Förbjud organiserat tiggeri

Av , , 9 kommentarer 29

Jag välkomnar dagens moderata utspel när det gäller tiggeriet.

Det är ett välkommet första steg: Förbjud organiserat tiggeri i Sverige, sätt hårdare press på Rumänien och Bulgarien att ta ansvar för sina medborgare, gör det enklare att avhysa illegala bosättningar runt om i våra kommuner. Antalet tiggare har fördubblats det senaste året – vi ser samma trend i Umeå – och allt pekar på att det fortsätter öka.

Vi står inför en ohanterlig situation i våra kommuner och det måste till tydliga åtgärder på nationell nivå för att stoppa denna utveckling. Den fria rörligheten inom EU gäller dessutom för arbete eller studier – inte tiggeri. Om man inte arbetar eller studerar räknas man i första hand som turist och har rätt att stanna endast i tre månader. För att avsluta med att citera dagens debattartikel i DN från Tobé och Ask: ”Grundproblemen finns i hemländerna där diskriminering är vanligt förekommande. Lösningen på problemen är dock inte att stå passiva inför ett ökat tiggeri på Sveriges gator. Tvärtom riskerar det att låsa fast människor i utanförskap.” Men den fria rörligheten är inte ovillkorlig och får redan i dag begränsas till exempel med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Alla måste dessutom följa den lagstiftning som finns i respektive medlemsland.”

 

Grattis Umeå universitet!

Av , , Bli först att kommentera 17

I ett nyhetsinslag på Västerbottensnytt under gårdagen fick vi höra den glädjande nyheten att Umeå universitet rankas som nummer ett i Europa bland utbytesstudenter.Exempel på saker som uppskattas är hjälpsamhet och goda språkkunskaper. Enkäten är besvarad av 144 000 studenter, som tillsammans har gett Umeå det bästa snittbetyget. Det är inte första gången som Umeå universitet placerar sig högt i denna form av rankingar. Riktigt kul att de fortsätter hålla högsta nivå.

Ett mycket gott betyg för Umeå universitet!

 

Inslaget kan du se här: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbotten/umea-universitet-bast-i-europa-1

Oansvarigt?? Allvarligt?

Av , , 2 kommentarer 23

Oansvarigt?? Vi har just i Umeå kommunfullmäktige debatterat frågan om försvaret ska få vara med på nationaldagsfirandet. Numera verkar de flesta vara överens om det självklara: JA, försvaret ska vara med.

Men kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) menade att jag hade varit ”oansvarig” som hade bloggat om det och på så sätt uppmärksammat allmänheten och massmedia på frågan. Det hade varit bättre om jag hade ringt S-politikerna och löst det i det tysta……. Allvarligt? Oansvarigt?

Är inte problemet att det i en S-styrd kommun finns grupperingar som tydligen struntar i att informera politiken och kör ett eget race, där de portar svenska försvarsmakten från att delta? Agerandet har skämt ut Umeå kommun, och vi har nu ett arbete att återupprätta vår relation till de svenska män och kvinnor som är beredda att offra sina liv för att försvara Sverige.

Jag ångrar inte en sekund att jag uppmärksammade frågan – för utan denna debatt hade inte den svenska försvarsmakten varit välkommen i Umeå den 6 juni!

Vi behöver fler jobb och besöksanledningar i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 13

Idag har vi kommunfullmäktige i Umeå och en av frågorna som behandlas är min och moderaternas motion om att arbeta för att nästa statliga kasino ska etableras i Umeå. Förutom 200-300 nya jobb så innebär det en ny besöksanledning till vår region, fler turister och ökade skatteintäkter till det offentliga.

Tyvärr verkar vi vara ensamma om att anse att alla jobb behövs. Trots att det inte finns några negativa effekter av ett kasino – enligt de statliga utredningar som är gjorda på området – så vill inga andra än så länge bifalla motionen. Bättre att sitta med armarna i kors tydligen. Fegt.

Bifogar nedan den debattartikel jag skrev om detta förra året.

 

Fler besöksanledningar stärker Umeåregionen!

 

Vi måste stärka Umeåregionen som en attraktiv besöks- och evenemangsregion för såväl privat- som affärsturism. Umeå är en av EU:s snabbast växande städer. Det pågående kulturhuvudstadsåret innebär stora möjligheter för hela vår region, och det är nu hög tid att blicka framåt och se hur kommunen kan fortsätta utvecklas. Det gäller att skapa fler besöksanledningar, och en sådan vore att etablera nästa statliga kasino i Umeå.

