Bottenbetyg för nya regeringen

Av , , 4 kommentarer 26

Ja, nu har svenska folket fått se vad som röstades fram i valet den 14 september.

En oförberedd regering, med Socialdemokrater och Miljöpartiet, som stöds av Vänsterpartiet. En regering som hittills inte lyckats presentera en politik för fler jobb, utan tvärtom själva konstaterar att deras skattehöjningar kommer att ha en dämpande effekt på sysselsättningen i vårt land. Breda skattehöjarförslag, som slår mot företagen, jobben och människorna i vårt land.

Resultatet låter inte vänta på sig. Regeringen får bottenbetyg när det gäller förtroende. Bara 23 procent tycker att regeringen gör ett bra jobb, och 38 procent av de tillfrågade tror att Alliansoppositionen skulle göra ett bättre jobb än regeringen.

 

Motion om kameraövervakning

Av , , 1 kommentar 14

Igår debatterade vi i kommunfullmäktige en motion från oss moderater om kameraövervakning av perrongförbindelsen och järnvägstunneln vid Umeå Centralstation. Frågan om kameraövervakning av området har varit aktuell vid flera tillfällen, och i tekniska nämnden har man voterat tre gånger vid det här laget.

Från moderaterna ville vi att fullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att upprätta kameraövervakning i området, i linje med det tjänstemannaförslag som var aktuellt hösten 2011.

Kameraövervakning är motiverad utifrån både en trygghetsapsekt och en möjlighet att motverka vandalisering. Det blir i längden dyrt att sanera efter klotter och annan skadegörelse.

I Umeå har vi goda exempel på hur brott kan förhindras med hjälp av övervakningskameror – på de skolor där man numera har kameraövervakning av fasaderna så har skadegörelse i form av fönsterkross och klotter upphört, vilket inneburit mindre kostnader för kommunen då vi slipper ödsla pengar på att reparera sådant som blivit förstört. Även om det är en initialkostnad för att sätta upp kameror och underhålla dem, så blir det ändå billigare i längden.

Kameraövervakning i anslutning till järnvägsstationer runt om i landet är heller inte någon ovanlig åtgärd. Tvärtom! Vi har kameraövervakning vid vår andra järnvägsstation – Umeå Östra. Här har vi från kommunens sida tyckt att det är självklart med kameraövervakning, och 2013 utökade vi dessutom kameraövervakningen.

Det finns ett mycket starkt stöd för kameraövervakning just i det offentliga rummet, för att öka tryggheten och motverka kriminalitet.  Inför valet, så gjorde VK en undersökning bland umeåborna som kallades Valtempen. På frågan om att det är okej med mer kameraövervakning på offentliga platser i Umeå svarade hela 77 procent av deltagarna ja. 23 procent nej.

Umeåborna håller med oss moderater, om att det vore bra med mer kameraövervakning i det offentliga rummet. För att öka tryggheten, motverka vandalisering och bekämpa kriminalitet. Beklagligt nog så röstade en majoritet av partierna nej till motionen.

Ny mandatperiod

Av , , 2 kommentarer 16

På plats vid mandatperiodens första kommunfullmäktigesammanträde i Umeå. På fotot jag och Hans Lindberg (S).

Har förövrigt just förrättat val av valberedning och fullmäktigepresidium. Nu interpellationer och sedan ärendelistan med motioner, planärenden och annat. Från Moderaterna har vi en motion om kameraövervakning som dessvärre inte verkar få stöd av en majoritet i fullmäktige.

Hur som helst – jag tror att det är upplagt för en mycket intressant mandatperiod i Umeå.

S/MP-regeringen bromsar jobbtillväxten

Av , , 1 kommentar 18

Tack vare den tidigare Alliansregeringens arbetslinje är Sverige i dag på rätt väg. Igår presenterades en ny arbetskraftsundersökning som visar att antalet sysselsatta fortsätter att öka. Mycket glädjande är att jobben har blivit närmare 370 000 fler sedan 2006.

