Umeå universitet i världstoppen

Av , , 1 kommentar 11

Ännu ett bevis på att Umeå universitet håller mycket hög klass på utbildning och forskning fick vi idag. I två nya internationella undersökningar placeras vårt universitet i världstoppen bland de som definieras som "unga universitet" med lovande utsikter. Extra intressant – och glädjande – är att Umeå universitet bedöms som det bästa svenska och skandinaviska lärosätet bland de nya. Även SLU finns med i toppen i en av undersökningarna.

Vi har ett gott samarbete mellan Umeå kommun och universitetet, och det som är bra för universitetet är bra för kommunen och vice versa. Inte minst en rad olika samarbetsprojekt förstärker våra möjligheter att nå ut och konkurrera om studenter och deras val av studie- och bostadsort.

På lördag är det förövrigt dags för 2012 års Vårpromotion vid Umeå universitet. I år är det 92 doktorer som får ta emot doktorsinsignierna vid promotionsceremonin i Aula Nordica. Samtidigt får 12 pristagare sina pris. Senare på kvällen är det promotionsbankett på Äpplet. Jag och min hustru är inbjudna och kommer att delta vid middagen.

Det blir ett ypperligt tillfälle att gratulera universitetsledningen och övriga till deras framgångar.

 

Nedan pressmeddelandet från Umeå universitet:

Umeå universitet topprankas bland unga universitet

[2012-05-31] Två internationella rankningsystem placerar Umeå universitet i den övre världstoppen, på plats 23 och 30. Umeå universitet rankas dessutom som det bästa svenska och skandinaviska lärosätet. Listorna fokuserar på unga universitet med lovande utsikter.

– Det är fantastiskt roligt att inte bara ett utan två rankningsystem placerar oss på första plats i Sverige och Skandinavien bland de unga universiteten. Dessutom finns vi med i den absoluta världstoppen, säger rektor Lena Gustafsson.

Det är den brittiska tidskriften Times Higher Education (THE) som ger Umeå universitet plats 23. Tidskriften har varje år sedan 2004 publicerat en rankninglista över universitet från hela världen. I år presenterar de en ny typ av lista: Times Higher Education 100 Under 50.
– Denna rankninglista handlar inte om de gamla universiteten som brukar dominera de traditionella rankningarna. Listan fokuserar istället på världens nykomlingar – de universitet som har lyckats nå toppen på några få decennier snarare än århundraden – och andra lärosäten som intar lovande positioner för framtiden, säger Phil Baty, redaktör för Times Higher Educations rankning.

På rankninglistan återfinns ytterligare två svenska universitet: SLU på plats 27 och Linköpings universitet, som intar plats 59. Universitet i Tromsö återfinns på plats 43.
– Vi gläds också åt att våra strategiska samarbetspartners Linköpings universitet och Universitet i Tromsö finns med i toppen, liksom SLU som vi har ett sådant nära samarbete med, säger Lena Gustafsson.

Rankningen bygger på de 13 indikatorer som tidskriften använder när de rankar världens bästa universitet, oberoende av ålder. I det här fallet rankas dock bara de lärosäten som grundades 1962 eller senare.
– Rankningen ger oss en glimt av framtiden och antyder vilka universitet som kan komma att bli morgondagens Harvard och Cambridge, förklarar Phil Baty.

På den andra listan – QS Top 50 under 50 – är Umeå universitet det enda svenska lärosätet som kvalar in bland de 50 bästa med sin placering på plats 30.

Intressant besök på förskolan Matrisen idag

Av , , Bli först att kommentera 9

Parallellt med dörrknackningskampanjer och annat, så är moderaterna i Umeå ute på en rad olika verksamhetsbesök inom framförallt förskolan och äldreomsorgen. Detta för att vi ska få in synpunkter på hur det fungerar idag, vad som kan göras bättre och vad vi kan göra på lokalpolitisk nivå. Genom att träffa experterna ute i verksamheterna blir vi också bättre som politiker.

Idag har jag och två av mina partivänner Eva Zetterström (vänster på bild) och Anna Lidman (till höger) besökt förskolan Matrisen ute på Östtegs industriområde. Vi träffade rektor PO Nilsson som ni också ser på fotot ovan, som berättade utförligt om verksamheten: antalet avdelningar, personalfrågor, lokaler, bussförbindelser och annat i stort och smått. Ett mycket bra besök!

För egen del var det andra gången jag besökte förskolan Matrisen. Förra gången var våren 2009, och vi hann träffa några ur personalen som jag även mötte vid första besöket.

Vi fick med oss ett antal frågor som vi har anledning att återkomma till. Däremot var det glädjande att kunna konstatera att bussförbindelserna kommer att förbättras efter sommaren (i september tror jag), då antalet turer till Östteg kommer att utökas påtagligt.

 

Blodomloppet – vilken folkfest!

Av , , Bli först att kommentera 9

Igår var det dags för Blodomloppet. Från moderaterna i Umeå deltog vi med fyra lag: tre lag som promenerade och ett som sprang. På bilden ovan ser ni några av våra deltagare, som samlades innan Blodomloppet utanför stadshuset..

Imponerande 11.000 deltagare vr på plats. Här en bild från uppvärmningen.

Högt tempo var det, även för de som promenerade. Åt vänster närmast kameran skymtar Liv Granbom, åt höger med M-märket på ryggen ses Eva Westman Modig.

Och här ser vi några av moderaterna som pustar ut efter att ha genomfört loppet.

Alliansens budget för Umeå kommun år 2013

Av , , 1 kommentar 10

 

     

Pressmeddelande 2012-05-29
Alliansen Umeå.

Budget 2013: Ett Umeå där alla kan växa

För sjunde året i rad presenterar Alliansen Umeå ett gemensamt budgetförslag för Umeås utveckling mot en stad med möjligheter för alla.

– Alliansens budgetförslag innehåller satsningar på skolan, äldre- och handikappomsorgen samt tidigareläggande av vissa investeringar inom fritid. Vi ökar dessutom besparingskraven på den nya förvaltningsorganisationen samt minskar anslagen bl.a. till utvecklingsanslaget, säger gruppledarna för Allianspartierna i ett gemensamt uttalande.

Alliansen Umeå ökar anslagen till för- och grundskolenämnden. Barngrupperna i förskolan ska minskas genom ett särskilt uppdrag om finansiering via de s.k. sociala investeringarna. För att kunna minska klasstorlekarna i högstadiet tillförs nämnden ytterligare sex miljoner kr, utöver 20 mkr till volymökningar.

Handikapp- och äldreomsorgen är den stora vinnaren i Alliansförslaget. För att klara av bl.a. volymökningar ökas ramen med 50 mkr om man räknar in de pengar som frigörs via de s.k. Tildamedlen.

Besparingskraven ökas på den nya kommungemensamma förvaltningen. Samordningsvinster skulle ge 100 mkr, men hittills har det bara resulterat i ca 10 mkr. Ett riktat effektiviseringskrav på 35 mkr skrivs in för 2013. Besparingar på utvecklingsanslag, oförutsedda behov i övrigt, datautvecklingsanslaget, bidraget till Folkets Hus etc möjliggör dessutom tidigareläggande av investeringar och skattesänkning.

Alliansen föreslår nu liksom tidigare en stegvis sänkning av Umeås kommunalskatt. 10 öre för 2013, men totalt 1 kr i sänkt skatt under den kommande fyraårsperioden. De senaste årens återkommande överskott i kommunens ekonomi, visar att man tar ut för mycket pengar i skatt av umeborna.

Vidare tidigareläggs ett antal av investeringarna: Byggandet av gång- och cykelbron mellan Lundåkern och Bölesholmarna har högsta prioritet. Byggstart redan 2013.

Andra objekt: Ny gymnastikhall (2014), fotbollshall (2014) och Tegstunet (2014)

 

Du kan läsa hela vårt budgetdokument HÄR!

Umeå får SM-veckan vintern 2014

Av , , Bli först att kommentera 7

Den stora nyheten på VK, VF, Västerbottens nytt m.fl just nu är att "Riksidrottsförbundet och Sveriges Television har beslutat att frångå principen att inte arrangera SM-veckan under OS-år" och dessutom utsett Umeå till värdstad för SM-veckan vinter 2014.
 

Det är mycket glädjande nyheter!

Det kommer att bli riktigt bra PR för Umeå, ge många TV-timmar och betyda mycket för besöksnäringen i vår kommun. Det passar dessutom alldeles perfekt just i början av år 2014 – Kulturhuvudstadsåret.

Positivt och kul för Umeå!

Klotter är skadegörelse på annans egendom

Av , , 1 kommentar 11

Debattartikel i dagens VK, från oss som presidie i lokala brottsförebyggande rådet UmeBRÅ, samt polisrepresentant.

 

Debattartikel i VK:

Den senaste tiden har en stor mängd morötter klottrats på fastigheter och andra byggnader i och omkring Umeå. Detta har uppmärksammats av bland annat Västerbottens Kuriren som gått så långt som att anordna en tävling där medborgare i Umeå har chansen att vinna en tårta genom att skicka in bilder på nämnda morötter.

Det som Västerbottens Kuriren, liksom andra som förespråkar denna form av klotter, inte tänker på är att en målning som sker på någon annans egendom alltid är skadegörelse. Det innebär en ekonomisk skada för ägaren av fastigheten då denne måste sanera den skada som uppstått. Om klottret sker på kommunens egendom är det skattepengar som finansierar denna sanering. Skattepengar som kunde gått till vård, skola och omsorg istället.

Att motivet i detta fall är en oskyldig morot är i sammanhanget oväsentligt. Skönheten ligger som bekant i betraktarens ögon, därför blir det en omöjlig gränsdragning vad som skulle kunna vara ett acceptabelt motiv och inte. Vad skulle kunna accepteras i det offentliga rummet? Vem ska göra den gränsdragningen?

Umeå kommun har, tillsammans med bland annat Polisen och UmeåBrå, tagit fram en handlingsplan kring klotter och graffitti. I handlingsplanen är det fastställt att all målning som inte sker på lagliga väggar benämns klotter. Vad som är graffitti och vad som är klotter går alltså enkelt att konstatera; graffitti sker på lagliga platser, klotter överallt annars.

Den som klottrar kan ha flera olika motiv till varför han/hon begår dessa brott. Spänning, önskan att bli känd, revolt mot vuxenvärlden och grupptryck är några. Konstnärligt intresse kan också vara en del i motivet till att man klottrar. Den sistnämna gruppen, de som har ett genuint konstnärligt intresse och vill uttrycka sig med graffitti, är inte de personer som begår skadegörelse i konstens namn.

De övriga, de som söker spänningen och struntar i de lagar och regler som vi tillsammans genom demokrati har fastställt, ursäktar sig ofta med att de utövar konst. Låt inte dessa personer kidnappa konsten som täckmantel till att begå brott.

Lennart Holmlund kommunalråd (S)
Anders Ågren kommunalråd (M)
Micael Lindahl, Polisområdeschef Umeå/Södra Lappland

Sveriges bästa stadskärna senast år 2016

Av , , 1 kommentar 8

Pressmeddelande skickat från Umeå kommun efter dagens beslut i kommunfullmäktige, om att bifalla moderaternas motion om att Umeå ska sikta på vinna utmärkelsen som Årets stadskärna.

 

Umeå vill ha Sveriges bästa stadskärna

Umeå satsar på att vinna utmärkelsen ”Årets stadskärna” i Sverige senast 2016. Samverkan kring det ska på lång sikt främja ett starkt och dynamiskt centrum i Umeå.

Föreningen ”Svenska stadskärnor” utser sedan 1995 ”Årets stadskärna” varje år, en utmärkelse till den stad som har lyckats bäst med att utveckla sin stadskärna i samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Kommunfullmäktige har bifallit Anders Ågrens (M) motion att Umeå ska ansöka om titeln.

Ingår i översiktsplanen
Stadskärnans utveckling är central för hela Umeås attraktionskraft, det framgår av den antagna översiktsplanen för de centrala stadsdelarna. I planen bedöms samverkan mellan olika aktörer också vara en viktig del av utvecklingen. Det ska skapa en långsiktigt hållbar utveckling och en bra blandning av handel, service, boende, arbetsplatser och en attraktiv miljö för många människor.

– Ansökan om att bli ”Årets stadskärna” driver på och gynnar utvecklingen av centrum, säger Anders Ågren (M), 1:e vice ordförande, kommunstyrelsen.

Miljökriterier bör ingå
Jan Hägglund (RSE) och Ellika Nordström (MP) frågade vilka kriterier och mått som ska gälla för en bra stadskärna. De efterlyste att miljökriterier och särskilt luftkvalitet bör ingå i bedömningen när ”Årets stadskärna” utses.

 

Dags för fullmäktige i Umeå

Av , , 2 kommentarer 9

Idag sammanträder kommunfullmäktige i Umeå. Det är en ganska lång ärendelista, med både interpellationer och beslutsärenden.

Två moderata motioner ska behandlas. Den motion som jag själv skrivit om att Umeå ska sikta på vinna utmärkelsen "Årets stadskärna" föreslås bli bifallen, vilket jag tycker är mycket positivt. Alla partier stöttar förslaget så här långt.

Den andra M-motionen är skriven av Terese Andersson och gäller ett försök med att tillåta krogarna i Umeå att ta öppet till 03.00. Det är en fråga som moderaterna har drivit länge i vår kommun, men tyvärr är det endast folkpartiet som är med oss i den här frågan.

Bland övriga frågor syns förslag till ny VA-taxa, samt bildandet av bolaget för att bygga det nya badhuset. Allt som allt upplagt fö ren lång men intressant ag.

Vi hörs!