Redan sprickor mellan S och V i nya Umeå-styret

Av , , 6 kommentarer 16

Idag har vi fullmäktige, och en rad intressanta punkter skall behandlas.

En av de mer uppseendeväckande händelserna är dock att Vänsterns nyblivna kommunalråd Tamara Spiric – som alltså själv sitter och styr tillsammans med socialdemokraterna – angriper sin koalitionspartner genom att ställa en interpellation om programuppdelningen på gymnasiet i Umeå.

Skriva interpellation??? Hmm. Vänstern sitter ju och styr tilsammans med sossarna men nu går de ut i öppen konflikt i fullmäktige. Det normala hade ju varit att de diskuterar det inom den styrande koalitionen, istället för att bråka i fullmäktige om det.

Det gick några månader alltså, men redan i februari 2011 får vi nu se en öppen konflikt mellan vänstern och socialdemokraterna.

Vad blir nästa område där (V) och (S) inte kan hålla sams i styrande ställning?

Snöskulpturfestival i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 9

I helgen kan man i Umeå gå och beundra de vackra snöskulpturer som uppförs utmed Rådhusesplanaden. Ett årligen återkommande nöje i vår stad, och ett mycket uppskattat sådant.

Årets tema för snöskulpturerna är Umeå år 2050, och vinnarna skall koras kl. 13.30 enligt vad jag läser i dagens VF. I VK står det en tidsangivelse om 13.00 så de intresserade får väl helt enkelt hålla sig i närheten vid 13-tiden och framåt.

Förövrigt tittar solen fram nu också. Underbart!

Trevlig helg på er!

Regionstyrelse

Av , , 1 kommentar 11

Idag är det sammanträde med styrelsen för Region Västerbotten. På förmiddagen avklarades såväl Alliansgruppmöte som beslutspunkterns på styrelsemötet, däribland revideringen av utvecklingsplanen för Västerbotten fram t.o.m år 2013.

I skrivande stund gästas vi av rektorn vid Umeå Universitet, Lena Gustafsson, samt universitetsdirektör Lars Lustig, som är på plats för att berätta om läget vid universitetet samt utblickar framåt gällande utbildningar och forskningssatsningar. Umeå universitet har länge varit en synnerligen viktig motor för vår region och kommer att så förbli.

På återhörande!

Stadsbiblioteket

Av , , 4 kommentarer 10

Vid gårdagens sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott antogs inriktningen för vad det nya Kulturens Hus skall innehålla. Mycket arbete återstår naturligtvis, men det sker i ett högt tempo vilket känns befriande efter alla långbänkar som varit kring Staden mellan broarna.

I debatten har det på sina håll uttryckts förvåning över att Stadsbiblioteket kommer att flyttas och inrymmas i det nya kulturhuset. Från moderat sida så var vi tydlig i valrörelsen med att vi kunde tänka oss en flytt av stadsbiblioteket till ett nytt Kulturens Hus, för att förverkliga planerna på området Staden mellan broarna, i samarbete med Balticgruppen.

Nu blir det också på detta sätt.

Dock är det att förenkla om man säger att vi "flyttar biblioteket". Det blir ju faktiskt att bygga upp ett helt nytt stadsbibliotek, anpassat efter en ny tid. Däremot går det självfallet inte att ha kvar det gamla stadsbibloteket, om någon nu trodde det. Det finns varken pengar eller mening med att ha två stadsbibliotek några hundra meter ifrån varandra.

Nu ska vi se till att göra det bästa av Staden mellan broarna och vända vår stad mot älven, i nära samarbete med Baltic.

 

Norrland behöver en storstad!

Av , , Bli först att kommentera 15

I dagens Norrbottens-Kuriren var det en intressant artikel som bl.a. handlade om att Norrbotten fortsätter att tappa befolkning. I artikeln skrivs det om att människor lämnar glesbygden och bosätter sig i storstäder – och att det är en global trend som även präglar Sverige. Då spelar det ingen roll att det sker tunga investeringar i regionen och att arbetstillfällena ökar för närvarande. Människorna flyttar ändå bort från glesbygd till städerna.