Men S/MP-regeringens ekonomiska politik för de kommande åren hotar nu tydligt att försämra den här utvecklingen. Höjda skatter, övergivande av överskottsmål och andra förändringar innebär i sammanfattning att man försvagar svensk ekonomi, bromsar jobbtillväxten och skjuter viktiga reformer på framtiden. Förändringar som gör det dyrare att anställa unga samtidigt som en miljon löntagare får höjd skatt är alla delar som motverkar arbetslinjen. Fokus för den nya regeringen är tyvärr inte längre att fler människor ska jobba.

S-regeringen säger hejdå till arbetslinjen.

 

V, Fi + vilde

Av , , 1 kommentar 18

Idag har Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ och den politiska vilden från Mp meddelat att de ingår i en valkartell. Detta var i sak högst väntat (även om V och Fi nu fått sällskap av en avhoppare från MP i valkartellen). Dessutom ska de ha politisk samarbete också. Inte heller det är väl egentligen konstigt. Vänstergrupperingarna söker sig till varandra och har i mångt och mycket samma politik. Vänster som vänster.

Så nyheten var ju inte mycket till nyhet.

Ingen tidpunkt eller finansiering

Av , , Bli först att kommentera 16

Igår fick vi höra nyheten att S/MP-regeringen ska bygga Norrbotniabanan. Låter ju alldeles utmärkt. Men när reportrarna började ställa följdfrågor, så visar det sig att ansvariga inte kan ge någon tidpunkt för när banan ska börja byggas och inte heller har de vikt av några pengar för banan. Och prislappen är som bekant ca 26 miljarder kr.

Norrbotniabanan är viktig och måste bygggas, oavsett regering. Men den gamla Alliansregeringen var noggrann med att inte utlova något som man inte hade finansiering för. Det vore tråkigt om socialdemokraternas regering går tillbaka till den gamla politik de drev förr, där de beslutade om en rad infrastrukturprojekt men utan att lägga till de pengar som behövs för att bygga. Det var ju det som Allliansregeringen fick hantera efter valet 2006. Massor av utlovade infrastrukturprojekt från gamla S-regeringen, men de hade inte brytt sig om att satsningarna också skulle finansieras. Är det en come-back för den sortens politik nu när (S) är tillbaka vid makten?

Ska bli intressant att höra mer när de presenterar dagens budgetproposition. För om de har med Norrbotniabanan, och dessutom tillskjuter alla de miljarder som krävs, så är det lysande. Men det verkar ju dessvärre inte inträffa.

Skattehöjningarna leder till minskat antal arbetade timmar

Av , , 2 kommentarer 22

Nya finansministern Magdalena Andersson (S) har den senaste veckan fått massiv kritik. Regeringens eget Finanspolitiska råd konstaterar att hon haft fel med påståendena om att det är ”tomt i ladorna”.

Men lite tragiskt är det när hon gång på gång svartmålar Sverige och den svenska ekonomin. Trots att vi klarat den ekonomiska krisen bäst i Europa, och övriga länder ser Sverige som ett föredöme, så fortsätter hennes försök att baktala den svenska ekonomin och förra regeringen.

En lång rad tunga remissinstanser riktar nu tuff kritik mot de föreslagna skattehöjningarna från (S). Bland kritikerna finns de stora facken och statliga myndigheter, som Ekonomistyrningsverket. Enligt ESV kommer de höjda skatterna ha en klart negativ jobbeffekt och ”minska både utbudet och efterfrågan av arbetskraft”.

Skattehöjningarna kommer leda till minskat antalet arbetade timmar. Tyvärr stämmer det mycket väl med socialdemokraternas politik. De värnar inte arbetslinjen, och bryr sig inte om att deras skattehöjningar kommer leda till färre nya jobb. Gammal ”hederlig” socialdemokratisk politik helt enkelt. Resultatet blir färre nya jobb. Tragiskt.

