Mindre klasser i skolan

Av , , 1 kommentar 6

Jag noterar att Lennart Holmlund på sin blogg är stolt över socialdemokraternas budgetförslag på riksnivå, där man vill satsa pengar på att minska klasstorlekarna i grundskolan under kommande år.

Men varför har han och socialdemokraterna bekämpat samma förslag här hemma i Umeå??

Från Allianspartierna har vi under en lång rad av år föreslagit en prioritering av pengar så att vi skulle kunna uppnå färre elever i klasserna på grundskolan. Men detta har de styrande inom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet effektivt satt stopp för.

Tvärtom hävdade t.o.m. för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S) i en debatt med mig i kommunfullmäktige för ca ett år sedan att hon inte var så säker på att det var en god idé med mindre klasser i skolan, och att det främst gynnade barn till höginkomsttagare (!).

Men jag antar efter dagens blogg från Holmlund att ni socialdemokrater nu erkänner att ni haft fel alla dessa år? När vi från Allianspartierna har hävdat fördelarna med mindre klasser i skolan i Umeå, så har vi haft rätt – och Socialdemokraterna har gjort fel som stoppat våra förslag. Det verkar nu även Holmlund ha insett….

Sämre utveckling med V vid rodret

Av , , Bli först att kommentera 14

I dagens VK är min replik till vänsterpartiets Tamara Spiric införd. Klipper in den nedan:

 

Sämre utveckling med Vänsterpartiet vid makten

Tamara Spiric (V) skriver i VK (17/9) om Vänsterpartiets tid vid makten i Umeå sedan 2010. Naturligtvis vill hon måla upp bilden av att detta skulle resulterat i något positivt, men så är det förstås inte. Sedan Spiric och hennes partikamrater började samregera med Socialdemokraterna, så har utvecklingen försämrats för vår kommun.  Sämre befolkningsökning, sämre takt på bostadsbyggandet, högre sjukfrånvaro bland kommunens personal. För att nämna några saker.

Spiric skriver att vi moderater är ”arga” för den vänsterpolitik som får genomslag. Nåja. Däremot är vi mycket bekymrande över att Vänsterpartiet i Umeå tillåts påverka den praktiska politiken. Motståndet mot privat företagsamhet, ogillandet av valfrihet inom skola och omsorg, och förhindrandet av ökat inflytande bland den kommunanställda personalen ute i verksamheterna är skadligt för Umeå kommun. Att Vänsterpartiet dessutom förhindrar att det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden ökar nyproduktionen av hyresrätter är en rejäl skandal, med tanke på den bostadsbrist som råder.

Sedan skyller hon som vanligt på regeringen för att det nu måste sparas i vissa kommuner, däribland Umeå. Men sanningen är ju att regeringen har ökat resurserna till välfärden tydligt under dessa år. Det märks ju varje år i boksluten, där kommunsektorn har gjort rekordresultat och väldigt stora överskott. Så att skylla på regeringen håller inte – då rör det sig snarare om dåliga kommunpolitiker på lokalplanet som trots rejäla överskott inte klarar av att hålla i slantarna och prioritera. Som jag sagt tidigare: styr eller hoppa av!

Anders Ågren, Kommunalråd (M), Umeå

Moderaterna samlas för Norrlandskonferens

Av , , Bli först att kommentera 7

Tidig morgon och på väg till Åre för konferens med de fyra moderata Norrlandsförbunden: Jämtland, Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland. Förtroendevalda på olika nivåer ses för överläggningar och erfarenhetsutbyte.Senast det begav sig sågs vi i Umeå men nu är det alltså Jämtlandsmoderaterna som står värd för arrangemanget.

Våra landstingspolitiker var på plats redan igår för en särskild träff, men idag börjar den stora konferensen. Vi kommer att få lyssna till partisekreterare Kent Persson, finansmarknadsminister Peter Norman, försvarsminister Karin Enström samt flera andra talare. Vid ett av passen imorgon kommer våra riksdagsledamöter, från respektive län, att berätta om det omfattande arbete de bedriver i riksdag och utskott.

Ja, det var ett axplock. Vi hörs!

Oroväckande överfall

Av , , Bli först att kommentera 13

Den senaste tiden har 17 kvinnor blivit överfallna och antastade nattetid i området runt IKSU, Tvistevägen och Ålidhem. I ett fall har förövaren, som misstänks vara densamme i fallen, hotat med kniv. Alla överfall följer samma mönster. Det här är mycket oroväckande och obehagligt – nu befaras en upptrappning och eskalering av angreppen. Tio av överfallen har skett de senaste två helgerna. Därför är det av yttersta vikt att polisen lyckas få tag på förövaren. Så ni som kan bidra med iakttagelser och tips – hör av er till polisen.

