En sorglig nyhet – Lennart Johansson (M) har gått bort

Av , , Bli först att kommentera 11

Vi har under måndagen nåtts av det sorgliga beskedet att vår partivän Lennart Johansson har gått bort. Han somnade in i natt, efter en tids sjukdom.

Lennart Johanssons viktiga insatser inom politiken – och för föreningslivet – i Umeå går inte att sammanfatta i några få rader.

Lennart har sedan år 1981 och framåt haft viktiga uppdrag på olika nivåer inom kommunpolitiken i Umeå.

Han invaldes exempelvis i fritidsnämnden första gången 1983, och genom åren har han varit både ordförande och vice ordförande där. Ingen kunde tvivla på hans oerhörda engagemang för idrott, både breddidrott och elitidrott. Lennart brann för föreningslivet, och har under alla år varit den som tydligast och med starkast kraft lyfte idrottens och föreningslivets betydelse. Något som väckte respekt i alla politiska läger.

Bland alla uppdrag kan även nämnas dåvarande skolstyrelsen, kommunstyrelsen och dess utskott, budgetberedningen och kommunfullmäktige. Listan på politiska uppdrag är lång.

Första gången Lennart valdes in i kommunfullmäktige var för 40 år sedan. 1982.

I över 40 år har alltså Lennart satt sin prägel på lokalpolitiken i Umeå. Hans mångåriga engagemang har gett honom ett mycket brett kontaktnät, och idag är han saknad av en väldigt stor skara människor. Inom politiken ja, men lika mycket inom Umeås breda föreningsliv och naturligtvis hans nära och kära.

Stadshuset flaggar idag på halv stång och en kondoleansbok kommer att placeras i stadshusets reception där man kan lämna en hälsning och skriva ned sina tankar.

Våra tankar går i denna stund till Lennarts familj och anhöriga.

Dags att avbryta Umeå kommuns vänortssamarbete med rysk stad

Av , , 1 kommentar 20

Nedanstående pressmeddelande skickades ut tidigare idag:

 

Pressmeddelande 2022-02-27

 

Kommunalrådet Ågren (M) vill avbryta Umeås vänortssamarbete med rysk stad

 

Rysslands anfallskrig mot Ukraina och öppna hot mot Finland och Sverige får nu effekt även på den lokalpolitiska nivån. Den ryska staden Petrozavodsk är Umeå kommuns vänort sedan 1976. Sedan 1990-talet har kommunen även stöttat ett informationskontor i Petrozavodsk med ekonomisk finansiering.

Moderaterna föreslår nu i en motion till kommunfullmäktige att vänortssamarbetet avbryts och att den ekonomiska finansieringen av informationskontoret upphör.

– Det är dags för Umeå kommun att avbryta vänortssamarbetet med Petrozavodsk. Det är en tydlig markering om att vi inte accepterar de anfallskrig som Ryssland gör sig skyldiga till. Det går inte att försvara eller motivera ett samarbetsprojekt som inbegriper en nation, en diktatur, som så uppenbart hotar den fria världen. Rysslands pågående anfallskrig mot den demokratiska och självständiga staten Ukraina innebär att den fria världen måste ta ställning, säger kommunalrådet Anders Ågren i en kommentar.

– Ryssland har också den senaste tiden öppet hotat såväl Finland som Sverige. Vi i Sverige hotas med politiska och militära konsekvenser om vi som nation skulle välja att ansluta oss till exempelvis försvarssamarbetet Nato. Att i detta läge på kommunal nivå fortsätta med vänortsamarbetet – och indirekt ekonomiskt stöd till Ryssland – är inget vi ska fortsätta att göra, fortsätter Ågren.

Moderaterna i Umeå hoppas på att få ett brett stöd av övriga partier för motionen i fullmäktige, som skickades in till kommunen under söndagen.

– Det är inte det ryska folket som hotar oss, utan dess nuvarande ledning med Putin i spetsen. Men vi kommuner har makten att avgöra om vi vill samarbeta med och stödja en diktatur i de frågor som rör oss på kommunal nivå. Bruten kontakt med det officiella Ryssland, på dess olika nivåer, behöver inte innebära bruten kontakt med de ryska medborgarna. Vi kan återuppta kontakterna med Petrozavodsk längre fram, men inte så länge Ryssland styrs av en ledning som hotar Sverige och hela den fria världen, avslutar Ågren.