Och Magdalena Andersson svar på den massiva kritiken? Hon svarar att Finanspolitiska rådet har spelat ut sin roll.

Ridå.

Årshögtiden vid Umeå universitet 2014

Av , , 1 kommentar 12

bild

Är tillbaka i Umeå efter två dagar i huvudstaden. Idag är det dags för Årshögtiden vid Umeå universitet 2014. Det tillfälle då vi hyllar nyutnämnda hedersdoktorer och professorer, samt ett stort antal pristagare inom olika forskningsområden. Bilden ovan var från förra årets begivenhet, då rektor Lena Gustafsson och prorektor Anders Fällström höll tal vid ceremonin i Aula Nordica.

Vi påminns ständigt om betydelsen av Umeå universitet för såväl vår stad som vår region. Universitetets betydelse kan inte nog understrykas, och vi är vana att de får toppplaceringar i olika undersökningar. Förra året i International Student Barometer, som besvarades av internationella studenter vid 193 lärosäten runt om i världen. Umeå universitet rankades nr ett i Sverige, och nr 3 i Europa. Ett helt fantastiskt resultat. I kategorierna träningsmöjligheter och hjälpsamhet hos personal rankades Umeå universitet dessutom bäst i världen. Campusmiljön och internetuppkoppling fick näst bäst betyg i världen. Men det är en stenhård konkurrens. Nyligen kom en undersökning som inte visade lika positiva resultat. Så det är ett ständigt pågående arbete.

Umeå har alla anledning att göra tummen upp för Umeå universitet, dess ledning, forskare, lärare och studenter. Jag är också glad att vi har ett så pass nära samarbete mellan universitetet och kommunen.

Rent vansinne att stänga Bromma flygplats!!

Av , , 2 kommentarer 24

Jaha, nu kom det vi upprepade gånger varnade för i valrörelsen. Socialdemokraterna har bestämt sig för att stänga Bromma flygplats till senast år 2022!!

Vilket vansinne! Det här kommer att drabba hela landet, som är beroende av flygförbindelser till Stockholm. Visst kommer även Stockholms att drabbas, men det största problemet är för oss runt om i landet som är beroende av just snabba och goda flygförbindelser. Och där tåget inte inom överskådlig tid kommer att kunna konkurrera med flygets fördelar.

Det här kommer att drabba jobben och tillväxten! För oss i Umeå kommer det också vara ett rejät bakslag: för jobben, för företagen och tillväxttakten.

Man upphör aldrig att förvånas dock. Att de tillväxtfientliga miljöpartisterna skulle få med socialdemokraterna i Stockholm på det här eländet. Men det klart – det är efter höstens val Sociademokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ som ingår i majoriteten och då kan det ju inte bli annat än rent tokigt.

Och det är vi runt om i landet som blir lidande. Arlanda har inte kapacitet att ta emot den trafik som idag går på Bromma, tvärtom finns det ju ett hot mot Arlanda att tvingas dra ned på kapaciteten redan från dagens nivåer. Nu är det bara att hålla tummarna för att det blir maktskifte i Stockholm år 2018. Ett Alliansstyrt Stockholm skulle aldrig stänga Bromma!

Dagens besked är en kalldusch.

För ett bättre Sverige – bli medlem!

Av , , 1 kommentar 8

Nu börjar arbetet inför valvinst 2018. (Om inte S/MP-regeringen hinner kollapsa dessförinnan förstås. Då blir det nyval).

Vill du stödja vårt arbete för ett ännu bättre Sverige? Välkommen som medlem i Nya Moderaterna. Som medlem väljer du själv hur mycket du vill engagera dig. Oavsett om du väljer att bli politiskt aktiv eller om du med ditt medlemskap väljer att stödja vår politik blir du en del i förbättringen av Sverige. Du gör alltid skillnad.

Läs mer om hur du blir medlem på: https://www.moderat.se/bli-medlem