Låt oss hedra Umeås veteraner med ett minnesmärke!

Av , , Bli först att kommentera 10

Pressmeddelande 2017-05-31

Ågren (M) vill hedra Umeås veteraner med minnesmärke

Moderaterna i Umeå har idag lämnat in ett förslag för att ytterligare hedra och uppmärksamma de militära och civila veteraner som är bosatta i kommunen. Tidigare har en moderat motion inlämnats om att flagga på Veterandagen den 29 maj, och Umeå kommun flaggade också i måndags i enlighet med den moderata motionen.

I en ny motion föreslår nu kommunalrådet Anders Ågren (M) att kommunen ska inrätta en lokal minnesplats och lokalt minnesmärke för veteraner. Moderaterna gör därmed tummen upp för ett initiativ från Veteranföreningen Fredsbaskrarna Västerbotten.

– Moderaterna anser att Umeå kommun ska göra mer för att hedra Umeås veteraner. En minnesplats eller ett minnesmärke skulle innebära att veteranernas viktiga insatser för fred, frihet och en bättre värld uppmärksammas och synliggörs för den bredare allmänheten. Det kan bidra till att öka kunskapen hos allmänheten om deras viktiga värv, säger Andreas Ågren (M), kommunalråd.

– Jag själv, Hans Lindberg (S) och Margareta Rönngren (S) fick nyligen en skrivelse från Fredsbaskrarna Västerbotten, med just detta förslag. Jag tycker att det är ett alldeles utmärkt förslag och lyfter det därför vidare till kommunfullmäktige.

 

Motionen i dess helhet bifogas nedan.

Motion

Hedra Umeås veteraner

Sverige har en lång tradition av att delta i internationella – militära eller civila – humanitära operationer runt om i vår värld. I olika oroshärdar har Sveriges genom åren ca 100 000 veteraner ofta varit skillnaden mellan liv och död, ibland med deras egna liv som insats.

Samtidigt har vi som land varit dåliga på att uppmärksamma de kvinnor och män som deltagit i olika insatser. Till exempel var det först 2011 som Veterandagen – den 29 maj – fick sin officiella status. Under Veterandagen genomförs bland annat en ceremoni i Stockholm för att hedra svenskar som deltar eller har deltagit i militära eller civila operationer och för att högtidlighålla minnet av de som omkommit.

Efter en riksdagsmotion från Moderaterna har regeringen, den 24 maj 2017, beslutat att Veterandagen ska bli allmän flaggdag från och med 2018. I Umeå har vi moderater lämnat in en motion om att Umeå kommun borde gå före och flagga på Veterandagen oavsett vad som händer på nationell nivå, och detta skedde också glädjande nog vid årets Veterandag den 29 maj. Att dessa beslut har tagits i närtid säger något om den veteranpolitik, eller snarare avsaknad av densamma, som förekommit i vårt land.

I många kommuner, runt om i Sverige, pågår det diskussioner om vilka ytterligare insatser kommunerna kan göra för att hedra svenska veteraner. Vissa av kommunerna har beslutat att det ska uppföras ett lokalt minnesmärke eller iordningsställas en minnesplats för att hedra de veteraner som kommer från kommunen. Här i Umeå har det kommit in ett ”medborgarförslag” från veteranorganisationen Fredsbaskrarna Västerbotten som efterfrågar en minnesplats. Ett bra förslag. Dock finns numera inte möjligheten att lämna formella medborgarförslag till kommunen, men likväl går det att lyfta deras idé.

I skrivelsen lyfts fram att ”Umeå kommun har bidragit med många soldater, poliser, räddningstjänst, sjukvård samt valövervakare, hjälporganisationer som varit utomlands på olika uppdrag.”.