Utöver ca 200 nya arbetstillfällen, så skulle det innebära ett rejält uppsving för hotellnäringen i vår stad. När kasinot i Sundsvall öppnades, så genererade det under första året ca 16 000 hotellnätter. Umeå har redan idag ett brett kultur- och nöjesutbud, men ett kasino skulle komplettera och ytterligare höja attraktionskraften. Ett kasino ökar kommunens attraktivitet, turismen ökar, det ger nya jobb och därigenom ökade skatteintäkter till det offentliga.

Riksdagen antog år 1999 en kasinolag som tillåter kasinospel av internationellt slag i Sverige. Det fastslogs att högst fyra kasinon skulle få öppnas under en inledande period. Regeringen gav därefter ett uppdrag till Casino Cosmopol AB, som är ett helägt dotterbolag till AB Svenska Spel, att etablera fyra internationella kasinon i Sverige. 2001 stod Casino Cosmopol i Sundsvall invigningsklart. Därefter etablerades kasinona i Malmö, Göteborg och Stockholm.

I lagen lämnade riksdagen en öppning för regeringen att besluta om ytterligare etableringar av kasinon av internationellt slag i Sverige. Enligt lagen får det finnas högst sex kasinon i Sverige, det vill säga ytterligare två. Mot bakgrund av de goda resultat som de fyra etablerade kasinona uppvisar borde det vara en självklarhet för regeringen att utnyttja kasinolagens öppning och fatta beslut om att etablera ytterligare två kasinon i Sverige.

Som Norrlands största stad har Umeå stor potential beträffande besöksnäringen. Här går vi en spännande framtid till mötes med exempelvis såväl nya gallerian Utopia i centrum som den kommande Ikeaetableringen. Shoppingturism är en sorts turism som ökar i takt med att handel och turism samarbetar allt mer. Av detaljhandelns försäljning består hela tio procent av de pengar som turister spenderar. Umeå är en fantastisk stad – nu måste vi se till att ännu fler får uppleva det.

Invändningar finns emot ett kasino utifrån risken med spelberoende. Denna aspekt är viktig, och jag delar synen på att kommuner och landsting tillsammans med statliga instanser ska jobba förebyggande och stödjande för personer som hamnar i olika former av missbruk. Men slutsatsen kan inte bli att stoppa etableringen av exempelvis ett kasino. Tvärtom bidrar förekomsten av statliga kasinon till en god kontroll, och är att föredra framför nätspelande eller det illegala spelande som förekommer för den delen.

Det har gjorts ett antal offentliga utredningar kring kasinon, utifrån dessa aspekter. Där konstateras att kasinoetableringarna knappast har påverkat spelberoendeproblematiken i aktuella städer. Däremot har det sannolikt minskar det illegala spelandet. Av dem som besöker kasinon så är ca 70 procent ”engångsbesökare”. Det statligt ägda Casino Cosmopol har ett tydligt ansvar och tydliga regler avseende dels åtgärder för att motverka och åtgärda förekomst av spelmissbruk. Omfattande utredningar har utvärderat Casino Cosmopol, och de har strikt identitetskontroll vid spel, kontinuerlig rådgivning avseende spelmissbruk m.m.

Vi moderater vill göra vårt bästa för att Umeå ska utvecklas på ett positivt sätt under kommande år. Umeå ska vara Norrlands självklara tillväxtmotor. Vi behöver mer av nästan allt när staden växer. Jobb, bostäder, kommunikationer, skolor, sjukvård men också butiker och andra serviceinrättningar. Fler besöksanledningar är en annan mycket viktig del.

Helt klart vore ett statligt kasino till Umeå ytterligare en viktig pusselbit som bidrar till att förstärka kommunens och regionens positiva utveckling, med närmare 200 nya jobb. Jobben är valets viktigaste fråga den 14 september. Om vi vill ha fler i arbete måste vi bejaka en bred arbetsmarknad. Alla jobb behövs. Besöksnäringen är en framtidsbransch!