Umeå är ju en av landets tryggaste städer när det gäller brottslighet. Bland de elva största städerna har Umeå lägst antal anmälda brott per invånare. Men att Umeå  – för den delen vårt län och Västerbotten – är ett tryggt län innebär inte att vi kan stanna upp och slå oss till ro. Ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete är oerhört viktigt i att skapa en trygg stad. När sådant här inträffar så drar många sig till minnes den hemska tiden när Hagamannen härjade. Umeåborna – kvinnor som män – ska kunna vara i rörelse i Umeå oavsett tid på dygnet, utan att behöva oroa sig för att bli överfallna och antastade. Vi får hoppas att polisen med hjälp av tips från allmänheten nu snabbt lyckas få tag på den skyldige.

Vallberget närmar sig ett förverkligande!

Av , , Bli först att kommentera 8

I dagens VK är det ett reportage om att planerna på ny skidanläggning på Vallberget har tagit ett stort steg framåt och närmar sig ett förverkligande. Glädjande att det nu finns intressenter som har intresse av att vara med och bygga och driva anläggningen.

Vallberget har verkligen potential att lyfta besöksnäringen i Umeå. Turismen är ju en guldgruva i sig. Besöksnäringen är en bransch på stark frammarsch, och vi måste bli bättre i Umeåregionen på att ta tillvara dess möjligheter!

Under många år har ju möjligheterna att etablera en större skidanläggning på Vallberget utanför Tavelsjö diskuterats. Men man har aldrig kommit till skott. En detaljplan för området har fastställts. Grundläggande markarbeten etc är redan gjorda. Perfekt läge, med närheten till Norrlands största stad. Allianspartierna i Umeå vid ett flertal tillfällen fört fram förslaget att Umeå kommun, i samarbete med andra aktörer, borde bidra till förverkligandet av en skidanläggning på Vallberget. Detta skulle betyda oerhört mycket för besöksnäringen i hela Umeåregionen. I januari detta åt tog vi ett enigt beslut i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott om att undersöka olika investerings-och finansieringsförutsättningar för etablering av en internationell skidanläggning på Vallberget. Att döma av artiklen i VK idag, så är det på väg att ge positiva resultat.

En ny anläggning på Vallberget skulle generera fler övernattningar för hotellnäringen i vår region och därmed öka den turistekonomiska effekten. En större skidanläggning på Vallberget skulle också göra Umeå mer attraktiv som vintersportregion och komplettera utbudet av skidanläggningar för såväl besökare som befolkningen i hela Umeåregionen.

Detta är en strategiskt viktig fråga för besöksnäringen i vår region! Om avtal och annat kan skrivas färdigt innan årsskiftet vore det en verkligt positiv nyhet för Umeå.

Dags för ny strid?

Av , , Bli först att kommentera 4

De senaste åren har kommunens förhållande till länsstyrelsen blivit bättre. I alla fall om man jämför med hur det var för 6-8 år sedan. Vi har en bättre dialog än tidigare om åren och detta har jag skrivt om även tidigare på denna blogg. Men ni som har läst dagens VK har ju noterat att länsstyrelsen nu ska pröva en nyligen antagen detaljplan på Teg. Detaljplanen möjliggör två nya punkthus intill de fyra som redan finns på Korpralsvägen. Detaljplanen ska nu prövas utifrån frågeställningen om den är ”olämplig med häsnyn till människors hälsa och säkerhet.”?? Två punkthus bredvid fyra redan befintliga punkthus….

Och detta sker alltså samtidigt som vi har en skriande brist på bostäder i Umeå, vilket även länsstyrelsen är medveten om. Man upphör aldrig att förvånas.

Fastställda M-valsedlar

Av , , Bli först att kommentera 7

Igår bloggade Edward Riedl om det mycket märkliga i att ingen av våra lokaltidningar ens gjorde en notis när Moderaterna nu i helgen har fastställt valsedlarna till riksdagen, landstingets södra valkrets och Umeå kommun. En befogad fundering. Rimligen borde det ha hyfsat allmänintresse när Alliansens största parti, såväl nationellt som lokalt, nu har beslutat om laguppställningen inför valet 2014.

Men nej. Ingenting i någon av tidningarna.

Så det var som jag sa till några andra som kommenterade detta igår: det är himla tur vi har bloggarna och övriga sociala medier som FB och twitter. Med tanke på mediabevakningen i det här fallet skulle ju annars ingen veta om att vi har fastställt valsedlarna överhuvudtaget.