Även Umeå kommun borde flagga för Ukraina

Av , , Bli först att kommentera 10
Med anledning av Rysslands invasion och anfallskrig mot Ukraina så har många svenska kommuner under torsdagen börjat hissa den ukrainska flaggan för att visa stöd till det ukrainska folket i denna stund. Den ukrainska ofta bredvid den svenska flaggan.
Bland de kommuner och regioner som jag har sett flagga – eller planerar att flagga – är:

Linköping

Stockholm stad

Skellefteå

Region Stockholm

Landskrona

Halmstad

Solna

Göteborg

Lund

Helsingborg

Karlstad

Växjö

Örebro

Ängelholm

Region Skåne

Danderyd

Karlskrona

Södertälje

Det verkar bli fler och fler som ansluter.
Umeå kommun borde följa efter deras exempel. Hissa den ukrainska flaggan på exempelvis stadshusområdet på fredag!

Ukrainas sak är vår

Av , , 1 kommentar 10

Krig i Europa.

Ryssland gör nu det vi har befarat och fullföljer en storskalig militär invasion av Ukraina. Sverige, EU och hela den fria världen fördömer Rysslands agerande, som också är en attack mot hela den europeiska säkerhetsordningen. Ryssland bär ensamt ansvaret för det som nu sker. Vi känner med och tänker på alla hårt prövade människor i Ukraina och de som med vapen i hand nu slåss för sitt lands framtid.

Nu måste Sverige och den övriga fria världen ge stöd till Ukraina – allt ifrån hårda sanktioner mot Ryssland, stöd med leveranser av defensiva vapen till Ukraina, ekonomiskt stöd till Ukraina liksom humanitärt stöd.

Det behövs fler bostäder i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 2

I dagens VK skriver jag på debattsidan tillsammans med Ulrik Berg, vice ordförande i Byggnadsnämnden, om vikten av att få fart på bostadsbyggandet i Umeå.

Debattartikeln läggs som vanligt upp här på bloggen.

 

Vi måste få fart på bostadsbyggandet i Umeå!

Enligt den senaste prognosen från Umeå kommun, som vi har fått redovisat för oss på politisk nivå, så verkar det ha färdigställts omkring 600 bostäder i Umeå under år 2021. Av dessa var 11 procent småhus. Det är alldeles för lite jämfört med behovet.

Vi har fortsatt brist på bostäder i Umeå och det är ett stort bekymmer.

Detta faktum har vi från moderat sida påtalat under en lång rad av år. Vi har även presenterat olika förslag för att kunna öka takten på bostadsbyggandet, däribland att öppna upp fler områden för byggnation av bostäder.

Nu senast lyckades vi i byggnadsnämnden få bifall till ett initiativ, tillsammans med andra partier, om att inleda planarbete för Röbäcksliden och Tegelbruksberget. Detta för att tillskapa småhus, men även andra boendeformer. Detta innebär att man snabbare kommer att kunna komma igång på med byggande på dessa områden. För Röbäcksliden rör det sig om ca 400 nya bostäder i småhus och 500 bostäder i flerbostadshus. För Tegelbruksberget rör det sig om ca 100 nya bostäder i småhus.

Kommunens mål är sedan tidigare att bostadsbyggandet måste öka till 2000 bostäder per år, men hittills har inte resultaten varit i närheten av målet. Som vi skrev ovan så verkar det ha färdigställts ca 600 bostäder år 2021. För år 2020 blev det bara 412 bostäder. År 2019 färdigställdes ca 1000 bostäder, år 2018 ca 1400 och år 2017 ca 950 bostäder.

Det är alltså inte i närheten av målet. Vi behöver fler småhus, fler hyreslägenheter, fler bostadsrätter.

Rådande situation är ett hot mot Umeås tillväxt. Som alltfler uppmärksammar, så är utbudet av villor extremt lågt, vilket vi måste tillgodose under kommande år. Under det senaste decenniet har småhusens andel av den totala produktionen legat på låga 17 procent. Umeå borde bli bättre på att erbjuda attraktivt boende i småhus runt om i vår kommun.