Moderaterna anser att Umeå kommun ska göra mer för att hedra Umeås veteraner. En minnesplats eller ett minnesmärke skulle innebära att veteranernas insatser uppmärksammas och synliggörs för den bredare allmänheten. Det kan bidra till att öka kunskapen hos befolkningen, och som regeringen skriver; ”tjäna som en påminnelse om att militära och civila veteraner och deras insatser för fred och säkerhet är av särskild betydelse för Sverige som nation.”

 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar undertecknad att kommunfullmäktige beslutar

 Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta en minnesplats och/eller ett minnesmärke för att hedra Umeås veteraner.

Att kommunstyrelsen ska samråda med i förekommande fall lokala organisationer, vilka samlar veteraner, samt Försvarsmakten om utformning och placering av den aktuella minnesplatsen och/eller minnesmärket.

 

Umeå 2017-05-31

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

M röstade nej till Guitars-miljonerna

Av , , 1 kommentar 16

Jag fick idag denna insändare publicerad i VK:

 

M röstade nej till Guitars-miljonerna

I en insändare (VK 26/5) kritiserar signaturen ”arg skattebetalare” det miljonstöd som kommunen återigen beslutat ge gitarrmuseet Guitars. Jag kan bara instämma.

Det är ingen politisk enighet om detta. Det är Socialdemokraterna och Miljöpartiet som gång på gång ger mer pengar i bidrag. Den här gången blev det ytterligare 2,5 miljoner kr för 2017. För tredje gången i rad röstade jag nej till förslaget.

Moderaternas huvudinvändning är att detta inte är en uppgift för kommunen. Att inledningsvis vara med och stötta är en sak, via utvecklingsanslaget. Där finns möjlighet att stötta nya idéer och utvecklingsprojekt. Men nu har kommunen sammantaget gått in med stora summor under några år.

Vi har hela tiden sett positivt på initiativet Guitars. Det är en viktig del för besöksnäringen. Men avsikten när detta sjösattes var ju inte att kommunen skulle dra på sig bestående krav på att vara med och finansiera verksamheten. Nu är ju utvecklingen snarare så att Umeå kommun tar på sig hela ansvaret. Det är helt orimligt.

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

Vårt förslag att sälja Umeå kommuns semesterlägenheter i Hemavan, på måndagens KF

Av , , 1 kommentar 12

På måndagens kommunfullmäktigesammanträde kommer min och Moderaternas motion upp, om att sälja Umeå kommuns samtliga semesterlägenheter i Hemavan.

Läsaren av min blogg kanske kommer ihåg att Umeå kommun äger ett antal lägenheter i Hemavan, Storumans kommun. De inköptes 1987 för att kunna erbjuda kommunens anställda möjlighet att hyra ”fjällstugor” till låga priser. Kommunen äger dessutom, via kommunala bolag, ytterligare några lägenheter där.

Moderaternas uppfattning är tydlig: Umeå kommun borde inte äga lägenheter för semestersyfte – varken i Hemavan, på Gotland, i Thailand eller någon annanstans för den delen. Det är inte en kommunal uppgift. Vill man hyra lägenhet eller stugor finns det ju privata uthyrare.

Umeå kommun har dessutom en ansträngd budget för renoveringar av alla lokaler där man har ordinarie kommunal verksamhet. Att då satsa pengar på att fortsätta äga semesterlägenheter i Hemavan är en uppenbart felaktig prioritering. Förövrigt är det bara ca en procent av de anställda som under årens lopp har haft möjlighet att utnyttja lägenheterna. Av kommunens ca 12 000 anställda är det alltså omkring 120 personer som periodvis använder lägenheterna.

Dags att sälja lägenheterna!

Inga möten i onödan. Tiden kan användas till bättre saker.

Av , , 2 kommentarer 15

möten 

Det finns hopp om liv.