I Västerbotten blev det däremot en befolkningsökning år 2010, varav Umeå står för det allra mesta även om också Vännäs ökade. Men det räcker inte.

En professor blev intervjuad NK-artikeln och han konstaterade att norra Sverige lider brist på stora städer, och att inte ens Umeå kvalificerar sig till titeln och att Umeå "knappt har näsan över vattenytan – det behövs mellan 150.000-200.000 invånare."

Precis.

Det är därför jag gång på gång kommer tillbaka till behovet av fortsatt befolkningstillväxt i Umeå. Konkurrensen är stenhård mellan regionerna och vi måste växa MER för att Norrland ska ha en chans i framtiden och inte vara dömda till en borttynande tillvaro.

Men det är positivt att fler och fler inser vikten av att Norrland måste få en riktig storstad. Som av en händelse skrev jag om Umeås behov att bli mer storstad för några veckor sedan.

 

Goda nyheter om kommunernas ekonomi!

Av , , 1 kommentar 11

 

Det är mycket glädjande att den starka svenska ekonomins utveckling nu ger effekt även ute i våra  kommuner och landsting. Bara sedan i december har prognonsen skrivits upp! 

Skatteintäkterna ökar mer än förväntat, vilket är positiva nyheter inför det budgetarbete som nu pågår.

Läs mer i följande pressmeddelande som Sveriges Kommuner och Landsting skickade ut tidigare i veckan:

 

Skatteintäkterna blir större än förväntat
Kommunernas och landstingens skatteintäkter blir större än förväntat. Det visar en ny prognos från Sveriges Kommuner och Landsting. Förklaringen är den goda tillväxten och den ökade sysselsättningen.
 
Den nya skatteprognosen innebär att kommunernas och landstingens skatteintäkter 2011 och 2012 beräknas bli 5 miljarder större än vad SKL räknade med i december. Men av de pengarna går drygt 1 miljard 2011 och nästan 3 miljarder 2012 åt på grund av högre priser och löner. 
– Tillväxten i den svenska ekonomin blev rekordartad 2010 och återhämtningen på arbetsmarknaden innebär att sysselsättningen ökar mer än vad vi tidigare trott under 2011. Kommande år blir ökningen inte lika stor men det kompenseras till viss del av att lönerna förväntas öka i snabbare takt, vilket också bidrar positivt till skatteunderlaget, säger Mats Kinnwall, chefsekonom för Sveriges Kommuner och Landsting.

Förklaringarna till den förbättrade prognosen är flera. En ljusare internationell bild samt företagens och hushållens positiva förväntningar inför framtiden gör att svensk ekonomi förväntas växa snabbt i år. Till följd av detta beräknas sysselsättningen öka vilket bidrar positivt till skatteunderlaget. BNP beräknas under 2011 öka med 4,3 procent samtidigt som sysselsättningen (mätt i antal arbetade timmar) förväntas stiga med 1,8 procent. Även under 2012 beräknas BNP öka mer än 3 procent.

Holmlund (S) borde rannsaka sin egen politik

Av , , 8 kommentarer 12

Replik till Lennart Holmlund om antalet barn som lever under fattiga förhållanden, införd i dagens VF. Han gnäller på regeringen men bortser från det faktum att han och de styrande socialdemokraterna själva har beslutat att ta ut mer i skatt i Umeå än övriga kommuner i landet. Då blir det mindre pengar i plånboken för umeborna.

 

Tung skattebörda på låginkomsttagarna i Umeå

Lennart Holmlund (S) uppmärksammar i en debattartikel i VF (7/2) situationen med barnfattigdom. Tyvärr är det alltför många barn i Sverige som växer upp under fattiga förhållanden, oavsett om det mäts i relation till andra eller i absoluta tal. Men sin vana trogen så beskyller Holmlund regeringen för detta.

Rädda Barnen redovisade nyligen sin undersökning om barn som lever under fattigdomsgränsen. Tyvärr har antalet av dessa barn ökat (statistiken baseras på siffror från 2008). Men hur kan vi politiskt förbättra situationen för de föräldrar som har det dåligt ekonomiskt ställt?
 