Det är viktigt att vi uppmuntrar byggande i hela kommunen. Från moderat sida så lyckades vi få igenom ett viktigt uppdrag till AB Bostaden, i samband med budgetfullmäktige i juni förra året. AB Bostaden ges nu i uppdrag att i alla lägen beakta möjligheten till nyproduktion och bygga lägenheter utanför de centrala stadsdelarna. Det kan handla om kommundelscentra som Sävar, Holmsund/Obbola och Hörnefors, men även i byar med omland som exempelvis Tavelsjö, Sörmjöle, Bullmark, Botsmark, Yttersjö, Hissjö m.fl.

Från Moderaterna i Umeå, så lade vi även ett förslag i kommunfullmäktige om att uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt möjliggöra en högre takt på byggande av fler småhus (villor, radhus). Detta röstades tyvärr ned. Men behovet av detta kvarstår alltså.

Småhusen är en viktig, men ibland förbisedd förutsättning, för kommunens utveckling. Många undersökningar genom åren visar dessutom att det är just i småhus som en majoritet av befolkningen helst vill bo. I en Sifo-mätning från 2019 så angav 75 procent av svenskarna att de ville bo i villa, radhus eller kedjehus. I en undersökning från Demoskop från år 2019 angav över 70% i åldern 25-49 att de helst ville helst bo i småhus. Så efterfrågan finns.

Vi måste få fart på bostadsbyggandet i Umeå, och det gäller även byggandet av småhus.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

 

Ulrik Berg

Vice ordförande i Byggnadsnämnden, M

Återupprätta den svenska kunskapsskolan!

Av , , 1 kommentar 11

För det första: ska vi få ordning på skolan, så måste vi få ordning i klassrummen. Idag måste många stillsamma barn använda hörselkåpor medan de som gapar och stör dominerar i klassrummet. Sveriges ordningsproblem och brist på studiero skiljer ut sig internationellt: från den tid som behövs för att starta en lektion, till frågor som rör fysisk säkerhet.

För det andra så måste kunskapsskolan återupprättas. Den ”progressiva pedagogiken” hotar både Sveriges ställning som kunskapsnation, och samhällets möjlighet att kompensera för elevers familjebakgrund. Särskilt pojkar och unga med diagnoser far illa av kursplanernas svårbegripliga mål, tidigt ställda krav på avancerad analytisk förmåga och vaga kunskapssyn.

För det tredje: ställ tuffa, men rättvisa, krav på friskolorna. Den svenska friskolereformen har gjort det möjligt för alla barn att oavsett familjens ekonomi, kunna välja den skola som passar dem bäst. Det är vi stolta över. Samtidigt står det klart att riksdagen och regeringen måste vårda och utveckla friskolereformen. Missbruk, fusk och oseriösa aktörer måste stoppas mycket effektivare än idag.

För det fjärde avvisar vi förslag om bussning, kvotering och lottning. Socialdemokraterna vill inte tala klartext om att Sveriges stora integrationsproblem nu slår igenom med full kraft i våra skolor. Andelen utrikesfödda elever i grundskolan har fördubblats på bara tio år, från 6 till 13 procent och det är ett viktigt skäl till försämringen av kunskapsresultaten. Förnekar man sambanden mellan stor invandring, dålig integration, och att oordning och dålig svenska försämrar skolans förutsättningar, kommer man inte kunna lösa problemen. Det är därför extremt allvarligt att regeringen gång på gång mörkar statistiken – som när många utlandsfödda exkluderades från PISA.

Barn är just barn, inte integrationsverktyg. Vi moderater säger därför bestämt nej till storskaliga experiment med kvotering, lottning eller bussning av skolplatser och elever. De skolor som lyckas bra, även i Sveriges utanförskapsområden, pekar alla på samma sak – fokus på studiero, fokus på kunskap, fokus på svenska språket och på ett tydligt ledarskap.

Skärp straffen

Av , , 1 kommentar 6

Staten måste stå på brottsoffret sida genom att den som döms för våldtäkt får ett kännbart straff. Därför vill vi moderater kraftigt skärpa straffen för våldtäkt och andra sexualbrott.

I valet i september är det hög tid att rösta för en förändring i den svenska kriminalpoltiken. Lägg din röst på Moderaterna!