Förhoppningsvis har det inte undgått någon att vi moderater under ett antal år har kritiserat utvecklingen inom bl.a. Umeå kommun, där alltmer arbetstid går åt till interna möten. Möten, möten, möten. Kritiken är utbredd från många håll, skall tilläggas. Efter ombyggnationerna på stadshuset för några år sedan, så mer än FÖRDUBBLADES mötessrummen på stadshuset. Från 28 till 63 (!!!). Och de är välbokade.

Det finns tyvärr på sina håll en uppfattning att ju fler och långa möten man kallar till, desto bättre. Vi har en helt annan uppfattning. Möten – om de överhuvudtaget behövs – ska vara korta och effektiva.

Därför är jag mycket glad över att Hans Lindberg (S) gav sitt 100%-stöd till mitt yrkande i KSAU om att alla verksamheter som lyder under kommunstyrelsen ska göra allt för att minimera förekomsten av interna möten, så att alla kan ägna mer tid åt sina övriga arbetsuppgifter. Alla partier utom Vänsterpartiet gav sitt bifall.

Texten är numera inskriven som första punkt i alla ”Kvalitetsdeklarationer” för samtliga verksamheter kopplade till kommunstyrelsen. En tydlig signal som ska tas på allvar.

Jag bloggade lite längre om detta för några månader sedan, och det gav visst positivt gensvar ska tilläggas. Bifogas nedan:

 

 

Effektivare möten & inga möten i onödan!

Efter att ha varit med i politiska sammanhang sedan ungdomsåren i slutet på 80-talet, och inom kommunpolitiken sedan 90-talet, så kan jag med emfas konstatera att det är alldeles, alldeles åt skogen för många möten – onödiga sådana – på alla möjliga nivåer.  Tyvärr finns det också en märklig kultur, där man ofta premieras utifrån delaktighet: ju fler möten man kan delta i på dagar, helger och kvällar – desto mer engagerad och duktig blir man sedd som. Så kan vi inte längre ha det.

(Bilden ovan är naturligtvis med glimten i ögat, och har florerat på bl.a. sociala medier. Men många kan nog känna igen sig från i alla fall något tillfälle som varit fullständigt bortkastat)

Lika illa är det på många håll inom annan verksamhet, såväl offentlig som privat. Har tappat räkningen på alla dem som vittnar om hur annars produktiva och extremt skickliga personer tvingas tillbringa sin tid i meningslösa interna möten var syften och mål är högst oklara. Timme efter timme, dag efter dag, vecka efter vecka. Men det finns fortfarande de som anser att sitta i möten är höjden av viktighet. Att sedan inte mötet leder till något spelar uppenbarligen ingen roll.

Vi har alla ett ansvar. Själv har jag försökt dra mitt strå till stacken genom att i det närmaste halvera mötestiden (eller ännu mer)  i de olika fora där jag själv har möjlighet att sitta som ordförande. Och gissa vad? Det går alldeles utmärkt och ingen klagar över att på kvällen få komma hem till familjen i hyfsat vettig tid. Det blir inte bättre politik för att människor tvingas offra kväll efter kväll på sena sammanträden. Det blir inte heller bättre kommunal verksamhet för att personalen tvingas sitta i ännu fler möten, och ha ännu längre möten.

Här har den som kallar till ett möte ett särskilt stort ansvar. Behövs mötet överhuvudtaget? Är rätt personer inbjudna? Är mötet förberett? Behöver man ens sitta ned, eller kan man ta mötet stående? Var ute på företagsbesök vid ett tillfälle, där de berättade hur de hade stående möten. Erfarenheten visade sig att mötena blev mer effektiva och koncisa då. Som ett exempel.

Inom Umeå kommun har vi moderater upprepade gånger föreslagit att ge uppdrag till förvaltningen att som nytt riktmärke för kommunens interna verksamhet, halvera den tid som går åt till enbart interna möten. Tyvärr har vi fått avslag på förslaget. Talande är också att vid den ombyggnad av stadshuset som genomfördes för några år sedan, så mer än FÖRDUBBLADES antalet mötesrum.

