M, C, L, KD: Förbättra Umeås företagsklimat!

Av , , Bli först att kommentera 2

I dagens VK skriver jag på debattsidan med de övriga borgerliga gruppledarna i Umeå. Läggs även upp här på bloggen.

 

Förbättra Umeås företagsklimat!

Ett växande Umeå är i behov av växande och framgångsrika företag – små-, medelstora- och stora företag – som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. Enligt Företagarnas Företagarfakta för år 2022 för Umeå kommun, är 93 procent av företagen i näringslivet små företag med färre än 50 anställda. Småföretagen och deras anställda bidrar med 1,4 miljarder kr till de kommunala skatteintäkterna, vilket motsvarar 21 procent av skatteintäkterna.

Umeå kommun behöver en mer företagsvänlig politik. I Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet i kommunerna får Umeå kommun mediokra placeringar år efter år. Förra året hamnade Umeå kommun på plats 179 av landets 290 kommuner. Några saker som sticker ut i negativ bemärkelse är konkurrens från kommunens verksamheter, kommunens information till företagare och dialog med kommunens beslutsfattare. Inte ens hälften av alla som svarade på enkäten tycker att företagsklimatet i kommunen är bra. Det tycker inte vi är gott nog.

För att förbättra företagsklimatet i Umeå ville de borgerliga partierna i Umeå kommun bland annat att utmaningsrätt inom kommunal verksamhet införs. Genom att införa utmaningsrätt kan företag som upplever konkurrens från kommunala verksamheter utmana den kommunala verksamheten och på så vis både uppmärksamma och motverka problemet.

Syftet med utmaningsrätten är att pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, såväl kostnads- som kvalitetsmässigt. Den största vinsten är att anställda och företag kan bidra till att verksamheten utvecklas på ett ännu bättre sätt. Idag är det 28 kommuner/regioner i landet som tillämpar utmaningsrätt, bland annat Linköping och Halmstad. Utmaningsrätten har utformats något olika i de kommuner som har infört den, men huvudprincipen är densamma.

Vi ser även att kommunen behöver fortsätta att arbeta med att motverka osund konkurrens. Därför vill vi att kommunstyrelsen får i uppdrag att med externt stöd genomlysa all kommunal verksamhet, såväl inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens. Vid eventuell förekomst av osund konkurrens ska kommunen skyndsamt ge förslag för att åtgärda detta.

Förutsägbarhet, långsiktighet och tydlighet är tre nycklar till ett starkare företagsklimat. Att införa efterhandsdebitering på all myndighetsutövning tycker vi är viktigt för att säkerställa förutsägbarhet gentemot privatpersoner och enskilda företag. Från och med 2023 kommer det vara obligatoriskt för alla kommuner att efterhandsdebitera för livsmedelskontroller, men vi vill att fakturering efter genomförd tillsyn ska införas inom all form av kommunal myndighetsutövning. Detta skulle stärka legitimiteten för avgiften då det blir en tydligare koppling mellan utförd kontroll och debitering.

Ett bra företagsklimat i kommunen ger fler jobb, högre skatteintäkter och färre i bidragsberoende och utanförskap. Vi behöver förbättra Umeås företagsklimat.

 

Anders Ågren (M), kommunalråd

Mattias Larsson (C), gruppledare

Anders Norqvist (L), gruppledare

Veronica Kerr (KD), gruppledare

Sänk skatten.

Av , , Bli först att kommentera 14
Sverige har världens fjärde högsta skattetryck. Ändå vill nu S-regeringen höja skatten ytterligare. Moderaterna vill göra tvärtom. Svenska hushåll förtjänar att behålla mer av sin lön. Moderaterna vill också sänka kommunalskatten i Umeå, då den är betydligt högre än i jämförbara kommuner.

Bra att förslaget till ny resepolicy återremitterades!

Av , , Bli först att kommentera 6

Igår behandlade kommunfullmäktige förslaget till ny resepolicy för Umeå kommun. Ett dokument som jag och Moderaterna har varit mycket kritisk mot. Folkbladet rapporterar om detta i dagens tidning.

Alla partier blev till slut överens om att förslaget skulle återremitteras, även om det fanns lite olika motiveringar.

