpass.

Full fart på alla fronter!

 

Grattis Terese Andersson!

Av , , Bli först att kommentera 12

 

Jag vill gratulera Terese Andersson till omvalet som distriktsordförande för Moderata Ungdomsförbundet i Västerbotten. Detta skedde vid distriktsstämman som genomfördes i Umeå under lördagen. MUF-distriktet i Västerbotten är ett av landets största, och mest aktiva, distrikt. En duktig styrelse, men engagerade och aktiva medlemmar gör att de i många delar utgör stommen för moderaternas olika kampanjer i Västerbotten.

Som länsordförande för Moderaterna i Västerbotten ser jag fram emot ett fortsatt gott samarbete med MUF i hela länet.

Grattis till Terese Andersson och hennes nyvalda/omvalda distriktsstyrelse!

 

 

Nedan bifogas det pressmeddelande som MUF skickade ut tidigare under lördagen:

Pressmeddelande 120225: Andersson enhälligt omvald att leda Moderata Ungdomsförbundet i Västerbotten.

Genom ett enhälligt ja omvaldes på eftermiddagen Terese Andersson, Umeå till ordförande för MUF Västerbotten.

– ”Jag är väldigt smickrad för det fortsatta förtroendet som jag fått och är övertygad om att den nyvalda styrelsen tillsammans kommer att leda ett redan blomstrande MUF-distrikt framåt! Det här är en väldigt bra grund inför valet 2014. Politiken lokalt och regionalt behöver starka ungdomsförbund för att kunna spegla och driva den aktuella samhällsdebatten framåt på ett relevant sätt”, säger den glada, omvalda ordföranden Terese.

MUF Västerbotten höll på lördagen den 25 februari distriktsstämma med ett 60-tal ombud och rekordmycket politiska motioner. Terese är den första kvinnan på 44 år som blivit vald till en sådan position inom MUF Västerbotten och fortsätter alltså ytterligare ett år.

Den nya styrelsen i sin helhet:
Distriktsordförande, Terese Andersson, 1:e vice ordförande, Isac Öberg, 2:e vice ordförande, Natalja Kaganovitch. Till ledamöter valdes, Linda Jervik Steen, Lisa Nilsson, Viktor Sjödin, Joakim Stighäll, Beatrice Backman samt Oskar Tegby.

Kontakt:
Terese Andersson
0708-404677

 

 

 

 

 

Nu är det match igen!

Av , , 3 kommentarer 10

Med ca 2,5 år kvar till valet 2014 så har socialdemokraterna återhämtat en stor del av det opinionsmässiga raset under Juhols sista tid som partiledare. Att (S) skulle återhämta sig från den historiskt låga nivån var ju inte oväntat, tvärtom.

Så nu är det match igen. Nye partiledaren Stefan Löfven har under en tid nu format sitt lag, och är redo att ta fighten. Gott så.

Nu blir det intressant att också se hur socialdemokraterna formulerar sin politik. Därmed kan vi också tydligare se var skiljelinjerna går. Hittills har vi fått reda på att de numera accepterar alla skattesänkningar som genomförts tack vare jobbskatteavdraget. Det är ETT intressant besked.

(S) har återhämtat sig. Moderaterna är fortfarande största parti i opinionen.

Nu kör vi! 🙂

Människor flyttar till städerna

Av , , Bli först att kommentera 8

Igår samlades i Lycksele ca 70 av länets ledande politiker och tjänstemän från kommun, region och länsstyrelse samt företrädare för näringsliv och universitet för att diskutera Västerbottens framtid.

Intressanta föredrag om trender i omvärlden som direkt och indirekt påverkar vårt län, och våra förutsättningar inför framtiden.

Tydligt är urbaniseringen fortsätter. Människor flyttar till städer. Detta ser vi också i Västerbotten. Likaså påverkar utvecklingen av den nya tekniken våra levnadsvillkor, så att avstånden "minskar". Samarbeten intensifieras över administrativa gränser (tex över kommungränserna) för att lösa gemensamma problem och hantera framtida utmaningar.

Högaktuella frågeställningar för Västerbotten. Jag hoppas att vi inom några år kan gå från ord till handling och börja slå ihop ett antal kommuner. Nödvändigt för vissa mindre kommuner för deras överlevnad – samtidigt skulle det stärka större kommuner som exempelvis Umeå  i konkurrensen med andra delar av landet.

Idag väntar sammanträde med Umeåregionens samarbetsorgan "regionrådet", där ledande politiker och kommunchefer deltar. Vi har sedan många år ett positivt samarbete mellan de sex kommunerna som ingår i "Umeåregionen". Även här krävs det ytterligare fördjupning av samarbetet.

Grattis från Moderaterna i Västerbotten!

Av , , Bli först att kommentera 11

Är på plats i Lycksele för Framtidsdag med 70 ledande företrädare i Västerbotten för kommuner, länsstyrelse mm. Får lyssna till omvärldstrender, omvärldsanalyser och annat intressant.

Vill dock passa på att på min blogg gratulera kronprinsessan Victoria och prins Daniel till deras nyfödda dotter. Sverige har fått en ny prinsessa och tronarvinge! Hann se lite från presskonferenen med prins Daniel imorse kl. 07.00. En historisk dag!

Stort grattis från Moderaterna i Västerbotten!

Dags för mindre klasstorlekar i Umeås grundskolor!

Av , , 2 kommentarer 7

I onsdagens VK och VF kunde vi läsa artiklar om fördelarna med mindre klasstorlekar inom grundskolan. Enligt en forskarstudie så lyckades eleverna bättre i skolan om de gick i en klass med färre elever, jämfört med klasser där elevantalet var större. Detta borde vara vägledande för skolpolitiken i Umeå också!

Studien bekräftar mycket av den linje som vi inom Allianspartierna i Umeå har drivit, med kravet på bl.a. minskade klasstorlekar inom grundskolan. Tidigare har vi inom oppositionen lyckats få socialdemokraterna att ge upp motståndet mot mindre barngrupper i förskolan – nu är det dags att få dem att acceptera mindre klasser i grundskolan.

Bättre resultat för eleverna, bättre arbetsmiljö för såväl elever som lärare!

Därför lyftar jag nu frågan till kommunfullmäktige på måndag den 27 februari. Har lämnat in en fråga till För- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren, med nedanstående lydelse.

 

Enkel fråga till För- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S):

Delar du uppfattningen att det är positivt med mindre skolklasser i grundskolan?

Både VK och VF skriver i artiklar den 22 februari om den forskarrapport som visar att mindre klasser i skolan lönar sig för såväl eleverna som samhället i stort. Elever som går i mindre klasser har bättre studieresultat än de som går i större. Det blir mer lärartid för varje elev och risken för störning minskar.

Alliansen Umeå har länge drivit frågan om mindre klasstorlekar i Umeå. Vi har också i vårt budgetalternativ föreslagit mer resurser för att kunna minska antalet elever per klass på högstadiet. Den aktuella studien har dock följt elever på mellanstadiet.

Mina frågor till Margareta Rönngren (S) är därför:

– Delar du uppfattningen att det – generellt sett – är positivt med mindre skolklasser?
– Är du beredd att arbeta för färre elever per klass i Umeås grundskolor under kommande år?

 

Umeå 2012-02-22

 

Anders Ågren
Kommunalråd (M)