”Antal mötesrum innan ombyggnationen: 28st + Kommunfullmäktige med 5 mötesrum.

Efter ombyggnationen: 63st + Kommunfullmäktige med 5 mötesrum.”

Mitt motto, som jag fick lära mig för många många år sedan, är:
När du kallar till ett möte – kom ihåg att du stjäl andra människors tid.

Slutsats: Inga möten i onödan. Tiden kan användas till bättre saker.

M röstade idag nej till ytterligare 2,5 miljoner kr till Guitars

Av , , 4 kommentarer 16

Återigen har Socialdemokraterna och Miljöpartiet beslutat att fortsätta stödja verksamheten i gitarrmuseet Guitars med kommunala medel.

Den här gången blev det ytterligare 2,5 miljoner kr för 2017.

För Moderaternas räkning yrkade jag vid dagens sammanträde avslag till förslaget. Bara för år 2017 har Umeå kommun tidigare gått in med 2 miljoner. Nu blev det 2,5 mkr ytterligare för 2017.

Vår huvudinvändning är att detta inte är en uppgift för kommunen. Att inledningsvis vara med och stötta är en sak, via utvecklingsanslaget. Där finns möjlighet att stötta nya idéer och utvecklingsprojekt. Men nu har kommunen sammantaget gått in med stora summor under några år.

Senast detta ärende var upp röstade jag nej. Likaså gången dessförinnan. Idag gjorde jag detsamma. Umeå kommun står inför ekonomiska utmaningar. Att fortsätta ge stöd är inte rimligt.

Vi moderater har hela tiden sett positivt på initiativet Guitars. Det gör vi även fortsättningsvis. Det är en viktig del för besöksnäringen. Men avsikten när detta sjösattes var ju inte att kommunen skulle dra på sig bestående krav på att vara med och finansiera verksamheten.

Nu är ju utvecklingen snarare så att Umeå kommun tar på sig hela ansvaret.

Vilken seger!

Av , , Bli först att kommentera 15

Vilken seger vid tisdagens kommunstyrelse!

En enig kommunstyrelse beslutade i tisdags att bl.a. utse en grupp av politiker som ska arbeta fram en ny nämnds- och förvaltningsorganisation inom Umeå kommun. S och MP har gjort en helomvändning och accepterar vår linje. Alla är också eniga om att avveckla detta med EN gemensam förvaltning. Det kommer att bli fler förvaltningar. Precis det som vi moderater öppnade upp för när vi presenterade vårt egna budgetalternativ för ett år sedan.

År 2009 beslutade fullmäktige om en ny samordnad förvaltningsorganisation för Umeå kommun. Avsikten var att den nya organisationen bl.a. skulle ge effektivare politisk styrning, och riva ”stuprören” mellan kommunens olika verksamhetsområden. Tio förvaltningar blev en enda förvaltning. Nu har experimentet pågått i mer än sju år.

Från Moderaterna har vi ifrågasatt om det verkligen blev lyckat. Allt sedan starten har vi fått höra från kommunens medarbetare – på olika nivåer – att den nya organisationen har gett sämre förutsättningar att bedriva den kommunala verksamheten: alltifrån otydlighet om roller och ansvar, till sämre stöd. Väldigt många anställda upplever dessutom att ”stuprören” har blivit ännu värre än när vi hade olika förvaltningar. Sammantaget verkade inga av de förväntade resultaten ha uppnåtts. Inga ekonomiska besparingar, samtidigt som ”stuprören” och revirbevakandet har ökat i styrka.

PwC har utvärderat effekterna av organisationsförändringen i en rapport, som överlämnats. De konstaterar att inga av syftena kan sägas ha uppnåtts, efter sju år. Finns inget mätbart överhuvudtaget att påvisa. Moderaternas uppfattning är att vi ska riva upp beslutet om en förvaltning, och återgå till flera olika förvaltningar. Det kommer att tydliggöra ansvar, befogenheter och roller. Då kommer också den kommunala organisationen som helhet att få arbetsro och kunna fokusera på det egentliga uppdraget. Låt vår personal arbeta med det som de är anställda för – minska antalet interna möten.