Det fanns många märkligheter i dokumentet, vilket jag skrivit om tidigare. Utöver att hantera resor för tjänstemän och förtroendevalda, så hade man i förslaget även lyft in kommunala möten i dokumentets regler. När kommunens ska kalla till möten (för både anställda och politiker), så var det enligt förslaget alltid digitala möten som skulle eftersträvas i första hand. Så löd förslaget till prioriteringsordningen. Om det inte skulle gå av någon anledning, så var det fysiska möten som kunde anordnas. Och om man arrangerar ett möte, så ska den anställde/politikern alltid överväga om det går att genomföra som ett hybridmöte (vissa deltar på plats, vissa deltar digitalt).

Det enklaste vore ju att låta de ansvariga i respektive förvaltning och respektive enhet avgöra vad som passar bäst för verksamheten? Ibland passar det bra med fysiska möten, ibland med digitala. Ibland kanske hybridmöten är bra. Men varför i himlens namn ska kommunfullmäktige besluta att digitala möten alltid är det bästa?

Och gällande resorna. Tidigare har regeln varit att man vid resor som är längre än 50 mil ska man kunna använda sig av flyg. Nu var förslaget att vid såväl nationella som internationella resor skulle det vara tåg i första hand som gäller (och i förekommande fall färja).

En flygresa skulle endast få bokas för tjänsteresor, när förutsättningar för resfritt möte eller kollektivtrafik inte finns.

Det blir i praktiken ett flygförbud. För självklart går det alltid att ordna resa med kollektivtrafik, även om restiden kan förlängas med några dagar om du ska resa internationellt. Likaså förlängs restiden avsevärt för vissa resor inom landets gränser.

Förslaget till ny resepolicy verkade syfta till att göra det så tidsödande som möjligt att resa och delta i möten/sammanträden utanför den egna kommunen. Det rimmar illa med Umeå kommuns arbete att kunna erbjuda goda kommunikationer och för den delen välfungerande flygförbindelser med övriga Sverige, och även vidare i ett internationellt perspektiv.

Men jag välkomnar att ärendet återremitterades.

Nu finns det en möjlighet att göra om – och göra rätt!

Bäst på sociala medier – Moderaterna i Västerbotten!

Av , , Bli först att kommentera 8

Inför 2000 moderata deltagare delade partiet under lördagen ut ett antal utmärkelser på Sverigemötet i Örebro. Moderaterna i Västerbotten fick utmärkelsen ”Bästa sociala medier”.

Vi är jätteglada – och stolta – över att vårt länsförbund uppmärksammades som bäst på sociala medier.

En målmedveten satsning. Så det är inte bara Folkbladet som uppmärksammar vår offensiv, utan det har rönt uppmärksamhet i hela landet.

Med 168 dagar kvar till valet, så kommer vi dessutom att öka takten. I alla avseenden. Det är bara att hålla utkik i flödet.

2000 moderata kandidater och förtroendevalda på plats i Örebro!

Av , , Bli först att kommentera 6

I Örebro är 2000 moderata förtroendevalda och kandidater samlade till det traditionsenliga Sverigemötet i helgen. Det arrangemang som förr i tiden kallades Kommunala Rikskonferensen.

Jag hade igår förmånen att vara en av talarna på seminariet ”Så vinner du valet i sociala medier”.  Riktigt kul – ett av flera seminarier som var fullbokade, då intresset för detta är stort.

Jag är stolt över att Moderaterna i Umeå och Moderaterna i Västerbotten lyfts fram som goda exempel i landet, på hur man framgångsrikt kan jobba lokalt och regionalt med att få genomslag för sin politik på sociala medier. Vi jobbar målmedvetet och aktivt. Inte bara under ett valår utan konsekvent under hela mandatperioden.

Det var också om detta jag talade.

Ett stort tack till övriga medverkande på seminariet:

Susanna Silfverskiöld, Copywriter, Moderaternas riksorganisation

Klara Söderberg, Digital specialist, Moderaternas riksorganisation

Artur Hulu, politisk sekreterare, Region Östergötland (moderator).

Förslaget till ny resepolicy för Umeå kommun borde återremitteras

Av , , 1 kommentar 8

På kommunfullmäktige nästa vecka ska vi ta ställning till ett nytt förslag till resepolicy. Ett förslag som inte bara är en resepolicy, utan även innehåller riktlinjer för hur man ska hålla kommunala möten.