 

Anders Ågren, Kommunalråd, M

Umeå

Omvald som M-ordförande i Västerbotten

Av , , 3 kommentarer 16

Pressmeddelande 150426

Ågren omvald som M-ordförande i Västerbotten

 

 

I helgen samlades de valda stämmoombuden för Moderaterna i Västerbotten till länsförbundsstämma på Scandic i Skellefteå. Umeås kommunalråd Anders Ågren fick förnyat förtroende som länsordförande.

Sedvanliga stämmoförhandlingar genomfördes, med behandling av motioner och propositioner. Stämman gästades av moderata riksdagsledamoten och talespersonen i skattefrågor, Niklas Wykman, (M), som talade på temat ”Fler jobb, högre tillväxt”.

En enig stämma valde Anders Ågren till länsförbundsordförande för tionde året i rad.

 Jag är mycket glad och djupt tacksam för förnyat förtroende! Politik är ett lagspel, och jag är stolt över att leda ett starkt lag som drar åt samma håll i Västerbotten, säger Ågren i en kommentar.

 Nu kavlar vi upp ärmarna och tar nya tag inför valet 2018. Vi tappade tyvärr ett av våra två riksdagsmandat i senaste valet, men gjorde samtidigt förhållandevis goda resultat i både landsting och ett flertal kommuner. Vi är taggade och ivriga att fortsätta kämpa för moderat politik och arbetslinje på alla nivåer.

 Det var särskilt kul vår stämma gick av stapeln i Skellefteå, där moderaterna lokalt under Andreas Löwenhööks engagerade ledning har förnyat partiet på ett genomgripande sätt. Det har också gett tydligt resultat och M i Skellefteå gick tvärtemot rikstrenden och ökade sitt väljarstöd.

 

Den nyvalda styrelsen i sin helhet:

 

Ordförande: Anders Ågren, Umeå

Förste vice ordf: Elisabeth Björnsdotter Rahm, Lycksele

Andre vice ordf: Edward Riedl, Umeå

 

Ledamöter:

Andreas Löwenhöök, Skellefteå

Kenneth Isaksson, Robertsfors

Agneta Nilsson, Vännäs

Nicklas Sandström, Umeå

Johan Söderberg, Skellefteå

Jeanette Knutstam, Vindeln

Elin Jonsson, MUF

 

Adjungerad

Gunilla Andersson, Skellefteå, Senioransvarig

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting

Av , , Bli först att kommentera 15

Idag sammanträder vi på förmiddagen med styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),  i förbundets lokaler på Hornsgatan 20 i Stockholm. Styrelsen leder förbundets verksamhet, ansvarar för förbundets organisation och förvaltning. Vi sammanträder 9 gånger per år.

På den 36-punkter långa dagordningen är bl.a. en rad kompletterande valärenden. Sedan valkongressen som genomfördes nyligen är det två politiker från Västerbotten som sitter med i styrelsen. Jag själv som ledamot och landstingsrådet Peter Olofsson som ersättare på S-sidan. Numera är det rödgrön majoritet i styrelsen, och styrelsen i sin helhet ser ut enligt följande:

 

Ledamöter, styrelsen

Lena Micko

Ordförande
Lena Micko (S)
Linköpings kommun, ordförande

Anders Henriksson

1:e vice ordförande
Anders Henriksson (S)
Landstinget i Kalmar län

Anders Knape

2:e vice ordförande
Anders Knape (M)
Karlstads kommun

Emil Broberg

3:e vice ordförande
Emil Broberg (V)
Region Östergötland

Karin Thomasson

4:e vice ordförande
Karin Thomasson (MP)
Östersunds kommun

Katarina Berggren

Katarina Berggren (S)
Botkyrka kommun

Peter Roslund

Peter Roslund (S)
Piteå kommun

Heléne Fritzon

Heléne Fritzon (S)
Kristianstad kommun

Anneli Hultén

Anneli Hulthén (S)
Göteborgs stad

Siluett

Karin Wanngård (S)
Stockholms stad

Birgitta Losman

Birgitta Losman (MP)
Västra Götalandsregionen

Anna Hövenmark

Anna Hövenmark (V)
Jokkmokks kommun

Elisabeth Unell

Elisabeth Unell (M)
Västerås stad

Suzanne Frank

Suzanne Frank (M)
Landstinget Kronoberg

Anders Ågren

Anders Ågren (M)
Umeå kommun

Torbjörn Rosdahl

Torbjörn Rosdahl (M)
Stockholms läns landsting

Carola Gunnarsson

Carola Gunnarsson (C)
Sala kommun

Eva Nypelius

Eva Nypelius (C)
Region Gotland

Lennart Gabrielsson

Lennart Gabrielsson (FP)
Sollentuna kommun

Monica Selin

Monica Selin (KD)
Västra Götalandsregionen

Michael Rosenberg

Michael Rosenberg (SD)
Helsingborgs stad

 