Det här experimentet har hållit på i sju år. Finns ingen motsvarighet i övriga kommuner i Sverige. På de ställen man trots allt har en gemensam förvaltning, så har den politiska organisationen förändrats. Nämnderna har avskaffats och ersatts med utskott under kommunstyrelsen. Men några sådana planer finns ju inte i Umeå. Kanske dags att erkänna att det här blev fel trots goda intentioner? Och återgå till någon variant med flera olika förvaltningar. På samma sätt som i stort sett alla andra kommuner i Sverige. Ge kommunens personal arbetsro.

Tack för att vi denna vecka kunde hitta politisk enighet om att släppa detta med en förvaltning och återgår till flera olika förvaltningar.

Umeå – Årets superkommun!

Av , , 1 kommentar 11

Igår gick den Stora Samhällsgalan av stapeln i Stockholm, vilken arrangeras av Dagens Samhälle. Umeå kommun vann då utmärkelsen ”Årets superkommun” i kategorin täta kommuner. Jag hade förmånen att vara på plats och tillsammans med fullmäktiges ordförande ta emot priset på scenen.

Tvärtemot vad man kan tro om man följer den allmänna debatten i Umeås lokalmedia, så är Umeå en mycket bra plats att bo på. Såväl om vi tittar tillbaka i tiden, som om man ser på framtidsutsikterna. Det är således ofta nyttigt om några utomstående betraktar och jämför med hur det ser ut i resten av landet. Det ger perspektiv. Därmed inte sagt att allt i Umeå fungerar bra. Verkligen inte. Jag och Moderaterna har ofta synpunkter i stort som smått. Men det ger som sagt perspektiv på debatten.

Dagens Samhälle har jämfört hur 290 kommuner presterat gångna år och hur väl rustade de är för framtiden genom att granska tio framgångsfaktorer. Detta för tredje året i rad. Granskningen bygger på resultaten från ett flertal områden. Befolkningsutveckling och inflyttning från övriga delar av landet, ekonomi, skola, antal företag i kommunen, utbildningsnivå, demografi, kommunikationer m.m.

I den avslutande finalen stod det mellan Umeå, Linköping och Luleå. Och Umeå avgick alltså med segern.

En bra kväll. Men idag är det nya tag med alla utmaningar som står för dörren!

Ge personalen arbetsro – återgå till ett system med flera olika förvaltningar

Av , , 3 kommentarer 12

Jag läser att Miljöpartiets gruppledare Nasser Mosleh på sin blogg hyllar organisationen med en gemensam förvaltning inom Umeå. Kanske inte så oväntat, även om innehållet var osedvanligt flummigt. Däremot verkar han lite stressad sedan Vänsterpartiet igår vid KSAU röstade bifall till flera av Moderaternas/Liberalernas yrkanden i sammanhanget. Däribland vårt yrkande att avslå förslaget att ge uppdrag till stadsdirektören att fortsätta arbetet med att utveckla den gemensamma förvaltningen.

Detta innebär med högsta sannolikhet att det finns en majoritet i kommunstyrelsen nästa vecka för den linje som jag och moderaterna företräder.

PWC har ju nyligen i en rapport konstaterat att inga av målen med en gemensam förvaltning har uppnåtts.

År 2009 beslutade fullmäktige om en ny samordnad förvaltningsorganisation för Umeå kommun. Avsikten var att den nya organisationen bl.a. skulle ge effektivare politisk styrning, och riva ”stuprören” mellan kommunens olika verksamhetsområden. Tio förvaltningar blev en enda förvaltning.

Nu har experimentet pågått i mer än sju år.