Vi är flera partier som har lagt förslag på såväl återremiss, som ändringar i det aktuella förslaget.

Sedan vi hade sammanträdet i kommunstyrelsen förra veckan, så har det dessutom framkommit att de kommunala bolagen – som också ska innefattas av denna resepolicy – inte har blivit tillfrågade i arbetet med att ta fram en ny resepolicy.

En uppenbar miss, som bara det borde innebära att KF borde kunna återremittera frågan. Då de kommunala bolagen utgör en stor del av kommunens verksamhet – och ska följa de av KF antagna policies och riktlinjer – så borde även de ha fått haft synpunkter på förslagets fördelar och nackdelar.

Men sedan i sak.

Det är ett i stora delar ett mycket märkligt dokument.

Utöver att hantera resor för tjänstemän och förtroendevalda, så har man även lyft in kommunala möten i dokumentets regler.

När kommunens ska kalla till möten (för både anställda och politiker), så är det enligt förslaget alltid digitala möten som ska eftersträvas i första hand. Så lyder prioriteringsordningen.

Om det inte går av någon anledning, så är det fysiska möten som gäller. Och om man arrangerar ett möte, så ska den anställde/politikern alltid överväga om det går att genomföra som ett hybridmöte (vissa deltar på plats, vissa deltar digitalt). Varför då, kan man fråga sig? De anställda och förtroendevalda får också tips på att de möten som är aktuella, kan vara möjliga att genomföra som ”promenadmöten”.

Var är förtroendet för våra anställda?

Det enklaste är väl att låta de ansvariga i respektive förvaltning och respektive enhet avgöra vad som passar bäst för verksamheten? Ibland passar det bra med fysiska möten, ibland med digitala. Och ibland kanske hybridmöten är bra.

Men varför i himlens namn ska kommunfullmäktige besluta att digitala möten alltid är det bästa? Och om man vill genomföra ett möte som ett ”promenadmöte” så är det väl bara att göra det? Det görs ju redan idag på många håll. Det behövs inga pekpinnar från fullmäktige för det.

I den nu gällande resepolicyn så finns den en portallydelse om att riktlinjerna ”syftar till att ge styrning och vägledning så att resor i tjänsten kan göras på ett så miljöanpassat, tidseffektivt, ekonomiskt och trafiksäkert sätt som möjligt”.

Det var/är bra formuleringar. Men tyvärr verkar man i det nya förslaget bortse från att man ska utgå från verksamheternas behov och förutsättningar när det gäller tjänsteresor.

Man verkar inte heller bry sig om faktorer som vad som är tidseffektivt och kostnaden för skattebetalarna, när det gäller att genomförandet av tjänsteresor. Jag antar att man hänvisar till den pågående klimatdebatten, för att försöka försvara utformningen av resepolicy.

Tidigare har regeln varit att man vid resor som är längre än 50 mil ska man kunna använda sig av flyg.

Nu är förslaget att vid såväl nationella som internationella resor är det tåg i första hand som gäller (och i förekommande fall färja).

En flygresa ska endast få bokas för tjänsteresor, när förutsättningar för resfritt möte eller kollektivtrafik inte finns. Det blir i praktiken ett flygförbud. För självklart går det alltid att ordna resa med kollektivtrafik, även om restiden kan förlängas med några dagar om du ska resa internationellt. Likaså förlängs restiden avsevärt för vissa resor inom landets gränser. Och då är det tydligt den enskilde chefen som ska avgöra om den anställde får åka tåg eller flyg, utifrån den enskilde medarbetarens ”möjlighet och tekniska förutsättningar”.

Syftet med den nya resepolicyn verkar vara att göra det så tidsödande som möjligt att resa och delta i möten/sammanträden utanför den egna kommunen. Det rimmar illa med Umeå kommuns arbete att kunna erbjuda goda kommunikationer och för den delen välfungerande flygförbindelser med övriga Sverige, och även vidare i ett internationellt perspektiv.

Men som sagt – en återremiss på måndag hade varit värdefullt i detta läge.

Dokumentet kan omöjligen antas i dess nuvarande utformning.