Ersättare, styrelsen

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Katrin Stjernfeldt
Jammeh (S)
Malmö stad

Peter Olofsson

Peter Olofsson (S)
Västerbottens läns landsting

Anna Fransson

Anna Fransson (S)
Region Kronoberg

Ulf Olsson

Ulf Olsson (S)
Borås stad

Peter Lindroth

Peter Lindroth (S)
Karlsborgs kommun

Helene Eliasson

Helen Eliasson (S)
Västra Götalandsregionen

Bertil Kinnunen

Bertil Kinnunen (S)
Uppsala läns landsting

 

Ingalill Persson

Ingalill Persson (S)
Landstinget Dalarna

Erika Ullberg

Erika Ullberg (S)
Stockholms läns landsting

Dan Gahnström

Dan Gahnström (MP) Botkyrka kommun

Ida Legnemark

Ida Legnemark (V)
Borås stad

Siluett

Peter Danielsson (M)
Helsingborgs stad

Inger Källgren Sawela

Inger Källgren Sawela (M)
Gävle kommun

Stefan Svensson

Stefan Svensson (M)
Partille kommun

Jonas Ransgård

Jonas Ransgård (M)
Göteborgs stad

Marith Hesse

Marith Hesse (M)
Västra Götalandsregionen

Carl-Johan Sonesson

Carl-Johan Sonesson (M)
Region Skåne

Mats Gerdau

Mats Gerdau (M)
Nacka kommun

Gustav Hemming

Gustav Hemming (C)
Stockholms läns landsting

Helene Odenjung

Helene Odenjung (FP)
Göteborgs stad

Siluett

 

Bra om Lindberg (S) svänger och tidigarelägger byggandet på Ön

Av , , 2 kommentarer 12

I februari behandlade vi i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott den kommunala bostadsförsörjningsstrategin, närmare bestämt en uppdatering av utbyggnadsordningen. På det stora hela finns en bred samsyn om behovet av ökad nyproduktion av bostäder i Umeå.

I en specifik del var vi emellertid oeniga. Det gällde när vi skulle öppna upp för byggnationer i större skala på Ön.

Vi moderater, med stöd av folkpartiet, yrkade att byggnationerna på Ön skulle ta sikte på att komma igång tidigare. Detta var också något vi gick till val på – självklart aktualiserade vi därför den frågan. I den plan som majoriteten antog ligger nya bostäder på Ön – i någon större omfattning – först från perioden 2019-2022. M och FP ville tidigarelägga till perioden 2015-2018. Tyvärr blev vi nedröstade.

I dagens VK kan vi läsa att Hans Lindberg och socialdemokraterna nu säger säga vilja få fart på bostadsbyggandet. Ja, det var ju en välkommen insikt med tanke på hur låg takt nyproduktionen har varit! Ännu bättre att det styrande partiet nu vill öppna upp fler markområden för byggande. På en fråga av journalisten om det kan innebära att man börjar bygga på Ön, så säger Lindberg att Ön är ett sådant exempel på markområde som kan tidigareläggas.

Bra att den moderata linjen kan bli verklighet även i denna fråga i Umeå!

 

Umeå Fotbollsfestival 23-26 juli

Av , , Bli först att kommentera 10

Den 23-26 juli genomförs Umeå Fotbollsfestival för 32:a året. Umeå kommun fortsätter att stötta fotbollsfestivalen, beslut om detta togs i tisdags i KSAU, och det är en mycket viktig signal.

Det är ett mycket proffsigt arrangemang, och det är väldigt kul att vara där och se så många engagerade spelare, tränare, föräldrar och funktionärer på plats. En viktig festival för hela Umeå – besökarna är rekordmånga och det innebär också ett viktigt tillskott för affärer, restauranger och hotell i staden.

Det är en av Sveriges största fotbollsfestivaler. Tidigare undersökningar har visat på stor betydelse för handeln och besöksnäringen under dessa dagar – helt klart är det ett av de viktigare arrangemangen i Umeå under året.