Från Moderaterna har vi ifrågasatt om det verkligen blev lyckat. Allt sedan starten har vi fått höra från kommunens medarbetare – på olika nivåer – att den nya organisationen har gett sämre förutsättningar att bedriva den kommunala verksamheten: alltifrån otydlighet om roller och ansvar, till sämre stöd. Väldigt många anställda upplever dessutom att ”stuprören” har blivit ännu värre än när vi hade olika förvaltningar. Sammantaget verkade inga av de förväntade resultaten ha uppnåtts. Inga ekonomiska besparingar, samtidigt som ”stuprören” och revirbevakandet har ökat i styrka.

PwC har alltså utvärderat effekterna av organisationsförändringen i en rapport, som överlämnats. De konstaterar att inga av syftena kan sägas ha uppnåtts, efter sju år. Finns inget mätbart överhuvudtaget att påvisa.

PwC anser dock att Umeå kommun är på ”rätt väg”. Jag delar inte den uppfattningen. De pekar ut en rad saker som måste göras, bl.a. fler regelbundna möten för att diskutera den interna organisationen samt mer jobb med kommunens ”värdegrund”?! Allvarligt? Vi har hållit på i 7 år. Kanske behövs 7 år, 10 år till av interna dialogmöten och fördjupade diskussioner om värdegrund……. Möteshysterin fortsätter inom Umeå kommun om S och MP får bestämma.

Nej, det är exakt vad vi INTE ska hålla på med. Vi dränker redan kommunens personal i interna möten, som inte leder någonstans. Nu ordineras ännu mer diskussionsmöten för att diskutera värdegrund, processarbete och annat.

Moderaternas uppfattning är att vi ska riva upp beslutet om en förvaltning, och återgå till flera olika förvaltningar. Det kommer att tydliggöra ansvar, befogenheter och roller. Då kommer också den kommunala organisationen som helhet att få arbetsro och kunna fokusera på det egentliga uppdraget. Låt vår personal arbeta med det som de är anställda för – minska antalet interna möten.

Det här experimentet har hållit på i sju år. Finns ingen motsvarighet i övriga kommuner i Sverige. På de ställen man trots allt har en gemensam förvaltning, så har den politiska organisationen förändrats. Nämnderna har avskaffats och ersatts med utskott under kommunstyrelsen. Men några sådana planer finns ju inte i Umeå. Kanske dags att erkänna att det här blev fel trots goda intentioner? Och återgå till någon variant med flera olika förvaltningar.

På samma sätt som i stort sett alla andra kommuner i Sverige. Ge kommunens personal arbetsro.

 

 

Behov av omfattande kameraövervakning pga fortsatta problem på järnvägsstationen Umeå C

Av , , 1 kommentar 12

Förra året uppmärksammade jag situationen på järnvägsstationen Umeå C, som föranledde att det behövdes anlitas väktarbevakning på plats. Innan dess hade det funnits ronderande bevakning utan effekt. Därav en stationerad väktare från och med september 2016.

Nu kommer dock nästa steg. Det har tyvärr inte hjälpt med väktare för att långsiktigt få lugn och ro på plats. För att ”förebygga brott samt övervaka den allmänna ordningen i stationens väntsal”, så ansöks om kameraövervakning.

Kommunala bolaget INAB, som ansvarar för stationen numera, ansöker om att få sätta upp 11 övervakningskameror för att stävja situationen inne i själva väntsalen. Med hänvisning till ”trygghet och säkerhet för resenärerna samt ur ett brottsförebyggande perspektiv”, så gör nu även kommunen bedömningen att kameraövervakning bör tillåtas. Så kommunen – alla partier i KSAU –  tillstyrker enhälligt ansökan. Sen är det ju länsstyrelsen som tar beslut.

Mycket bra! Från moderat sida har vi länge förespråkat kameraövervakning i området, liksom på andra ställen i centrala Umeå. Bra att fler börjar inse behovet!