Finlands ambassadör på besök i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 16

Idag hälsade vi Finlands ambassadör i Sverige, Maimo Henriksson, varmt och hjärtligt välkommen till Umeå.

Vi har på förmiddagen hunnit ge henne och övriga i delegation information om vår kommun, i stort som smått här på stadshuset. Här på bilden stadsdirektör Margaretha Alfredsson, kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S), ambassadören och jag själv.

Vi har från Umeås kommuns sida bland annat fått möjlighet att berätta om det framgångsrika och täta samarbetet över Kvarken, med Vasa och Österbotten. Samarbete med gemensamt färjebolag och en rad andra samarbetsområden. Vi jobbar ju även gemensamt via Kvarkenrådet i ett projekt som ser över möjligheterna med elflyg över Kvarken, för att nämna ett av flera exempel.

Delegationen från den finska ambassaden har ett mycket intressant program och stannar tills på onsdag. Alltid mycket positivt när vi får besök av ambassadörer – ett synnerligen bra tillfälle att få visa upp vad Umeå har att erbjuda!

Vikten av att ytterligare stärka samarbetet mellan Finland och Sverige – på alla nivåer – står högt på dagordningen!

Sverige måste så snart som möjligt bli fullvärdig medlem i Nato!

Av , , 2 kommentarer 14

Moderaterna vill att Sverige så snart som möjligt ska bli en fullvärdig medlem av Nato. Utgångspunkten bör vara att nå bred och blocköverskridande enighet i denna fråga. Men Socialdemokraterna har ingen vetorätt. En moderatledd regering är beredd att direkt efter valet lämna in en Natoansökan, om det finns majoritet för det i riksdagen. Det skriver vår partiledare Ulf Kristersson på DN Debatt idag.

 

Budskapet i artikeln skulle kunna sammanfattas i dessa punkter:

  • Sverige bör nu göra allt vi kan för att så snart som möjligt bli fullvärdig medlem i Nato.
  • Av flera skäl bör vi genomföra denna process med Finland.
  • En rimlig och realistisk hypotes är att arbeta för att en formell ansökan kan göras i samband med det stora Nato-mötet i Madrid som hålls i slutet av juni i år.
  • Om en Nato-ansökan skulle blockeras av Socialdemokraterna, samtidigt som Finland tar ytterligare steg mot medlemskap, så kommer frågan att ligga hos den regering som tillträder efter nästa val.
  • En regering som M leder kommer att lämna in en Nato-ansökan, om det efter valet finns majoritet för medlemskap i riksdagen. Socialdemokraterna har inte längre veto i denna fråga.
  • M tillsätter ett eget kansli i Riksdagen som tillsammans med extern utrikes- och säkerhetspolitisk expertis förbereder allt det som kommer att krävas inför en ansökan.

Umeå kommun borde göra som Lycksele och Robertsfors – avbryta samarbetet med rysk vänort

Av , , 1 kommentar 6

Nedanstående pressmeddelande skickades ut tidigare idag:

 

Pressmeddelande 2022-03-17

Ågren (M): Umeå kommun borde ge ett snabbt besked om att avbryta vänortssamarbetet med ryska staden Petrozavodsk!

 

Moderaterna föreslog för tre veckor sedan i en motion att Umeå kommuns vänortssamarbete med ryska staden Petrozavodsk ska avbrytas. Sedan dess har både kommunfullmäktige i Robertsfors och Lycksele beslutat att avbryta sina kommuners samarbeten med ryska vänorter. Moderata kommunalrådet Anders Ågren vill nu öka takten i Umeås ställningstagande och lyfter därför ärendet redan till fullmäktigesammanträdet redan den 28 mars.

– Umeå kommun borde ge ett snabbt besked om att vi avbryter vänortssamarbetet med Petrozavodsk. Eftersom det kan ta ganska lång tid för en motion att komma upp till formellt beslut, ibland kan det ta längre tid än ett år i Umeå, så väljer jag att även lyfta frågan till debatt på vårt kommande fullmäktigesammanträde. Politikerna i Lycksele och Robertsfors har agerat snabbt och resolut. Jag tycker att Umeås politiker borde kunna vara lika snabba, säger Anders Ågren i en kommentar.