Så vill ni ta en extra titt på valsedlarna så är det bara att kolla våra respektive bloggar: min egen, samt Riedls blogg och Sandströms blogg

Nomineringsstämmor

Av , , 1 kommentar 16

bild

I helgen har moderaterna haft nomineringsstämmor för att fastställa valsedlarna till riksdagen, till landstingets södra valkrets och till Umeå kommun. Vi höll till på Umeå Folkets Hus. Jag hade förmånen att bli vald till mötesordförande för stämmorna till riksdagen och landstinget. Vid min sida hade jag partiombudsman Anna-Karin Jonsson Berg som bl.a. skötte protokollskrivandet.

Alla stämmorna flöt på smidigt utan några konflikter eller stridigheter. Nomineringskommittéerna hade gjort ett gediget förarbete, och deras förslag vann också bifall utan några motförslag. Vi är många aktiva moderater i Västerbotten, och det är också många som vill stå på valsedlarna. Men vi är överens om tagen och drar åt samma håll. Nomineringsarbetet har pågått sedan i maj, och i lördags var det dags att gå till beslut. Riksdagslistan toppas av Edward Riedl (Umeå), därefter Elisabeth Björnsdotter Rahm (Lycksele) och Andreas Löwenhöök (Skellefteå). Landstingslistan toppas av oppositionslandstingsrådet Nicklas Sandström. Ett stort grattis till dem och alla övriga kandidater på valsedlarna.

Som länsordförande för Moderaterna i Västerbotten är jag stolt över att vi moderater håller ihop i länet, och inte ägnar tid åt att kämpa inbördes som man kan se att det förekommer i vissa andra fall. Vi har goda relationer mellan Skellefteå, Umeå och inlandet. Vi ställer inte länsdelar mot varandra utan är enade och enighet ger styrka. Vi ser länet som en helhet. På samma sätt är det för moderaterna lokalt här hemma i Umeå. Valsedeln till kommunen innehåller totalt 51 namn och valsedeln antogs i fullständig enighet. Föreningarnas ombud var överens om hur laguppställningen för valet 2014 och den kommande mandatperioden skall se ut. Det bådar gott inför den valrörelse som ligger framför oss.

Det är ett starkt lag som är beredd att utmana socialdemokraterna!

Tack för förtroendet!

Av , , 2 kommentarer 10

Idag valdes jag av en enig nomineringsstämma till första namn på den moderata kommunvalsedeln i Umeå inför valet 2014. Nedanstående pressmeddelande gick ut tidigare idag.

 

PRESSMEDDELANDE 2013-09-21

 

Ågren etta på moderaternas valsedel i Umeå

 

Moderaterna i Umeå genomförde på lördagen sin nomineringsstämma och fastställde kommunvalsedeln inför valet 2014. Partiets nomineringsprocess har pågått sedan i maj, där föreningar och medlemmar har kunnat nominera kandidater till valsedeln.

Det var en enig nomineringskommitté som för två och en halv vecka sedan beslutade om ett förslag till valsedel. Nomineringsstämman med M-föreningarnas valda ombud följde på lördagen nomineringskommitténs förslag i alla delar och fastställde valsedeln i enighet. Stämman ägde rum på Umeå Folkets Hus i Petterson-Bergersalen.

41-årige kommunalrådet Anders Ågren toppar valsedeln. Valsedeln innehåller 51 namn och det är för andra valet i rad också en helt varvad lista med män/kvinnor.

Anders Ågren kommenterar:

– Jag är mycket stolt över att återigen få förtroendet att vara moderaternas toppkandidat. I förra valet gjorde vi moderater vårt bästa val i Umeå på 80 år, men 2014 ska vi höja oss ytterligare en nivå.

– Nya Moderaterna står redo att ta ansvar i Umeå. Vi står för tillväxt, full sysselsättning och ett hedrande av Umeandan. Förutsättningarna är goda för Alliansframgång i valet 2014. Vi har många duktiga kandidater i vårt lag, och många engagerade valarbetare. Vi kommer fortsätta med dörrknackningskampanjer och annan utåtriktad verksamhet ända fram till valdagen i september 2014.

Moderaterna har idag 13 mandat i kommunfullmäktige. De 15 första namnen på den i helgen fastställda valsedeln är följande:

 1. Anders Ågren
 2. Gunilla Berglund
 3. Elmer Eriksson
 4. Terese Andersson
 5. Stefan Nordström
 6. Natalja Kaganovitch
 7. Ulrik Berg
 8. Marianne Löfstedt
 9. Lennart Johansson
 10. Tina Lindsten
 11. Igor Jonsson
 12. Elin Jonsson
 13. Greger Knutsson
 14. Sofia Ekman
 15. Leif Lundgren