Alliansen har som fokus att öka antalet människor i arbete, minska utanförskapet och minska på skatterna för låg- och medelinkomsttagare. Detta har stor betydelse för den som lever på marginalen, och för dem som idag står utanför arbetsmarknaden. Till att börja med måste politiken på nationell och lokal nivå syfta till att få människor i arbete. Fattigdom bland barn beror på utanförskap. Det enskilt viktigaste är att människor ska gå från utanförskap till arbete. Så minskar vi bäst barnfattigdomen. Detta måste vara huvudfokus, och här har tyvärr inte de rödgröna bidragit med något positivt.

Men vad gör Holmlund själv? I Umeå har socialdemokraterna lagt en så tung skattebörda på hushållen, att det i sig minskar de ekonomiska marginalerna för umeborna. Genom att jobbskatteavdraget finns och genom att sänka kommunalskatten i Umeå så blir det ekonomiska utrymmet i plånboken betydligt större. Genom att sänka Umeås höga kommunalskatt och fortsätta med ytterligare steg i jobbskatteavdraget på nationell nivå kan även familjer med låg inkomst få möjlighet att unna sig det som andra familjer har råd med.

Problemet är ju att socialdemokraterna är ett hinder för detta. När Holmlund försvarar Umeås höga kommunalskatt binder han ris åt sin egen rygg i debatten om barnfattigdomen. När (S) tvingar umeborna att betala en så stor del av sin inkomst i skatt så är ju detta ett av skälen till att många umebor lever under pressade ekonomiska villkor.
 
Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Arbetslösheten minskar i Västerbotten

Av , , 1 kommentar 9

Läget på arbetsmarknaden förbättras konstant, efter den hårda lågkonjunktur som drabbade Sverige och övriga världen.

I Västerbotten går nu utvecklingen glädjande nog snabbare än väntat, då arbetslösheten minskar i rask takt, antalet varsel minskar och antalet nyanmälda lediga jobb ökar. Antalet öppet arbetslösa har på ett år minskar med 2000 i länet, enligt en artikel i dagens VK.

 

Mer företagsvänligt Umeå växer snabbare

Av , , 1 kommentar 8

Debattartikel införd i dagens VK, skriven av oss fyra Alliansgruppledare.

 

Umeå behöver bli ännu mer företagsvänligt för att kunna växa!

I en ledare konstaterar Ola Nordebo VK (1/2) att det är i kärva tider som Umeå vanligen växer som mest. Men för att vår stad ska kunna fortsätta växa på sikt, oavsett det råder låg- eller högkonjunktur, krävs ett bättre företagsklimat och en politik som fokuserar på goda tillväxtmöjligheter.

Under förra året ökade befolkningen med 1400 personer och vid årsskiftet 2010/2011 var invånarantalet 115.500 personer. Värt att notera är att det flyttade hit ca 7000 personer under 2010 – men ändå har befolkningen ”bara” ökat med ca 1400 personer (SCB). En stor andel människor, det brukar ligga omkring 6000 personer, väljer varje år att flytta ifrån Umeå. En uppenbar anledning till detta är avsaknaden av tillräckligt goda jobb- och karriärmöjligheter. De söker sig till andra delar av landet istället, och kanske t.o.m. utomlands för att förverkliga sina drömmar. Att få en större andel av dessa ”utflyttare” att vilja och kunna bo kvar i Umeå är en av de största utmaningarna som vi står inför.

Umeå ska fortsätta växa.  Därigenom stärks Umeåregionens ställning i förhållande till övriga landet, men det förutsätter ett bättre företagsklimat. Att Umeå som en tillväxtstad fortsätter att hamna på dåliga placeringar i olika sorters rankingar är allvarligt. Umeå har under det senaste året fallit i svenskt näringslivs rankning av företagsklimat till plats 187. År 2009 rankades Umeå på plats 167, vår kommun har således tappat 20 platser och det är en bekymmersam förändring. I Nyföretagarbarometern från Nyföretagarcentrum hamnar kommunen bara på plats 83 i och det är något som också signalerar behovet av förändring. Allianspartiernas ambition är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller såväl företagsklimat som bildandet av nya företag.

Ytterligare satsningar behövs på befintliga företagsinkubatorer och teknikparker. Här finns en stor potential att öka antalet nya företag. Liknande satsningar har gjorts i exempelvis Linköping och Luleå. Umeå och Linköping är ungefär lika stora städer med ungefär lika stora universitet. De respektive teknikparkerna startade ungefär samtidigt. Medan Umeås Science Park har 43 bolag med omkring 300 anställda, har Linköpings teknikpark 235 bolag och totalt 6100 anställda. Trots att de startades samtidigt. Helt uppenbart finns det en jättepotential genom ytterligare satsningar i denna riktning.

Runt om i landet prövas nu också möjligheten för privata företag att ”utmana” kommunal verksamhet på upphandling – även kallad utmaningsrätt. Idag är det 22 kommuner som har infört den här möjligheten och ytterligare 10 kommuner är på gång. Utmaningsrätten fungerar som sådan att den som vill bedriva en verksamhet åt kommunen på entreprenad – privata företag eller kommunanställd personal som vill ha en annan driftsform – har rätt att utmana den kommunala verksamheten genom en konkret upphandling. Syftet med utmaningsrätten är att pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, såväl kostnads- som kvalitetsmässigt. Den största vinsten är att anställda och företag kan bidra till att verksamheten utvecklas på ett ännu bättre sätt.

Umeå kommuns planberedskap måste förbättras för att erbjuda attraktiva markområden till företag som vill etablera sig i Umeå eller utöka redan befintlig verksamhet. Tillväxten hämmas av för få intressanta och lediga markområden dit företag kan söka sig för att starta.

En annan tillväxtfråga är kommunalskatten. Skatten i Umeå är omkring två kronor högre än på andra håll. Detta utan att det kan påvisas någon egentligt bättre kvalitet i verksamheten. Kommunens personal är tyvärr fortfarande sjukskriven i betydligt högre omfattning än i jämförbara kommuner.

Att ha högre skatt än jämförbara kommuner är skadligt för Umeå på både kort och lång sikt. Höga skatter leder till lägre tillväxt, ekonomisk ineffektivitet och högre arbetslöshet. Med en kommunalskatt som ligger flera kronor högre än i exempelvis Stockholmsområdet, andra universitetsstäder och andra jämförbara kommuner, är det självklart att det blir svårare att konkurrera beträffande personalrekryteringar, studenttillskottet och människors välstånd. För den enskilde umebon rör det sig om många tusenlappar per år och på en livstid rör det sig om flera hundra tusen kronor.

Det finns fortfarande mycket kvar att göra i Umeå för att nå vår vision om att det ska vara enkelt, utvecklande och lönsamt att starta och driva företag i Umeå. Med ett gott företagsklimat kan en kommun erbjuda fler arbetstillfällen och på så sätt växa på riktigt!

Anders Ågren,
Kommunalråd (M)

Britt-Marie Lövgren,
Gruppledare (FP)

Mattias Larsson,
Gruppledare (C)

Veronika Kerr

gruppledare (KD)

Träff med infrastrukturminister Elmsäter-Svärd

Av , , 3 kommentarer 5

Idag är jag på plats i Luleå och deltar i överläggningar med infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd (M), hennes medarbetare från departementet, samt representanter för Trafikverket och näringsliv i Norr- och Västerbotten.

Vi ska diskutera aktuella satsningar i norr, och även vilka infrastruktursatsningar som är viktiga under kommande år. Intressant i detta sammanhang är hur vi kopplar ihop nationella satsningar med regionala sådana.  

För egen del är det första gången jag i officiella sammanhang representerar Region Västerbotten. Det var ju så sent som förra veckan som jag valdes dels till gruppledare för moderaterna i Region Västerbotten, dels till viceordförande i Regionstyrelsens arbetsutskott. Och i den sisnämnda egenskapen är jag på plats i dag.

På återhörande!