– Att avbryta samarbetet är en tydlig markering att vi inte accepterar det anfallskrig som Ryssland gör sig skyldig till. Det går inte att försvara eller motivera ett samarbetsprojekt som inbegriper en nation, en diktatur, som så uppenbart hotar den fria världen.  Ryssland har också den senaste tiden öppet hotat såväl Finland som Sverige. Vi i Sverige hotas med politiska och militära konsekvenser om vi som nation skulle välja att ansluta oss till exempelvis försvarssamarbetet Nato. Att i detta läge på kommunal nivå fortsätta med vänortssamarbete är inget vi ska göra, fortsätter Ågren.

Moderaterna i Umeå hoppas på att få ett brett stöd av samtliga partier i kommunfullmäktige i denna fråga.

Bekämpa antisemitismen!

Av , , 1 kommentar 10

I gårdagens VK fick jag följande debattartikel publicerad.

 

Bekämpa antisemitismen!

I VK (14/3) är det ett omfattande reportage om judarnas situation i Umeå – fyra år efter det att den judiska föreningen tvingades lägga ned sin verksamhet efter hot och trakasserier. Det är en skam att Umeå inte är en trygg plats för judar. Det är skamligt att judar inte ska kunna visa sig öppet med Davidsstjärnan på stan, utan att riskera trakasserier.

Umeå borde vara en öppen, trygg och tolerant plats för alla. Men det är den alltså inte. Inte för alla. Här tvingas judar numera hålla en låg profil för att undgå hot och hat. Judiska Föreningen tvingades år 2018 att lägga ned sin verksamhet, efter att upprepade gånger ha utsatts för trakasserier och hot från nazister. Hatet mot judar kommer dessutom från flera håll, inte bara från nazisterna.

Sedan den judiska föreningen lades ned 2018 finns inget organiserat judiskt föreningsliv i Sverige norr om Uppsala.

Expressen hade den 28 mars förra året en omfattande artikel om judarnas utsatta situation i Umeå. Där pekas – utöver nazisterna – på bl.a. Mellanösternkonflikten och dess påverkan: ”Att judar i Umeå, precis som i Malmö, tonar ner sin judiska identitet för att undvika problem och döljer judiska symboler för att undvika diskussioner om konflikten mellan Israel och Palestina.”

Antisemitismen måste bekämpas. Här är några av de förslag som Moderaterna driver:

– Sverige måste införa ett förbud mot deltagande i alla typer av våldsbejakande organisationer, oavsett ideologiska motiv. Kriminalisera deltagande i såväl våldsbejakande högerextrema, vänsterextrema som islamistiska organisationer.

– Staten måste genomlysa landets skolor för att kartlägga förekomsten av antisemitism och dess uttryckssätt. Lärare måste få verktyg så att de kan identifiera och motverka antisemitism. Arbetet måste drivas långsiktigt och systematiskt. Samhället måste följa upp varje enskild incident och misstänkta brott polisanmälas.

– Inför obligatorisk samhällsorientering på SFI. Den som har fått en fristad i Sverige får aldrig utnyttja det för att förtrycka andra minoriteter. Fler brott med antisemitiska motiv ska också leda till utvisning.

I december 2018 publicerade EU:s byrå för grundläggande rättigheter en undersökning som visade på en ökad otrygghet bland Europas judar. Undersökningen byggde på svar från 16 000 judar inom EU. 90 procent upplevde att antisemitismen hade ökat de senaste fem åren. 85 procent såg antisemitismen som ett stort problem. Ungefär samma siffror när man tittar på de nedbrutna siffrorna för Sverige.

Detta måste tas på allvar! Man vittnar om trakasserier, hot, våld och förolämpningar i vardagen. Sociala medier fylls av antisemitiska inlägg, människor med judisk bakgrund utsätts för hot och trakasserier. Man möts av antijudiska yttringar på offentliga platser. I Europa, i Sverige.

Vi lever i en värld där hat och våldsextremism hela tiden finner nya uttryck. Detta måste bekämpas. Oavsett vilka grupperingar som är ute efter att mörda och fördriva oliktänkande. Oavsett det gäller högerextrema, vänsterextrema eller islamister.

Antisemitismen är närvarande även i Umeå. Umeå borde kunna bättre.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå